Mosty wydanie nr 2/2014
Mosty wydanie nr 2/2014

Materiały i technologie stosowane w mostownictwie – temat numeru. Ponadto: ochrona przed korozją w budownictwie, badania obiektów mostowych pod próbnym obciążeniem, ochrona filarów wiaduktów kolejowych przed uderzeniami oraz projektowanie mostów zespolonych. Na łamach wydania rozpoczynamy dyskusję na temat: kryterium najniższej ceny w przetargach publicznych.

Wydarzenia

Wydarzenia

Zakorkowane Zakopane, zmiany w Prawie o ruchu drogowym, a także nowy most w Żywcu.

Przegląd

Materiały i technologie w budownictwie mostowym

W przeglądzie została poruszona problematyka ochrony betonu oraz sposobów jego naprawy.

Wywiad

Ochrona przed korozją w budownictwie

O metodach,technikach antykorozyjnych, o uwarunkowaniach prawnych i normach europejskich, o walce stowarzyszenia ze świadomością środowiska w Polsce i nie tylko mówi Agnieszka Królikowska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego, w rozmowie z Izabelą Rutkowską-Czaplą.

Temat numeru

Odbiór obiektów mostowych

W artykule przedstawiono zakres czynności dokonywanych przez członków komisji w trakcie odbioru końcowego, ostatecznego, a także przeglądów w okresie rękojmi oraz gwarancji. Opisano prawa zamawiającego oraz odpowiedzialności spoczywające na wykonawcy. Autorzy przywołali kilka typowych uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego wykonania robót.

Diagnostyka

Istota porównań międzylaboratoryjnych - jakość badań pod próbnym obciążeniem

Badania obiektów mostowych pod próbnym obciążeniem są najistotniejszym elementem odbioru końcowego konstrukcji, który ma za zadanie zweryfikować poprawność projektu oraz wykonawstwo obiektu. Jednostka wykonująca takie badania powinna być w pełni kompetentna, aby zapewnić uzyskanie wiarygodnych wyników badań. W artykule autorzy prezentują istotę porównań międzylaboratoryjnych i przykładowe badania. wykonane przez cztery laboratoria.

Miejskie wiadukty kolejowe na "glinianych nogach" - ochrona filarów przed uderzeniami

W wielu miastach funkcjonują wiadukty kolejowe ze słupowymi filarami. Znaczna część z nich jest ok. 100-letnia i zlokalizowana na terenach objętych ochroną konserwatorską. Ze względu na częsty brak porozumienia pomiędzy zarządcą ze strony PKP i zarządcą drogi pod wiaduktem, a także z powodu niedoskonałości polskiego prawa budowlanego, filary tych obiektów nie są zabezpieczone przed uderzeniami pojazdów.

Raport

Ruchoma kładka jak "statek"- konkursowa koncepcja obrotowej kładki dla pieszych przez rz. Motławę na wyspę Ołowiankę w Gdańsku

W artykule przedstawiono kolejną konkursową koncepcję obrotowej kładki nad rz. Motławą w Gdańsku. Autor prezentuje koncepcję ruchomego obiektu jako samostatecznego ustroju podwieszonego z pylonem zamocowanym wspornikowo do pomostu. W poprzednim numerze magazynu zaprezentowano projekt kładki Krzysztofa Żółtowskiego oraz Marcina Kozikowskiego.

Trwałość a utrzymanie obiektów mostowych żelbetowych i sprężonych w ciągach dróg wojewódzkich regionu świętokrzyskiego

Dokonując analizy koniecznych do remontu obiektów mostowych, wskazuje się na sposoby najbardziej skutecznych rozwiązań zabezpieczenia i naprawy. Dostosowuje się działania do istniejącej konstrukcji, technologii zastosowanej podczas budowy lub wcześniejszego remontu, a także miejsc, gdzie dane obiekty się znajdują i na jakie czynniki zewnętrzne są narażone.

Realizacje

Kładka obrotowa nad kanałem portowym w Ustce

Pod koniec ubiegłego roku ukończono inwestycję, na którą mieszkańcy Ustki czekali od dawna. Konstrukcja kładki otwieranej za pomocą mechanizmu obrotowego zamontowanego na pylonie wzbudziła duże zainteresowanie lokalnego środowiska.

Eurokody

Projektowanie mostów zespolonych - cz. I

Po części związanej z projektowaniem mostów betonowych i stalowych nadszedł czas na przybliżenie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych, łączących pracę i zalety obu tych materiałów. Mostowe konstrukcje zespolone projektuje się w oparciu o normę „mostową”: PN-EN 1994-2 (1).

Forum Dyskusyjne

Kryterium najniższej ceny w przetargach publicznych - głos w dyskusji

Na życzenie naszych czytelników przygotowaliśmy dla Państwa nowy dział: Forum dyskusyjne. To miejsce, gdzie będą Państwo mogli zabrać głos w ważnych dla branży tematach. Zaczynamy od tematu dobrze znanego w środowisku drogowo-mostowym, budzącego jednak skrajne opinie i stanowiska – kryterium najniższej ceny w przetargach. W zależności od zajmowanej strony w procesie realizacji zamówień publicznych na obiekty budowlane nie podejmuje się odpowiedzialności za wykorzystywanie kryterium najniższej ceny. O głos w tej sprawie zapytaliśmy przedstawicieli środowiska z różnych kręgów.

Relacje

Uroczysty jubileusz 75-lecia prof. Kazimierza Flagi

29 stycznia 2014 r. odbyło się seminarium poświęcone wybitnej postaci, wielkiemu specjaliście w dziedzinie mostownictwa – prof. Kazimierzowi Fladze. W sali konferencyjnej „Kotłownia” w Politechnice Krakowskiej zgromadzili się przedstawiciele świata naukowego, rodzina jubilata oraz zaproszeni goście.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij