Mosty wydanie nr 1/2017
Mosty wydanie nr 1/2017

W numerze: konstrukcje gruntowo-powłokowe, możliwość zastosowania fundamentów termoaktywnych w budownictwie mostowym, metody i systemy rozsączania i zagospodarowania wód opadowych jako element kompleksowego systemu odwodnienia obiektów mostowych. Ponadto nowatorska konstrukcja zespolona przęseł nowego wiaduktu koło Elbląga. Polecamy Państwa uwadze także forum dyskusyjne nt. Branża budownictwa infrastrukturalnego w 2017 roku - nadzieje i obawy. Zapraszamy do lektury!

Aktualności

Aktualności

6. Międzynarodowa Konferencja Footbridge, budowa mostu przez Wisłokę w Mielcu, most w Żmigrodzie nad Baryczą w ramach S5 nasunięty.

Forum Dyskusyjne

Branża budownictwa infrastrukturalnego w 2017 roku – nadzieje i obawy

Co czeka branżę budownictwa infrastrukturalnego w nowym roku? Czy nastąpi ożywienie w budownictwie, czy też przeciwnie – nastąpi tymczasowe spowolnienie w dużych inwestycjach infrastrukturalnych? Kiedy możemy liczyć na zyski z przetargów w obecnej perspektywie finansowej? I jak na tym tle będzie się miało budownictwo mostowe? Na te i inne pytania odpowiadają przedstawiciele świata nauki i biznesu.

Temat numeru

Dopuszczalna deformacja powłoki obiektów gruntowo-powłokowych z blach falistych

W obiektach gruntowo-powłokowych, niezależnie od geometrii przekroju poprzecznego, np. o kształcie łukowym czy eliptycznym, projektuje się górny wycinek powłok o stałym promieniu krzywizny R. W wyniku ciężaru własnego blachy, parcia gruntu i obciążeń ruchomych kształt tej części podlega deformacjom z widocznym odstępstwem od projektowanego wycinka koła. Zmianę promienia krzywizny pasma obwodowego powłoki określa się w pracy na podstawie współrzędnych trzech punktów pomiarowych, tworzących trójkąt wpisany w okrąg.

Analiza konstrukcji gruntowo-powłokowej poddanej działaniu wody

Celem analiz numerycznych jest ocena możliwości użytkowania mostu gruntowo-powłokowego zlokalizowanego w czaszy suchego zbiornika przeciwpowodziowego. Zamodelowano fazę budowy oraz użytkowania obiektu przy różnych stanach piętrzenia: zbiornik suchy, maksymalne piętrzenie, opadanie wody w zbiorniku. Analizowano zmiany sił wewnętrznych i naprężenia w powłoce wywołane wskutek kilku cykli ruchomego, quasi-statycznego obciążenia taborem samochodowym.

Technologie

Mury oporowe z bloczków drobnowymiarowych na podstawie zadania S8 Opacz – Paszków

Artykuł opisuje system murów oporowych optemBLOK oraz przedstawia różne rozwiązania projektowe zastosowania murów oporowych w przypadku budowy drogi ekspresowej S8 od węzła Opacz do węzła Paszków i powiązanie z drogą krajową nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 w miejscowości Magdalenka.

Jak prawidłowo określać nośność poziomą pali w fundamentach mostowych?

W artykule przedstawiono różne metody obliczeń nośności bocznej pali fundamentowych z uwzględnieniem modelowania fizycznego i numerycznego, w układzie płaskim i przestrzennym. Analizy numeryczne i badania polowe fundamentów palowych wskazują, że poprawne uwzględnienie współpracy pala z podłożem gruntowym ma znaczący wpływ na ocenę jego sztywności bocznej i umożliwia przeniesienie przez pal większych obciążeń bocznych.

Możliwość zastosowania fundamentów termoaktywnych w budownictwie mostowym

W obliczu postępujących zmian klimatycznych oraz związanej z tym zjawiskiem potrzeby wdrażania w budownictwie nowych rozwiązań mających na celu spełnienie wymagań dyrektyw unijnych UE w zakresie ochrony środowiska i redukcji emisji gazów cieplarnianych wykorzystanie płytkiej energii geotermalnej stanowi jedno z potencjalnych rozwiązań. Choć jest ona kojarzona przede wszystkim z wymiennikami ciepła, powszechne stosowanie głębokiego posadowienia obiektów mostowych sprawia, że sprzężenie tych systemów z elementami konstrukcyjnymi stanowi interesującą innowację.

Moduły płyty pomostowej łączone kompozytem cementowym UHPC Ductal zastosowane przy modernizacji mostu Pulaski Skyway

Historia stalowego mostu drogowego Pulaski Skyway jest szczególnie ciekawa, gdyż w momencie powstania (1932 r.) był on najdłuższym amerykańskim obiektem na świecie. Budowla w New Jersey przecina dwie rzeki i ma długość całkowitą ponad 5 km. Most był opisywany w książkach i znalazł się w kadrach sławnych filmów. Współczesna modernizacja konstrukcji polega między innymi na spektakularnym zastosowaniu lekkiej płyty pomostowej, z wykorzystaniem kompozytu cementowego, betonu UHPC Ductal.

Metody i systemy rozsączania i zagospodarowania wód opadowych jako element kompleksowego systemu odwodnienia obiektów mostowych

W pierwszej części artykułu przedstawiono ogólne zasady dotyczące odwodnienia obiektów mostowych, a także ich zasadnicze elementy („Mosty”, 5/2016, str. 68-73). W niniejszym artykule omówiono zagadnienia odwodnienia wgłębnego, czyli metody i systemy rozsączania i zagospodarowania wód opadowych, które są równie ważne, gdyż dopiero wszystkie omawiane elementy razem stanowią spójny, kompleksowy i tym samym właściwie funkcjonujący system odwodnienia obiektów mostowych.

Realizacje

Nowatorska konstrukcja zespolona przęseł nowego wiaduktu w ciągu DK nr 22 nad linią PKP koło Elbląga

Przedmiotowa konstrukcja nowego wiaduktu została zaprojektowana wg nowej, pierwszy raz zastosowanej koncepcji konstrukcji zespolonej. Konstrukcja jest zwiastunem nowej generacji obiektów z belkami zespolonymi, w których włącza się betonowe części przekroju zespolonego do przenoszenia siły poprzecznej. Jednocześnie stanowi krok w kierunku nowego systemu prefabrykatów zespolonych do budowy przęseł o rozpiętościach od około 30 m do nieco ponad 40 m.

Konstrukcja i technologia wykonania tunelu DTŚ w Gliwicach

W artykule zaprezentowano konstrukcję i technologię wykonania tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach. Charakterystykę tego obiektu omówiono na tle innych współczesnych tuneli w Polsce, a zwłaszcza tunelu z innego odcinka DTŚ – zlokalizowanego w rejonie katowickiego Spodka.

Relacje

Wrocławskie Dni Mostowe za nami

29-30 listopada 2016 r. we Wrocławiu odbyła się już 12. edycja Seminarium Naukowo-Technicznego Wrocławskie Dni Mostowe, tym razem pod hasłem „Duże mosty wieloprzęsłowe – projektowanie, technologie budowy, monitoring”. Od 2011 roku Seminarium poprzedza jednodniowy WorkShop, tym razem dotyczący komputerowego wspomagania projektowania i budowy konstrukcji inżynierskich. Podczas sesji otwarcia nastąpiło uroczyste ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród w ramach VIII edycji Konkursu Mostowego organizowanego przez „Mosty”.

VIII Konkurs Mostowy im. Maksymiliana Wolffa – wyniki

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami VIII edycji Konkursu Mostowego im. Maksymiliana Wolffa organizowanego przez magazyn MOSTY.

Dni Betonu

10-12.10.2016 r. odbyła się organizowana przez Stowarzyszenie Producentów Cementu Konferencja Dni Betonu. Patronat nad konferencją objęli Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij