Mosty wydanie nr 5/2013
Mosty wydanie nr 5/2013

Tematem wydania jest szeroko rozumiane wyposażenie mostów, które ma często decydujący wpływ na trwałość, bezpieczeństwo i sprawność użytkową obiektów inżynierskich. Składają się na nie: nawierzchnie, odwodnienia, bariery, urządzenia dylatacyjne i wiele innych aspektów. W wydaniu również: systemy monitorowania mostów, udarowe metody wzmacniania podłoża pod fundamenty i ich wpływ na znajdujące się w pobliżu obiekty.

Wydarzenia

Wydarzenia

Przegląd

Elementy systemu odwadniającego obiekty mostowe

Podstawowym czynnikiem zagrażającym trwałości budowli narażonych na wpływ czynników atmosferycznych jest woda opadowa, która samodzielnie lub w połączeniu z ujemnymi temperaturami przyczynia się do uszkodzenia materiałów, z których wykonany jest obiekt. W niniejszym przeglądzie znajdziecie Państwo zestawienie elementów systemu odwadniającego obiekty mostowe. Ich zastosowanie z pewnością pozwoli na prawidłowe projektowanie oraz wykonywanie systemów hydroizolacji i odwodnienia obiektów inżynierskich.

Temat numeru

O praktyce w łożyskowaniu obiektów mostowych

Tematyka prawidłowego stosowania łożysk w konstrukcjach pozostaje niezmiennie w głównym obszarze zainteresowania związanego z realizacją obiektów inżynierskich. W niniejszym artykule autor przedstawia zasady prawidłowej realizacji podparcia konstrukcji przy użyciu łożysk konstrukcyjnych.

Systemy monitorowania mostów – przykładowe realizacje w Polsce

System monitoringu projektowany jest indywidualnie dla każdego obiektu. W procesie tym uwzględniane są uwarunkowania konstrukcyjne, ekonomiczne oraz szczegółowe wymagania inwestora. W niniejszym artykule autor prezentuje systemy monitoringu mostu w Puławach oraz Mostu Rędzińskiego we Wrocławiu.

(Nie)jednakowy asfalt w papie zgrzewalnej

W niniejszym artykule autor przedstawia współczesne wyroby izolacyjne stosowane na obiektach mostowych, ze szczególnym uwzględnieniem pap zgrzewalnych. Ponadto omawia najczęściej spotykane uszkodzenia nawierzchni na obiektach inżynierskich i sposoby zapobiegania im.

Geotechnika

Udarowe metody wzmacniania podłoża pod fundamenty i ich wpływ na znajdujące się w pobliżu obiekty

W artykule przedstawiono klasyfikację obecnie stosowanych udarowych metod wzmacniania podłoża, ich wpływ na konstrukcje oraz sposoby oceny zagrożeń przez nie powodowanych.

Technologie

Rusztowania w budowie wiaduktów drogowych w ciągu obwodnicy Międzyrzecza

W artykule przedstawiono projekty rusztowań mostowych i konwencjonalnych deskowań zastosowanych w budowie wiaduktów betonowych pierwszego etapu budowy obwodnicy Międzyrzecza (woj. lubuskie). W budowie przęseł wiaduktów zastosowano jeden ze współczesnych systemów rusztowań nośnych, który uzupełniono odcinkiem tradycyjnego rusztowania do zapewnienia komunikacji na istniejącej drodze wojewódzkiej.

Powłoki metalowe w ochronie antykorozyjnej konstrukcji stalowych

W niniejszym artykule autorzy prezentują zalety stosowania powłok metalowych w ochronie antykorozyjnej obiektów mostowych. Wskazują przede wszystkim na długoletnią trwałość takiego systemu ochronnego, dzięki czemu obiekty zabezpieczone za pomocą powłok metalowych nie wymagają tak często remontów, przez co koszty ich eksploatacji są znacznie niższe.

Realizacje

Nietypowa kładka dla pieszych w centrum Rzeszowa

W celu rozwiązania problemów komunikacyjnych na jednym z najbardziej obciążonych skrzyżowań drogowych w centrum Rzeszowa władze miasta zdecydowały o budowie kładki dla pieszych, separującej ruch kołowy i pieszy. W celu umożliwienia pieszym dostępu do kładki z każdego miejsca skrzyżowania oraz poruszania się po niej we wszystkich kierunkach projektanci zaproponowali okrągły kształt kładki. Pierścień o zewnętrznej średnicy ok. 40 m został podzielony na cztery przęsła, wykonane w postaci skrzynki stalowej o szerokości 4,0 m i wysokości konstrukcyjnej 0,65 m. W artykule opisano funkcje, formę, konstrukcję oraz proces budowy kładki.

Estakada nad rynkiem w Chorzowie

W artykule przedstawiono parametry techniczne estakady nad rynkiem w Chorzowie, wybudowanej w latach 70. Od kilkunastu lat trwały dyskusje nad stanem technicznym obiektu i jego dalszą przyszłością. W związku z ograniczeniami finansowymi i istotną rolą obiektu w układzie komunikacyjnym Chorzowa zdecydowano się na przebudowę estakady.

Koncepcja, wzmocnienia, realizacja i badania wiaduktu WD1 nad drogą krajową S3

Realizacja prac projektowych wykonanych przez zespoły formowane dla konkretnych zadań często napotyka problemy wykonawcze. Przykładem są wiadukty WD1 i WD3 nad drogą S3 w miejscowości Troszyn (woj. zachodniopomorskie)(1). W wyniku analiz i badań wiadukt WD3 został ostatecznie dopuszczony do użytkowania. Natomiast wiadukt WD1 wymagał istotnego wzmocnienia (2). W niniejszym artykule prezentujemy koncepcję i technologię naprawy tego wiaduktu.

Obiekty łukowe z prefabrykatów żelbetowych na Kolei Kokoszkowskiej – cz. I

Niniejszy artykuł stanowi opis realizacji obiektów mostowych w technologii ABM zrealizowanych w ramach rewitalizacji Kolei Kokoszkowskiej. W kolejnym numerze magazynu „Mosty” (6/2013) zostaną przedstawione szczegółowe informacje dotyczące produkcji i montażu obiektów łukowych z prefabrykatów żelbetowych.

Realizacja Trasy Uniwersyteckiej wraz z mostem przez Brdę

Dobiega końca realizacja Trasy Uniwersyteckiej wraz z mostem przez Brdę. W niniejszym artykule prezentujemy kilka podstawowych danych o inwestycji.

Eurokody

Projektowanie mostów według Eurokodów Mosty sprężone – cz. II

Niniejszy artykuł stanowi kontynuację zagadnień prezentowanych w poprzednim numerze czasopisma „Mosty (4/2013), dotyczących podstaw projektowania sprężonych konstrukcji mostowych według Eurokodów. W drugiej części artykułu autorzy prezentują stany graniczne nośności i użytkowalności oraz omawiają pozostałe wymagania Eurokodu 2.

Relacje

IX Rejs Mostowców Dolnośląskich

21 czerwca br. odbyła się 9. edycja Rejsu Mostowców Dolnośląskich. Jak co roku impreza przyciągnęła spore grono przedstawicieli branży, dla których organizatorzy przygotowali liczne atrakcje.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij