Mosty wydanie nr 6/2016
Mosty wydanie nr 6/2016

W numerze: realizacje mostowe 2016 roku, montaż przęseł mostów stalowych z wykorzystaniem transportu wodnego, zamocowanie barier ochronnych na obiektach mostowych. Ponadto propozycja oceny nośności drogowych mostów sprężonych oraz most podwieszony w Rzeszowie podczas próbnego obciążenia.

Aktualności

Aktualności

Ruszyła rozbiórka wiaduktu przy ul. Żołnierskiej w Warszawie, o współczesnych łożyskach mostowych w nowej publikacji, nasuwanie estakady na obwodnicy Kłodzka.

Temat numeru

Realizacje mostowe 2016 roku

Tradycyjnie, w ostatnim tegorocznym wydaniu „Mostów” prezentujemy przegląd wybranych realizacji mostowych mijającego roku. W artykule nie zabrakło także opisu ciekawego mostu nad rzeką Białą w Białymstoku, oddanego do użytku w grudniu ub.r. Niektóre obiekty zostały zgłoszone do VIII edycji Konkursu Mostowego im. Maksymiliana Wolffa, organizowanego przez magazyn „Mosty”.

Most na Nogacie – nowa malborska inwestycja oddana kierowcom

W październiku br. firma STRABAG zakończyła I etap budowy ważnej inwestycji infrastrukturalnej w Malborku – budowy mostu nad Nogatem wraz z dojazdami w ciągu dróg krajowych 22 i 55. Nowa przeprawa przez Nogat w Malborku została oddana do użytku kierowcom, natomiast stary most zamknięto na czas rozpoczynającej się modernizacji drogi. Finał całego zadania będzie miał miejsce – zgodnie z planem – po zakończeniu prac archeologicznych na Placu Słowiańskim i Alei Rodła. Wartość inwestycji to 55,5 mln PLN netto (70 mln PLN brutto). Inwestorem jest GDDKiA.

Mosty kolejowe – inwestycje w toku

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie próżnują – dzięki modernizacji i remontom mostów kolejowych zwiększyły się: prędkość pociągów, przepustowość linii oraz możliwość przewozu cięższych towarów. Tylko w tym roku prace obejmują 300 mostów kolejowych – 67 z nich przechodzi modernizację, a na 233 obiektach prowadzone są prace utrzymaniowe.

Norweskie mosty dziełem polskich inżynierów

Polscy inżynierowie mogą pochwalić się nie tylko znakomitymi realizacjami mostowymi na terenach naszego kraju, ale także za granicą. Realizowane przez firmę PORR Polska Infrastructure obiekty mostowe w Norwegii są tego idealnym przykładem.

Technologie

Montaż przęseł mostów stalowych z wykorzystaniem transportu wodnego – wybrane realizacje

W artykule przedstawiono technologię montażu przęseł mostów stalowych z wykorzystaniem transportu wodnego. We wszystkich opisanych przypadkach zastosowano stały schemat montażu składający się z następujących kroków: prefabrykacji elementów o wymiarach transportowych (transport drogowy),scalania elementów w duży segment w dogodnym miejscu, transportu wodnego dużego segmentu i montażu na miejscu przeznaczenia.

Możliwości wykorzystania automatycznych systemów decyzyjnych w monitoringu obiektów mostowych

W artykule przedstawiono koncepcję zastosowania metod uczenia maszynowego (Machine Learning), ze szczególnym uwzględnieniem drzew decyzyjnych w budowaniu i rozwijaniu zintegrowanych systemów geomonitoringu dla obiektów mostowych.

Specyfika obiektów mostowych na węzłach drogowych na przykładzie węzła DTŚ – A1 w Gliwicach

W artykule zaprezentowano ogólne zasady kształtowania węzłów drogowych w kontekście występujących na nich specyficznych, mocno zakrzywionych konstrukcji mostowych. Obrazującym je przykładem jest szczegółowo opisane rozwiązanie nowo wybudowanego skrzyżowania Drogowej Trasy Średnicowej z autostradą A1 w Gliwicach. Przedstawiono charakterystykę łącznic i wiaduktów będących jego częścią, w tym konstrukcję i problematykę technologiczno-wykonawczą mostu głównego wraz z estakadami łącznicowymi, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki konstruowania obiektów o dużej krzywiźnie w planie.

Budowa obiektów mostowych metodą nawisową na przykładzie bieżących realizacji firmy ULMA

W artykule omówiono schemat realizacji ustroju nośnego mostów przy wykorzystaniu metody nawisowej oraz rozwiązania ULMA (wózki formowania wspornikowego CVS) przeznaczone dla tej metody.

Materiały

Współczesne bariery ochronne – problem ich zamocowania na obiektach mostowych

W następstwie wdrożenia norm PN-EN 1317 dotyczących systemów ograniczających drogę obecnie w polskim mostownictwie dopuszcza się do stosowania tylko bariery i barieroporęcze, które przeszły pomyślnie znormalizowane testy zderzeniowe. Zróżnicowane parametry i konstrukcja nowych barier mogą stanowić problem w prawidłowym zaprojektowaniu elementów mostu przenoszących efekty uderzenia pojazdu w barierę.

Diagnostyka

Propozycja oceny nośności drogowych mostów sprężonych

W artykule przedstawiono proponowany sposób szacowania nośności drogowych mostów sprężonych. Opisane zostały ogólny algorytm postępowania oraz przykład obliczeniowy, wykonany dla obiektu powstałego na początku lat 60. ubiegłego wieku.

Most podwieszony w Rzeszowie podczas próbnego obciążenia

W artykule przedstawiono zakres badań i ich wyniki uzyskane podczas próbnego obciążenia mostu wantowego na rzece Wisłok w Rzeszowie. Jest to konstrukcja o zespolonym pomoście podwieszonym do pylonu w kształcie odwróconej litery Y o rozpiętościach teoretycznych przęseł 3 × 30 + 150 + 240 m. Wyniki badań potwierdziły prawidłowe zachowanie mostu i tym samym pozwoliły na oddanie obiektu do eksploatacji jesienią 2015 r.

Projektowanie

Wiadukt drogowy Carlsberg Byen w Kopenhadze. Projekt wykonawczy, warsztatowy i technologii montażu

W grudniu 2013 r. firma Vistal Gdynia S.A. zleciła firmie GTI wykonanie projektu wykonawczego, warsztatowego i technologii montażu wiaduktu drogowego Carlsberg Byen w Kopenhadze w Danii. Generalnym wykonawcą była firma NCC, która zleciła firmie Vistal Gdynia S.A. wykonanie i montaż konstrukcji stalowej wiaduktu w ramach budowy całego kompleksu handlowo-usługowego oraz modernizacji przyległej linii kolejowej. Nad całym zadaniem czuwało biuro projektowe Ramboll, pełniąc funkcje koordynatora i sprawdzającego prace projektowe.

Realizacje

Pociągiem do Portu Lotniczego Gdańsk

Artykuł prezentuje rozwiązania konstrukcyjne nowo powstałej estakady kolejowej WK-36 wybudowanej na trasie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku, zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy.

Budowa przejścia dla zwierząt PE-1.1 jako przykład szybkiego i łatwego montażu obiektów z elementów prefabrykowanych o niskich kosztach eksploatacji

W artykule przedstawiono cały proces powstawania przejścia dla zwierząt PE-1.1, zlokalizowanego w km 43 + 452 drogi ekspresowej S7, od projektu aż po realizację obiektu.

Budowa zielonego mostu nad istniejącą autostradą D2 na Słowacji

W artykule opisano budowę zielonego mostu nad istniejącą i ruchliwą autostradą D2 na Słowacji. Most łączy Alpy i Karpaty, pozwalając na bezpieczne migracje między tymi terenami dużych dzikich zwierząt, takich jak: jelenie, niedźwiedzie brunatne lub rysie.

BIM w praktyce – realizacja projektu mostu zwodzonego w Tildonk

Artykuł opisuje realizację projektu mostu zwodzonego w belgijskim miasteczku Tildonk. Obiekt ten jest tylko jednym z wielu przykładów zastosowania technologii BIM oraz oprogramowania Tekla Structures przez Biuro Inżynierskie RCK.

Na świecie

Alpejskie konstrukcje – kładki na najwyższym pułapie świata

W artykule przedstawiono dwie niedawno wybudowane konstrukcje kładek dla pieszych w Alpach Szwajcarskich – Titlis Cliff Walk oraz Peak Walk. Obie kładki zostały zaprojektowane jako wiszące, a wybudowano je przy użyciu niekonwencjonalnych rozwiązań (transport materiałów budowlanych kolejkami linowymi, jak również helikopterem). Konstrukcje stanowią nowe atrakcje turystyczne Alp, a ich budowa była wyzwaniem inżynierskim.

Od przeszłości do przyszlości

Most kolejowy w Chabarowsku

Na przełomie XIX i XX wieku w Królestwie Polskim i Imperium Carskiej Rosji jednym z największych koncernów przemysłowych była firma K. Rudzki i S-ka. Firma ta zbudowała wiele wielkich mostów kolejowych i drogowych, w tym największy w Azji most nad Amurem w Chabarowsku. Był to most o długości 2598 m, złożony z 20 przęseł. Konstrukcję wykonano w Nowym Dworze Mazowieckim i przetransportowano koleją i drogą morską do Chaborowska. Długość drogi transportowej wynosi 12 000 km.

Relacje

Polska Wizja Zero już po raz piąty

„Zero zabitych, zero ciężko rannych” – to myśl przewodnia inicjatywy Polska Wizja Zero. 15-16 czerwca w Inowrocławiu odbyła się piąta edycja cyklu mającego na celu przegląd wybranych rozwiązań w wyposażaniu dróg i propozycji rozwiązań służących poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Organizatorami byli: Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Europejska Federacja Drogowa, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Instytut Badawczy Ochronnych Systemów, Stowarzyszenie Linia Życia, Saferoad RRS Polska oraz portal euroinfrastruktura.pl.

Innowacyjność niejedno ma imię. II edycja Konferencji Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych

30-31 sierpnia br. w Cedzynie pod Kielcami odbyła się druga Konferencja Techniczna, zatytułowana „Wzrost efektywności i optymalizacja kosztów produkcji konstrukcji stalowych poprzez wykorzystanie innowacyjnych narzędzi i technologii”, zorganizowana przez Polską Izbę Konstrukcji Stalowych.

62. Konferencja Naukowa KILiW PAN oraz KN PZITB

11-16 września br. w Krynicy-Zdroju odbyła się już 62. edycja Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB. Jak co roku, zgromadziła na południu Polski wielu specjalistów – w konferencji wzięło udział blisko 500 osób. Organizatorem konferencji był Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

VI edycja Regat Mostowców o Puchar Mostów Gdańsk

17-18 września w Sopocie odbyła się VI edycja Regat Mostowców zorganizowana przez firmę Mosty Gdańsk.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij