Mosty wydanie nr 2/2015
Mosty wydanie nr 2/2015

W numerze: sprężanie konstrukcji mostowych, efekty reologiczne w konstrukcjach mostowych ze sprężonych belek prefabrykowanych, konstrukcje mostowe systemu extradosed. Ponadto tematyka wad i degradacji antykorozyjnych systemów powłokowych, projektowania mostów wg Eurokodów czy nowoczesnych nawierzchni asfaltowych w budownictwie mostowym. Szczególnie polecamy Państwa uwadze dyskusję na temat roli badań i innowacji w polskim mostownictwie oraz rozmowę z dr. inż. Piotrem Gwoździewiczem z Politechniki Krakowskiej.

OD REDAKCJI

Wprowadzenie prof. K. Flagi do wydania

Redaktor Wydania, prof. Kazimierz Flaga, anonsuje dla Państwa artykuły opublikowane w najnowszym wydaniu „Mostów”.

Wydarzenia

Wydarzenia

Most na Stryszawce w Suchej Beskidzkiej, budowa mostu na Wisłoku, kładka dla pieszych w Jaworniku, o konstrukcjach sprężonych w Krakowie.

Wywiad

Technologia sprężania jako istotny element budownictwa infrastrukturalnego

O historii i rozwoju technologii sprężania obiektów w Polsce, możliwościach jej zastosowania, najciekawszych polskich realizacjach powstałych w tej technologii, a także o idei i dalszej przyszłości Konferencji Naukowo-Technicznej „Konstrukcje sprężone” mówi dr inż. Piotr Gwoździewicz z Pracowni Konstrukcji Sprężonych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej w rozmowie z Marleną Machurą.

Temat numeru

Fascynująca historia technologii sprężania

Artykuł stanowi przegląd rozwoju metod sprężania. Autor opisuje historię pomysłów na wprowadzanie technologii sprężania, a nie jej zastosowań w konstrukcjach inżynierskich. Mimo że większość prezentowanych metod sprężania jest już nieaktualna, każda z nich miała swój istotny wkład w dzisiejszy stan wiedzy i technologii.

Efekty reologiczne w konstrukcjach mostowych ze sprężonych belek prefabrykowanych

W artykule zostały omówione podstawowe zjawiska reologiczne, które należy rozpatrywać w konstrukcjach mostowych złożonych ze sprężonych belek prefabrykowanych. Autor wskazuje na wybrane współczesne metody oceny czynników reologicznych w tego typu konstrukcjach.

Kształt niskich pylonów w konstrukcjach mostowych systemu extradosed

Ekspansywny rozwój technologii betonu i systemów sprężania w XX wieku był niewątpliwie przyczynkiem do zaistnienia systemu extradosed, który wciąż jest udoskonalany. W artykule przedstawiono najciekawsze realizacje mostowe oparte o technologię extradosed, skupiając się na opisie charakterystycznych dla tego typu obiektów niskich, krótkich pylonów, których kształt jest modyfikowany w zależności od liczby występujących cięgien sprężających oraz sposobu ich kotwienia.

Technologie

Zintegrowany monitoring inżynierski jako źródło informacji o obiektach mostowych

Od wielu lat tematyka monitoringu inżynierskiego stanowi prawie nieodłączny element opracowań naukowych i koncepcyjnych, raportów z wdrożeń, sprawozdań technicznych, a także rozważań teoretycznych czy wręcz polemik. Przykłady różnorodnych projektów monitoringu inżynierskiego zrealizowanych na całym świecie można by mnożyć, a na ich temat istnieje bardzo bogaty zasób literatury fachowej, materiałów promocyjnych czy też stron internetowych zawierających opisy i referencje.

Nowoczesne technologie budowy mostów w Rumunii na autostradzie Orăştie – Sibiu

W artykule przedstawiono nowoczesne rozwiązania zastosowane w obiektach mostowych na odcinku autostrady Orăştie – Sibiu w Rumunii. Kontrakt realizowano w systemie „Projektuj i buduj”. Podkreśla się rolę „dobrego pomysłu” i innowacji w uzyskaniu dobrego efektu finansowego w tego typu przetargach.

Nowoczesne nawierzchnie asfaltowe w budownictwie mostowym

W artykule omówione zostały typy mieszanek mineralno-asfaltowych i lepiszcza asfaltowego stosowanego w nawierzchniach mostowych. Autor zwrócił uwagę na nowoczesne rozwiązania materiałowo-technologiczne, jakie powinny być wykorzystywane w budownictwie mostowym.

Materiały

Wady i degradacja antykorozyjnych systemów powłokowych – zacieki, firanki (runs, sags)

W wydaniu 1/2015 został zapoczątkowany cykl artykułów nt. wad i degradacji antykorozyjnych systemów powłokowych. W drugim artykule cyklu przedstawiono wadę aplikacyjną – zacieki czy firanki (runs, sags).

Technologie

Razem lepiej – społeczna inicjatywa na rzecz bezpieczeństwa

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie to nieformalne zrzeszenie dziesięciu wiodących na polskim rynku firm generalnego wykonawstwa, zawiązane w 2010 roku, które za podstawowy cel postawiło sobie wyeliminowanie wypadków śmiertelnych na polskich budowach.Do grona sygnatariuszy Porozumienia należą firmy: Bilfinger Berger, Budimex, Erbud SA, Hochtief Polska, Mostostal Warszawa, Mota- Engil Central Europe, Polimex Mostostal, Skanska, Unibep SA oraz Warbud.

Diagnostyka

Stan techniczny wybranych obiektów mostowych po wzmocnieniu matami kompozytowymi

Artykuł dotyczy dwóch mostów drogowych, które po ponad trzydziestu latach eksploatacji wymagały wzmocnienia. Jeden z nich to żelbetowy most dwubelkowy, wykonywany na miejscu budowy, a drugi – wielobelkowy most wykonany z typowych prefabrykowanych belek sprężonych typu WBS. Obydwa mosty są trójprzęsłowe.

Realizacje

Łukowa kładka dla pieszych przez rzekę Wartę we Wronkach

Od drugiej połowy XX wieku wzrasta zapotrzebowanie na infrastrukturę komunikacyjną w zakresie ciągów pieszych i rowerowych. Mosty dla pieszych cieszą się coraz większym zainteresowaniem. W Polsce dotychczas budowano przede wszystkim obiekty nad drogami i liniami kolejowymi w zurbanizowanych obszarach. Jednak ostatnio coraz częściej realizowane są kładki przez największe polskie rzeki [1], [2], [3].

Most Uniwersytecki przez Brdę w Bydgoszczy

Znaczną część bydgoskiej Trasy Uniwersyteckiej stanowi Most Uniwersytecki przez rzekę Brdę wraz z lewobrzeżną i prawobrzeżną estakadą. W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę mostu, wskazując na jego najważniejsze cechy konstrukcyjne.

Projektowanie

Mosty na banknotach euro – czy one istnieją naprawdę?

Symboliczne obiekty mostowe mwidniejące na banknotach euro o nominałach od 5 € do 200 € stały się inspiracją do wybudowania takich obiektów wokół osiedla na holenderskiej wyspie. Artykuł przedstawia charakterystykę powstałych budowli oraz opisuje historię tego interesującego przedsięwzięcia.

Eurokody

Projektowanie mostów wg Eurokodów – określanie nośności geotechnicznej pali wg PN-EN 1997-1

W artykule przedstawiono metody określania nośności geotechnicznej pali zgodne z zasadami PN-EN 1997-1 (Eurokod 7) oparte na wynikach badań statycznych nośności pali, wynikach badań podłoża oraz wynikach badań dynamicznych przy dużych odkształceniach lub wpędach/wzorach dynamicznych. Poszczególne metody określania nośności geotechnicznej przedstawiono w postaci procedur obliczeniowych.

Forum Dyskusyjne

Rola badań i innowacji w rozwoju polskiego mostownictwa – cz. II

W numerze 1/2015 zapoczątkowaliśmy dyskusję nt. poziomu innowacyjności i roli badań w polskim mostownictwie. O opinie na ten temat zapytaliśmy specjalistów i ekspertów z branży i udzieliliśmy głosu zarówno przedstawicielom nauki – prof. Tomaszowi Siwowskiemu z Zakładu Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej oraz prof. Wojciechowi Radomskiemu z Politechniki Łódzkiej i Politechniki Warszawskiej – jak i przedstawicielowi biznesu – kierownikowi Działu Badań i Rozwoju firmy Mostostal Warszawa SA Juliuszowi Żachowi. Zapraszamy do lektury drugiej części dyskusji.

Relacje

Wspomnienia z wypraw mostowych

10 stycznia br. w sali konferencyjnej Politechniki Krakowskiej odbyło się spotkanie uczestników wypraw mostowych „Gruzja – Armenia 2014” oraz „Afryka Południowa 2014” połączone z wernisażem zdjęć autorstwa Jana Zycha.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij