Mosty wydanie nr 5/2016
Mosty wydanie nr 5/2016

W numerze: technologia BIM w mostownictwie, projektowanie mostów, modelowanie mostowych konstrukcji sprężonych w środowisku MES SOFiSTiK. Ponadto elementy kompleksowego systemu odwodnienia obiektów mostowych i przebudowa łukowego Mostu Jagiellońskiego Południowego Starego przez kanał Odry. Polecamy także wywiad z dr. hab. inż. Krzysztofem Żółtowskim, prof. PG.

Aktualności

Aktualności

Czy norwescy inżynierowie zbudują pływający tunel? Budowa ogromnego mostu wantowego w Teksasie, Metrostav i Vistal zbudują most w Sobieszewie.

Wywiad

Sztuka projektowania mostów

O projektowaniu koncepcyjnym mostów, problemach estetyki obiektów mostowych i kulisach pracy projektanta w rozmowie z Marleną Machurą mówi dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, prof. PG, z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej.

Temat numeru

Współpraca w infrastrukturalnym zespole projektowym korzystającym z technologii BIM

Artykuł opisuje podstawy oraz propozycje zastosowania technologii BIM w infrastrukturalnym zespole projektowym. Przedstawiono związane z BIM zmiany w procesie projektowania. Szczególną uwagę poświęcono metodom wymiany informacji. Przeanalizowano przypadki współpracy wśród małych i dużych grup projektowych. Na ich podstawie wyciągnięto wnioski na temat stopnia zaawansowania narzędzi BIM i związanych z nimi zmian w organizacji pracy zespołów projektowych.

Modelowanie geometrii wybranych elementów konstrukcji podpór obiektów mostowych w technologii BIM

Artykuł opisuje podstawy technologii BIM użytej do modelowania często stosowanych w Polsce obiektów mostowych nad autostradą w postaci dwuprzęsłowych, belkowych wiaduktów z betonu sprężonego. Szczególną uwagę poświęcono ocenie dostosowania obecnie dostępnych narzędzi BIM do tworzenia modeli podpór o skomplikowanej geometrii i złożonym układzie zbrojenia. Analizie poddano możliwości edycyjne wybranych metod modelowania oraz ich wpływ na kompletność modelu.

Technologie BIM i poszerzonej rzeczywistości w inspekcji obiektów mostowych

Artykuł przybliża specyfikę modeli BIM na tle ewolucji technik komputerowego wspomagania projektowania CAD. Wskazuje na uwarunkowania i trudności związane z wdrażaniem technologii BIM w projektach infrastrukturalnych i modelowania mostów. Pokazuje fragmenty zbudowanego modelu BIM wiaduktu drogowego w Gliwicach. Na koniec omówiono podstawowe założenia systemu AR i jego potencjalne możliwości wykorzystania w zarządzaniu obiektami mostowymi.

Projektowanie

Modelowanie mostowych konstrukcji sprężonych w środowisku MES SOFiSTiK

Projektowanie mostów z betonu sprężonego jest jednym z bardziej złożonych i wymagających zadań w inżynierii lądowej [1-11, 13, 14]. Metody obliczeniowe wspomagane komputerem są dzisiaj integralną częścią procesu projektowania tego typu konstrukcji. Ich efektywna analiza nie może obejść się bez nowoczesnych narzędzi numerycznych. Artykuł prezentuje niektóre funkcje oraz zalety oprogramowania SOFiSTiK do modelowania konstrukcji sprężonych.

O możliwościach kształtowania właściwości dynamicznych konstrukcji kładek dla pieszych

W artykule przedstawiono doświadczenia własne autora związane ze „strojeniem” dynamicznym konstrukcji kładek dla pieszych. W celu potwierdzenia poprawności założeń przeprowadzono szereg złożonych analiz dynamicznych wykorzystujących nieliniowe procedury i modele.

Diagnostyka

Skuteczność pomiarów geodezyjnych podczas budowy obiektów gruntowo-powłokowych

Z postaci deformacji powłoki obiektu gruntowo-powłokowego można szacować momenty zginające i naprężenia w paśmie obwodowym blachy falistej. Na tej podstawie ocenia się bezpieczeństwo konstrukcji podczas jej budowy, a także eksploatacji. Jako miarę deformacji powłoki przyjmuje się zmianę krzywizny w kluczu pasma obwodowego. Taką metodykę badań wykorzystuje się w analizowanych obiektach dzięki stosowaniu geodezyjnej techniki pomiarowej.

Technologie

Wysoki nasyp drogi ekspresowej S5 k. Gniezna posadowiony w torfowisku na żelbetowych palach prefabrykowanych wbijanych

Firma Aarsleff we współpracy z firmami AECOM i GT Projekt zaprojektowała i wykonała w rejonie torfowiska wzmocnienie podłoża pod nasypem drogi ekspresowej S5 k. Gniezna w technologii żelbetowych pali prefabrykowanych wbijanych. Zakres robót firmy Aarsleff obejmował projekt palowania, projekt i wykonanie blisko 190 próbnych obciążeń oraz wbicie 5200 szt. pali o całkowitej długości blisko 120 km. Palowanie zasadnicze wykonano w ciągu 48 dni roboczych.

Materiały

Belki mostowe dużych rozpiętości

Artykuł traktuje o belkach mostowych w ujęciu historycznym, poprzez ewolucję prefabrykatów związaną z rozwojem technologii, wiedzy i możliwości produkcyjnych zakładów prefabrykacji. Przegląd rozpoczynamy od popularnych belek strunobetonowych typu Kujan i Kujan NG, belek typu „T”, kończąc na belkach dużej rozpiętości: GT, IG, oraz nowatorskim rozwiązaniu w postaci prefabrykatów GTU. Omówione zostały również prefabrykowane elementy konstrukcyjne realizowane w technologii mieszanej struno- i kablobetonu.

Rozwiązania konstrukcyjne przykładowych ochronnych barier mostowych

Podstawowe zasady projektowania, stosowania i wykonywania barier mostowych wynikają z normatywu PN-EN 1317 oraz europejskich regulacji prawnych CPR. W artykule zostały przybliżone i opisane podstawowe parametry i rozwiązania barier systemu Stalprodukt i Deltabloc. Dodatkowo opisano bariery pochłaniające energię uderzenia zastosowane na obiektach mostowych nowego odcinka autostrady A4.

Elementy kompleksowego systemu odwodnienia obiektów mostowych

Artykuł zawiera informacje na temat prawidłowego projektowania, budowy i późniejszego utrzymania poszczególnych elementów spójnego, kompleksowego systemu odwodnienia obiektów mostowych. Dodatkowo poruszono zagadnienia związane z estetyką poszczególnych elementów opisywanego systemu odwodnienia, który ma wpływ na ogólną estetykę całego obiektu mostowego.

Realizacje

Przebudowa łukowego Mostu Jagiellońskiego Południowego Starego przez kanał Odry

W artykule przedstawiono charakterystykę oraz zakres remontu Mostu Jagiellońskiego Południowego Starego przez kanał Odry. Opisano konstrukcję przebudowy pomostu i podwieszenia poprzecznic do wieszaków, a także analizę statyczno-wytrzymałościową przęsła.

Relacje

„Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów”

7-8 czerwca br. w Rosnówku k. Poznania odbyła się XXVI edycja seminarium mostowego „Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów”, organizowanego przez Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej przy współudziale Oddziału Wielkopolskiego Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Konstrukcje Metalowe” i IV Kongres Infrastruktury Polskiej

15-17 czerwca 2016 roku w Zielonej Górze odbyła się XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Konstrukcje Metalowe” (XIII International Conference on Metal Structures – ICMS’2016). Konferencja stanowi forum do dyskusji i wymiany doświadczeń z zakresu konstrukcji metalowych i zespolonych. 22 czerwca 2016 r. w Warszawie odbył się IV Kongres Infrastruktury Polskiej. Honorowy patronat objęło nad nim Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

XII Rejs Mostowców Dolnośląskich i 23. Sympozjum Cynkownicze za nami

18 czerwca br. już po raz dwunasty odbyło się spotkanie integracyjne mostowców dolnośląskich i ich przyjaciół. XII Rejs Mostowców Dolnośląskich zorganizował, realizując zadania statutowe, Dolnośląski Oddział Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. Już po raz 23. członkowie Polskiego Towarzystwa Cynkowniczego spotkali się podczas corocznego sympozjum, które odbyło się 22-24 czerwca w Gietrzwałdzie k. Olsztyna. Tematem spotkania było „Zastosowanie cynkowania ogniowego w różnych branżach”.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij