Mosty wydanie nr 5/2012
Mosty wydanie nr 5/2012

Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce kolejny numer czasopisma „Mosty”. Tematem przewodnim aktualnego wydania jest beton w budownictwie mostowym. Beton to jak wiadomo najpopularniejszy materiał wykorzystywany do budowy obiektów inżynierskich, dlatego zagadnienie to tak często pojawia się podczas różnego typu konferencji i seminariów. Również na łamach naszego czasopisma wielokrotnie opisywaliśmy już ciekawe realizacje betonowe, teraz jednak zagadnienie zostanie potraktowane szerzej. Szczególnie chciałabym Państwu polecić artykuł autorstwa dr inż. Agnieszki Ślosarczyk na temat domieszek chemicznych do betonu oraz artykuł dr inż. Iwony Jankowiak i dr. hab. inż. Arkadiusza Madaja, którzy opisali betonowe drogowe konstrukcje mostowe w świetle norm PN-EN. Kolejnym niezwykle ciekawym tematem zaprezentowanym przez dr inż. Bożenę Kuczmę i dr. hab. inż. Mieczysława Kuczmę są klejone stalowo-betonowe belki zespolone. Wszystkie poruszone w numerze zagadnienia są tym bardziej aktualne, że przed nami kolejny sezon konferencyjny. Już dzisiaj zapraszam Państwa na konferencje, nad którymi czasopismo „Mosty” objęło patronat medialny. Kalendarium ważnych wydarzeń branżowych otwiera konferencja naukowa „Krynica 2012”, następnie w cyklu dwuletnim odbędzie się VII Konferencja „Dni Betonu” w Wiśle. Jeszcze we wrześniu w Sopocie odbędzie się druga edycja regat o Puchar Mostów Gdańsk. Ta niezwykła inicjatywa powołana została do życia w zeszłym roku przez firmę Mosty Gdańsk i Związek Mostowców RP oddział Gdańsk, a głównym celem przyświecającym organizatorom jest integracja środowiska, świetna wspólna zabawa połączona ze zdrową sportową rywalizacją. Zachęcam do udziału w jesiennych spotkaniach o charakterze zarówno naukowym, jak i towarzyskim, ponieważ właśnie w tych trudnych dla branży czasach powinniśmy inwestować we własny rozwój, zdobywanie nowej i poszerzanie już zdobytej wiedzy. Taka inwestycja na pewno okaże się opłacalna. Życzę ciekawej lektury.

Wydarzenia

Wydarzenia

Temat numeru

Sprężone taśmy CFRP. Wzmacnianie elementów żelbetowych

W poprzednim numerze magazynu „Mosty” (4/2012) autor zaprezentował charakterystykę materiałów kompozytowych do wzmacniania elementów żelbetowych wraz z opisem realizacji wybranych obiektów mostowych. W niniejszym artykule autor skupia się przede wszystkim na wzmacnianiu mostów wstępnie sprężonymi taśmami CFRP oraz opisuje nowatorską metodę wzmacniania mostów, opracowaną przez krakowską firmę Neoxe Sp. z o.o.

Domieszki chemiczne do betonu - wybrane zagadnienia

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu domieszek chemicznych do betonu, skupiając się głównie na właściwościach domieszek modyfikujących właściwości reologiczne mieszanki betonowej. Autorka przedstawia właściwości domieszek uplastyczniających, upłynniających oraz napowietrzających

Betonowe drogowe konstrukcje mostowe – stany graniczne w ujęciu norm PN-EN

W ujęciu norm PN-EN stany graniczne są ściśle powiązane z trwałością konstrukcji. Trwałość konstrukcji jest z kolei powiązana z warunkami eksploatacji, w tym ze środowiskiem, w jakim eksploatowana jest konstrukcja. Warunki eksploatacji konstrukcji muszą być określone na początku procesu projektowania konstrukcji, ponieważ np. od przewidywanych warunków eksploatacji zależą kryteria związane z zarysowaniem.

Klejone stalowo-betonowe belki zespolone

Konstrukcje zespolone to efektywne i ekonomiczne rozwiązania konstrukcyjne. W artykule przedstawiono część wyników własnych badań doświadczalnych i teoretycznych stalowo-betonowych belek zespolonych połączonych za pomocą różnych łączników: tradycyjnych stalowych sworzni oraz kleju podatnego i kleju sztywnego.

Rewaloryzacje obiektów

Wzmocnienie fundamentów mostu za pomocą iniekcji Soilcrete

Dla ilustracji różnorodnych i szerokich możliwości zastosowania iniekcji strumieniowej Soilcrete (ang. jet grouting) w artykule przedstawiono przykład wykorzystania tej technologii dla zabezpieczenia fundamentów palowych zagrożonych nadmiernymi przemieszczeniami, na skutek rozmycia gruntu wokół podpór budowanego obiektu mostowego

Wywiad

Mostowe dźwigary walcowane - nowe możliwości...

W budownictwie mostowym stal stanowi jeden z kilku podstawowych materiałów konstrukcyjnych. O możliwościach zastosowania tego materiału, najciekawszych inwestycjach oraz zrealizowanych zadaniach i planach na najbliższe lata opowiada Wojciech Ochojski z firmy ArcelorMittal Commercial Long Polska Sp. z o.o.

Materiały

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych obiektów mostowych Ogólne tendencje w rozwoju malarskich powłok antykorozyjnych

Bardzo dobra znajomość zjawiska korozji, a przede wszystkim wiedza na temat nowych możliwości w dziedzinie ochrony antykorozyjnej, jest szczególnie ważna zarówno przy projektowaniu nowych konstrukcji stalowych obiektów mostowych, jak i remontowaniu istniejących obiektów mostowych. W niniejszym artykule autorka prezentuje najciekawsze innowacje w zakresie metod stosowania powłok antykorozyjnych.

Zastosowanie wybranych systemów antykorozyjnych na kluczowych obiektach inżynierskich w Polsce

W artykule opisano realizację łukowej estakady nad doliną Kameszniczanki w Milówce, najdłuższą w Polsce estakadę autostradową w Kutnie, unikatowy most św. Kingi będący częścią obwodnicy Starego Sącza, a także obiekty obwodnicy Dobczyc. W realizacji tych obiektów zastosowano zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji materiałami MEGAprotect oraz system izolacyjno-nawierzchniowy MEGAdur EPUR.

Realizacje

Przebudowa mostu w Krościenku nad Dunajcem

W artykule przedstawiono rozwiązanie konstrukcyjne żelbetowego mostu łukowego. Niezadowalający stan techniczny, jak również wzmożony ruch drogowy były podstawą do podjęcia decyzji o renowacji istniejącego mostu. Opisano etapy realizacji mostu, w którym elementy konstrukcji łukowej, belki poprzeczne, podłużne oraz płyty wykonano w wersji prefabrykowanej. Główne belki podłużne sprężono splotami typu 7ø5 mm ze stali Y 1860 S7C.

Remont mostu na rzece Czarnej Staszowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 756

Letnia powódź, która dotknęła znaczną część województwa świętokrzyskiego w 2001 r., ze względu na warunki lokalne spowodowała wielkich rozmiarów straty w infrastrukturze województwa. W niniejszym artykule autor przedstawia skutki powodzi na przykładzie mostu na rzece Czarnej Staszowskiej w m. Raków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 756.

Prawo i administracja

Formuła PPP w projektach mostowych

Artykuł opisuje PPP jako zastosowanie nowoczesnych narzędzi inżynierii finansowej, strukturę współpracy pomiędzy partnerem publicznym a prywatnym, ogólne warunki dotyczące implementacji projektów PPP w Polsce oraz przykłady zastosowań PPP dla międzynarodowych projektów drogowo-mostowych.

Relacje

Konkurs wyKoMBinuj Most 2012

17-18 maja br. odbyła się piąta edycja konkursu wyKoMBinuj Most, organizowanego przez koło Naukowe Mechaniki Budowli KOMBO, działające przy Katedrze Mechaniki Budowli i Mostów Politechniki Gdańskiej, oraz Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział Gdańsk. W konkursie wzięło udział 21 drużyn z politechnik z całego kraju oraz 2 drużyny ze szkół średnich. Celem konkursu było wykonanie jak najbardziej wytrzymałego, a zarazem jak najlżejszego przęsła mostowego.

VI Ogólnopolska Konferencja Mostowców

24-25 maja 2012 r. w Wiśle odbyła się konferencja naukowo- techniczna pod tytułem „Konstrukcja i wyposażenie mostów”. Konferencja nawiązywała do poprzednich, bardzo owocnych spotkań o tym samym tytule i tematyce. Organizatorami spotkania były Katedra Dróg i Mostów Politechniki Śląskiej oraz Agencja BIG BANG Marketing. Patronat merytoryczny objęli: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, PKP Polskie Linie Kolejowe SA oraz Związek Mostowców RP Oddział Górnośląski.

Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów

Stało się już tradycją, że w pierwszych dniach czerwca przedstawiciele branży mostowej spotykają się w Rosnówku na konferencji organizowanej przez Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej oraz Oddział Wielkopolski Związku Mostowców RP pt. „Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów”. W tym roku konferencja zgromadziła blisko 200 uczestników.

VIII Rejs Mostowców Dolnośląskich

To już 8. edycja rejsu po Odrze, na który co roku przyjeżdżają przedstawiciele branży mostowej z całej Polski. To doskonała okazja, by w luźnej atmosferze przedyskutować nie tylko kwestie zawodowe, ale przede wszystkim bliżej się poznać i wspólnie spędzić miłe popołudnie, co z pewnością ma wpływ na integrację środowiska mostowego.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij