Rada Ministrów przyjęła 6 lutego projekt zmian w przepisach, które usprawnią budowę tuneli kolejowych i poprawią opiekę nad zabytkami kolejnictwa.

Mowa o zmianach w ustawie o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym.

Nowe przepisy ułatwią budowę tuneli kolejowych, ponieważ nie będzie już konieczne wykupywanie gruntów, pod którymi będą one przebiegać.

Według aktualnie obowiązujących przepisów, budowa tunelu metodą wiertniczą możliwa jest dopiero po przeniesieniu własności nieruchomości, które znajdują się na terenach nad tunelem, na rzecz Skarbu Państwa i przekazaniu ich w użytkowanie wieczyste PKP PLK. Zdaniem resortu infrastruktury ta procedura jest nieracjonalna ze względu na niepotrzebne koszty oraz przejęcie gruntów i infrastruktury mieszkaniowej (jeśli teren jest zurbanizowany), które są zbędne dla zarządcy infrastruktury kolejowej.

Poza tym projekt wprowadza również nowe możliwości wsparcia wobec kolei historycznych i turystycznych. PKP będzie mogło nieodpłatnie przekazywać zbędne mienie ruchome oraz materiały po remontach infrastruktury kolejowej organizacjom pozarządowym.

- Podjęte przez rząd decyzje dotyczą przyszłości kolei. Ułatwiają realizację inwestycji tunelowych na liniach kolejowych. Umożliwiają także nieodpłatne przekazywanie mienia kolejowego jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom pozarządowym, które zajmują się zachowaniem w jak najlepszym stanie technicznym naszego dziedzictwa, jakim są koleje wąskotorowe i turystyczne - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Źródło: PAP / fot. Istock