Mosty wydanie nr 4/2014
Mosty wydanie nr 4/2014

Sprężanie konstrukcji, rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne – temat wydania. Polecamy: zastosowanie sprężania zewnętrznego, skuteczność wzmocnienia przęsła typu WBS z zastosowaniem sprężenia zewnętrznego, asfalt naturalny w nawierzchniach mostowych, nowoczesne nawierzchnie z asfaltu lanego oraz projektowanie mostów według Eurokodów. W numerze nowatorskie rozwiązania w mostownictwie i geoinżynierii.

Wydarzenia

Wydarzenia

Inwestycje w lubuskie drogi, obwodnica dla Kostrzyna, nowelizacja prawa wodnego

Przegląd

Drogowe i mostowe bariery ochronne

Podstawą oceny bariery ochronnej jest test zderzeniowy wykonywany zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską PN-EN 1317-5 Systemy ograniczające drogę. Norma ta formułuje trzy podstawowe parametry, którymi klasyfikuje się barierę ochronną. Są to: poziom powstrzymywania bariery, szerokość pracująca bariery (a w nowelizacji normy także wychylenie pojazdu) oraz poziom intensywności zderzenia. Na drogach publicznych (i mostach) można dopuszczać stosowanie tylko takich barier, które w testach zderzeniowych udowodniły swoją skuteczność. Należy jednocześnie pamiętać, że bariery ochronne są także urządzeniami technicznymi w myśl przepisów wykonawczych Prawa budowlanego i wyrobem budowlanym w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych. W niniejszym przeglądzie przypominamy Państwu podstawowe klasyfikacje barier ochronnych.

Temat numeru

Skuteczność wzmocnienia przęsła typu WBS z zastosowaniem sprężenia zewnętrznego

Miarą skuteczności wzmocnienia obiektu mostowego jest proporcja przyrostu jego nośności do poniesionych nakładów na przebudowę konstrukcji i wyposażenia. Według tej miary dużą skuteczność wzmocnienia mostu uzyskuje się przy zastosowaniu sprężenia zewnętrznego. Pozwala ono uzyskać pożądaną nośność obiektu przy ograniczonej ingerencji w jego konstrukcję. W pracy podano jeden z takich przykładów – przęsło ze sprężonych prefabrykatów typu WBS.

Beton sprężony jako efektywny materiał konstrukcyjny do budowy dwubelkowych obiektów inżynierskich

Konstrukcje kablobetonowe o dwubelkowym przekroju płytowo-belkowym stanowią optymalne ekonomicznie i technicznie rozwiązanie dla obiektów mostowych o rozpiętościach przęseł od 25 m do 45 m, również o znacznym zakrzywieniu w planie. W niniejszym artykule dowiedzą się Państwo, jak można uzyskać konstrukcje mostowe optymalne pod względem wykorzystania materiału, a jednocześnie łatwe w realizacji.

Technologie

Most podwieszony przez Wisłok w Rzeszowie – koncepcja konstrukcji i technologii budowy

Od kilku lat w Rzeszowie planowana jest budowa wewnętrznej obwodnicy północnej miasta, która ma odciążyć jego centrum od ruchu tranzytowego na kierunku wschód – zachód. Najważniejszym elementem obwodnicy będzie most nad Wisłokiem oraz sąsiadującym z rzeką zbiornikiem bezpieczeństwa Elektrociepłowni Rzeszów. Niniejszy artykuł prezentuje technologię budowy obiektu.

Asfalt naturalny w nawierzchniach mostowych

W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę, parametry i warunki wydobycia asfaltu naturalnego z uwzględnieniem wykorzystywania asfaltu lanego w obiektach inżynierskich.

Recenzja

Piękno konstrukcji w promocji wydawnictwa Ernst & Sohn w Berlinie

Recenzja książki Davida P. Billingtona, który pisał o nowej sztuce inżynierii budownictwa.

Materiały

Nowoczesne nawierzchnie z asfaltu lanego na obiektach mostowych w Toruniu

Nawierzchnie asfaltowe na obiektach mostowych odgrywają bardzo odpowiedzialną rolę. Przede wszystkim muszą zapewnić spełnienie parametrów eksploatacyjnych wpływających na bezpieczeństwo użytkowników, z drugiej strony pełnią funkcję izolacyjną – zabezpieczając płytę pomostową przed działaniem czynników atmosferycznych.

Stateczność w ocenie nośności łukowego przęsła wiaduktu drogowego

W artykule przedstawiono metodykę postępowania w analizie nośności. Na przykładzie stalowego przęsła łukowego pokazano możliwości oceny stateczności złożonych konstrukcji w oparciu o rozwiązanie problemu własnego i pełną analizę nieliniową z uwzględnieniem imperfekcji.

Prawo i administracja

Zamówienia publiczne na usługi projektowe – próba analizy rynku

Artykuł przedstawia wstępną analizę rynku usług projektowych w zakresie obiektów inżynierskich pozyskiwanych w drodze przetargów publicznych.

Realizacje

Etapy realizacji mostu na Wiśle w Połańcu

Odwiedziliśmy plac budowy mostu w Połańcu łączącego dwa województwa. Ta realizacja była od wielu lat wyczekiwana przez okolicznych mieszkańców. Etapy budowy tego obiektu, najtrudniejsze momenty i sukcesy przybliżył kierownik kontraktu Włodzimierz Galus z „Mostów-Łódź”.

Eurokody

Projektowanie mostów wg Eurokodów. Mosty drewniane - część 1

W normie PN-EN 1995-2 (1) podano ogólne reguły projektowania części konstrukcyjnych obiektów mostowych wykonanych z drewna lub z innych materiałów wykonywanych na bazie drewna.

Forum Dyskusyjne

Zmiany w wytycznych stosowania barier ochronnych na drogach i obiektach

Stosowanie barier ochronnych reguluje europejska norma PN-EN 1317, do której ustosunkowują się polskie przepisy ustanowione przez GDDKiA w 2010 r. (Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych). Po nowelizacji wytycznych europejskich również krajowe przepisy muszą ulec modyfikacji. W celu ich nowelizacji GDDKiA powołała zespól składający się z pracowników GDDKiA (Centrala i oddziały), pracowników naukowych z Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Warszawskiej oraz Politechniki Poznańskiej. W efekcie przepisy zostały rozszerzone o zasady doboru poduszek zderzeniowych oraz terminali. Ale zanim nowe uregulowania wejdą w życie, projekt został przekazany do konsultacji branżowych. Zapytaliśmy firmy projektowe oraz przedstawicieli z branży, co sądzą o proponowanych zmianach oraz czy pomysł konsultacji jest słuszny.

Relacje

Mosty – tradycja i nowoczesność IV Międzynarodowa Konferencja Mostowa im. Rudolfa Modrzejewskiego

Po raz czwarty przedstawiciele świata nauki i praktycy z branży drogowo-mostowej spotkali się w Bydgoszczy. 8-9 maja w murach Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich odbyła się konferencja poświęcona konstrukcjom i materiałom stosowanym w mostownictwie, technologiom budowy i remontów, projektowaniu oraz niezawodności mostów.

Nowatorskie rozwiązania w mostownictwie i geoinżynierii

15 maja 2014 r. odbyło się kolejne, 17. już seminarium z cyklu spotkań inżynierskich organizowanych przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Współorganizatorami spotkania były firma Titan Polska i Oddział Warszawski Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. Seminarium połączone było z jubileuszem 55-lecia pracy zawodowej inżyniera Janusza Wiśniewskiego, wybitnego mostowca praktyka, „ojca chrzestnego” Oddziału Warszawskiego ZMRP. Okazją do zorganizowania seminarium był ustanowiony 18 maja Dzień Mostowca. Seminarium zgromadziło liczną (190 osób) grupę uczestników, którzy w anonimowych ankietach wysoko ocenili seminarium (ocena 4,89 w szkolnej skali ocen). Ocena ta w kolejnych odsłonach ciągle rośnie.

AUTOSTRADAPOLSKA 2014 Największe targi drogownictwa

Od 14 do 17 maja odbyły się Targi Kielce – XX Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADAPOLSKA, XVI Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych MASZBUD, X Międzynarodowe Targi Infrastruktury, Salon Technologia i Infrastruktura Lotnisk TRAFFIC-EXPO – TIL i VI Międzynarodowe Targi Transportu Drogowego – Pojazdy Użytkowe ROTRA.

Współczesne technologie przeciwkorozyjne

19-21 maja 2014 r. w Ostródzie odbyła się VIII Doroczna Konferencja Naukowa wraz z Walnym Wyborczym Zebraniem członków PSK, zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Korozyjne.

XIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego”

21-23 maja 2014 r. odbyła się w Cedzynie (pod Kielcami) XIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego”, organizowana przez PZITB Oddział Kielce oraz Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej (przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – prof. Wiesław Trąmpczyński).

MOTOmostowcy 2014

24-25 maja 2014 r. w Dymaczewie Nowym k. Poznania odbyło się Czwarte Motocyklowe Spotkanie Mostowców, zorganizowane przez ZMRP o. Wielkopolski.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij