Mosty wydanie nr 4/2016
Mosty wydanie nr 4/2016

W numerze: beton w budownictwie mostowym, elementy prefabrykowane w mostownictwie, wytrzymałość zmęczeniowa wieszaków w zależności od ich układu w mostach łukowych. Ponadto opis technologii przęsło po przęśle na przykładzie mostu w ciągu DTŚ w Gliwicach. Polecamy także opis realizacji inwestycji tunelu drogowego pod Martwą Wisłą.

Aktualności

Aktualności

Prof. Arkadiusz Madaj nowym przewodniczącym ZMRP, Dni Betonu już w październiku, ruszyła budowa obwodnicy Oświęcimia.

Temat numeru

Betony nowej generacji w budownictwie mostowym

W artykule syntetycznie przedstawiono specyfikę technologii betonów nowej generacji stosowanych w budownictwie mostowym, scharakteryzowano ich najistotniejsze właściwości w odniesieniu do betonów zwykłych oraz przedstawiono uwarunkowania techniczno-ekonomiczne ich stosowania.

Betony sprężone – historia i nowoczesność

W artykule poruszono temat betonów sprężonych – opisano cechy stali sprężającej oraz systemy sprężania elementów kablobetonowych. Przedstawiono również problem domieszek przyspieszających twardnienie betonu oraz opisano cement jako najważniejszy składnik betonu. Publikację kończy krótki przegląd nowych rozwiązań związanych ze sprężaniem betonu kablami.

Kształtowanie mrozoodporności betonów w obecności dodatków mineralnych i domieszek napowietrzających

W artykule poddano analizie kształtowanie mrozoodporności betonów w obecności dodatków mineralnych i domieszek napowietrzających.

Technologia przęsło po przęśle na przykładzie mostu w ciągu DTŚ w Gliwicach

Artykuł prezentuje najdłuższy obiekt mostowy, jaki wykonano w ramach budowy ostatniego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach. Szczegółowo opisano konstrukcję tego mostu i zastosowaną technologię przęsło po przęśle z urządzeniem formującym przejezdnym po terenie. Pokazano specyfikę układu sprężenia tego typu obiektów oraz podział procesu realizacji na etapy z przyjętym 14-dniowym cyklem.

Technologie

Pomiary zintegrowane z użyciem światłowodów w monitorowaniu obiektów mostowych

Monitoring stanu konstrukcji inżynierskich (SHM) stanowi jeden z głównych tematów poruszanych w budownictwie oraz w naukach pokrewnych, a także we współczesnej geodezji inżynieryjnej. Monitoring fizykalny różni się jednak nieco w swoich założeniach od technologii monitoringu geodezyjnego. Dotychczas systemy te pracowały na obiektach w sposób niezależny, a uzyskane wyniki zestawiano i porównywano na etapie późniejszych analiz. W artykule zaproponowano koncepcję integracji obu podejść w celu zasilenia spójnej bazy wiedzy o obiekcie.

Rozwiązanie portalowe ULMA do realizacji wiaduktów wysokich oraz metoda nasuwania dla ustrojów nośnych

Artykuł prezentuje rozwiązania portalowe firmy ULMA wykorzystane przy realizacji wiaduktu WD-4 na obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego. Przedstawia także zastosowanie metody nasuwania podłużnego dla ustrojów nośnych wiaduktu w ciągu drogi S5 na odcinku pomiędzy Korzeńskiem a węzłem Widawa Wrocław oraz wiaduktu dwunitkowego na trasie S19 na odcinku od węzła Świlcza (DK4) do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka).

Elementy prefabrykowane w mostownictwie – możliwości zastosowania

Prefabrykacja, jak wszystkie systemy technologiczne, ma swoje zalety i wady. Wobec zwiększania osiągów środków transportowych oraz przy deficycie wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników budowlanych często stosowanie jej jest opłacalne, dlatego warto brać ją pod uwagę. Artykuł przybliża wybrane sposoby stosowania prefabrykacji.

Realizacje

Tunel drogowy pod Martwą Wisłą – realizacja inwestycji

Budowa tunelu drogowego pod Martwą Wisłą stanowiła najważniejszy i jednocześnie najtrudniejszy element przedsięwzięcia inwestycyjnego „Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego”. Artykuł prezentuje opis tunelu, uwarunkowania środowiskowe, geologiczne i hydrogeologiczne mające wpływ na budowę obiektu, metodę realizacji tunelu, etapy robót oraz jego wyposażenie.

Most drogowy przez Odrę w ciągu drogi 1404 między miejscowościami Cisek – Bierawa

Artykuł opisuje łukowy most drogowy przez Odrę w ciągu drogi 1404 między miejscowościami Cisek – Bierawa. Przedstawiono koncepcję i projekt mostu, budowę oraz próbne obciążenie.

Wytrzymałość zmęczeniowa wieszaków w zależności od ich układu w mostach łukowych

Wytrzymałość zmęczeniowa wieszaków mostów jest znormalizowana w Eurokodzie PN-EN 1993-1-11. W zależności od typu konstrukcji mostu łukowego warunkiem wymiarującym dla wieszaka jest wytrzymałość statyczna lub wytrzymałość zmęczeniowa. Artykuł przedstawia porównanie wpływu doboru konstrukcji obiektu łukowego ze względu na niezbędne parametry zmęczeniowe wieszaków.

Modernizacja mostu drogowego nad Regą w Resku

Most jest jedyną przeprawą mostową przez Regę w Resku i okolicy. Obiekt został oceniony jako nienormatywny ze względu na nośność i brak chodników o wymaganej szerokości, stąd konieczna była jego modernizacja. Autor artykułu opracował koncepcję wzmocnienia mostu z poszerzeniem pomostu, która umożliwiła nieznaczne zwiększenie szerokości jezdni i jednocześnie uzyskanie znacznie szerszych chodników. Koncepcja została zaakceptowana i posłużyła do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji mostu. Aspekty konstrukcyjno-technologiczne modernizacji mostu są przedstawione w artykule.

Recenzja

Budownictwo stalowe w STAHLBAU KALENDER 2016

Tegoroczny Kalendarz Budownictwa Stalowego ukazał się w Niemczech w rozszerzonej formie już po raz osiemnasty. Koncentruje się obecnie na aktualnych sprawach przepisów (Eurokod 3 – norma podstawowa), materiałów konstrukcyjnych i zrównoważonego (trwałego) rozwoju.

Relacje

XXI Nadmorskie Seminarium Mostowe

14-15 kwietnia w Darłówku odbyła się już XXI edycja Nadmorskiego Seminarium Mostowego organizowanego przez Oddział Zachodniopomorski Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej.

Innowacje w transporcie na TRA 2016

18-21 kwietnia br. na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie odbyła się już szósta edycja międzynarodowej Konferencji Transport Research Arena pod hasłem „Innowacyjne rozwiązania dla mobilności przyszłości” (Moving Forward: Innovative Solutions for Tomorrow’s Mobility). Konferencja TRA odbywa się w cyklu dwuletnim, a gospodarzem każdorazowo jest inny kraj Europy.

XXXIV Seminarium Techniczne PSWNA, Piknik Mostowców 2016

27-29 kwietnia 2016 r. w gdyńskim hotelu Courtyard odbyło się Seminarium Techniczne organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych. 20 maja 2016 r. w Gospodzie u Wrochema w Tarnowskich Górach odbył się trzeci Piknik Mostowców zorganizowany w ramach obchodów Dnia Mostowca.

„Mosty – tradycja i nowoczesność”

9 maja br. na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Mostowa im. Rudolfa Modrzejewskiego „Mosty – Tradycja i Nowoczesność”.

Współczesne technologie przeciwkorozyjne

11-13 maja br. w miejscowości Ryn na Mazurach odbyła się jubileuszowa X edycja Konferencji Naukowo-Technicznej „Współczesne technologie przeciwkorozyjne”, zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Korozyjne.

„Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego”

11-13 maja br. w Kiecach-Cedzynie odbyła się XIV Konferencja Naukowo-Techniczna „Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego” zorganizowana przez Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Kielce.

MOTOmostowcy w klimacie rodeo

14-15 maja br. MOTOmostowcy spotkali się po raz szósty w Dymaczewie Nowym k. Poznania, by uczestniczyć w Motocyklowym Spotkaniu Mostowców, zorganizowanym przez Oddział Wielkopolski Związku Mostowców RP.

Kieleckie święto drogownictwa

XXII Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA, nazywane przez specjalistów „kieleckim świętem drogownictwa”, odbyły się w od 31 maja do 2 czerwca w Targach Kielce.

Stalowe czy betonowe drogowe obiekty mostowe?

31 maja podczas targów AUTOSTRADA-POLSKA w Kielcach odbyła się Konferencja „Stalowe czy betonowe drogowe obiekty mostowe?” zorganizowana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Polską Izbę Konstrukcji Stalowych.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij