Jan Biliszczuk prof. dr hab. inż.
Jan Biliszczuk
Politechnika Wrocławska

Kazimierz Flagaprof. dr hab. inż.
Kazimierz Flaga
Politechnika Krakowska

Kazimierz Furtak prof. dr hab. inż.
Kazimierz Furtak
Politechnika Krakowska 

Kazimierz Gwizdała prof. dr hab. inż.
Kazimierz Gwizdała
Politechnika Gdańska                                                                

Kazimierz Furtakdr hab. inż.
Grażyna Łagoda
Politechnika Warszawska

Wojciech Radomski prof. dr hab. inż.
Wojciech Radomski
Politechnika Warszawska

Witold Wołowickiprof. dr hab. inż.
Witold Wołowicki
Politechnika Poznańska

Tomasz Siwowskiprof. nadzw. dr hab. inż
Tomasz Siwowski
Politechnika Rzeszowska

Janusz Szelka dr hab. inż.
Janusz Szelka, prof. UZ
Uniwersytet Zielonogórski

Krzysztof Żółtowski prof. nadzw. dr hab. inż.
Krzysztof Żółtowski
Politechnika Gdańska
     

Recenzenci

prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski
Politechnika Gdańska

prof. dr hab. inż. Czesław Machelski
Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. inż. Krzystof Trojnar
Politechnika Rzeszowska

dr inż. Paweł Hawryszków
Politechnika Wrocławska

dr inż. Janusz Hołowaty
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

dr inż. Agnieszka Królikowska
Instytut Badawczy Dróg i Mostów

dr inż. Beata Stankiewicz
Politechnika Opolska