Mosty wydanie nr 2/2012
Mosty wydanie nr 2/2012

W ostatnich tygodniach, a nawet miesiącach, na naszych oczach rozgrywa się „bitwa o stadion”. Nie dość, że oficjalne otwarcie planowano tyle razy, że nikt już nie wierzył, że w końcu do niego dojdzie, to jeszcze teraz okazuje się, że stadion oprócz licznych niedoróbek przede wszystkim nie spełnia wymagań bezpieczeństwa. Pierwotnie Narodowy miał być otwarty w lipcu 2011 r., później termin ten był kilkakrotnie przesuwany, aby ostatecznie z wielką pompą otwarto go z końcem stycznia br. I mogło by się wydawać, że to koniec problemów – ale niestety na stadionie – choć wybudowany został głównie dla imprez sportowych – jeszcze nie rozegrano żadnego meczu. Tym sposobem nasza duma narodowa jest tylko ciekawym architektonicznie obiektem wartym blisko 400 mln euro (która to zawrotna kwota plasuje Narodowy na podium najdroższych stadionów w Europie!). Bitwa trwa... Obserwując sytuację inwestycji poczynionych przed EURO 2012 i związanych z nimi problemów przy odbiorze, jestem zaniepokojona skalą zjawiska i faktem, że więcej uwagi przykłada się do samych uroczystości otwarcia niż do jakości oddawanych obiektów. Ostatnio w prasie codziennej pojawiły się spekulacje, że podobna sytuacja ma miejsce również w przypadku otwarcia Mostu Północnego (a raczej mostu im. Marii Skłodowskiej-Curie) w Warszawie. Zauważalne są pewne podobieństwa w obu przypadkach. W styczniu 2011 roku podano, że budowa Mostu Północnego ma już pół roku opóźnienia. Opóźnienie spowodowane zostało między innymi zalaniem terenu budowy falą powodziową latem 2010 roku. Budowa całej inwestycji planowo miała zakończyć się w drugiej połowie grudnia 2011 roku. Po podpisaniu aneksu do umowy, który obejmował przeprowadzenie prac wykończeniowych, roboty miały być zakończone w styczniu. Mamy luty... Oczywiście uważam, że należy uniknąć kolejnego „bubla” inwestycyjnego i jeżeli sytuacja tego wymaga, to lepiej termin zmienić. Ale czy również w tym przypadku nie chodzi jednak o umyślne opóźnianie skończenia inwestycji, tak aby można było przy błyskach fleszy oddać kolejny obiekt i świętować kolejny sukces ekipy rządzącej? Bo przecież wiadomo, że przygotowania do otwarcia Mostu Północnego już są rozpoczęte. Nieznana jest jednak dokładna data, bo podobno zależy ona od... pogody. Wolałabym, aby przynajmniej w przypadku Mostu Północnego pogłoski te pozostały tylko w sferze spekulacji, a urzędnicy zamiast na organizacji wielkich imprez skupili się bardziej na mądrym dysponowaniu publicznych pieniędzy – naszych pieniędzy.

Wydarzenia

Wydarzenia

Temat numeru

Systemy podwieszeń. Prezentacja wybranych aspektów technicznych

W artykule autor prezentuje systemy podwieszeń obiektów mostowych, ze szczególnym uwzględnieniem mostów typu extradosed.

Deformacja obiektu gruntowo-powłokowego

W niniejszym artykule na przykładzie obiektu mostowego w Mikołajkach przedstawiono wyniki geodezyjnych pomiarów deformacji konstrukcji podatnej z blach falistych podczas układania zasypki gruntowej.

Efekt "shear lag" w elementach belkowych o przekroju skrzynkowym

Efekt „shear lag” można zaobserwować w każdym przekroju skrzynkowym. Autor omawia skalę zmian naprężeń wywołanych pierwotnie przez sprężenie oraz prezentuje metody pozwalające oszacować wpływ efektu „shear lag”.

Przemieszczenia poziome przyczółków mostowych

W artykule omówiono przyczyny nadmiernych przesunięć spowodowanych parciem słabego gruntu na pale, utratą stateczności lub uszkodzeniem fundamentu palowego oraz przedstawiono przykłady uszkodzeń i różne sposoby naprawy podpór.

Materiały

Ocena właściwości stali mostów na modernizowanych regionalnych liniach kolejowych woj. zachodniopomorskiego

W niniejszym artykule autorzy na podstawie próbek stali wyciętych z konstrukcji mostowych prezentują analizę składu chemicznego, pozwalającą oszacować mechaniczne i plastyczne właściwości stali.

Zakotwienie cięgien kompozytowych w mostownictwie

W niniejszym artykule autorzy szczegółowo opisują materiały kompozytowe służące wzmacnianiu i budowie nowych obiektów mostowych. Materiały te zyskują popularność dzięki trwałości, wytrzymałości oraz niskiej masie.

Technologie

Ochrona katadowa mostów

Ochrona katodowa to technika przeciwkorozyjna, która jest powszechnie używana do zakopanych i podwodnych konstrukcji stalowych, takich jak rurociągi czy zbiorniki, znajduje także zastosowanie do ochrony przed korozją elementów konstrukcji stalowych mostów w miejscach ich kontaktu z wodą, ziemią i betonem.

System monitorowania konstrukcji Mostu Rędzińskiego we Wrocławiu

W artykule autorzy prezentują system monitoringu Mostu Rędzińskiego przez Odrę we Wrocławiu, który obecnie jest największym systemem pomiarowym zainstalowanym na moście w Polsce i jednym z większych w Europie.

Realizacje

Budowa Zachodniej Obwodnicy Poznania w ciągu S11 na odcinku Złotkowo - autostrada A2 (Głuchowo)

Budowana Zachodnia Obwodnica Poznania będzie drogą ekspresową prowadzącą od autostrady A2 (węzeł Poznań – Zachód) do Złotkowa. W niniejszym artykule prezentujemy szczegółowe dane dotyczące pierwszego etapu tej inwestycji.

Budowa obwodnicy Olecka w ciągu drogi krajowej nr 65

Trwa budowa obwodnicy Olecka w ciągu drogi krajowej nr 65. W niniejszym artykule prezentujemy opis inwestycji oraz postęp prac na budowie. Kontrakt, którego koszt to przeszło 124 mln złotych, obejmuje budowę 9 obiektów inżynierskich. Jest to największa w historii miasta inwestycja.

Wywiad

Południowa Obwodnica Gdańska okiem projektanta

Będąca właśnie w budowie Południowa Obwodnica Gdańska należy do jednych z istotniejszych inwestycji regionu, której ukończenie usprawni możliwości infrastrukturalne miasta, a także przemieszczanie się kibiców w ciągu drogi ekspresowej S7 w trakcie Euro 2012. O zastosowanych na POG rozwiązaniach projektowych i wyzwaniach stojących przed projektantem obiektów mostowych w rozmowie z Sabiną Szczerbak opowiada Adam Nadolny, prezes Mostów Gdańsk.

Opinie

Uwagi o przeglądach obiektów mostowych

W artykule zaprezentowano postulaty dotyczące zasad prowadzenia przeglądów obiektów mostowych. Autor sygnalizuje konieczność zwiększenia wymagań w stosunku do osób, które takie przeglądy wykonują. Zwraca także uwagę na inne aspekty prawidłowego i rzetelnego przeprowadzenia przeglądów obiektów mostowych.

Relacje

"Technologia w mostownictwie" - konstrukcje stalowe

7-8.12.2011 r. w Starych Jabłonkach koło Ostródy odbyło się II Seminarium Naukowo-Techniczne z cyklu „Technologia w mostownictwie”. Konferencja została zorganizowana pod przewodnictwem prof. Krzysztofa Żółtowskiego przez Oddziały: Warmiński i Gdański ZMRP, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej oraz Fundację Rozwoju Inżynierii Lądowej. Patronat honorowy objął dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska profesor Ireneusz Kreja.

Przepusty i przejścia dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej

Stało się już tradycją, że na początku grudnia do Żmigrodu zjeżdżają się przedstawiciele środowisk drogowo-mostowych na organizowaną przez prof. Adama Wysokowskiego Świąteczną Żmigrodzką Konferencję Naukowo-Techniczną. Wyjątkowego charakteru spotkaniu dodają zaplanowane na koniec sesji łamanie się opłatkiem i wspólne kolędowanie.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij