Mosty wydanie nr 5/2015
Mosty wydanie nr 5/2015

W numerze: przepusty i przejścia dla zwierząt, dylatacje mostowe, przebudowa mostów z zastosowaniem blach falistych. Ponadto tematyka domieszek napowietrzających beton w budownictwie mostowym oraz opis montażu Mostu Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.

Wydarzenia

Wydarzenia

Nowy most w Biertowicach, Konkurs Mostowy im. Maksymiliana Wolffa, budowa mostu nad Martwą Wisłą.

Wywiad

Bez współpracy nauki z biznesem nie ma innowacji

Dr hab. inż. Tomasz Siwowski, prof. PRz, kierownik Zakładu Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej, w rozmowie z Marleną Machurą opowiedział o stanie polskiego mostownictwa, jego postępie technologicznym i związanej z nim innowacyjności materiałowej oraz technologicznej, o współpracy świata biznesu ze światem nauki, a także o projektowaniu mostów zgodnie ze standardami europejskimi i nie tylko.

Temat numeru

Mniejsi bracia mostów, czyli o potrzebie budowy przepustów i przejść dla zwierząt

O rozwoju obiektów ekologicznych, potrzebie budowy przepustów i przejść dla zwierząt, rozwiązaniach konstrukcyjnych i technologicznych tych konstrukcji oraz ich stanie prawnym w rozmowie z Marleną Machurą mówi prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Przebudowa mostów z zastosowaniem blach falistych

Wzmacnianie mostów sklepionych z użyciem blach falistych może być efektywnym sposobem rewitalizacji starych obiektów murowanych. Zaletą przedstawianej technologii jest niewielka ingerencja w dotychczasowy układ konstrukcyjny mostu, a przede wszystkim możliwość wykonywania prac budowlanych przy czynnym (czasem ograniczonym) ruchu na obiekcie. W przypadku murowanych sklepień o zaawansowanej degradacji materiału wskazane jest poszerzenie obiektu w celu nadania mu nowej estetycznej elewacji. Zaletą wzmacniania sklepienia z zastosowaniem blachy falistej jest niewielka redukcja przestrzeni pod mostem, a przy tym znaczny przyrost nośności użytkowej.

Wpływ poziomu sprężenia powłoki na geometryczną trwałość obiektu gruntowo-powłokowego – cz. I

Artykuł prezentuje uwarunkowania sprężenia powłoki na geometryczną trwałość obiektu gruntowo-powłokowego na wybranych przykładach.

Kształtowanie zagospodarowania przejść dla zwierząt zwiększające ich ekologiczną skuteczność – cz. I

Artykuł porusza problematykę istotnych błędów i optymalnych rozwiązań zagospodarowania powierzchni i otoczenia przejść dla zwierząt różnej konstrukcji (górnych, dolnych), przeznaczonych dla różnych grup taksonomicznych (w cz. I artykułu – ssaki; w cz. II – ssaki, płazy, gady). Przedstawiono syntezę dobrych praktyk możliwych do stosowania w procesie projektowym, a następnie wykonawczym, zwiększających efektywność przejść dla zwierząt.

Technologie

Realizacja łukowych obiektów inżynieryjnych z zastosowaniem deskowań ULMA

Artykuł przedstawia technologię deskowań ULMA zastosowanych przy realizacji jednoprzęsłowego żelbetowego mostu łukowego w miejscowości Stradomka k. Bochni oraz wiaduktu W-3 w ciągu łącznicy S7.

Przykład sprężonej konstrukcji mostowej płytowej o skomplikowanej geometrii

Tematem pracy są zagadnienia związane z kształtowaniem sprężenia konstrukcji o skomplikowanym kształcie i warunkach podparcia. Prezentowany przykład dotyczy konstrukcji wiaduktu wspólnej dla projektowanego ronda i dojazdów. Rozpatrywane zagadnienia związane są z modelowaniem i analizą konstrukcji o mocno zróżnicowanych kierunkach pracy statycznej, nie tylko w fazie użytkowania, ale również na poszczególnych etapach jej budowy.

Specyfika wibroakustyczna modułowych urządzeń dylatacyjnych na wybranym przykładzie

Nieciągłość w nawierzchni, jaką jest dylatacja mostowa, i zmieniająca się gwałtownie sztywność podłoża, potęguje dynamiczne oddziaływanie kół pojazdu w czasie przejazdu przez dylatację.

Montaż Mostu Uniwersyteckiego w Bydgoszczy

Wznoszenie każdego mostu podwieszonego wymaga indywidualnego, nietrywialnego podejścia do procesu budowy. W przypadku Mostu Uniwersyteckiego dodatkowe wyzwanie stwarzały złożony kształt pylonu i krzywiznowość pomostu. W artykule przedstawiono zarys analizowanych koncepcji montażu oraz wybrane szczegóły wznoszenia obiektu.

Badania innowacyjnych pomostów kompozytowych do modernizacji mostów

W artykule przedstawiono wstępne wyniki prac badawczych nad opracowaniem pierwszego polskiego panelu pomostu kompozytowego FRP. W ramach projektu PANTURA współfinansowanego z 7PR UE zaprojektowano, wykonano i zbadano trzy panele pomostów wielowarstwowych (typu sandwich) o różnym układzie konstrukcyjnym. Na podstawie badań wytrzymałościowych paneli ustalono ich nośność i sztywność. Porównanie tych charakterystyk pozwoliło na wybór najlepszej konstrukcji panelu do dalszych prac badawczych i wdrożeniowych.

Materiały

Domieszki napowietrzające beton w budownictwie mostowym

Beton w obiektach mostowych jest szczególnie narażony na destrukcję mrozową. Najskuteczniejszym sposobem zabezpieczania betonu przed działaniem mrozu jest stosowanie domieszek napowietrzających. W niniejszym artykule przedstawiono mechanizm i uwarunkowania działania środków napowietrzających mieszankę betonową, znajdujących zastosowanie w budownictwie komunikacyjnym i w wielu innych obszarach technologii betonu.

Pale prefabrykowane w fundamentach obiektów mostowych – cz. II

Technologia pali prefabrykowanych obejmuje najbardziej zróżnicowaną pod względem materiałowym i technologicznym grupę pali wykorzystywanych w budownictwie, w tym w budownictwie mostowym. Niniejszy tekst jest kontynuacją artykułu zamieszczonego w wydaniu 4/2015 „Mostów” (str. 23-28).

Projektowanie

Projekt kładki w Niemirowie przez Bug. Fakty i mity

Konkurs na koncepcję kładki pieszo-jezdnej przez Bug w Niemirowie wzbudził zainteresowanie zarówno polskich, jak i zagranicznych środowisk mostowych. Artykuł poświęcono zwycięskiej pracy – obiektowi wybranemu do realizacji przez gminę Mielnik.

Realizacje

Projekt i realizacja wiaduktu nad linią kolejową nr 1 Warszawa Centralna – Katowice (w Jaktorowie). Wiadukt drogowy o nietypowym układzie przęseł zespolonych i betonowych – cz. 1. Projekt konstrukcji

W niniejszym artykule przedstawiono projekt wiaduktu drogowego zlokalizowanego w km 35,627 linii kolejowej nr 1 Warszawa Centralna – Katowice w miejscu likwidowanego przejazdu kolejowego w km 35,635 w miejscowości Jaktorów.

Most Grota-Roweckiego w Warszawie na finiszu

Dobiega końca realizacja przebudowy mostu im. Stefana Grota-Roweckiego w Warszawie, polegająca na znacznym poszerzeniu pomostu, wykonaniu chodnika i ścieżki rowerowej oraz dostosowaniu konstrukcji do zwiększonych obciążeń.

Eurokody

Projektowanie mostów wg Eurokodów – podsumowanie

Od numeru 5/2012 w kolejnych 16 wydaniach czasopisma „Mosty” pracownicy Zakładu Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej starali się przybliżyć Czytelnikom problematykę projektowania mostów wg Eurokodów. Pomimo dość szerokiego zakresu poszczególnych publikacji autorzy zdają sobie sprawę, że był to tylko wstęp do profesjonalnego stosowania tych norm. W bieżącym numerze publikujemy podsumowanie wspomnianego cyklu.

Forum Dyskusyjne

Deregulacje prawne w kontekście uprawnień budowlanych – korzystne czy nie?

Jak zmiany wprowadzane przez rząd poprzez deregulacje (czyli w założeniu likwidację zbyt wysokich i nieuzasadnionych barier dostępu do zawodów) wpłyną na sytuację inżynierów budownictwa oraz kondycję branży mostowej? Czy deregulacje są korzystne dla branży, czy też nie? Na te pytania odpowiadają prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa Jan Styliński oraz prezes firmy Pracownie Inżynierskie SOCHA Michał Delmaczyński.

Relacje

Polska Wizja Zero 2015

Polska Wizja Zero to jedyne wydarzenie w kraju i Europie, gdzie konferencja poświęcona bezpieczeństwu ruchu drogowego połączona jest z crash testami szeroko rozumianej infrastruktury drogowej. Podobnie jak w zeszłym roku, 24-25 czerwca na torze doświadczalnym Instytutu Badawczego Ochronnych Systemów w Inowrocławiu odbyły się testy.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij