Jan Biliszczuk

 prof. dr hab. inż.
Jan Biliszczuk
Politechnika Wrocławska

Kazimierz Flaga

prof. dr hab. inż.
Kazimierz Flaga
Politechnika Krakowska

Kazimierz Furtak

 prof. dr hab. inż.
Kazimierz Furtak
Politechnika Krakowska 

Kazimierz Gwizdała

 prof. dr hab. inż.
Kazimierz Gwizdała
Politechnika Gdańska                                               

Kazimierz Furtak

dr hab. inż.
Grażyna Łagoda
Politechnika Warszawska        
       

dr hab. inż.
Arkadiusz Madaj, prof. PP
Politechnika Poznańska

Wojciech Radomski

 prof. dr hab. inż.
Wojciech Radomski
Politechnika Warszawska

dr hab. inż.
Marek Salamak, prof. Pol. Śl.
Politechnika Śląska

Witold Wołowicki

prof. dr hab. inż.
Witold Wołowicki
Politechnika Poznańska

Tomasz Siwowski

prof. nadzw. dr hab. inż
Tomasz Siwowski
Politechnika Rzeszowska

Janusz Szelka

 dr hab. inż.
Janusz Szelka, prof. UZ
Uniwersytet Zielonogórski

  

prof. dr hab. inż.
Adam Wysokowski, prof. UZ
Uniwersytet Zielonogórski

prof. dr hab. inż.
Henryk Zobel
Politechnika Warszawska

 Krzysztof Żółtowski

prof. nadzw. dr hab. inż.
Krzysztof Żółtowski
Politechnika Gdańska
     

Recenzenci

prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski
Politechnika Gdańska

prof. dr hab. inż. Czesław Machelski
Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. inż. Krzystof Trojnar
Politechnika Rzeszowska

dr inż. Paweł Hawryszków
Politechnika Wrocławska

dr inż. Janusz Hołowaty
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

dr inż. Agnieszka Królikowska
Instytut Badawczy Dróg i Mostów

dr inż. Beata Stankiewicz
Politechnika Opolska