Mosty wydanie nr 3/2015
Mosty wydanie nr 3/2015

W numerze: renowacje obiektów inżynierskich i zabezpieczenia antykorozyjne, stosowanie barier ochronnych na obiektach inżynierskich, mosty kompozytowe. Ponadto tematyka domieszek chemicznych do betonów, projektowania mostów wg Eurokodów czy mostowych obiektów gruntowo-powłokowych z prefabrykatów betonowych i blach falistych. Państwa uwadze polecamy rozmowę z dr. hab. inż. Arkadiuszem Madajem, prof. Politechniki Poznańskiej.

Wydarzenia

Wydarzenia

Budowa kładki w Gaju na „Zakopiance”, nowy most na Nogacie w Malborku, nowoczesne laboratorium IBDiM, o konstrukcji i wyposażeniu mostów w Wiśle.

Wywiad

Wzmacnianie i przebudowy mostów jako ważne elementy utrzymania obiektów

O konieczności oraz metodach wzmacniania i przebudowy mostów, stanie mostów w Polsce oraz kondycji rodzimego mostownictwa, a także na temat najbliższych planów z profesorem Politechniki Poznańskiej dr. hab. inż. Arkadiuszem Madajem rozmawia Marlena Machura.

Temat numeru

Zabezpieczenia antykorozyjne mostów betonowych

Artykuł przedstawia problem zabezpieczeń antykorozyjnych betonu. Omówiono czynniki przyspieszające destrukcję betonu, a także metody i wyroby (wraz z ich właściwościami użytkowymi) zabezpieczania betonu przed korozją.

Remont wiaduktu w ciągu ul. Łopuszańskiej nad WKD w Warszawie

Oddanie do eksploatacji nowych odcinków dróg jest zawsze wielkim wydarzeniem, szczególnie gdy wpływają one na znaczne usprawnienie komunikacyjne w danym rejonie. Niestety, nic nie jest wieczne, materiały się starzeją, a natężenie ruchu nieustannie rośnie. Z czasem stan obiektów ulega pogorszeniu i aby zapewnić ich bezpieczne użytkowanie, należy przeprowadzić remont lub ich przebudowę.

Badania połączeń spawanych remontowanego kratownicowego mostu kolejowego

W artykule przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań: określenia gatunku i spawalności stali, pomiarów twardości, makroskopowych i mikroskopowych połączenia spawanego. Zaprezentowano również wnioski z badań magnetyczno-proszkowych połączeń spawanych starych i nowych elementów na obiekcie.

Materiały

Wady i degradacja antykorozyjnych systemów powłokowych. Rdzawe punkty/plamy na powłoce malarskiej

Artykuł stanowi trzecią część cyklu nt. wad i degradacji antykorozyjnych systemów powłokowych (dwa poprzednie zostały opublikowane odpowiednio w „Mostach” 1/2015 oraz 2/2015). Tym razem przedstawiono problem rdzawych punktów lub plam na powłokach malarskich.

Stosowanie barier ochronnych zgodnych z normą EN 1317 na obiektach inżynierskich

W styczniu 2010 ro ku, po dwóch latach obowiązywania okresu przejściowego, zharmonizowana norma europejska EN 1317 stała się obligatoryjnym normatywem dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego takich jak bariery i osłony energochłonne. Tym samym rynek barier ochronnych instalowanych na drogach i mostach Unii Europejskiej powitał oznakowanie CE.

Kwestia udarności, normalizowania i walcowania termomechanicznego stali do budowy mostów w świetle normy PN-82/S-10052 oraz norm EN, rynku i praktyki budowlanej

W artykule przedstawiono kwestie dotyczące udarności, normalizowania i walcowania termomechanicznego na tle zapisów „starych i nowych” norm oraz realiów produkcji obecnych stali.

Mostowe obiekty gruntowo-powłokowe z prefabrykatów betonowych i blach falistych

Mosty sklepione i zintegrowane oraz obiekty gruntowo-powłokowe tworzą zbliżoną do siebie grupę konstrukcji, charakteryzującą się tym, że nie stosuje się w nich łożysk, urządzeń dylatacyjnych. Nie występują w tych obiektach również przyczółki i płyty przejściowe. W przypadku mostowych obiektów gruntowo-powłokowych dodatkową zaletą jest prosta i szybka budowa, co wpłynęło na ich rozpowszechnienie w budownictwie komunikacyjnym. W niniejszej pracy porównuje się parametry techniczne obiektów budowanych z blach falistych i prefabrykatów betonowych.

Domieszki chemiczne – niezastąpiony składnik współczesnych betonów

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia z chemii domieszek do betonu, skupiając się głównie na cechach domieszek modyfikujących właściwości reologiczne mieszanki betonowej. Zwrócono również uwagę na domieszki specjalne, coraz częściej wykorzystywane w projektowaniu betonów samozagęszczalnych, ekspansywnych, naprawczych itp.

Mosty kompozytowe. Nowoczesne rozwiązania konstrukcji przęseł mostów

Współczesne budownictwo mostowe opiera się głównie na dwóch materiałach konstrukcyjnych – stali i betonie. Ich dominująca pozycja wydaje się na razie niezagrożona. Jednak postęp w technologii sprawia, że niektóre tradycyjne materiały konstrukcyjne, jak np. drewno, czy zupełnie nowe materiały, jak np. materiały kompozytowe z polimerów zbrojonych włóknem (FRP), wykorzystywane są w coraz większym zakresie do budowy obiektów mostowych.

Recenzja

Współczesna sztuka budownictwa z wydawnictwa Ernst & Sohn w Berlinie

Książka prezentuje najciekawsze, ostatnio wykonane, projekty budowlane, w których mieli swój istotny udział niemieccy inżynierowie. Jest adresowana zarówno do inżynierów, jak i szerszego grona czytelników. Może być również dobrą pomocą do wzbudzania ambitnych zainteresowań studentów inżynierii budownictwa i środowiska, a także architektury i sztuk pięknych.

Technologie

Nowe, skuteczne systemy ochrony powierzchni betonowych w inżynierskich budowlach komunikacyjnych i hydrotechnicznych

Problem systemów ochronnych, określony w tytule, klasyfikuje Norma PN-EN 1504-1:10. Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Arkusz drugi w formule – określenie wymagań dla wyrobów/systemów do powierzchniowej ochrony betonu oraz w „zasadach” i metodyce postępowania – determinuje standardy wymaganych rozwiązań materiałowych.

Technologia realizacji obiektów kolejowych metodą połówkową przy czynnym ruchu 100 km/h

Linia kolejowa nr 4 (Centralna Magistrala Kolejowa) jest stale modernizowana i przygotowywana do ruchu kolejowego dużych prędkości. Obecnie stanowi poligon doświadczalny w zakresie nawierzchni, trakcji, systemu sterowania dla prędkości 200-250 km/h.

System monitoringu podpór mostowych i ich otoczenia

Aktualnie budowane nowoczesne budowle wodne, jak: mosty, zapory wodne, jazy, nabrzeża portowe i inne struktury związane z budownictwem wodnym, powstają w oparciu o nowoczesną technikę oraz wysokiej jakości materiały budowlane, zapewniające wieloletnią trwałość konstrukcji. Oprócz nowoczesnych konstrukcji istnieje bardzo dużo tego typu obiektów powstałych kilkadziesiąt lat temu w oparciu o przestarzałą technologię i materiały, które jednak w dalszym ciągu muszą być eksploatowane.

Prawo i administracja

Prawne tło projektowania mostów według Eurokodów

Choć Eurokody zadomowiły się na dobre w Polsce, pojawiają się niekiedy wątpliwości związane z ich charakterem, koniecznością stosowania oraz wykorzystywaniem. Poniższy tekst jest próbą rozjaśnienia kwestii prawnych związanych z tymi standardami.

Forum Dyskusyjne

Nie zawsze łatwa współpraca wykonawca – projektant

O tym, że wzajemne relacje pomiędzy projektantem a wykonawcą są bardzo złożone i często trudne, wiemy wszyscy. Zachęcamy do zapoznania się z opiniami przedstawicieli nauki, a także świata biznesu, którzy wzięli głos w tej – niekoniecznie łatwej – dyskusji.

Eurokody

Projektowanie mostów wg Eurokodów – projektowanie konstrukcji oporowych i kotew gruntowych wg PN-EN 1997-1

W kolejnej części artykułu nt. Eurokodu 7 (poprzednie – w „Mostach” 1/2015 oraz 2/2015) przedstawiono projektowanie konstrukcji oporowych i kotew gruntowych.

Relacje

IX Narciarskie Zawody Mostowców za nami!

Dziewiąta edycja Zawodów Mostowców w narciarstwie alpejskim, organizowanych przez firmę ASIS Sp. z o.o., odbyła się 28 lutego w Rabce-Zdroju, na stoku „Polczakówka”.

Fundamenty Palowe 2015

5 marca 2015 roku w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się seminarium geotechniczne poświęcone tematyce fundamentów palowych, organizowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych. Impreza niezmiennie zgromadziła dużą liczbę zainteresowanych uczestników, których w tej edycji było 230. W rolę prowadzących seminarium wcielili się Piotr Rychlewski z IBDiM – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – oraz Przemysław Nowak z PZWFS.

Jubileuszowa Gala Pontifex Cracoviensis 2015

19 marca br. w Filharmonii Krakowskiej podczas VI jubileuszowej gali Konkursu Pontifex Cracoviensis poznaliśmy laureatów tegorocznych nagród im. Sebastiana Sierakowskiego. Kapituła złożona z przedstawicieli Zarządu Związku Mostowców RP i Zarządu Oddziału Małopolskiego Związku Mostowców RP przyznała nagrody w czterech kategoriach: Budowniczy Roku, Projektant Roku, Menadżer Roku i Debiut Mostowy Roku. Przyznano także Nagrodę Specjalną.

O korzyściach z nawierzchni asfaltowych na XXXII Seminarium Technicznym PSWNA

XXXII Seminarium Techniczne PSWNA pod hasłem „Asphalt Advantages – korzyści nawierzchni asfaltowych” odbyło się 23-25 marca 2015 r. w hotelu BOSS w Warszawie.

Spotkanie Liderów 2015 oraz Seminarium Naukowo-Techniczne „Innowacyjne rozwiązania i technologie geosyntetyczne wykorzystywane w geotechnice i w budowie obiektów inżynierskich”

26 marca 2015 roku w hotelu Westin w Warszawie odbyło się Spotkanie Liderów 2015, w ramach którego symultanicznie odbyły się VI edycja Konferencji Sieci Szerokopasmowe oraz II Forum Inwestycji Infrastrukturalnych. Natomiast 30 marca br. na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się Seminarium Naukowo-Techniczne pt. „Innowacyjne rozwiązania i technologie geosyntetyczne wykorzystywane w geotechnice i w budowie obiektów inżynierskich”.

Konferencja KONSTRUKCJE SPRĘŻONE KS2015

16-17 kwietnia br. w Krakowie odbyła się II edycja Konferencji Naukowo-Technicznej „Konstrukcje sprężone KS2015” zorganizowanej przez Pracownię Konstrukcji Sprężonych Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Dzień poprzedzający Konferencję został poświęcony Warsztatom, które propagowały praktyczną wiedzę w zakresie zaawansowanego modelowania, projektowania, a także wykonywania konstrukcji sprężonych. Miejscem obrad Konferencji był piękny gmach krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

XX Nadmorskie Seminarium Mostowe

Od 16 do 17 kwietnia odbywała się jubileuszowa XX edycja Konferencji z cyklu „Nadmorskie Seminarium Mostowe” organizowana przez Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Zachodniopomorski.

Finał XII edycji Kampanii „Dobry Beton”

19 marca w Centrum Olimpijskim Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbył się finał XII edycji Kampanii „Dobry Beton” organizowany przez Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce. Tegoroczna edycja została podzielona na dwie części: konferencję prasową oraz Galę Finałową, w trakcie której wręczano nagrody i wyróżnienia.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij