Mosty wydanie nr 3/2013
Mosty wydanie nr 3/2013

Zabezpieczenia antykorozyjne mostów – tematem wydania. W numerze: problemy projektowania i przebudowy obiektów mostowych, aktywne sposoby zabezpieczania i wzmacniania mostów żelbetowych oraz specyfikacja realizacji obiektów kolejowych wykonanych pod czynnym ruchem. W dziale realizacji: most w Toruniu, konstrukcja przyczółków z grodzic stalowych na przykładzie wiaduktów nad tunelem TS-1 w Kielcach oraz przebudowa Mostów Młyńskich na Odrze we Wrocławiu.

Wydarzenia

Wydarzenia

Przegląd

Zabezpieczenia antykorozyjne mostów

Ostatnie doniesienia z branży mostowej zdominowała informacja o moście w Toruniu, gdzie 28 marca około godz. 5.00 rano rozpoczęła się operacja polegająca na wypłynięciu w nurt rzeki łuku mostu. Sam transport łuku pod podporę trwał około 12 godzin, po czym nastąpiło podniesienie go na wieżach za pomocą mechanizmów hydraulicznych i opuszczenie na wezgłowia. Specjalnie z okazji montażu przęseł do Torunia przybyło wielu obserwatorów, zarówno mieszkańców miasta, dziennikarzy, jak i inżynierów zainteresowanych przedsięwzięciem. A było na co patrzeć; rozpiętość przęseł stalowej konstrukcji nowej przeprawy przez Wisłę jest rekordowa – każde z nich ma po 270 m długości i 50 m wysokości (mierzonej od najwyższego punktu łuku do poziomu góry fundamentu podpory). Ciężar każdego z przęseł to ok. 2500 ton – są to najdłuższe i najcięższe przęsła mostu łukowego w Polsce. Z racji na wagę tego wydarzenia, nie tylko jako epokowej budowy dla samego Torunia, ale także sukcesu myśli mostowej, nie mogło zabraknąć relacji z placu budowy w naszym czasopiśmie. Po szczegóły odsyłam na s. 30. Aby mógł powstać most, najpierw musi powstać projekt. Projekt, który z kolei musi spełniać szereg wytycznych. O tajnikach projektowania mostów według Eurokodów dowiedzieli się uczestnicy szkolenia zorganizowanego w marcu przez redakcję „Mostów”, o którym przeczytają Państwo na s. 74. Tematem numeru są uszkodzenia i awarie obiektów mostowych, stąd szczególnej uwadze polecam artykuły poświęcone zagadnieniu trwałości konstrukcji. Częstą przyczyną awarii i uszkodzeń mostów jest korozja, dlatego też w bieżącym wydaniu wspólnie z firmami z branży przygotowaliśmy dla Państwa przegląd wybranych technologii stosowanych przy zabezpieczeniu antykorozyjnym

Temat numeru

Problemy projektowania i przebudowy obiektów mostowych

W artykule przedstawiono, na wybranych przykładach zrealizowanych mostów i przepustów, problemy związane z ich projektowaniem, modernizacją i przebudową. Szczególną uwagę zwrócono na aspekty uwarunkowań środowiskowych, estetycznych i wymagań co do trwałości zarówno nowo projektowanych, jak i remontowanych obiektów mostowych.

Oszacowanie trwałości obiektów mostowych z weryfi kacją w oparciu o badania doświadczalne

Artykuł jest poświęcony zagadnieniu trwałości konstrukcji. Opisano przyczyny i procesy degradacji obiektów, mechanizmy karbonatyzacji betonu i penetracji chlorkowej. Wyniki analizy teoretycznej porównano z rezultatami badań doświadczalnych obiektów mostowych w zaawansowanym stadium degradacji oraz pobranego z nich materiału.

Aktywne sposoby zabezpieczania i wzmacniania mostów żelbetowych

Mosty żelbetowe są wzmacniane ze względu na zmiany sposobu użytkowania, ujawniane błędy projektowe, degradację wskutek korozji lub uszkodzeń w wyniku nieprawidłowej eksploatacji. W artykule autor prezentuje aktywne sposoby zabezpieczania i wzmacniania mostów żelbetowych na przykładzie doprężania oraz ochrony katodowej.

Realizacje

Budowa mostu w Toruniu

Budowa nowego mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi to jedna z największych obecnie prowadzonych tego typu inwestycji w Polsce. Zostaną tu zamontowane najdłuższe przęsła mostu łukowego w kraju. Tekst powstał dzięki uprzejmości rzecznika prasowego MZD w Toruniu Pani Agnieszki Kobus-Pęńsko, która udostępniła materiały do opisu niniejszej realizacji.

Konstrukcja przyczółków z grodzic stalowych na przykładzie wiaduktów nad tunelem TS-1 w Kielcach

Grodzice stalowe są najczęściej stosowane do tymczasowego zabezpieczenia ścian wykopów podczas wykonywania różnego rodzaju obiektów inżynierskich. Od pewnego czasu realizowane są również inwestycje, w których grodzice używane są jako stałe i integralne elementy konstrukcyjne. Interesujące w tym zakresie jest zastosowanie grodzic stalowych do wykonywania konstrukcji przyczółków obiektów mostowych, co zaprezentowano na przykładzie oddanych ostatnio do użytku wiaduktów nad tunelem TS-1 w Kielcach.

Technologie

Przegląd systemu sprężania zewnętrznego SUSPA – Drut-EX

W niniejszym artykule prezentujemy system sprężania zewnętrznego SUSPA – Drut-EX wraz z opisem realizacji, na których ten system został zastosowany. Drut-EX za naszą zachodnią granicą wykorzystywany jest powszechnie przy wzmacnianiu konstrukcji i szeroko pojętym sprężaniu zewnętrznym. Prostota systemu, trwałość oraz możliwość błyskawicznego montażu doceniane są także od szeregu lat w Polsce.

Impregnacja hydrofobizująca – perspektywa w ochronie powierzchniowej inżynierskich budowli komunikacyjnych

W niniejszym artykule autorzy koncentrują się na ochronie powierzchniowej konstrukcji realizowanej przez systemy ochrony powłokowej i impregnacji. Omówią szczegółowo te dwie technologie ochrony powierzchniowej, uwzględniając ich zalety i wady. W końcowej części artykułu autorzy wskazują rozwiązanie, które łączy zalety omówionych

Specyfika realizacji obiektów kolejowych wykonanych pod czynnym ruchem

Znaczące dofinansowanie polskiej infrastruktury kolejowej z funduszy unijnych w ostatnich latach przyniósł wzrost liczby projektów i realizacji obiektów kolejowych. Wiadomo już, że podobny stan rzeczy utrzyma się w najbliższej przyszłości. W niniejszym artykule autorzy przedstawiają specyfikę i główne zagadnienia przy budowie obiektów kolejowych przy zachowaniu czynnego ruchu.

Porównanie dwóch symetrycznych mostów podwieszonych o zbliżonym ukształtowaniu

W artykule porównano dwa symetryczne mosty podwieszone o jednym pylonie, wybudowane w różnych częściach świata, o bardzo zbliżonym sposobie ukształtowania, choć znacząco odbiegające od siebie pod względem technologii budowy – Most Rędziński we Wrocławiu oraz Most Bandra, wzniesiony w Mumbaju (Indie).

Rewaloryzacje obiektów

Przebudowa Mostów Młyńskich na Odrze we Wrocławiu. Aspekty trwałości na etapie projektowania i realizacji

Mosty Młyńskie po ponad 120 latach eksploatacji doczekały się wreszcie gruntownego remontu. Te zabytkowe kratownicowe, nitowane mosty drogowo-tramwajowe (Most Młyński Północny i Most Młyński Południowy), usytuowane są nad rzeką Odrą Północną, w ciągu ulicy św. Jadwigi, w centrum Wrocławia.

Na świecie

18. Kongres IABSE Seul 2012

19-21 września 2012 roku odbył się w Seulu osiemnasty światowy kongres organizowany przez IABSE (International Association for Bridge and Structural Engineering). Poprzednie kongresy miały miejsce w Chicago (2008), Lucernie (2000), Kopenhadze (1996) i New Delhi (1992), zaś pierwszy z nich został zorganizowany osiemdziesiąt lat temu w Paryżu (1932).

Eurokody

Projektowanie mostów wg Eurokodów. Mosty żelbetowe, cz. II

W numerze 2/2013 magazynu „Mosty” (s. 68-73) autorzy omówili zagadnienia dotyczące projektowania mostów żelbetowych według Eurokodów. Z uwagi na obszerność tego zagadnienia prezentujemy drugą część artykułu, w którym autorzy omawiają stany graniczności nośności (ULS) oraz pozostałe wymagania Eurokodu 2, dotyczące mostów żelbetowych

Relacje

Białe szaleństwo z firmą ASIS

Już po raz siódmy firma ASIS zorganizowała zawody narciarskie, które co roku cieszą się ogromną popularnością wśród przedstawicieli branży mostowej. Partnerami tegorocznej edycji były firmy: MOSTY KATOWICE oraz FREYSSINET Polska. Zawody zorganizowane zostały pod patronatem Przewodniczącej Oddziału Małopolskiego ZMRP.

XXXVI Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii

11-15 marca w Kudowie- Zdroju odbyło się coroczne spotkanie, organizowane w tym roku przez Instytut Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej. Konferencja ta została zapoczątkowana przez prof. Z. Gergowicza i od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród przedstawicieli świata nauki, jak i przemysłu.

Pontifex Cracoviensis 2013

Budowniczy, Projektant, Menadżer oraz Debiut Mostowy Roku, a także Nagroda Specjalna – to kategorie prestiżowego konkursu „Pontifex Cracoviensis”, którego finałowe rozstrzygnięcie odbyło się 14 marca 2013 r. w Filharmonii Krakowskiej. Czwarta odsłona uhonorowania osobowości branży mostowej zgromadziła w sercu Małopolski ponad 600 uczestników.

„ Głębokie wykopy 2013”

21 marca br. w Warszawie odbyło się XII Seminarium – Geotechnika dla Inżynierów „Głębokie wykopy 2013” – zorganizowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych.

Projektowanie mostów według Eurokodów

19-21 marca w Katowicach redakcja „Mostów” zorganizowała szkolenie „Projektowanie mostów według Eurokodów”. Szkolenie przeprowadzili dr hab. inż. Tomasz Siwowski, prof. PRz, dr inż. Dariusz Sobala, dr inż. Ewa Michalak oraz dr hab. inż. Krzysztof Trojnar, prof. PRz – uznane w branży autorytety.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij