Mosty wydanie nr 2/2017
Mosty wydanie nr 2/2017

W numerze: zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji mostowych, próbne obciążenia statyczne pali wciskanych, stal trudnordzewiejąca w budownictwie mostowym. Ponadto most kolejowy nad Martwą Wisłą w Gdańsku i koncepcja Mostu Południowego przez Wisłę w Warszawie. Zapraszamy do lektury!

Aktualności

Aktualności

Przetargi, dotacje i inwestycje w branży drogowo-mostowej, zakopianka z kolejną kładką, nowe standardy budownictwa drogowego.

Temat numeru

Sprawdzone systemy antykorozyjne mostów stalowych

W artykule przedstawiono doświadczenia autora związane z trwałością powłokowych systemów antykorozyjnych na stalowych obiektach mostowych. Ocena bazuje na obserwacjach i badaniach terenowych oraz badaniach laboratoryjnych.

Zabezpieczanie styków montażowych w Norwegii

Artykuł dotyczy czasowego zabezpieczenia styków montażowych prefabrykowanych elementów konstrukcji stalowej mostu. Przedyskutowano dwa obecnie stosowane rozwiązania: pierwsze w Norwegii i drugie w naszym kraju.

Zabezpieczenia antykorozyjne wykonywane w trudnych warunkach klimatycznych

W artykule omówiono przyczyny wydłużania sezonu na prace antykorozyjne prowadzone w Polsce na otwartym powietrzu oraz wynikające z tego zagrożenia. Omówiono podstawowe różnice pomiędzy letnimi i zimowymi wersjami farb. Zwrócono uwagę na fakt, że prace antykorozyjne w warunkach zimowych generują wielokrotnie wyższe koszty niż te same prace w okresie letnim. Wskazano najbardziej racjonalne zastosowania farb utwardzających się w niskich temperaturach.

Innowacyjne technologie w przygotowaniu powierzchni i aplikacji powłok ochronnych

Artykuł omawia nowe osiągnięcia technologiczne w przygotowaniu powierzchni oraz aplikacji powłok ochronnych przy wykonywaniu prac antykorozyjnych na powierzchniach stalowych i betonowych oraz podczas napraw betonu.

Bezpieczeństwo pożarowe obiektów mostowych w zakresie nośności ogniowej konstrukcji stalowych

W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych w kontekście PKOB i stosowne rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny one odpowiadać. Porównano wymogi dla budynków, tuneli drogowych i obiektów mostowych w zakresie nośności ogniowej konstrukcji i odporności ogniowej kabli przebiegających przez tunele i obiekty mostowe.

Technologie

O próbnych obciążeniach statycznych pali wciskanych

W krajowej praktyce w realizacji próbnych obciążeń statycznych (SLT – Static Load Test) wykorzystuje się prawie wyłącznie procedurę badania i sposób interpretacji wyników opisane w wycofanej normie [2]. Niniejszy artykuł został poświęcony krytycznej analizie krajowej praktyki realizacji i interpretacji wyników próbnych obciążeń statycznych pali wciskanych wg wycofanej normy [2] w kontekście zasad i reguł aktualnej normy [1].

Materiały

Ocena właściwości masy powłokowej w wysokiej temperaturze eksploatacyjnej

Przedmiotem badań była masa powłokowa pozyskana z papy zgrzewalnej produkowanej przez różnych producentów. Obie badane próbki papy przeznaczone do wykonywania izolacji przeciwwodnych na obiektach mostowych wykazują zbliżone właściwości. Właściwości masy powłokowej w wysokiej temperaturze eksploatacyjnej określono w reometrze dynamicznego ścinania (DSR). Na podstawie analizy wyników badań zespolonego modułu G* i kąta przesunięcia fazowego δ można stwierdzić, że masy powłokowe charakteryzują się znaczną odpornością na odkształcenia w wysokich temperaturach występujących w okresie lata.

Efekty działania superplastyfikatorów

Efekty działania superplastyfikatorów. W artykule omówiono wpływ czynników materiałowych i technologicznych na efekty działania superplastyfikatorów w aspekcie optymalnego ich doboru w danych warunkach wykonania betonu.

Stal trudnordzewiejąca w budownictwie mostowym

Niemal cały świat z wielkim powodzeniem stosuje stal trudnordzewiejącą jako materiał konstrukcyjny obiektów mostowych. Polska jest jednym z nielicznych wyjątków, który powstrzymuje się od jej szerokiego zastosowania w tej dziedzinie. Co to jest stal trudnordzewiejąca, jak powstała i jak można wykorzystać jej cechy w budownictwie mostowym, a czego należy unikać? Te wszystkie zagadnienia poruszono w artykule.

Projektowanie

Koncepcja Mostu Południowego przez Wisłę w Warszawie

Artykuł opisuje koncepcję Mostu Południowego przez Wisłę w Warszawie. Przedstawia ogólną charakterystykę obiektu oraz jego wyposażenie. Projektowany most wraz z estakadą będzie przeprowadzać ruch samochodów w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S2.

Realizacje

Most kolejowy nad Martwą Wisłą w Gdańsku

We wrześniu ub. roku oddano do użytku jeden z najciekawszych obiektów usytuowanych w Polsce Północnej – most kolejowy nad Martwą Wisłą w Gdańsku. Obiekt stanowił element większej inwestycji – modernizacji linii kolejowej z Pruszcza Gdańskiego do stacji Gdańsk Port Północny. Koszt budowy mostu to 35 mln zł, a całego przedsięwzięcia – 370 mln zł.

Obiekty mostowe na drodze ekspresowej Olsztyn – Olsztynek okiem projektanta

Artykuł prezentuje rozwiązania konstrukcyjne obiektów mostowych na budowanej drodze ekspresowej S-51 między Olsztynem a Olsztynkiem z punktu widzenia projektanta. W szczególności opisano estakadę długości ponad 400 m i sposób jej wykonania.

Uszkodzenia Mostu Łazienkowskiego w Warszawie w wyniku pożaru w 2015 roku

14 lutego 2015 roku miał miejsce pożar na Moście Łazienkowskim. Instytut Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej został poproszony o wykonanie ekspertyzy uwzględniającej: badania materiałowe, weryfikację geometrii konstrukcji oraz analizę wytrzymałościową MES. W publikacji skupiono się na zagadnieniach związanych z weryfikacją geometrii konstrukcji, która została zrealizowana w pierwszej kolejności.

Recenzja

O zrównoważonym rozwoju w mostach z wydawnictwa John Wiley & Sons, Ltd.

Recenzowana książka jest ważna dla ogólnej tematyki zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Jakkolwiek w przeważającej części poświęcona została zrównoważonym konstrukcjom budynków, to jednak – ze względu na dwa jej fragmenty dotyczące mostów – warta jest rekomendacji mostowcom.

Relacje

Młodzi inżynierowie w akcji. Studencki Konkurs Mostów Stalowych, SKMS 2016

Już po raz piąty na terenie Politechniki Wrocławskiej odbył się popularny wśród młodzieży akademickiej Studencki Konkurs Mostów Stalowych. Hasło przewodnie piątej edycji konkursu to: „Mosty łukowe”. Po raz pierwszy w historii organizatorem zmagań było Koło Naukowe „Młodzi Mostowcy PWr” (fot. 1).

InfraBIM

8-9 listopada 2016 roku w Gliwicach odbyła się Ogólnopolska Konferencja InfraBIM – „BIM w infrastrukturze drogowej i kolejowej”.

XXXV Seminarium Techniczne PSWNA, LIX Techniczne Dni Drogowe

19-21 października 2016 r. w Luboniu k. Poznania odbyło się XXXV Seminarium Techniczne PSWNA. Spotkanie branżowe zostało zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych i objęte honorowym patronatem ministra infrastruktury i budownictwa. 23-25 listopada 2016 r. w Cedzynie k. Kielc odbyła się kolejna edycja Technicznych Dni Drogowych.

Rzeszowsko-Lubelskie Dni Mostowe

18-19 listopada 2016 r. w hotelu Splendor w Siedliskach k. Rzeszowa odbyły się XV Rzeszowsko-Lubelskie Dni Mostowe o tematyce przewodniej „Innowacje w mostownictwie” zorganizowane przez Oddział Rzeszowsko-Lubelski Związku Mostowców RP. Patronem medialnym wydarzenia był magazyn „Mosty”.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij