Mosty wydanie nr 3-4/2017
Mosty wydanie nr 3-4/2017

W numerze: projektowanie ze względu na trwałość przęseł małych mostów betonowych wykonywanych z prefabrykatów, beton w budownictwie mostowym oraz możliwości modelowania przęseł z belek prefabrykowanych w środowisku MES SOFiSTiK. Ponadto nowy most drogowy z kompozytów FRP i nowy most miejski w Żywcu. Zapraszamy do lektury!

Aktualności

Aktualności

Obwodnica Wielunia otwarta, żegnamy prof. Andrzeja Ryżyńskiego, budowa mostów na Widawie i Ławie (S5) na ukończeniu.

Forum Dyskusyjne

10 lat z „Mostami”

„Mosty” mają 10 lat! To niewątpliwie doskonały powód do świętowania, ale przede wszystkim do podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się – i nadal przyczyniają – do powstawania kolejnych numerów czasopisma.

Technologie

Moduł pomiaru i oceny odpowiedzi dynamicznej eksploatowanych kolejowych konstrukcji mostowych

Artykuł prezentuje system monitorowania mostów kolejowych, który bazuje na pomiarze i ocenie odpowiedzi dynamicznej. System przeznaczony jest do monitorowania konstrukcji stalowych o rozpiętości przęsła powyżej 30 m. Opracowanie metody, która wykorzystuje inklinometry i akcelerometr do pośredniego pomiaru przemieszczeń pionowych pod obciążeniem dynamicznym, jest głównym osiągnięciem projektu.

Nowy most drogowy z kompozytów FRP

Doświadczenia nabyte w trakcie realizacji mostu drogowego w Błażowej k. Rzeszowa pozwoliły jego twórcom rozpocząć prace badawczo-rozwojowe nad wdrożeniem do polskiego mostownictwa innowacyjnych drogowych mostów kompozytowych typu all-composite wykonanych z materiałów kompozytowych FRP. Wyniki tych prac oraz prototyp mostu zbudowany w ciągu drogi publicznej są przedmiotem artykułu.

Materiały

Beton w budownictwie mostowym – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

W artykule omówiono między innymi zmiany, jakich byliśmy świadkami w ostatnim półwieczu, a także pokazano współczesne zastosowania betonu w budownictwie mostowym. Wskazano również spodziewane i oczekiwane kierunki dalszego zastosowania betonu do budowy obiektów mostowych.

O trwałości mostowych łożysk garnkowych

W artykule poruszony jest problem trwałości łożysk garnkowych. Omówiono budowę oraz zwrócono uwagę na cechy konstrukcyjne wpływające negatywnie na trwałość tego typu łożysk. Wykazano, że zaprojektowanie łożyska garnkowego zgodnie z obowiązującą normą europejską EN-1337 może nie zapewniać jego wieloletniej bezproblemowej eksploatacji. Artykuł uzupełnia krótki przegląd aktualnych przepisów i zaleceń dotyczących zastosowań i kontroli łożysk garnkowych w drogowych i kolejowych obiektach mostowych.

Hałas generowany przez urządzenia dylatacyjne w drogowych obiektach mostowych

W artykule poruszono problem hałasu generowanego przez urządzenia dylatacyjne. Zwrócono uwagę na różne rozwiązania konstrukcyjne urządzeń dylatacyjnych jako czynnik, który ma istotny wpływ na poziom hałasu emitowanego przez przerwę dylatacyjną. W artykule zebrano informacje dotyczące pomiarów i diagnostyki akustycznej urządzeń dylatacyjnych. Omówiono czynniki wpływające na wzrost hałasu, zasady i metody pomiarów hałasu.

Diagnostyka

Badania rozmycia dna w strefie fundamentów podpór mostowych

W ostatnich latach zaczęto zauważać konieczność prowadzenia inspekcji podpór mostowych w strefie podwodnej, a technologia tych pomiarów znacznie się rozwinęła. W zależności od potrzeb i rodzaju obiektów przeprowadza się pomiary sonarowe, batymetryczne, a także inspekcje ścianek przy pomocy kamery akustycznej. Dzięki tym przeglądom zarządcy mostów mogą lepiej nadzorować eksploatowane obiekty, zmniejszyć koszty ich utrzymania, a także mieć stały pogląd na sytuację, jaka kształtuje się w obrębie filarów.

Projektowanie

Projektowanie ze względu na trwałość przęseł małych mostów betonowych wykonywanych z prefabrykatów

Jednym z kluczowych zagadnień, które wymagają rozwiązania przy projektowaniu każdego z obiektów budowlanych, jest zapewnienie im odpowiedniej trwałości. W artykule zwrócono uwagę, że prefabrykacja nie musi oznaczać istotnego obniżenia trwałości konstrukcji, ale tylko pod warunkiem zastosowania poprawnych rozwiązań konstrukcyjnych i należytej realizacji. Wpływ na trwałość ma również odpowiednie utrzymanie obiektów.

Możliwości modelowania przęseł z belek prefabrykowanych w środowisku MES SOFiSTiK

Zalety oprogramowania SOFiSTiK, w jego podstawowej odmianie, tj. z wykorzystaniem języka problemowo-zorientowanego CADINP, ujawniają się w szczególności przy obliczeniach stypizowanych obiektów mostowych z belek prefabrykowanych. W niniejszym artykule przedstawiono możliwości modelowania przęseł z belek prefabrykowanych w środowisku MES SOFiSTiK.

Obiekty mostowe na drodze S-5 Poznań – Wrocław na odcinku Korzeńsko – Wrocław – zadanie 2. okiem projektanta

Artykuł prezentuje rozwiązania konstrukcyjne obiektów mostowych na budowanej drodze ekspresowej S-5 między Poznaniem i Wrocławiem. Szczególną uwagę poświęcono rozwiązaniom posadowień obiektów inżynierskich.

Usprawnienie procesu projektowego drogowych i kubaturowych obiektów inżynierskich poprzez zastosowanie programów 3D BIM

Od drugiej połowy 2014 r. firma GTI implementuje oprogramowanie marki Tekla Structures. Choć początki stosowania nie były łatwe, zyski z dobrodziejstw projektu opracowanego w technologii 3D wydają się niezaprzeczalne – i to na każdym etapie powstawania obiektu inżynierskiego. Już od wstępnych uzgodnień z inwestorami, przez pracę multidyscyplinarnego zespołu projektantów i asystentów, aż po sprawdzanie i weryfikację na budowie przez inżynierów, wszyscy pracują na tym samym modelu obiektu, co ułatwia komunikację i eliminuje możliwość powstawania błędów.

Realizacje

Bariery ochronne mostu drogowego w Tczewie zrealizowane w I etapie remontu

W artykule przedstawiono historię i parametry techniczne mostu drogowego w Tczewie. Opisano projekt odnowy konstrukcji. Opisywany Most Tczewski jest dobrym przykładem, że nowoczesne systemy technologiczne są w stanie przywrócić do dobrego stanu technicznego i zdolności eksploatacyjnej zabytkowe konstrukcje.

Nowy most miejski w Żywcu

W artykule przedstawiono projekt i budowę nowego mostu w centrum Żywca. W miejscu uszkodzonej konstrukcji starego, wieloprzęsłowego obiektu wybudowany został nowoczesny, jednoprzęsłowy most łukowy o siatkowym układzie wieszaków. Dzięki zrealizowanej inwestycji nie tylko powstał most o ciekawej architekturze, ale również znacząco uległ poprawie układ komunikacyjny w mieście.

Nowa przeprawa mostowa we wschodniej części Krakowa

W artykule przedstawiono część nowej drogi ekspresowej S7 (w budowie) z dwoma nowoczesnymi mostami wantowymi nad Wisłą. Ta realizacja jest przykładem skutecznej działalności wynikającej z połączenia pomysłów inżynierskich, rozwiązań ekonomicznych i menedżerskich w nowoczesnych strukturach mostowych. Dzięki obwodnicy skróci się przejazd przez Kraków, co jest istotne w aspekcie tranzytu w województwie. Dodatkowo Małopolska zyska wyróżniające się konstrukcyjnie i architektonicznie mosty w województwie.

Tunel na „zakopiance” – prace rozpoczęte

Początkiem marca br. wykonawca robót rozpoczął drążenie ponaddwukilometrowego tunelu pod górą Mały Luboń. Tunel usytuowany jest na odcinku ok. 16,7 km budowanej nowej drogi, w tym 15,83 km drogi ekspresowej S7, pomiędzy Lubieniem a Chabówką. Obiekt będzie stanowił 12,3% całej trasy, na której dodatkowo powstanie 38 obiektów inżynierskich.

Od przeszłości do przyszlości

Feliks Pancer – polski inżynier, wizjoner i jego dzieło

Feliks Pancer był wybitnym inżynierem swojej epoki i wizjonerem. Wybudował największy drewniany most łukowy w świecie w roku 1841.

Relacje

Wzmacnianie podłoża i fundamentów.

2 marca 2017 r. w Warszawie odbyło się kolejne, szesnaste, seminarium z cyklu Geotechnika dla Inżynierów, organizowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych. W tym roku tematem spotkania było wzmacnianie podłoża i fundamentów.

Formalne i techniczne aspekty zapewnienia jakości w budownictwie drogowym – materiały, cechy, przepisy

29-31 marca w hotelu Boss w Warszawie odbyła się XXXVI edycja Seminarium Technicznego Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, tym razem pod hasłem: „Formalne i techniczne aspekty zapewnienia jakości w budownictwie drogowym – materiały, cechy, przepisy”. Patronat honorowy nad konferencją objęli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Minister Infrastruktury i Budownictwa.

XXII Nadmorskie Seminarium Mostowe

6-7 kwietnia br. w Darłówku mostowcy spotkali się na corocznym Nadmorskim Seminarium Mostowym organizowanym przez Oddział Zachodniopomorski Związku Mostowców RP.

Geotechnika na Warsztatach Pracy Projektanta Konstrukcji

7-10 marca w hotelu STOK w Wiśle odbyły się XXXII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji zorganizowane przez Małopolski Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie, przy współpracy Oddziałów w Bielsku-Białej, Gliwicach i Katowicach.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij