Mosty wydanie nr 3/2014
Mosty wydanie nr 3/2014

Wzmacnianie i dynamika obiektów mostowych – temat wydania. W numerze: mostowe urządzenia dylatacyjne, bezpieczeństwo pracy podczas montażu i eksploatacji rusztowań budowlanych w świetle obowiązujących przepisów, hydrofobizacja nawierzchni lotniskowych z betonu cementowego oraz wydajne i ekonomiczne metody projektowe mostów zespolonych o małych i średnich rozpiętościach. Przedstawiamy wiadukt nad koleją w Grodzisku Mazowieckim.

Wydarzenia

Wydarzenia

Przebudowy w stolicy, regaty Mostowców, beton kontra asfalt, laserowy most.

Przegląd

Mostowe urządzenia dylatacyjne

Ze względu na warunki pogodowe i wahania temperatur, które wywołują naprężenia w konstrukcjach mostowych, wykonuje się szczeliny dylatacyjne, czyli szczeliny umożliwiające swobodne przemieszczenia krawędzi elementów konstrukcji względem siebie. W przypadku dużych obiektów mostowych te przemieszczenia osiągają nawet do kilkudziesięciu centymetrów, jak również – w skrajnych przypadkach – do kilkuset centymetrów. Powoduje to konieczność wbudowywania w strefie szczelin dylatacyjnych specjalnych urządzeń, które pozwalają na swobodne odkształcenia krawędzi przęseł i jednocześnie na utrzymanie niezakłóconego ruchu pojazdów i pieszych.

Temat numeru

Osiadanie grupy pali w odniesieniu do obiektów mostowych

W artykule przedstawiono problem osiadania fundamentów palowych obciążonych siłami pionowymi w odniesieniu do obiektów mostowych. Zaprezentowano podstawowe zagadnienia związane z osiadaniem grupy pali oraz dokonano przeglądu metod obliczeniowych służących do wyznaczania tego osiadania. Główny nacisk położono na metodę fundamentu zastępczego, w obrębie której przedstawiono kilka podejść obliczeniowych wraz z ich założeniami oraz ograniczeniami.

Materiały

Bezpieczeństwo pracy podczas montażu i eksploatacji rusztowań budowlanych w świetle obowiązujących przepisów

Poszukiwanie nowych rozwiązań, a następnie ich wdrażanie przy wznoszeniu obiektów, powinno zapewnić bezpieczeństwo zarówno na etapie ich budowy, jak i użytkowania. W artykule przedstawiono problematykę bezpieczeństwa pracy ludzi na rusztowaniach budowlanych. Przybliżono najistotniejsze, aktualne przepisy prawne oraz zapisy z norm technicznych dotyczące montażu i eksploatacji rusztowań.

Razem możemy więcej - Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

W 2013 roku na polskich budowach doszło do 6 tys. 712 wypadków. 70 osób zginęło, a 82 doznały ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. I choć w porównaniu z rokiem 2012 łączna liczba wypadków spadła o 1433, liczba wypadków śmiertelnych o 12, a ciężkich o 49, to statystyki wciąż są alarmujące.

Próbne obciążenie drogowego mostu łukowego przez Wisłę w Toruniu. Badania diagnostyczne

W artykule przedstawiono zakres oraz wyniki badań diagnostyczno-odbiorowych obciążenia próbnego mostu drogowego im. Elżbiety Zawackiej w Toruniu. W zakres testów wchodziły zarówno próby statyczne, jak i dynamiczne. Badania kontrolne obiektu powierzono Zespołowi Laboratorium Badań Terenowych Katedry Mechaniki Budowli i Mostów Politechniki Gdańskiej.

Technologie

Hydrofobizacja nawierzchni lotniskowych z betonu cementowego

W artykule omówiono problem związany z uszkodzeniami betonowych nawierzchni lotniskowych. Autorzy zwrócili szczególną uwagę na możliwość ich zabezpieczania preparatami do hydrofobizacji betonu. Omówiono szczegółowo wyniki badań preparatu EuroCret HMX.

Projektowanie

Wydajne i ekonomiczne metody projektowe mostów zespolonych o małych i średnich rozpiętościach

W artykule opisano oprogramowanie ACOBRI(ArcelorMittal Composite Bridges), które pozwala na szybkie i efektywne wymiarowanie obiektów drogowych, kolejowych i kładek pieszo-jezdnych. ACOBRI jest narzędziem projektowym do wymiarowania konstrukcji nośnych opartych na kształtownikach walcowanych na gorąco. Program oblicza ustroje jedno- lub wieloprzęsłowe, wolno podparte oraz ciągłe.

Realizacje

Projekt i budowa wiaduktu nad koleją w Grodzisku Mazowieckim

W okresie od maja 2012 r. do grudnia 2013 r. firmy TOP PROJEKT i GTI opracowały projekt, a firma EUROVIA zrealizowała „Przebudowę wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w m. Grodzisk Mazowiecki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 w km 37+405”. Zadanie polegało na całkowitej rozbiórce starego obiektu żelbetowego i wybudowaniu w tym samym miejscu nowego wiaduktu.

Obiekty łukowe z prefabrykatów żelbetowych na Kolei Kokoszkowej - cz. II

Artykuł stanowi opis wykonania obiektów mostowych w technologii ABM zrealizowanych w ramach rewitalizacji Kolei Kokoszkowskiej. W numerze 5/2013 „Mostów” przybliżono historię tego projektu i zagadnienia projektowe. W niniejszym artykule przedstawiono zagadnienia logistyczne i techniczne, które miały miejsce podczas produkcji i montaży obiektów.

Eurokody

Projektowanie mostów zespolonych - cz. 2

W aktualnym numerze „Mostów” prezentujemy drugą i zarazem ostatnią część związaną z podstawami projektowania mostów zespolonych stalowo-betonowych w oparciu o normę PN-EN 1994-2 (1).

Forum Dyskusyjne

Kryterium najniższej ceny w przetargach publicznych – głos w dyskusji – cz. II

W poprzednim numerze magazynu „Mosty” (2/2014) po raz pierwszy zaprezentowaliśmy Państwu dział „Forum dyskusyjne”. Pierwszym tematem poruszanym przez naszych Czytelników było kryterium najniższej ceny w przetargach publicznych. Z racji złożoności i wielowątkowości tego zagadnienia zdecydowaliśmy się kontynuować ten temat. O stanowisko w tej sprawie zapytaliśmy przedstawicieli środowiska z różnych kręgów.

Relacje

XIII Seminarium „Wzmacnianie podłoża i fundamentów 2014”

6 marca br. w Warszawie odbyło się XIII Seminarium – Geotechnika dla Inżynierów „Wzmacnianie podłoża i fundamentów 2014” – zorganizowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych. Przy tej okazji członkowie PZWFS świętowali 10-lecie zrzeszenia.

XIX Nadmorskie Seminarium Mostowe

W dniach 3-4 kwietnia br. w Darłówku odbyła się kolejna edycja z cyklu „Nadmorskie Seminarium Mostowe”, organizowana przez Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Zachodniopomorski.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij