prof. dr hab. inż.
Jan Biliszczuk
Politechnika Wrocławska

 

prof. dr hab. inż.
Kazimierz Flaga
Politechnika Krakowska

 

prof. dr hab. inż.
Kazimierz Furtak
Politechnika Krakowska 

 

prof. dr hab. inż.
Kazimierz Gwizdała
Politechnika Gdańska

 

dr inż.
Paweł Hawryszków
Politechnika Wrocławska

 

dr hab. inż.
Wojciech Lorenc, prof. PWr
Politechnika Wrocławska         

 

                                     

dr hab. inż.
Grażyna Łagoda, prof. PW
Politechnika Warszawska

 

        

dr hab. inż.
Arkadiusz Madaj, prof. PP
Politechnika Poznańska

 

 

prof. dr hab. inż.
Wojciech Radomski
Politechnika Warszawska

 

 

dr hab. inż.
Marek Salamak, prof. Pol. Śl.
Politechnika Śląska

 

 

prof. dr hab. inż.
Witold Wołowicki
Politechnika Poznańska

 

 

dr hab. inż
Tomasz Siwowski, prof. PRz
Politechnika Rzeszowska

 

 

dr hab. inż.
Janusz Szelka, prof. UZ i WSOWL
Uniwersytet Zielonogórski,

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

 

 

dr hab. inż.
Adam Wysokowski, prof. UZ
Uniwersytet Zielonogórski

 

 

prof. dr hab. inż.
Henryk Zobel
Politechnika Warszawska

 

 

dr hab. inż.
Krzysztof Żółtowski, prof. PG
Politechnika Gdańska

 

 

Recenzenci

prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski
Politechnika Gdańska

prof. dr hab. inż. Czesław Machelski
Politechnika Wrocławska

dr hab. inż. Krzystof Trojnar, prof. PRz
Politechnika Rzeszowska

dr inż. Paweł Hawryszków
Politechnika Wrocławska

dr inż. Janusz Hołowaty
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

dr inż. Agnieszka Królikowska
Instytut Badawczy Dróg i Mostów

dr inż. Beata Stankiewicz
Politechnika Opolska