Mosty wydanie nr 4/2013
Mosty wydanie nr 4/2013

Ponad połowa polskich mostów jest wykonana z betonu sprężonego. Na współczesnym rynku mostowym dostępnych jest wiele różnych rozwiązań materiałowych i technologicznych, które sprzyjają podniesieniu trwałości obiektów mostowych, zwłaszcza że ich degradacja wynika głównie ze stanu materiału, często z niewłaściwych metod budowy oraz ze złego diagnozowania stanu technicznego i systemów utrzymania.

Wydarzenia

Wydarzenia

Przegląd

Domieszki do betonu

Domieszka do betonu to „materiał dodawany podczas wykonywania mieszanki betonowej, w ilości nie większej niż 5% masy cementu, w celu modyfikacji właściwości mieszanki betonowej i/lub stwardniałego betonu”. Niniejszy przegląd został przygotowany w oparciu o informacje zawarte w normie PN-EN 934- 2+A1:2012E Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 2: Domieszki do betonu – Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie.

Temat numeru

Analiza statyczna konstrukcji mostów extradosed w fazie betonowania

W artykule analizowana jest konstrukcja mostu typu extradosed wykonywana metodą betonowania wspornikowego. Numeryczna analiza statyczna obejmuje kolejne etapy budowy konstrukcji oraz fazę po zakończeniu budowy. Obliczenia mające na celu wyznaczenie sił naciągu kabli extradosed prowadzone są krok po kroku metodą macierzy wpływu przy wykorzystaniu programu Robot Millennium.

Betonowe obiekty mostowe Zadanie 1 na S17

28.05.2013 roku oddany został do ruchu drugi z pięciu, ponad 24-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S17 pomiędzy miejscowościami Sielce i Bogucin. Artykuł opisuje betonowe obiekty mostowe wybudowane w ciągu drogi ekspresowej, jak i na drogach poprzecznych. Przybliżono konstrukcje obiektów, zestawiono zużycie głównych asortymentów materiałów.

Szacowanie odkształceń skurczowych w betonowych konstrukcjach mostowych w ujęciu Eurokodów

Skurcz betonu jest jednym z częstych zjawisk, na jakie narażone są obiekty mostowe. Dotyczy to przeważnie elementów masywnych, choć nie tylko. Rysy skurczowe obserwowane są przecież w elementach o mniejszych gabarytach, ale znacznych długościach. Co istotne, negatywne efekty skurczu są obserwowane w przypadkach prawidłowego zaprojektowania konstrukcji pod względem wymagań normowych.

Właściwości wyrobów do ochrony i napraw betonów obiektów mostowych a specyfi kacje techniczne

W artykule przedstawiono zagadnienia i problemy związane z zastosowaniem materiałów i systemów ochronnych do betonów w aspekcie formalnoprawnym. Błędy i rozbieżne informacje w dokumentach są niejednokrotnie przyczyną wielu problemów. Rozwiązaniem tej sytuacji wydaje się opracowanie nowych specyfikacji technicznych na wyroby do ochrony i napraw betonu.

Diagnostyka

Badania belek stalowych z rozebranego mostu kolejowego w celu ich powtórnego wykorzystania

Na przykładzie obiektu na szlaku Płochocin – Błonie zaprezentowano proces starzenia stali. Technologia prowadzonych badań i ich wyniki zostały przedstawione w niniejszej publikacji. Podana metodyka postępowania może być przydatna przy modernizacji i remontach oraz szacowaniu trwałości starych mostów kolejowych, z których około 76% znajduje się w eksploatacji powyżej 50 lat (11).

Małe mosty kolejowe z płytą ortotropową

W artykule przedstawiono wyniki badań i analiz obliczeniowych mostów kolejowych małych rozpiętości z pomostami w formie płyty ortotropowej. Przedstawiono sposoby modelowania tych konstrukcji oraz podano zakres i metodykę prowadzonych badań in situ. Wyniki analiz teoretycznych porównano z wynikami badań. Przedstawiono wnioski dotyczące sposobów modelowania tego typu konstrukcji i konieczności badań in situ.

Realizacje

Most przez San w Przemyślu Pierwszy most podwieszany na Podkarpaciu

W listopadzie 2012 r. zakończyła się długo oczekiwana przez mieszkańców Przemyśla budowa pierwszego fragmentu drogi obwodowej, zlokalizowanej w północnowschodniej części miasta, w dolinie Sanu, w rejonie tzw. Bramy Przemyskiej. Obwodnica połączy drogę krajową nr 77 (ul. Krakowska) biegnącą w kierunku Rzeszowa i Krakowa z drogą krajową nr 28 (ul. Lwowska)zmierzającą w kierunku Lwowa.

Materiały

Szkło w pomostach kładek dla pieszych

Współczesne szkło daje możliwości projektantom i architektom na niespotykaną dotąd skalę, czego przykładem są prezentowane w artykule realizacje kładek dla pieszych. Lekkie w wyrazie artystycznym ażurowe konstrukcje są uzupełnione przez szklane tafle, które kreują dodatkowy wymiar przestrzenny.

Eurokody

Projektowanie mostów wg Eurokodów Mosty sprężone – cz. I

Podstawą projektowania mostów sprężonych jest, podobnie jak mostów żelbetowych, Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu. W artykule dotyczącym projektowania mostów żelbetowych (2) podano strukturę tego dokumentu oraz ogólne zasady jego stosowania. W niniejszym artykule przedstawione zostały informacje dotyczące materiałów stosowanych do budowy mostów sprężonych, uwagi na temat analizy konstrukcji, a także podstawowe zasady projektowania mostów sprężonych ze względu na trwałość.

Relacje

XXVIII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji

5-8 marca 2013 r. w kompleksie hotelowym „Stok” w Wiśle odbyły się XXVIII Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji. Organizatorem Warsztatów był Małopolski Oddział PZITB w Krakowie przy współpracy Oddziałów w Bielsku-Białej, Gliwicach i Katowicach.

„Współczesne technologie przeciwkorozyjne”

8-10 maja w hotelu Willa Port w Ostródzie odbyła się VII Konferencja Naukowo-Techniczna Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego „Współczesne technologie przeciwkorozyjne”. Spotkanie było doskonałą okazją do prezentacji aktualnych osiągnięć w rozwoju metod walki z korozją, a także umożliwiło wymianę doświadczeń praktycznych.

MOTOmostowcy w akcji

11-12 maja 2013 r. w Dymaczewie Nowym odbyło się Trzecie Motocyklowe Spotkanie „MOTOmostowcy 2013”, zorganizowane przez Związek Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestnicy spotkania przemierzali na motocyklach okolice Poznania w celu poszukiwania ciekawych obiektów mostowych.

XXVI Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie budowlane” 2013

20-24 maja br. w Międzyzdrojach odbyła się XXVI edycja konferencji „Awarie budowlane”. Nadrzędnym celem tych spotkań, odbywających się co dwa lata, jest omówienie działań zmierzających do zmniejszenia w przyszłości liczby występowania awarii budowlanych.

„Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów”

5-6 czerwca w Rosnówku k. Poznania Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej przy współudziale Oddziału Wielkopolskiego Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej zorganizował XXIII Seminarium „Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów”.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij