Mosty wydanie nr 5/2014
Mosty wydanie nr 5/2014

Mosty betonowe – temat numeru. Polecamy: budowa mostów betonowych metodą przęsło po przęśle, współczesne zasady projektowania mostów żelbetonowych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego, beton czyli materiał z przyszłością. W wydaniu również: domieszki do betonu w budownictwie mostowym, montaż konstrukcji stalowej wiaduktu kolejowego nad al. Piłsudskiego w Płocku oraz przegląd prefabrykatów stosowanych do wykonania płyt pomostów.

Wydarzenia

Wydarzenia

Nowelizacja przepisów dotyczących chemii budowlanej, rozbudowa Wrocławia, most łukowy na rzece Poprad

Przegląd

Przegląd prefabrykatów stosowanych do wykonywania płyt pomostów

Zastosowanie elementów prefabrykowanych w budownictwie infrastrukturalnym, takim jak mosty, wiadukty czy kładki, umożliwia skrócenie czasu realizacji obiektu m.in. poprzez zmniejszenie pracochłonności procesów na budowie oraz podniesienie poziomu jakości wykonanych elementów. Produkcja prefabrykowanych elementów betonowych odbywa się we w pełni kontrolowanych jakościowo warunkach zakładu prefabrykacji, co skutkuje np. wysoką jakością wykończenia powierzchni elementu betonowego – np. płyt gzymsowych.

Wywiad

Beton – materiał z przyszłością

Profesor Jan Deja, kierownik Katedry Technologii Materiałów Budowlanych, dyrektor Biura Stowarzyszenia Producentów Cementu, w rozmowie z Izabelą Rutkowską Czaplą opowiedział o zastosowaniu nawierzchni betonowych w Polsce, o ożywieniu gospodarczym w sektorze producentów cementu, o organizacji jednej z największych imprez branżowych i nie tylko.

Temat numeru

Budowa mostów betonowych metodą przęsło po przęśle

Znaczny koszt rusztowań i deskowań przy stosowaniu tradycyjnych metod budowy konstrukcji monolitycznych wymusił opracowanie takich technologii wykonania ustrojów nośnych mostów betonowych, aby były one konkurencyjne w stosunku do metod dotychczas stosowanych.

Współczesne zasady projektowania mostów żelbetowych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego – cz. I

W artykule przedstawiono analizę statyczną żelbetowych konstrukcji mostowych wykonywaną metodą elementów skończonych (MES).

Recenzja

Nowy podręcznik budowy mostów wydawnictwa Ernst & Sohn w Berlinie

Geissler K.: Handbuch für Brückenbau. Entwurf, Konstruktion, Berechnung, Bewertung und Ertüchtigung. Ernst & Sohn, Berlin 2014. Liczba stron: 1362, liczba rysunków: 1077, liczba tablic: 296, liczba pozycji piśmiennictwa: 502, cena: 169 euro.

Temat numeru

Domieszki do betonu w budownictwie mostowym

Rozwój nowoczesnych odmian betonów odbywa się przez modyfikację materiałową, a jednym z jej podstawowych kierunków jest stosowanie domieszek. W niniejszym artykule przedstawiono klasyfikację, efekty i podstawowe mechanizmy działania domieszek do betonu, które znajdują zastosowanie we współczesnej technologii tego najpowszechniej stosowanego – także w budownictwie mostowym – materiału budowlanego.

Diagnostyka

Deformacja powłoki obiektu gruntowo-powłokowego jako efekt obciążenia stałego

W pracy analizuje się zmiany deformacji powłoki z blachy falistej poddanej obciążeniom stałym pochodzącym wyłącznie od zasypki gruntowej, bez udziału obciążeń komunikacyjnych – jak w konstrukcjach gruntowo-powłokowych, użytkowanych jako obiekty ekologiczne. Właśnie taka sytuacja występuje w analizowanym w pracy obiekcie wybudowanym wyłącznie do celów badawczych na terenie firmy ViaCon w Rydzynie.

Badania inklinometryczne przyczółków posadowionych na palach

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów poziomych przemieszczeń wierconych pali wielkośrednicowych, stanowiących fundament przyczółka mostowego zagłębionego w nasypie. Dzięki zainstalowaniu w trzonach pali inklinometrycznego systemu pomiarowego było możliwe przeanalizowanie współpracy z podłożem pali w dwóch podporach zlokalizowanych po obu stronach rzeki.

Materiały

O sztuce projektowania mostów

Fascynacja pracą zawodową, fascynacja spowodowana piastowaniem eksponowanych stanowisk (tytułów naukowych) może w praktyce prowadzić do bardziej lub mniej świadomego przewartościowywania powszechnie akceptowanych w mostownictwie kanonów. Może to prowadzić do ich twórczej rewizji, ale i do postępowania wysoce nagannego, a przynajmniej kontrowersyjnego. W czasach intensywnej rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej w Polsce warto więc krytycznie przypatrzyć się przesłankom, jakimi kierujemy się czasami w naszej działalności.

Realizacje

Udany kompromis

Rozbudowa węzła drogowego w ciągu al. Wyzwolenia – ul. Warszawska realizowanego w Rzeszowie obejmowała w swoim zakresie wybudowanie nowego, w śladzie po dotychczasowym, wiaduktu bez zmiany jego niwelety, co znacząco zawęziło spektrum ekonomicznych rozwiązań projektowo-wykonawczych.

Most w Muszynie

Most w Muszynie wybudowany został w rekordowym tempie, zaledwie w kilka miesięcy. Obiekt o rozpiętości 63 m i długości 65 m oddano do użytku w grudniu 2013 r. Łączny koszt budowy mostu wyniósł ponad 11 milionów złotych.

Montaż konstrukcji stalowej wiaduktu kolejowego nad al. Piłsudskiego w Płocku

W okresie od września 2013 r. (prace koncepcyjne) do czerwca 2014 r. (zakończenie nasuwania) firma GTI wykonała projekt, na podstawie którego firma Polwar S.A. wykonała montaż wiaduktu kolejowego nad al. Piłsudskiego w Płocku. Uwarunkowania terenowe uniemożliwiły realizację konstrukcji klasycznie, na rusztowaniu. Konieczne było zastosowanie tymczasowych konstrukcji odciążających typu mostowego oraz metody nasuwania podłużnego i poprzecznego z zastosowaniem podpór tymczasowych i wzmocnienia konstrukcji na czas operacji.

Eurokody

Projektowanie mostów wg Eurokodów. Mosty drewniane - część 2

W cz. 1 ("Mosty" 4/2014) artykułu poświęconego projektowaniu mostów drewnianych wg Eurokodu 5 omówiono podstawy projektowania, materiały, stany graniczne nośności i zasady projektowania z uwzględnieniem trwałości. W części 2 zostaną omówione stany graniczne użytkowalności oraz zasady kształtowania i obliczania połączeń.

Forum Dyskusyjne

Zastosowania betonów wysokowytrzymałych w mostownictwie

Magazyn „Mosty” po raz kolejny podąża za ważnymi problemami branżowymi. W wydaniu poświęconym technologiom budowania mostów betonowych postanowiliśmy zapytać ekspertów właśnie o beton. Przed specjalistami postawiliśmy trudne zadanie. Zapytaliśmy ich, czy zastosowanie betonów wysokowytrzymałych w mostownictwie to przyszłość, czy tylko krótki epizod. Jakie są wady i zalety budowania z tego materiału? Zachęcamy do zapoznania się z ich opiniami.

Relacje

Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów

3 i 4 czerwca br. w Rosnówku odbyło się XXIV Seminarium naukowe organizowane przez Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej przy współudziale Oddziału Wielkopolskiego Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

Polska Wizja Zero

Zero zabitych, zero ciężko rannych – pod tym hasłem odbyły się czwarte już testy zderzeniowe na torze doświadczalnym w Inowrocławiu. W trakcie wydarzenia zostały przeprowadzone cztery próby zderzeniowe.

Sprawozdanie z przebiegu X Jubileuszowej Konferencji Naukowej „Konstrukcje zespolone”

26-27 czerwca 2014 roku na Uniwersytecie Zielonogórskim, na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, odbyła się X Jubileuszowa Konferencja Naukowa „Konstrukcje zespolone”. Konferencja odbyła się pod patronatem Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN prof. dr. hab. inż. Wojciecha Radomskiego oraz Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr. hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego. Patronat medialny nad konferencją sprawowało czasopismo „Mosty”.

FOOTBRIDGE 2014 w Londynie

16-18 lipca 2014 roku odbyła się w Londynie, w budynkach Imperial College London V międzynarodowa konferencja FOOTBRIDGE. Poprzednie konferencje odbyły się w Paryżu (2002), Wenecji (2005), Porto (2008) i we Wrocławiu (2011).


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij