Mosty wydanie nr 1/2016
Mosty wydanie nr 1/2016

W numerze: projektowanie nasypów na dojazdach do obiektów mostowych na słabym podłożu, przyczółki mostowe z gruntu zbrojonego, fundamenty palowe. Ponadto wyniki VII Konkursu Mostowego im. Maksymiliana Wolffa oraz opisy łukowego wiaduktu kolejowego WK-11 w Gdańsku i kładki pieszo-rowerowej w Przemyślu.

Aktualności

Aktualności

Kładka w Gaju przez „zakopiankę”, X Jubileuszowe Narciarskie Zawody Mostowców, rejestracja na konferencję TRA2016 jest już otwarta.

Temat numeru

Jak projektować nasypy na dojazdach do obiektów mostowych na słabym podłożu?

W artykule wskazano główne zagrożenia wynikające z nadmiernych osiadań nasypu i niewłaściwego zachowania się słabonośnego podłoża w strefie połączenia drogi z obiektem mostowym na przykładzie budowy dojazdów do wiaduktu nad linią kolejową w Mielcu.

Problemy geotechniczne na styku obiektów inżynierskich z nasypami drogowymi

W artykule w sposób ogólny przedstawiono problemy, z jakimi spotykamy się przy projektowaniu i wykonawstwie połączenia obiektów inżynierskich z nasypami drogowymi. Opisano również propozycje działań mających na celu wyeliminowanie lub choćby ograniczenie powtarzających się od lat problemów.

Kompleksowe rozwiązanie fundamentów palowych dla podpór stałych i tymczasowych mostu drogowego przez Wisłok w Rzeszowie

Artykuł prezentuje kompleksowe rozwiązanie fundamentów palowych dla podpór stałych i tymczasowych mostu drogowego przez rzekę Wisłok w Rzeszowie oddanego do użytku w październiku 2015 roku. Wykonawcą robót palowych była firma Aarsleff Sp. z o.o.

Przyczółki z gruntu zbrojonego geosyntetykami

W artykule omówiono zalety i wady stosowania geosyntetyków w budownictwie mostowym. Główną uwagę zwrócono na możliwości wykorzystania tych materiałów do budowy przyczółków mostowych. Przedstawiono przykłady zastosowań i omówiono zasady wykonywania takich konstrukcji. Przedyskutowano problem projektowania sejsmicznego przyczółków z gruntu zbrojonego.

Projektowanie geotechniczne przyczółków z gruntu zbrojonego geosyntetykami

Technologia gruntu zbrojonego geotekstyliami i wyrobami pokrewnymi może z powodzeniem zastąpić konstruowanie klasycznych ścian oporowych i przyczółków. Należy jednak pamiętać, że ze względu na charakter współpracy odkształcalnego wzmocnienia z otaczającym ośrodkiem gruntowym projektowanie tych obiektów wymaga połączenia wiedzy dotyczącej zarówno pracy konstrukcji, klasycznej geotechniki, jak i inżynierii materiałowej.

Technologie

Mniejsi bracia mostów. Rury CC-GRP w zastosowaniu jako przepusty i przejścia dla zwierząt

Trudno sobie wyobrazić istnienie infrastruktury komunikacyjnej, która na stałe i bez jakichkolwiek odstępstw stanowiłaby kompletną i nieprzekraczalną linię podziału pomiędzy dwoma obszarami leżącymi po obu jej stronach. Jest to wprost nierealne! Stąd wynika potrzeba budowy mostów i ich mniejszych „braci” – przepustów.

Diagnostyka

Potrzeba i niepewność wykonywania badań konstrukcji mostowych pod próbnym obciążeniem statycznym i dynamicznym

W artykule zaprezentowano cele wykonywania badań konstrukcji mostowych pod próbnym obciążeniem statycznym i dynamicznym. Zwrócono uwagę na fakt, że próbne obciążenie jest najdokładniejszym narzędziem do oceny nośności konstrukcji i odpowiedzi na obciążenia dynamiczne. Równocześnie każdy element procesu pomiaru, tworzenia modelu obliczeniowego konstrukcji oraz analizy porównawczej wyników pomiarów i obliczeń wnosi nieuchronną niepewność oceny badanej konstrukcji.

Badania kompozytowego mostu dla pieszych

Artykuł prezentuje pierwszy na świecie kompozytowy most pieszo-rowerowy będący zwartym jednoelementowym obiektem o konstrukcji powierzchniowej wytworzonym w jednym cyklu produkcyjnym w technologii infuzji, który powstał w ramach konsorcjum FOBRIDGE.

Recenzja

Praktyczne projektowanie mostów betonowych z wydawnictwa Ernst & Sohn w Berlinie

Książka jest podręcznikiem zorientowanym na praktykę obliczania i wymiarowania ustrojów nośnych mostów z betonu zbrojonego i sprężonego.

Inżynieryjna sztuka budowlana z wydawnictwa Ernst & Sohn w Berlinie

Książka podaje najnowsze informacje tyczące się realizacji – przy udziale przedstawicieli niemieckiej nauki i techniki – szeregu obiektów inżynieryjnych, które odzwierciedlają współczesne trendy w architekturze i budownictwie, w tym także w kształtowaniu mostów.

Realizacje

Łukowy wiadukt kolejowy – obiekt typu landmark

Artykuł prezentuje rozwiązania konstrukcyjne nowo powstałego wiaduktu WK-11, wybudowanego na trasie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku.

Estetyka i funkcjonalność, czyli kładka pieszo-rowerowa przez rzekę San w Przemyślu

30 października br. oddano do użytku nową kładkę pieszo-rowerową przez rzekę San w Przemyślu. Ten – ciekawy pod względem konstrukcyjnym oraz niewątpliwie cieszący oko – obiekt został także doceniony w VII edycji Konkursu Mostowego im. Maksymiliana Wolffa organizowanego przez magazyn „Mosty”, zdobywając nagrodę główną w kategorii „realizacja projektu kładki dla pieszych”.

Na świecie

Kolory w estetyce japońskich mostów stalowych – cz. II

W artykule przedstawiono rozwój i specyfikę idei estetycznych właściwych dla projektowania mostów w Japonii, koncentrując się na kolorystyce mostów stalowych. W pierwszej części zostały omówione cechy estetyki japońskiej w odniesieniu do kolorów oraz przykłady mostów w kolorystyce białej, szarej i żółtej. W drugiej części zostały przedstawione mosty w kolorystyce czerwonej, pomarańczowej, niebieskozielonej, zielonej, fioletowej i łączonej oraz podsumowanie.

Forum Dyskusyjne

Grunt zbrojony i geosyntetyki w budownictwie mostowym

W bieżącym numerze „Mostów” pod dyskusję poddaliśmy problem gruntu zbrojonego i geosyntetyków w budownictwie mostowym. Czy te technologie i materiały są mostowcom dobrze znane? Czy wiadomo, jak i gdzie je stosować? Czy są problemy z ich stosowaniem, czy też wręcz przeciwnie? Na te pytania odpowiadają reprezentanci świata nauki i biznesu.

Relacje

„Miejskie obiekty mostowe”

15-16 października 2015 r. w Darłówku odbyła się VI edycja Seminarium „Miejskie obiekty mostowe”, którego tematem wiodącym były „Miejskie obiekty inżynierskie z lat 60. i 70. XX wieku”. Organizatorami są dwa oddziały Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej – Oddział Wielkopolski oraz Zachodniopomorski.

Innowacje w budowie mostów na VIII Podkarpackim Spotkaniu Dyskusyjnym

22-23 października 2015 r. pod hasłem „Innowacje w budowie mostów” odbyło się VIII Podkarpackie Spotkanie Dyskusyjne organizowane przez Zakład Dróg i Mostów Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej.

Jubileusz 90. urodzin prof. Kazimierza Wysiatyckiego

„Jasną rzeczą jest, że wykładający na wyższej uczelni technicznej nie może ograniczać się jedynie do prac teoretyczno-naukowych, lecz powinien mieć ścisły kontakt z prawdziwym działaniem inżynierskim”. Kazimierz Wysiatycki

Wrocławskie Dni Mostowe za nami

26-27 listopada 2015 r. odbyła się 11. edycja Seminarium Naukowo-Technicznego Wrocławskie Dni Mostowe, tym razem pod hasłem „Mosty łukowe – dzieła kultury. Projektowanie, budowa, utrzymanie”. Spotkanie zostało poprzedzone jednodniowym WORKSHOPEM nt. antykorozji stali i betonu. Podczas sesji otwarcia tegorocznych WDM nastąpiło ogłoszenie zwycięzców oraz uroczyste wręczenie nagród uczestnikom VII edycji Konkursu Mostowego im. Maksymiliana Wolffa, organizowanego przez magazyn „Mosty”.

Seminarium PSWNA Zrównoważony rozwój a dobór innowacyjnych technologii drogowych oraz LVIII Techniczne Dni Drogowe

W Hotelu BOSS w Warszawie-Miedzeszynie 27-28 października 2015 r. odbyło się XXXIII Seminarium Techniczne PSWNA pt. „Zrównoważony rozwój a dobór innowacyjnych technologii drogowych”. Organizatorem Seminarium jest Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych. 18-20 listopada 2015 r. w Białymstoku odbyła się kolejna edycja Technicznych Dni Drogowych, zorganizowanych przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, SITK RP oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij