Mosty wydanie nr 6/2014
Mosty wydanie nr 6/2014

 

Temat wydania: realizacje mostowe roku 2014. W numerze: przebudowa mostu gen. Grota-Roweckiego w Warszawie, fundamenty hybrydowe – dlaczego warto je stosować, prawne regulacje zastosowania barier ochronnych na obiektach mostowych, czynne wzmocnienie mostu sklepionego z zastosowaniem blachy falistej. Szczególnie polecamy Państwa uwadze wywiad z Leszkiem Rafalskim, dyrektorem naczelnym IBDiM oraz przegląd łożysk konstrukcyjnych.

Wydarzenia

Wydarzenia

W najnowszym numerze: katastrofa budowlana w Danii, nowy most na Zakopiance w Białym Dunajcu, pierwszy w Polsce most kompozytowy

Przegląd

Przegląd łożysk konstrukcyjnych

Łożyska konstrukcyjne służą do przekazywania wszelkich obciążeń z części nośnej konstrukcji na jej podpory. Jednocześnie zadaniem łożysk jest umożliwienie swobodnych odkształceń i przemieszczeń konstrukcji w zgodzie z przyjętym schematem jej ruchu.

Wywiad

Nowe wyzwania dla IBDiM

Wywiadu dla magazynu „Mosty” udzielił dyrektor naczelny Instytutu Badawczego Dróg i Mostów prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski – specjalista z zakresu szeroko rozumianej inżynierii lądowej, z IBDiM związany od 1983 roku, gdzie prowadził prace związane z fundamentami, ścianami szczelinowymi, palami, przesłonami przeciwfiltracyjnymi oraz materiałami odpadowymi do wykonywania nasypów i podbudów drogowych. W wywiadzie udziela odpowiedzi na pytania związane z nową perspektywą unijną oraz aktualnymi projektami, w tym nowymi konstrukcjami i technologiami.

Temat numeru

Realizacje mostowe 2014 roku

Artykuł prezentuje najciekawsze realizacje mostowe, które już są lub lada chwila będą oddane do użytku drogowego. W naszym przeglądzie znalazło się miejsce zarówno dla mostów, które reprezentuje między innymi sławny most w Mszanie, jak i dla estakad, w tym przypadku Łazienkowskich, które po wielu latach użytkowania są przebudowywane, modernizowane i adaptowane do najwyższych drogowych standardów. Wzorem poprzedniego roku teraz również prezentujemy krótką informację na temat projektu, a także wskazujemy jego długość, koszt oraz firmę, która prowadziła jego realizację.

Materiały

Czynne wzmocnienie mostu sklepionego z zastosowaniem blachy falistej

Klasycznym przykładem czynnego wzmacniania konstrukcji jest stosowanie sprężania zewnętrznego – jego skutkiem są wyraźne zmiany sił wewnętrznych powstałych w wyniku obciążenia stałego. W przypadku przepustów sklepionych najczęściej wykonuje się wzmocnienie typu biernego, zwane reliningiem. W pracy porównuje się skuteczność dwóch koncepcji czynnego wzmacniania mostu sklepionego z zastosowaniem blach falistych.

Technologie

Współczesne zasady projektowania mostów żelbetowych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego – cz. II

Obecnie projektowanie mostów żelbetowych obejmuje fazę obliczeń statycznych oraz wymiarowanie przekrojów, które aktualnie regulują przepisy projektowania oparte na zaleceniach europejskich – tzw. Eurokodach.

Fundamenty hybrydowe – dlaczego warto je stosować?

Artykuł porusza tematykę związaną z fundamentami hybrydowymi, które można zastosować do posadowienia budowli obciążonych dużymi siłami poziomymi. W artykule przedstawiono definicje, zastosowanie oraz przykłady budowli wykonanych z zastosowaniem tej technologii.

Kompozyty z włókien szklanych w konstrukcjach mostowych

Rozwój inżynierii materiałowej implikuje niesłychane możliwości w kształtowaniu nowoczesnych trwałych konstrukcji budowlanych. Dobra znajomość nowych materiałów, a w tym kompozytów na bazie włókien szklanych, to impuls do ich rozwoju, doskonalenia technologicznego, popularyzowania, wykonania kompleksowej analizy porównawczej z materiałami tradycyjnymi i stosowania w budownictwie mostowym.

Rewaloryzacje obiektów

Rewitalizacja starego wiaduktu kolejowego z przeznaczeniem na kładkę dla pieszych

Często stare, porzucone obiekty są usytuowane na atrakcyjnych turystycznie obszarach i dziś są one rewitalizowane z przeznaczeniem na szlaki turystyczne dla ruchu pieszo-rowerowego. W pracy opisano przypadek rewitalizacji porzuconego kolejowego wiaduktu łukowego.

Realizacje

Przebudowa mostu gen. Grota-Roweckiego w Warszawie

Most gen. Grota-Roweckiego jest jednym z dziewięciu mostów przez Wisłę w Warszawie. Obiekt został wybudowany w latach 1977-1981, według projektu Witolda Witkowskiego. Jest to najintensywniej eksploatowany pod względem natężenia ruchu pojazdów most w stolicy.

Realizacje na autostradzie A4

Polski odcinek autostrady A4 jest ostatnim elementem międzynarodowego szlaku transportowego E40, który swój początek ma we francuskiej miejscowości Calais nad Kanałem La Manche, a jego koniec zlokalizowany jest w Kazachstanie zaraz przy granicy z Chinami.

System TechSpan® – nowoczesna metoda budowy wiaduktu kolejowego w Krakowie

W kwietniu tego roku w północnej części Krakowa, w ramach rewitalizacji linii kolejowej nr 8 Kozłów– Kraków Główny, rozpoczęto przebudowę żelbetowego wiaduktu kolejowego przekraczającego ulicę Opolską, ciąg pieszo-jezdny oraz rzeczkę Białuchę. Jednym z warunków, jaki Inwestor postawił przed Wykonawcą, było stałe utrzymanie ruchu pociągów na czas przebudowy po jednym z dwóch torów. Oznaczało to konieczność pozyskania odpowiedniej dla tego celu technologii oraz podział etapów budowy na kilka faz. Generalny Wykonawca zdecydował o wyborze technologii z prefabrykatów żelbetowych typu TechSpan®.

Prawo i administracja

Prawne regulacje dotyczące zastosowania barier ochronnych na obiektach mostowych – przegląd kluczowych zagadnień

Zmiany przepisów dotyczące barier ochronnych powodują niejednokrotnie, że środowiska zarządców dróg, projektantów, a także producentów wyrobów budowlanych, w tym barier ochronnych, mają liczne wątpliwości dotyczące zgodności z prawem projektowanych, wykonywanych oraz wprowadzanych produktów. W przypadku barier ochronnych wykorzystywanych na mostach i wiaduktach mogą pojawić się dodatkowe wątpliwości związane z odrębnymi regulacjami w tym przedmiocie.

Na świecie

Whiteman Bridge – historia pewnego mostu na australijskich antypodach

Most Whiteman Bridge będący przedmiotem niniejszego artykułu, znany również jako Middle Swan Bridge, został zbudowany w 1897 roku. Konstrukcję wykonaną w całości z drewna stanowił pomost wsparty na podporach słupowych stężonych krzyżowo.

Raport

Prawo zamówień publicznych

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP) z dnia 29 stycznia 2004 r. definiuje procedury przetargowe związane m.in. z projektowaniem i budową dróg publicznych, w których zamawiającym jest Państwo lub jednostka samorządowa, a wykonawcą najczęściej podmiot prywatny.

Diagnostyka

Lepiszcze modyfi kowane asfaltem naturalnym Trynidad Epuré do nawierzchni mostowych

Na sieci dróg, którymi zarządza GDDKiA, jest ponad 6 tys. obiektów mostowych o łącznej długości ponad 315 tys. metrów i powierzchni ponad 4,2 mln m2 [3]. Ocenę ich stanu technicznego, w tym również nawierzchni, przeprowadza się na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury [9], a także instrukcji [4] stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich (wraz z późniejszymi zmianami).

Porównanie metody dynamicznej i metody statycznej próbnych obciążeń pali na przykładach

Podstawowa idea metody dynamicznej badania nośności pali sprowadza się do pomiaru odkształceń i przyspieszeń w poziomie głowicy pala w trakcie jego dynamicznego pogrążania. Podstawowa idea metody statycznej badania nośności pali sprowadza się do pomiaru osiadania pala w czasie jego statycznego obciążania.

Cele i sposoby ocen stanu technicznego obiektów mostowych

Udokumentowanie istniejącego stanu technicznego i funkcjonalnego obiektów mostowych jest podstawowym celem przeglądów, na podstawie których następują decyzje o sposobach dalszego utrzymania obiektów, pracach remontowych, przebudowie lub konieczności przeprowadzenia dalszych czynności szczegółowych przeglądów, a nawet opracowania ekspertyz. Każda wątpliwość związana ze stanem technicznym obiektu, szczególnie elementów nośnych, powinna zostać szczegółowo przebadana, ponieważ nie wolno dopuścić do stanu awaryjnego.

Forum Dyskusyjne

Nowe perspektywy budżetu Unii Europejskiej - jakie są nadzieje i obawy?

Redakcja czasopisma „Mosty”, przysłuchując się różnym tematom i opiniom, postanowiła poruszyć kolejną ważną kwestię związaną z budownictwem infrastrukturalnym. Tym razem na forum zadaliśmy pytanie dotyczące nowych perspektyw budżetu Unii Europejskiej, a także jakie są nadzieje i obawy związane z nową transzą pieniędzy unijnych dla rynku krajowego, dla wykonawców, podwykonawców, projektantów, firm produktowych. Zapraszamy do zapoznania się z głosem ekspertów w tej kwestii.

Relacje

IV edycja Regat Mostowców o Puchar Mostów Gdańsk

Tradycyjnie we wrześniu firma Mosty Gdańsk wraz ze sponsorami zaprosiła wszystkich zainteresowanych na regaty, które odbywają się niezmiennie już od czterech lat w Sopocie.

Siódma Międzynarodowa Konferencja „Bridge Maintenance, Safety and Management” w Szanghaju

VII Międzynarodowa Konferencja „Bridge Maintenance, Safety and Management” odbyła się 7-11 lipca 2014 ro ku w Szanghaju w Chinach w hotelu Jin Jiang Tower położonym w koncesji francuskiej. Głównym organizatorem konferencji był Tongi University w Szanghaju przy współudziale International Association for Bridge Maintenance and Safety (IABMAS).

60. Jubileuszowa Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB

14-19 września 2014 roku odbyła się w Krynicy-Zdroju 60. Jubileuszowa Konferencja Naukowa KILiW PAN oraz KN PZITB. Bezpośrednim jej organizatorem był Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, a miejscem obrad – hotel Krynica.

Konferencja Bentley Advantage

30 września 2014 roku w Warszawie odbyła się doroczna konferencja firmy Bentley Systems, którą otworzył dyrektor Bentley Systems Polska Paweł Starzyński.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij