Spółka Vistal Gdynia, która obecnie przechodzi restrukturyzację, przedstawiła plan tej restrukturyzacji: firma skupi się na budowie mostów kolejowych. Nowa strategia działania spółki nosi nazwę "Budujemy mosty".

Firma przyjęła trzy główne założenia dotyczące planów na przyszłość:
  • dążenie do przejęcia kontroli nad procesem produkcyjnym realizowanym przez spółki zależne, co powinno według założeń zaowocować ograniczeniem kosztów działalności i lepszym monitoringiem prowadzonych działań,
  • koncentracja na tych obszarach działalności, w których spółka ma największe doświadczenie, czyli: prefabrykowanie oraz montaż stalowych konstrukcji mostowych;
  • skoncentrowanie działań na konstrukcjach mostów kolejowych w Polsce oraz na rynku skandynawskim.
Vistal Gdynia ocenia rynek konstrukcji kolejowych jako mniej konkurencyjny w stosunku do rynku robót drogowych. Duże doświadczenie firmy w realizacji specjalistycznych konstrukcji mostowych oraz wiaduktowych dla kolejnictwa pozostawia możliwości skutecznego planowania działań. Spółka na uwadze ma także  program inwestycyjny dla kolejnictwa, o wartości ok. 65 mld zł.

Poza rynkiem polskim, Vistal zamierza również skupić się na kontraktach w Skandynawii. Tam firma jest już rozpoznawalna - m.in. w ciągu ostatnich 7 lat dostarczyła na ten rynek ponad 55 obiektów mostowych, kładek, balustrad, czy też ekranów akustycznych, czyli realizacji o wartości ponad 300 mln zł.
 
Źródło: www.rynekinfrastruktury.pl / fot. Vistal Gdynia