24 kwietnia 2018 r. w Rzeszowie odbędzie się drugie szkolenie z cyklu warsztatów „Podstawy Road Asset Management” zorganizowane przez inicjatywę edukacyjną INFRAMA.

Road Asset Management stanowi zbiór reguł, metod, jak również narzędzi niezbędnych do całościowego i racjonalnego gospodarowania majątkiem zamrożonym w infrastrukturze drogowej. Łączy w sobie wiedzę inżynierską, praktyki managerskie oraz teorie rachunku finansowego.

- Nieustanny niedobór środków, ale także zmienność warunków gospodarczych, społecznych i politycznych, to tylko niektóre z problemów, z którymi na co dzień konfrontowani są przedstawiciele branży drogowej. Odpowiedzi na te wyzwania przynosi dyscyplina Road Asset Management - wyjaśnia jeden z prowadzących warsztaty Tomasz Wojsz, doświadczony trener w zakresie Asset Management, prezes Zarządu Heller Consult Sp. z o.o.

Podczas warsztatów „Podstawy Road Asset Management” zaprezentowane zostaną:

  • korzyści wynikające z praktycznego wdrożenia metod Road Asset Management,
  • planowanie inwestycji w kontekście cyklu życia (life cycle) oraz zarządzanie infrastrukturą przy pomocy metod Road Asset Management,
  • praktyczne metody zarządzania ryzykiem (Risk Management),
  • wymagania wobec systemów ewidencji, diagnostyki i utrzymania dróg w kontekście Road Asset Management,
  • kluczowe wskaźniki wydajnościowe KPI (Key Performance Indicators) w praktyce i korzyści wynikające z ich stosowania,
  • Road Asset Management jako narzędzie w kontekście społecznym. Pozyskiwanie opinii publicznej jako strategicznego sojusznika administracji.

- Istnieje ogromna dysproporcja pomiędzy wymaganym poziomem finansowania budowy i utrzymania infrastruktury drogowej, a nakładami de facto przeznaczanymi na te cele. Stosowanie metod Road Asset Management przynosi poprawę efektywności zarządzania, a w konsekwencji polepszenie wyników finansowych i ekonomicznych - podsumowuje jeden z prowadzących warsztaty dr inż. Sławomir Heller, przedstawiciel Niemiec w komitecie technicznym PIARC Asset Management.

Dowiedź się więcej

Źródło: komunikat prasowy Organizatorów