Mosty wydanie nr 2/2013
Mosty wydanie nr 2/2013

Temat numeru: zastosowanie istniejących przęseł odciążających typu mostowego, trwałość konstrukcji spręzonych oraz most wstęgowy z betonu sprężonego w Lubniu. Ponadto: analiza trwałości drogowego obiektu mostowego w związku ze wzrostem intensywności ruchu, nowa technologia budowy zespolonych przęseł mostów kolejowych VFT-RAIL oraz 40 lat doświadczeń z wielkimi mostami na całym świecie.

Wydarzenia

Wydarzenia

Przegląd

Przegląd zakotwień

Niniejszy przegląd stanowi zestawienie najczęściej stosowanych zakotwień. Zakotwienie służy do utrzymania siły naciągu cięgna oraz jego długości. Powinno zapewniać dokładne wprowadzenie siły o projektowanej wartości w cięgno. Z uwagi na zastosowanie rozróżnia się zakotwienia cięgien sprężających, zakotwienia cięgien wantowych oraz zakotwienia wieszaków. W każdej z grup wyróżnia się zakotwienia czynne i bierne. Zakotwienie czynne umożliwia naciąg drutów, splotów, prętów lub lin z możliwością regulacji siły. Zakotwienie bierne zapewnia utrzymanie pojedynczych drutów, splotów, prętów lub lin, ale bez możliwości regulacji naciągu.

Temat numeru

Zastosowanie istniejących przęseł odciążających typu mostowego dla prędkości eksploatacyjnych do 60 km/h

Autorzy artykułu opisują projekt wbudowania konstrukcji odciążających w torze nr 2 w Gdańsku. Ze względu na warunek dopuszczenia prędkości 60 km/h dla toru nr 2 zastosowanie standardowych rozwiązań okazało się niemożliwe. W artykule podano wybrane rezultaty z przeprowadzonych badań in situ.

Trwałość konstrukcji sprężonych

W ostatnich latach w Polsce ogromny wzrost popularności i gwałtownie zwiększająca się liczba mostów sprężonych i podwieszonych przekładają się na wzrost zainteresowania problematyką trwałości tego typu konstrukcji. Wg zaleceń Eurokodu orientacyjny okres użytkowania obiektów mostowych powinien wynosić 100 lat, a zatem 2 razy dłużej niż 50-letni projektowany okres użytkowania budynków i innych obiektów kubaturowych.

Most wstęgowy z betonu sprężonego w Lubniu

Kładka pieszojezdna w miejscowości Lubień zdobyła wyróżnienie w IV edycji Konkursu Mostowego im. Maksymiliana Wolfa. Jest to jedna z nielicznych tego typu realizacji w Polsce. W niniejszym artykule autorzy prezentują krótką historię mostów wstęgowych oraz szczegóły realizacji mostu wstęgowego w Lubniu.

Projektowanie

Skuteczność obciążeń projektowych starych mostów kolejowych

W artykule przedstawiono wybrane wyniki analiz porównawczych obciążeń stosowanych do projektowania mostów kolejowych w XX wieku. Wyniki te odniesiono do modelu standardowego UIC i pojazdów wzorcowych (3), traktowanych jako tabor kolejowy eksploatowany obecnie na liniach PKP. Do analiz zastosowano dwie miary porównawcze złożonych układów sił ruchomych w postaci: mnożników obciążenia oraz równomiernie rozłożonego obciążenia zastępczego.

Diagnostyka

Analiza trwałości drogowego obiektu mostowego w związku ze wzrostem intensywności ruchu

W artykule na przykładzie płytowego żelbetowego wiaduktu drogowego znajdującego się nad autostradą A2 zostanie zaprezentowana analiza zmęczeniowa i na jej podstawie oszacowana zostanie trwałość obiektu w zależności od prognozowanego natężenia ruchu, zwłaszcza ruchu ciężkich pojazdów. Analiza zostanie przeprowadzona zgodnie z systemem norm europejskich PN-EN oraz dotychczas stosowanych norm PN.

Technologie

VFT-RAIL: nowa technologia budowy zespolonych przęseł mostów kolejowych na przykładzie przebudowy mostu Simmerbach w Niemczech

W niniejszym artykule autorzy na przykładzie mostu Simmerbach w Niemczech prezentują innowacyjną technologię budowy zespolonych przęseł mostów kolejowych. W porównaniu z tradycyjnymi metodami projektowania i budowy ta metoda okazała się ekonomiczna i konkurencyjna, szczególnie biorąc pod uwagę to, że całkowity czas procesu budowy mógł zostać skrócony do 52 godzin.

Na świecie

40 lat doświadczeń z wielkimi mostami na całym świecie

W artykule prof. Holger Svensson prezentuje swoje doświadczenia w zakresie projektowania mostów. Podczas 40-letniej kariery profesor pracował nie tylko w swojej ojczyźnie, ale także brał udział w wielu międzynarodowych projektach. W artykule omówione zostały realizacje obiektów o dużych rozpiętościach.

Wiadukt nad istniejącą stacją kolejową w Glasgow w ciągu autostrady M74

Przedmiotem niniejszego artykułu są opis budowy, aspekty technologiczne i ograniczenia logistyczne związane z pracami przy budowie wiaduktu w części zachodniej autostrady M74 w Glasgow. Wiadukt ten został uznany za najtrudniejszy logistycznie obiekt w ciągu całej budowanej autostrady.

Eurokody

Projektowanie mostów wg Eurokodów. Mosty żelbetowe, cz. I

Podstawą projektowania mostów żelbetowych jest Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu. Eurokod 2 stosuje się przy projektowaniu budynków i obiektów inżynierskich z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego i z betonu sprężonego. Projektowanie mostów żelbetowych według Eurokodu 2 wymaga szerszego omówienia, dlatego zagadnienie to zostało podzielone na dwie części (cz. II ukaże się w numerze 3/2013 magazynu „MOSTY”).

Relacje

Bilfinger Infrastructure – nowe plany, nowa perspektywa

Bilfinger Berger Budownictwo S.A. kontynuuje ekspansję na zagraniczne rynki. Pod nową, prostszą nazwą – Bilfinger Infrastructure – polska firma będzie prowadzić prestiżowe projekty w Skandynawii i w Niemczech. Nowa strategia grupy Bilfinger ma na celu poprawę efektywności poszczególnych jednostek biznesowych oraz zwiększenie ich rentowności.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij