Mosty wydanie nr 1/2020
Mosty wydanie nr 1/2020

W numerze m.in.: XI edycja Konkursu im. Maksymiliana Wolffa, wyniki Konkursu, wybrane aspekty projektowania obiektu nr 21 w ciągu drogi ekspresowej S7 Lubień – Rabka-Zdrój, zastosowanie BIM w różnych etapach życia obiektów mostowych, modelowanie typowych obiektów mostowych w środowisku BIM, proces inspekcji mostu z użyciem metodyki BIM – cz. I, most kolejowy w Dąbrowie Górniczej z zastosowaniem zespolenia composite dowels – opracowanie nowego systemu zespolonych mostów kolejowych – cz. I, łożyska mostowe – przeglądy i utrzymanie, domieszki w technologii wysokowartościowych betonów mostowych, jubileuszowe XV Wrocławskie Dni Mostowe.

Aktualności

Aktualności

Plany GDDKiA na 2020 rok, pilotażowy projekt BIM na obwodnicy Zatoru, Zbigniew Tabor odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, XLIII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii, ULMA pierwszą firmą w branży deskowań w Polsce z certyfikatem BHP ISO 45001:2018.

Kalendarium wydarzeń

Najważniejsze wydarzenia w branży na I kwartał 2020 r.

XI edycja Konkursu im. Maksymiliana Wolffa

Po raz 11. magazyn „Mosty” przyznał nagrody w Konkursie im. Maksymiliana Wolffa. Zwycięskie prace co roku pokazują kierunek, w którym podąża polskie mostownictwo.

Wyniki Konkursu

Najlepsze realizacje ostatniego roku nagrodzone w Konkursie im. M. Wolffa.

„Projektowanie mostów według Eurokodów – przykłady”

28-30 października 2019 r. w Q Hotel Plus w Katowicach odbyły się warsztaty „Projektowanie mostów według Eurokodów – przykłady” pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Siwowskiego zorganizowane przez czasopismo „Mosty”.

Seminaria Warsztatowe – Drogi Publiczne

10-11 grudnia 2019 r. w Sandomierzu odbyła się I edycja Seminariów Warsztatowych – Drogi Publiczne zorganizowanych przez redakcje czasopism „Magazyn Autostrady” oraz „Mosty”. Seminaria miały na celu przedstawienie innowacyjnych rozwiązań dla dróg lokalnych oraz nabycie wiedzy z zakresu wyboru nawierzchni drogowych oraz chodnikowych, a także ich utrzymania.

Realizacja numeru

Wybrane aspekty projektowania obiektu nr 21 w ciągu drogi ekspresowej S7 Lubień – Rabka-Zdrój

W 2016 roku rozpoczęła się długo oczekiwana budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Lubień – Rabka-Zdrój, czyli w ciągu „zakopianki”. Najdłuższym i najbardziej eksponowanym obiektem realizowanym w ramach tej inwestycji jest zlokalizowany w pobliżu miejscowości Skomielna Biała obiekt nr 21. Wiadukt jest łatwo rozpoznawalny, ponieważ jego konstrukcja niosąca jest oparta na trzech filarach o charakterystycznym kształcie litery Y. Niweleta drogi S7 jest w tym miejscu wyniesiona prawie 50 m nad istniejącym terenem, dzięki czemu obiekt efektownie wpisuje się w górski krajobraz.

Temat numeru

Zastosowanie BIM w różnych etapach życia obiektów mostowych

W artykule przedstawiono podstawowe założenia metodyki BIM, filozofii zrównoważonego rozwoju oraz jej aspekty związane z infrastrukturą mostową. W nawiązaniu do tego zdefiniowano cykl życia obiektów mostowych oraz opisano sposoby wykorzystania modelu i informacji na kolejnych jego etapach: planowania i projektowania, budowy oraz użytkowania i utrzymania. Przedstawiono korzyści z wdrożenia idei BIM na każdym z etapów, a także trudności i ograniczenia mu towarzyszące. Szczególną uwagę poświęcono analizie cyklu życia (LCA), definiując reguły modelowania pozwalające na jej wdrożenie z użyciem aktualnie dostępnych narzędzi.

Modelowanie typowych obiektów mostowych w środowisku BIM

Artykuł przedstawia zagadnienie modelowania z wykorzystaniem metodyki BIM ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań proponowanych przez Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów. Opisano pakiet narzędzi informatycznych służących do jak najbardziej zautomatyzowanego kreowania geometrii oraz wykorzystania powstałych modeli w analizach. Wykorzystanie otwartego formatu danych IFC daje możliwość uniezależnienia od drogiego oprogramowania na rzecz łatwo dostępnych aplikacji internetowych.

Proces inspekcji mostu z użyciem metodyki BIM – cz. I

Artykuł przedstawia propozycję innowacyjnego podejścia do wykonywania inspekcji obiektów mostowych z użyciem metodyki BIM. Proponowane rozwiązania staną się w przyszłości jednymi z głównych elementów nowoczesnych systemów gospodarowania mostami, które będą zgodne z filozofią Asset Management, czyli zarządzania aktywami w infrastrukturze.

Technologie

Most kolejowy w Dąbrowie Górniczej z zastosowaniem zespolenia composite dowels. Opracowanie nowego systemu zespolonych mostów kolejowych – cz. I

W artykule przedstawiono nowe rozwiązanie mostu kolejowego o małej wysokości konstrukcyjnej. Zakłada się ogólny typ przekroju zespolonego i zespolenie typu composite dowels. Rozwiązanie może być stosowane dla rozpiętości do ok. 30 m i ma być konkurencyjne dla stalowych belek z płytą ortotropową. Most został zaprojektowany i zbudowany w ciągu około roku. Opisano procesy projektowania i budowy.

Łożyska mostowe – przeglądy i utrzymanie

Łożyska, które są właściwie utrzymywane, wykazują zadowalającą trwałość, a z kolei te, które są zaniedbywane, mogą generować z jednej strony dalsze problemy utrzymaniowe, zaś z drugiej – powodować znaczne koszty związane z remontami. Podjęcie działania „na czas” pozwala w porę wyeliminować zagrożenia lub ograniczyć degradację, a niekiedy wyeliminować ryzyko uszkodzenia łożyska bądź innych elementów konstrukcji. Jednak, aby zareagować w porę, trzeba dysponować aktualnymi informacjami o stanie łożysk w konstrukcji.

Materiały

Domieszki w technologii wysokowartościowych betonów mostowych

Betony wysokowartościowe (BWW) stwarzają dużo większe możliwości w porównaniu z betonami zwykłymi. Wiodącą właściwością mechaniczną betonu jest wytrzymałość na ściskanie, lecz proces kształtowania struktury prowadzący do otrzymania betonu o wysokiej wytrzymałości zwiększa szanse na to, że również inne cechy charakterystyczne (np.: mrozoodporność, nasiąkliwość, moduł sprężystości, ścieralność i inne) będą polepszone w stosunku do analogicznych parametrów betonu zwykłego. W artykule rozważany będzie taki właśnie rodzaj betonu, ponieważ jest to ważna grupa kompozytów o szerokim zastosowaniu w mostownictwie, konstrukcjach wysokich czy drogownictwie.

Realizacje

Zmiany projektowe na potrzeby budowy obiektu T-3

Budowa mostów i tuneli to duże wyzwanie zarówno pod kątem technologicznym, jak i logistycznym. Obiekty te stanowią istotny element rozwoju infrastruktury drogowej i kolejowej w Polsce, a ich sprawna budowa jest kluczem do prowadzenia efektywnej polityki transportowej państwa.

Budownictwo tunelowe

Wiadomości tunelowe

Budowa tunelu została ubezpieczona, Trasa Łagiewnicka – przeniesienie koryta Wilgi, najdłuższy pozamiejski tunel w Polsce, do Łodzi docierają maszyny TBM, co dalej z metrem w Krakowie?, „zatopiona” kładka.

Beton w budownictwie tunelowym – cz. II

Technologie tunelowania rozwijają się coraz dynamiczniej – liczba budowanych tuneli rośnie z roku na rok. Wykorzystywane w nich mieszanki betonowe muszą być specjalnie przygotowane do tego zadania. Artykuł stanowi drugą część rozważań w tym temacie – pierwsza została opublikowana w magazynie ,,Mosty" w nr. 6/19, s. 70-74.

Relacje

Jubileuszowe XV Wrocławskie Dni Mostowe

28-29 listopada 2019 r. odbyła się jubileuszowa XV edycja Wrocławskich Dni Mostowych. Cykl seminariów został zapoczątkowany w 2005 r. przez przewodniczącego Komitetu Programowego i Organizacyjnego prof. Jana Biliszczuka i od początku istnienia aż do dziś jest swoistym podsumowaniem roku i ważnym miejscem spotkań branży mostowej.

IV Konferencja Naukowo-Techniczna TECH-BUD „Nowoczesne materiały, techniki i technologie we współczesnym budownictwie”

13-15 listopada 2019 r. w Krakowie odbyła się IV Konferencja Naukowo- -Techniczna TECH-BUD, której organizatorem był Małopolski Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie.

Dyntrans 2019

6-8 listopada 2019 r. w Jeleniej Górze odbyła się II Konferencja Naukowo-Techniczna Dynamika Obiektów Infrastruktury Transportowej Dyntrans.

Spotkanie świąteczne PZPB

To był niezapomniany wieczór… 4 grudnia 2019 r. w przepięknym otoczeniu warszawskich Łazienek Królewskich gościnne wnętrza Starej Oranżerii rozbrzmiały dźwiękami pieśni spirituals, kolęd i pastorałek w wykonaniu grupy wokalnej Singineers oraz Kapeli Ciupaga.

VI edycja konferencji Konstrukcje Budowlane

22 listopada 2019 r. odbyła się VI już edycja konferencji Konstrukcje Budowlane.

Świąteczna Konferencja o przepustach i przejściach dla zwierząt

Przepusty i przejścia dla zwierząt to obiekty o strategicznym znaczeniu dla ekosystemu, będące zarazem istotnym kosztem inwestycji drogowych. Stanowią przy tym duże wyzwanie – począwszy od kwestii lokalizacji, przez projektowanie, budowę i utrzymanie. Właśnie tym istotnym zagadnieniom została poświęcona XIII Świąteczna Konferencja Naukowo-Techniczna, która odbyła się 10-12 grudnia 2019 r. w Krakowie.

Wielki Charytatywny Bal Infrastruktury i Budownictwa z rekordem aukcji

W pierwszą sobotę lutego odbyła się czwarta edycja Wielkiego Charytatywnego Balu Infrastruktury i Budownictwa organizowanego corocznie przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa. W tym roku organizatorzy zaprosili swoich gości do klasycznego wnętrza Sali Balowej Sheraton Grand Warsaw.

II Polskie Forum Tunelowe

21-22 stycznia br. we Wrocławiu odbyła się II Międzynarodowa konferencja „Polskie Forum Tunelowe” zorganizowana przez Polski Kongres Drogowy – Komitet Narodowy Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC oraz wrocławski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Spotkanie Mostowców po wyprawach „Cypr 2019” i „Indie 2019”

11 stycznia br. w Krakowie odbyło się spotkanie po wyprawach mostowych na Cypr i do Indii, które miały miejsce w 2019 roku.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij