Mosty wydanie nr 6/2012
Mosty wydanie nr 6/2012

Na początku chciałabym się z Państwem przywitać. Począwszy od bieżącego wydania magazynu, będę zastępować dotychczasową redaktor naczelną – Sabinę Szczerbak. Mam nadzieję, że cała moja energia i wysiłek włożone w tworzenie, zarządzanie i kierowanie redakcją będą dla Państwa widoczne w postaci czasopisma ciekawego i merytorycznie na najwyższym poziomie. W bieżącym numerze polecam Państwa szczególnej uwadze artykuł dr. hab. inż. Tomasza Siwowskiego Projektowanie mostów wg Eurokodów. Stan prawny i podstawy projektowania, stanowiący wstęp do cyklu artykułów, które będą się ukazywać w kolejnych wydaniach „Mostów” w całym 2013 roku. Tematem publikacji będą zagadnienia i procedury projektowania mostów według Eurokodów. Jestem przekonana, że publikowana w „Mostach” seria będzie stanowić szczególnie przydatne w Państwa codziennej pracy narzędzie. Koniec roku to czas podsumowań. Kończący się rok 2012, choć nie był najłatwiejszy dla branży drogowo-mostowej, to efekty prac firm projektowych i wykonawczych możemy podziwiać w postaci nowoczesnych, ciekawych obiektów inżynierskich. Najciekawsze realizacje wybrane przez redakcję magazynu „Mosty” prezentujemy w raporcie na stronach 52-55. Zapewne wielu z Państwa wybiera się, jak co roku, na seminarium „Wrocławskie Dni Mostowe”. Jako patroni medialni serdecznie zapraszamy na to jakże ważne dla branży mostowej wydarzenie. Dla naszej redakcji jest to także szczególnie istotny moment z uwagi na fakt, że podczas seminarium będziemy wręczać statuetki laureatom IV edycji Konkursu Mostowego im. Maksymiliana Wolfa. Nie zdradzę w tym miejscu więcej szczegółów – zapraszam do Wrocławia.

Wydarzenia

Wydarzenia

Temat numeru

Historyczny most w Rybołach – rewitalizacja łożysk

W niniejszym artykule autor omawia etapy rewitalizacji łożysk zabytkowego mostu przez Narew w Rybołach. W tej inwestycji ze względu na historyczny charakter obiektu konieczne było zachowanie dawnej formy łożysk.

Monitoring mostów. Zastosowanie serwisów internetowych

Geoinformacja staje się obecnie jedną z głównych gałęzi warunkujących sprawne funkcjonowanie państwa oraz infrastruktury, której jakość i bezpieczeństwo są jednymi z kluczowych elementów życia ludzi we współczesnym świecie. W niniejszym artykule autor szczegółowo omawia zastosowanie serwisów internetowych w monitorowaniu obiektów inżynierskich.

Iluminacja obiektów mostowych

Dynamiczny rozwój infrastruktury drogowej w ostatnim okresie w Polsce zaowocował wybudowaniem wielu ciekawych architektonicznie i opartych na różnych formach konstrukcji obiektów mostowych. Dla niektórych z nich, w celu podkreślenia walorów estetycznych, inwestorzy zdecydowali się na wybudowanie dodatkowych instalacji iluminacji (oświetlenia) konstrukcji.

Technologie

Obiekty mostowe o przęsłach zespolonych z dwuteowników walcowanych

W zakresie materiałowym oferowane obecnie gatunki stali drobnoziarnistych o wysokiej wytrzymałości pozwalają na projektowanie elementów z pełnym wykorzystaniem ich nośności przy projektowaniu na podstawie Polskich Norm. Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania potencjału nowoczesnych kształtowników w konstrukcjach obiektów drogowych i kolejowych o konstrukcjach zespolonych i obetonowanych

Wykorzystanie konstrukcji składanych w budownictwie mostowym

Cechami charakterystycznymi mostów składanych są łatwość i szybkość montażu w różnych układach konstrukcyjnych. Dostosowane są one do obowiązujących obciążeń normatywnych przyjętych w gospodarce narodowej, przez co nie wymagają dodatkowego wzmocnienia jako mosty tymczasowe. W artykule autorzy opisują wymagania i sposoby wykorzystania konstrukcji składanych w budownictwie mostowym.

Prawo i administracja

Ochronne bariery mostowe

Stosowanie barier ochronnych na obiektach mostowych zgodnie z normami prawnymi ma zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Autor szczegółowo omawia nowe przepisy prawne oraz normy dotyczące obciążenia słupków barier ochronnych na mostowych obiektach drogowych

Realizacje

Montaż konstrukcji stalowej wiaduktu WA-9 w ciągu autostrady A4, odcinek Rzeszów – Jarosław

W okresie od sierpnia do września 2012 roku firma Mostostal Montaż Słupca zmontowała konstrukcję stalową wiaduktu autostradowego nad linią kolejową Kraków – Medyka. Wiadukt ma konstrukcję łukową stalową z pomostem zespolonym żelbetowo stalowym.

Realizacja mostu im. Marii Skłodowskiej-Curie

24 marca uroczyście został otwarty most Północny, który decyzją radnych będzie nosił oficjalna nazwę: most im. Marii Skłodowskiej- Curie. W niniejszym artykule prezentujemy krótką historię budowy tego obiektu wraz z uwzględnieniem najważniejszych danych o inwestycji.

Budowa tunelu drogowego

Niniejszy artykuł stanowi krótki opis realizacji tunelu drogowego pod torami kolejowymi linii Warszawa – Poznań – Kunowice. Przy tej realizacji wykorzystano innowacyjną technologię nasuwania, co dla projektantów i wykonawców tego obiektu było prawdziwym wyzwaniem.

Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego

Budowa obiektu WD-1 jest realizowana w ramach inwestycji tzw. Trasy Słowackiego, która stanowi jedno z największych przedsięwzięć drogowych w historii Gdańska. Szacunkowy koszt inwestycji to 1,29 mld zł – kwota ta stanowi ok. 60% rocznych dochodów miasta. Budowa Trasy Słowackiego jest prowadzona przez miejską spółkę Gdańskie Inwestycje Komunalne, a generalnym wykonawcą prac na ww. odcinku jest firma Budimex S.A.

Raport

Realizacje mostowe 2012 roku

Ostatni w tym roku numer magazynu „Mosty” to doskonała okazja, by zaprezentować najciekawsze realizacje mostowe, które w tym roku zostały oddane do użytku. Rok 2012 nie był najłatwiejszy dla branży drogowo-mostowej. Mimo to efekty prac firm projektowych i wykonawczych możemy podziwiać w postaci nowoczesnych, ciekawych obiektów inżynierskich. W niniejszym raporcie prezentujemy najciekawsze realizacje wybrane przez redakcję magazynu „Mosty”.

Eurokody

Projektowanie mostów wg Eurokodów. Stan prawny i podstawy projektowania

Przystępując do Unii Europejskiej, Polska zobowiązała się do wprowadzenia europejskich norm – Eurokodów. Jest to zbiór zunifikowanych norm międzynarodowych służących do projektowania budynków oraz konstrukcji inżynierskich. Niniejsza publikacja stanowi wprowadzenie do cyklu artykułów, które będą się ukazywać w kolejnych wydaniach „Mostów” na temat zagadnień i procedur projektowania mostów wg Eurokodów.

Relacje

58. Konferencja Naukowa w Krynicy

16-21 września 2012 roku w Krynicy odbyła się 58. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, współorganizowana przez Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej.

II edycja Regat Mostowców o Puchar Mostów Gdańsk

28-30 września w Sopocie odbyły się Regaty Mostowców. Tegoroczna edycja zgromadziła licznych przedstawicieli branży mostowej, którzy w znakomitych humorach walczyli o zdobycie Pucharu Mostów Gdańsk.

Realizacje

Konferencja "Dni Betonu 2012"

8-10 października już po raz siódmy odbyła się konferencja „Dni Betonu”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Producentów Cementu. Patronat naukowy nad konferencją objęły Sekcja Inżynierii Materiałów Budowlanych KILiW PAN oraz Sekcja Konstrukcji Betonowych KILiW PAN.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij