Mosty wydanie nr 1/2014
Mosty wydanie nr 1/2014

Technologie wzmacniania podłoża gruntowego – temat wiodący wydania. Polecamy: geotechnika w praktyce, posadowienie mostowych konstrukcji gruntowo-powłokowych z blach falistych, współczesna technologia skanowania laserowego 3D w monitorowaniu przemieszczeń i deformacji obiektów mostowych oraz porównanie pełzania i skurczu betonu konstrukcyjnego w mostach.

Wydarzenia

Wydarzenia

Perspektywy na 2014, podkarpackie inwestycje, otwarcie mostu w Bydgoszczy, kalendarium imprez branżowych

Przegląd

Technologie wzmacniania podłoża gruntowego

Wzmacnianie lub ulepszanie podłoża w budownictwie drogowym, ze względu na coraz częstszą budowę na terenach mało przydatnych do zabudowy, jest powszechnie stosowaną praktyką. Wprowadzane technologie stwarzają bogate możliwości wzmacniania i ulepszania słabych podłoży. Bogata oferta firm prezentujących nowe materiały, specjalistyczne zabiegi czy wyroby o specjalnym przeznaczeniu wymaga pewnego usystematyzowania. Stąd też w niniejszym przeglądzie dokonano charakterystyki wybranych technologii wzmacniania podłoża gruntowego w zależności od przyjętego sposobu posadowienia. Są to tylko nieliczne z możliwych metod, które znajdują również zastosowanie w budownictwie mostowym.

Wywiad

Geotechnika w praktyce

Przemysław Nowak, dyrektor generalny firmy Aarsleff, pełniący także funkcję prezesa Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych, opowiada o działaniach prowadzonych w ramach firmy, ciekawych projektach i realizacjach, a także o problemach, z jakimi musi się zmierzyć inżynier zajmujący się jedną z najciekawszych i zarazem najtrudniejszych dziedzin, jaką jest geotechnika.

Temat numeru

Posadowienia mostowych konstrukcji gruntowo-powłokowych z blach falistych

Konstrukcje gruntowopowłokowe są budowlami inżynierskimi spełniającymi funkcje obiektów mostowych: wiaduktów, kładek dla pieszych, przepustów, tuneli, przejść podziemnych, przejazdów gospodarczych, przejść dla dziko żyjących zwierząt. W artykule omówiono sposoby posadowienia konstrukcji gruntowo-powłokowych z blach falistych.

Projektowanie

Kładka zwodzona przez rzekę Motławę w Gdańsku. Koncepcja konkursowa

W artykule autorzy prezentują koncepcję konkursową kładki zwodzonej przez rzekę Motławę w Gdańsku ze szczególnym uwzględnieniem założeń konstrukcyjnych. Zaproponowana koncepcja kładki stanowi kompromis między funkcjonalnością, inżynierią, estetyką i szeroko rozumianą ochroną zabytków.

Trudności projektowe przy posadowieniu obiektów – głos w dyskusji

Prowadzona od kilku lat działalność projektowa firmy GTI skupiająca się na kompleksowej obsłudze wykonawcy zaowocowała szerokim spojrzeniem na realizację projektów mostowych w kraju. Elementem konstrukcyjnym obiektu mostowego wywołującym dyskusję niemal na każdej budowie jest jego posadowienie. W niniejszym artykule postaramy podzielić się naszymi spostrzeżeniami i sformułować kilka wniosków z zaobserwowanych sytuacji.

Technologie

Współczesna technologia skanowania laserowego 3D w monitorowaniu przemieszczeń i deformacji obiektów mostowych

Do prawidłowej oceny stanu obiektu inżynierskiego stosuje się w coraz szerszym stopniu różne techniki pozyskiwania danych, które podlegają następnie integracji. Obecny stan technologii informatycznych oraz możliwości, które oferuje nam współczesna metrologia, geodezja czy inżynieria budowlana, bez wątpienia kształtują nowy sposób rozumienia tematyki monitoringu badanych obiektów.

Problem definicji przekroju zespolonego stalowo-betonowego na tle stosowanych obecnie rozwiązań konstrukcyjnych w mostownictwie

Wprowadzenie do mostownictwa dźwigarów zespolonych stalowo-betonowych, w których przekrój stalowy jest teownikiem (nie występuje stalowy pas górny), doprowadziło w ostatnich latach do wybudowania na terytorium UE mostów zespolonych, charakteryzujących się dużą różnorodnością rozwiązań konstrukcyjnych.

Wzmocnienie podpór wiaduktu nad autostradą A4 w miejscowości Magnuszowice

Ciągły rozwój inżynierii materiałowej oraz zaawansowane badania laboratoryjne przeprowadzane na systemach wzmacniania konstrukcji wykorzystujących materiały kompozytowe dają projektantom coraz doskonalsze narzędzia do planowania efektywnych wzmocnień elementów konstrukcyjnych. W artykule zaprezentowano wzmocnienie podpór wiaduktu z wykorzystaniem materiałów kompozytowych w systemie biernym i sprężonym.

Materiały

Porównanie pełzania i skurczu betonu konstrukcyjnego w mostach – potrzeba wprowadzenia Eurokodów

Zmienność w czasie parametrów betonu konstrukcyjnego, takich jak pełzanie i skurcz, powodują stopniowe zmiany naprężeń i odkształceń w konstrukcjach betonowych. W małych mostach żelbetowych lub z betonu sprężonego, zależne od czasu naprężenia i deformacji, z reguły są niewielkie. W niektórych typach konstrukcji betonowych, np. w mostach o dużych rozpiętościach, wielkości te mogą być kilka razy większe niż występujące w chwili obciążenia konstrukcji.

Realizacje

Most w Toruniu – uroczyste otwarcie

Na ten moment czekali nie tylko mieszkańcy Torunia. Podczas grudniowego weekendu (7-8.12.2013 r.) odbyło się oficjalne otwarcie nowej przeprawy drogowej przez Wisłę. Technologia budowy tego obiektu odbiła się głośnym echem w całej branży mostowej. Zapraszamy do lektury relacji z tego wydarzenia, wzbogaconej wypowiedziami osób zaangażowanych w realizację tego obiektu oraz wywiadem z Krzysztofem Wąchalskim, dyrektorem Zarządu firmy Pont-Projekt, odpowiedzialnej za projekt mostu.

Eurokody

Projektowanie mostów według Eurokodów Mosty metalowe – cz. II

W ostatnim numerze „Mostów” została opublikowana część I publikacji dotyczącej projektowania mostów stalowych w oparciu o Eurokody, w której zostały wyjaśnione aspekty związane z charakterystyką materiału oraz analizą statyczną konstrukcji stalowych. W bieżącym numerze publikujemy drugą i zarazem ostatnią część dotyczącą rozdziałów 6-10 PN-EN 1993-2 (1), związaną z analizą wytrzymałościową konstrukcji.

Relacje

„Infrastruktura kolejowa w XXI wieku” VII Podkarpackie Spotkanie Dyskusyjne

W dniach 7-8.11.2013 r. w ramach VII Podkarpackiego Spotkania Dyskusyjnego odbyła się konferencja „Infrastruktura kolejowa w XXI wieku”. Podczas wydarzenia poruszono kwestię inwestycji w polską sieć kolejową i związanych z nimi problemów.

XV Konferencja „Reologia w technologii betonu”

W dniach 12-13 listopada w Bronisławowie odbyła się kolejna edycja konferencji poświęconej szeroko pojętej tematyce betonu, zorganizowana przez Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej, Politechnikę Śląską (Wydział Budownictwa, Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych) oraz Grupę Górażdże. Patronat nad spotkaniem sprawowała Sekcja Inżynierii Materiałów Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk.

Wrocławskie Dni Mostowe Rozstrzygnięcie V edycji Konkursu Mostowego im. Maksymiliana Wolffa

20-22 listopada 2013 r. w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej odbyła się kolejna edycja Wrocławskich Dni Mostowych. Jak zwykle, to największe i najważniejsze wydarzenie w kalendarzu każdego mostowca cieszyło się ogromnym zainteresowaniem zarówno przedstawicieli świata nauki, jak i reprezentantów firm zajmujących się projektowaniem, wykonawstwem i utrzymaniem obiektów mostowych.

„Przepusty i przejścia dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej” XII Świąteczna Drogowo-Mostowa Żmigrodzka Konferencja Naukowo-Techniczna

11-12 grudnia 2013 roku w Żmigrodzie odbyła się kolejna edycja świątecznej konferencji naukowo-technicznej organizowanej przez firmę Infrastruktura Komunikacyjna oraz magazyn „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne”.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij