Mosty wydanie nr 3/2016
Mosty wydanie nr 3/2016

W numerze: mosty stalowe, koncepcje konstrukcyjne mostów zespolonych, największe mosty łukowe świata. Ponadto tematyka produkcji żelbetowych prefabrykatów palowych oraz łożyska ślizgowo-wahadłowe typu SIP w obiektach mostowych narażonych na wstrząsy górnicze. Polecamy także wywiad z Prezesem Polskiego Towarzystwa Cynkowniczego, Jackiem Zasadą.

Aktualności

Aktualności

Most drogowy nad Baryczą w trakcie budowy, umowa na obwodnicę Góry Kalwarii podpisana, prawie co piąty Polak pracuje w budownictwie.

Wywiad

Jak trwale i bezpiecznie ochronić stal?

Technologia cynkowania ogniowego jest uważana za jedną z najtrwalszych i najbardziej bezpiecznych metod zabezpieczenia stali przed korozją. O zaletach tej metody i zastosowaniu jej przy zabezpieczeniu obiektów mostowych z Jackiem Zasadą, Prezesem Polskiego Towarzystwa Cynkowniczego oraz dyrektorem ds. handlowych i produkcyjnych Ocynkowni Śląsk w Chrzanowie, rozmawiała Marlena Machura.

Temat numeru

Systemy antykorozyjne o stuletniej trwałości – fakt czy mit?

Zabezpieczenia malarskie są jedną z ważniejszych metod ochrony przed korozją atmosferyczną konstrukcji metalowych. W artykule przedstawiono rys historyczny w zakresie stosowania systemów malarskich oraz nowoczesne systemy antykorozyjne, z którymi wiąże się nadzieje na użytkowanie w zakresie od 50 do 100 lat [1]. Znaczna część obiektów inżynierskich jest projektowana na 100 lat, wobec tego jednokrotne zabezpieczenie antykorozyjne całego obiektu na cały projektowany okres użytkowania byłoby idealnym rozwiązaniem [14-17].

Przegląd wybranych koncepcji zespolonych konstrukcji mostowych

W artykule omówiono wybrane zespolone konstrukcje mostowe, które są wykorzystywane na świecie, oraz innowacyjne koncepcje konstrukcyjne, które w niedalekiej przyszłości mogą zostać zastosowane w mostownictwie. Zaprezentowano rzadko wykorzystywane w Europie konstrukcje typu Preflex oraz Flexstress. Omówiono również innowacyjne konstrukcje CFTA, a także nową koncepcję konstrukcyjną, określaną jako dźwigar zespolony typu stalowa blacha – beton.

Analiza rozwiązania konstrukcyjnego kolejowego mostu wspornikowego sprzed stu lat

W artykule przedstawiono syntetyczną analizę rozwiązań konstrukcyjnych historycznego mostu kolejowego o nietypowym schemacie statycznym, w którym środkowe przęsło zostało zawieszone na wspornikach przęseł skrajnych, w których zastosowano balast eliminujący odrywanie przęsła na podporze. Omówiono obecny stan techniczny konstrukcji obiektu. Przeprowadzono podstawowe obliczenia statyczne mostu dla obciążeń kolejowych z XX wieku.

Projektowanie mostowych konstrukcji sprężonych – wybrane zagadnienia – cz. II

W artykule poruszono kilka zagadnień związanych z założeniami projektowymi i klasyfikacją mostowych konstrukcji sprężonych z uwagi na charakter pracy przekrojów i stopień sprężenia. Omówiono ograniczenia naprężeń w betonie i stali sprężającej z nieaktualnej już normy PN-S-10042:1991 [11] i obowiązujących PN-EN 1992 [9, 10]. Przedstawiono i skomentowano wybrane aspekty obliczeniowe wynikające z dopuszczenia przez Eurokod 2 zarysowania konstrukcji sprężonych.

Łożyska ślizgowo-wahadłowe typu SIP w obiektach mostowych narażonych na wstrząsy górnicze

Obiekty mostowe zlokalizowane na terenach górniczych są narażone na dynamiczne oddziaływania w postaci parasejsmicznych wstrząsów. Omówiono specyfikę tych oddziaływań na mosty w odniesieniu do normy EC8. Skrótowo opisano metody analizy odporności obiektów na wstrząsy i rodzaje zabezpieczeń. Podkreślono rolę systemu łożyskowania i zalety stosowania innowacyjnych łożysk typu SIP, które pozwalają chronić ustrój nośny przęseł przed wstrząsami.

Materiały

Generalne wytyczne implementacji drogowo-mostowych barier ochronnych

Podstawą orzeczeń o jakości bariery ochronnej jest test zderzeniowy wykonywany według zharmonizowanej normy europejskiej PN-EN 1317. Obecnie dopuszcza się do stosowania na drogach i mostach jedynie takie bariery, które mają pozytywne wyniki poligonowych prób zderzeniowych i które przeszły pomyślnie wymagany przepisami prawa budowlanego proces certyfikacji.

Technologie

Produkcja żelbetowych prefabrykatów palowych

W artykule przedstawiono podstawowe pojęcia i definicje związane z produkcją żelbetowych prefabrykatów palowych stosowanych w fundamentach budowli. Opierając się na przykładzie KPB Kutno, przedstawiono technologię produkcji prefabrykatów palowych i wyposażenie wytwórni, a także transport i metody składowania prefabrykatów pali żelbetowych.

Kształtowanie prefabrykowanych betonowych obiektów mostowych w latach 60. i 70. XX wieku

W artykule scharakteryzowano ogólne zasady kształtowania mostów projektowanych w latach 60. i 70. XX wieku, wykonywanych z elementów prefabrykowanych. Wskazano na podstawowe przyczyny ich względnie niskiej trwałości. Przedstawione przykłady pozwalają na unikanie podobnych błędów w aktualnie projektowanych mostach prefabrykowanych.

Projektowanie

Projektowanie i budowa przejść dla płazów. Kilka uwag o praktycznych rozwiązaniach

Artykuł dotyczy doświadczeń własnych z realizacji kilkudziesięciu projektów oraz spostrzeżeń autorów w zakresie praktycznych rozwiązań na etapie projektowania oraz wykonywania przejść dla płazów w celu zwiększenia ich efektywności.

Przykłady wykorzystania BIM w budownictwie mostowym

Konstrukcje mostowe charakteryzują się dużą złożonością, a ich budowa wymaga ścisłej współpracy przedstawicieli różnych branż i pokonywania problemów związanych z obiegiem informacji, dokładnością, a także krótkim czasem oddania do użytku. Przy budowlach tego typu niezbędna jest wydajna technologia, która pomoże przy realizacji inwestycji: Modelowanie Informacji o Budowli (BIM).

Realizacje

Projekt i realizacja wiaduktu nad linią kolejową nr 1 Warszawa Centralna – Katowice (w Jaktorowie). Wiadukt drogowy o nietypowym układzie przęseł zespolonych i betonowych – cz. 2. Realizacja konstrukcji

W artykule przedstawiono realizację wiaduktu drogowego zlokalizowanego w km 35,627 linii kolejowej Nr 1 Warszawa Centralna – Katowice w miejscu likwidowanego przejazdu kolejowego w km 35,635 w miejscowości Jaktorów. Projekt obiektu przedstawiono w części pierwszej artykułu [3].

Ostatni odcinek Drogowej Trasy Średnicowej dostępny dla kierowców

Otwarciem gliwickiego odcinka „G2” po ponad 30 latach zakończyła się budowa Drogowej Trasy Średnicowej. Oficjalnego otwarcia tego 5,6-kilometrowego odcinka dokonano 19 marca br. w Gliwicach. Inwestycję zrealizował zarząd województwa śląskiego, a inwestorem zastępczym była DTŚ S.A. Kierowcom trasa została udostępniona 20 marca.

Na świecie

Największe mosty łukowe świata

W artykule przedstawiono największe mosty łukowe na świecie. Większość z nich to obiekty już wybudowane, ale część z nich w dalszym ciągu jest w trakcie budowy. W zestawieniu pojawiają się obiekty różnych typów i z różnych lat, jak np. historyczny już most w Sydney czy duża grupa współczesnych obiektów wybudowanych w Chinach na początku XXI w.

Forum Dyskusyjne

Czy w Polsce powinniśmy budować stalowe, czy betonowe obiekty mostowe?

Zarówno stal, jak i beton to materiały popularne w mostownictwie od wielu lat. Jakie czynniki obecnie warunkują wybór materiału konstrukcyjnego do budowy mostów, a jakie kryteria powinny ostatecznie decydować o zastosowanych technologii i materiale? Czym spowodowana jest popularność konstrukcji z betonu? Na te i inne pytania odpowiedzieli: prof. ndzw. dr hab. inż. Janusz Rymsza, dr hab. inż. Tomasz Siwowski, prof. PRz oraz mgr inż. Wojciech Ochojski.

Relacje

Jubileuszowe X Narciarskie Zawody Mostowców

13 lutego br. na Stoku „Polczakówka” w Rabce-Zarytem miała miejsce Jubileuszowa X edycja Narciarskich Zawodów Mostowców. Zawody, zainicjowane w 2006 roku i organizowane każdej prawdziwej zimy przez spółkę ASIS Sp. z o.o., odbywają się pod honorowym patronatem przewodniczącego Oddziału Małopolskiego Związku Mostowców RP, obecnie Franciszka Bartmanowicza,

Prof. Kazimierz Flaga doktorem honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej

24 lutego br. w Kielcach odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr. hab. inż. Kazimierzowi Fladze, wybitnej postaci – nie tylko w branży mostowej. Profesor dołączył do zaszczytnego grona czternastu doktorów honoris causa tejże uczelni.

Laureaci „Diamentów Polskiej Infrastruktury 2016” oraz Seminarium geotechniczne „Głębokie Wykopy 2016”

24 lutego 2016 r. w Warszawie odbyła się VII edycja konferencji „Infrastruktura Polska”, organizowana przez Executive Club. Patronem konkursu było Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy. 3 marca 2016 r. w Warszawie z inicjatywy Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych odbyło się XV Seminarium geotechniczne „Głębokie Wykopy”.

Finał XIII edycji kampanii „Dobry Beton”

3 marca 2016 r. w Warszawie tradycyjnie już w Centrum Olimpijskim Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbyła się finałowa gala XIII edycji Znaku Jakości „Dobry Beton”.

Spotkanie Techniczne na gliwickiej DTŚ w ramach Śląskiej Szkoły Mostowej

11 marca br. w Gliwicach odbyło się Spotkanie Techniczne zorganizowane w ramach Śląskiej Szkoły Mostowej poświęcone drugiemu gliwickiemu odcinkowi Drogowej Trasy Średnicowej.

Grupa Gemiprem świętuje 20 lat istnienia

18 marca br. w Połańcu odbyło się uroczyste otwarcie nowego zakładu produkcyjnego PREMIX Sp. z o.o., spółki wchodzącej w skład grupy Gemiprem, połączone z obchodami 20-lecia firmy Gemiprem Technologie S.A.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij