Mosty wydanie nr 4/2015
Mosty wydanie nr 4/2015

W numerze: projektowanie i wykonywanie robót fundamentowych, odwodnienie obiektów mostowych, projektowanie mostów według Eurokodów. Ponadto tematyka metod badania przemieszczeń konstrukcji mostowych pod obciążeniem statycznym i dynamicznym oraz opis projektu kładki wstęgowej przez rzekę Bug w Niemirowie.

Wydarzenia

Wydarzenia

Konkurs „Most światłem malowany” rozstrzygnięty, most kolejowy w Tomaszowie Mazowieckim do remontu, lekki most kompozytowy polskich inżynierów.

Wywiad

Roboty geotechniczne jako prace wymagające wysokiej staranności i stałej kontroli

O specyfice wykonywania specjalistycznych robót fundamentowych, wymagających realizacjach drogowo-mostowych oraz rynku robót geotechnicznych z dyrektorem Działu Technicznego Spółki Stump-Hydrobudowa mgr. inż. Remigiuszem Musiałem rozmawia Marlena Machura.

Temat numeru

Zastosowanie pali wierconych wielkośrednicowych w fundamentowaniu obiektów mostowych

W artykule poruszono kilka aspektów związanych z posadowieniem obiektów mostowych na palach wierconych wielkośrednicowych. Rozważania teoretyczne poparto przykładami z praktyki.

Posadowienie podpór mostowych wybranych dużych inwestycji w Polsce

W artykule w historycznym ujęciu zostały przedstawione sposoby posadowień podpór mostowych na kilku dużych rzekach, przy projektowaniu których brał udział Transprojekt Gdański, oraz problemy, które przy tym zaistniały.

Pale prefabrykowane w fundamentach obiektów mostowych – cz. I

Technologia pali prefabrykowanych obejmuje najbardziej zróżnicowaną pod względem materiałowym i technologicznym grupę pali wykorzystywanych w budownictwie, w tym w budownictwie mostowym.

Praktyczne zastosowania pali małośrednicowych

Artykuł opisuje technologie pali małych średnic wykorzystywane do posadowienia konstrukcji, które świetnie sprawdzają się w polskich warunkach geotechnicznych: technologie mikropali wierconych, mikropali wciskanych oraz mikropali HLV.

Technologie

Technologia ABM Mosty na projekcie linii kolejowej nr 118: MPL Kraków – Balice

Budowa połączenia kolejowego MPL Kraków – Balice to projekt realizowany przez Polskie Linie Kolejowe i współfinansowany przez Unię Europejską. Projekt przyczyni się do rozwoju aglomeracji Krakowa i usprawni transport podróżnych.

Odwodnienie mostów. Projektowanie, budowa i utrzymanie

Niniejszy artykuł zawiera ogólne informacje na temat prawidłowego projektowania, budowy i późniejszego utrzymania odwodnienia obiektów mostowych. W artykule dodatkowo poruszono zagadnienia związane z prawidłowym utrzymaniem systemów odwodnienia oraz omówiono aspekty związane z ochroną środowiska.

Recenzja

Mosty w Beton-Kalender 2015 wydawnictwa Ernst & Sohn w Berlinie

Tegoroczny kalendarz poświęcono analizie istniejących konstrukcji z betonu (tom 1) i mostom betonowym (tom 2). Kalendarz został napisany przez znaczących autorów z Niemiec, Austrii i ze Szwajcarii. Z całą pewnością książka powinna zainteresować także specjalistów mostowców w Polsce.

Technologie

Czynniki wpływające na parcie mieszanek betonu samozagęszczalnego na deskowanie

Artykuł przedstawia wpływ właściwości reologicznych mieszanki samozagęszczalnej, prędkości betonowania oraz temperatury na wywierane przez nią parcie na deskowanie.

Diagnostyka

Nowoczesne metody badań przemieszczeń konstrukcji mostowych pod obciążeniem statycznym i dynamicznym

Zasadnicze znaczenie w przypadku oceny konstrukcji mostowych pod obciążeniem ma badanie przemieszczeń pionowych. W artykule skoncentrowano uwagę na nowoczesnych metodach pomiarowych niewymagających bezpośredniego dostępu do terenu pod badaną konstrukcją. W przypadku badań konstrukcji pod obciążeniem statycznym przedstawiono metodę geodezyjną – tachimetryczną – i metodę z zastosowaniem pochyłomierzy, a w przypadku badań pod obciążeniem dynamicznym – metodę wykorzystującą radar interferencyjny.

Projektowanie

Projekt kładki wstęgowej przez rzekę Bug w Niemirowie

W artykule przedstawiono szczegóły projektu kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w Niemirowie. Projekt wykonano w oparciu o koncepcję architektoniczną, którą wyłoniono w konkursie zorganizowanym w 2013 roku przez Gminę Mielnik. Kładka jest trójprzęsłową konstrukcją wstęgowo-wiszącą o rozpiętości przęseł wynoszącej 91,23 + 135,00 + 91,23 m i długości całkowitej 336,5 m.

Realizacje

Wybrane aspekty realizacji robót palowych na czeskim rynku budowlanym

Artykuł prezentuje najciekawsze realizacje robót palowych wykonanych w Republice Czeskiej przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB-Podbeskidzie” Sp. z o.o. Wskazuje także różnice między polskimi a czeskimi wymaganiami co do projektowania oraz kwestii technologicznych w zakresie robót palowych.

Niezwykła realizacja kładki pieszo-rowerowej w Jaworznie

Artykuł przedstawia niedawno powstałą kładkę pieszo-rowerową w Jaworznie. Opisuje zarówno projekt kładki oraz wymagania realizacyjne, jak i montaż poszczególnych elementów tej konstrukcji. Projekt kładki opracował zespół inżynierów z biura projektowego Autostrada II Sp. z o.o. z Katowic, a budowę zrealizowało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Banimex Sp. z o.o. z Będzina.

Eurokody

Projektowanie mostów wg Eurokodów – projektowanie konstrukcji aluminiowych

W artykule przedstawiono procedurę projektowania konstrukcji aluminiowych zgodnie z zaleceniami Eurokodu 9 na przykładzie panelu pomostu obiektu mostowego.

Relacje

Współczesne technologie przeciwkorozyjne oraz Mosty i wiadukty ważnym elementem kształtowania krajobrazu

22-24 kwietnia br. odbyła się IX już Konferencja Naukowo-Techniczna Polskiego Towarzystwa Korozyjnego pt. „Współczesne technologie przeciwkorozyjne”. 14 maja br. podczas targów AUTOSTRADA-POLSKA w Kielcach odbyła się Konferencja „Mosty i wiadukty ważnym elementem kształtowania krajobrazu”.

AUTOSTRADA-POLSKA ważnym punktem na mapie branży drogowo-mostowej

Pięć targowych wystaw dedykowanych branży budownictwa drogowego: XXI Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA, XVII Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych MASZBUD, XI Międzynarodowe Targi Infrastruktury, Salon Technologia i Infrastruktura Lotnisk TRAFFIC-EXPO – TIL, VII Międzynarodowe Targi Transportu Drogowego – Pojazdy Użytkowe ROTRA, I Międzynarodowy Salon Techniki Parkingowej EUROPARKING, odbyło się 13-15 maja w Targach Kielce.

XXVII Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie budowlane”

20-23 maja br. w Międzyzdrojach odbyła się XXVII edycja Konferencji „Awarie budowlane”. Nadrzędnym celem spotkań odbywających się w cyklu dwuletnim jest omówienie działań zmierzających do zmniejszenia występowania w przyszłości liczby awarii budowlanych.

Bo jak nie my, to kto? MOTOmostowcy 2015

15-17 maja w Dymaczewie Nowym k. Poznania odbyła się V jubileuszowa edycja Spotkania MOTOmostowców, zorganizowanego przez Związek Mostowców RP Oddział Wielkopolski.

Ogólnopolska Konferencja Mostowców „Konstrukcja i wyposażenie mostów”

28-29 maja w Hotelu Stok w Wiśle odbyła się już VII edycja Ogólnopolskiej Konferencji Mostowców „Konstrukcja i wyposażenie mostów” organizowana przez Katedrę Mechaniki i Mostów Politechniki Śląskiej, Związek Mostowców RP Oddział Górnośląski oraz BIG BANG Media. Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczył profesor Marek Salamak.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij