Mosty wydanie nr 5/2017
Mosty wydanie nr 5/2017

W numerze: posadowienie konstrukcji mostowych, przyczółki mostowe z konstrukcją odciążającą z gruntu zbrojonego geosyntetykami, dodatkowe oddziaływanie boczne na pale od gruntu o małej nośności. Ponadto rekordowy most extradosed na obwodnicy Ostródy i estakada w Sosnowcu w ciągu S1. Zapraszamy do lektury!

Aktualności

Aktualności

Otwarcie drugiego mostu przez Nogat w Malborku, czekamy na zgłoszenia do Konkursu Mostowego im. Maksymiliana Wolffa, Industry Stock - rynki eksportowe online otwarte dla polskich przedsiębiorstw.

Kruszywa

Kruszywa węglanowe do betonów

W artykule poruszono zagadnienie parametrów kruszyw węglanowych. Autor odpowiada na pytania, czy kruszywa te spełniają wymagania stawiane w nowych regulacjach oraz czy mogą być stosowane do wykonywania dolnych warstw nawierzchni betonowych z odkrytym kruszywem dla KR5-KR7 oraz do obiektów inżynierskich.

Temat numeru

Dodatkowe oddziaływanie boczne na pale od gruntu o małej nośności

Obiekty mostowe są obecnie bardzo często posadowione w obszarach, w których podłoże gruntowe jest uwarstwione z kilkumetrowymi przewarstwieniami gruntów o małej nośności. Posadowienie obiektu mostowego (most, wiadukt) jest zwykle analizowane i obliczane z punktu widzenia przekazania obciążeń poprzez pale na głębsze nośne warstwy gruntu. Oddziaływania, które są przede wszystkim uwzględniane przez projektantów, to obciążenia pionowe, obciążenia boczne od parcia gruntu, sił hamowania i tarcia w łożyskach.

Przyczółki mostowe z konstrukcją odciążającą z gruntu zbrojonego geosyntetykami

Wśród wielu zastosowań gruntu zbrojonego geosyntetykami ważne miejsce zajmują elementy budownictwa komunikacyjnego, m.in. przyczółki mostowe, wysokie nasypy drogowe itp. W artykule podjęto bardzo istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa i trwałości temat przyczółków mostowych z gruntu zbrojonego geosyntetykami.

Posadowienie obiektów mostowych na podłożu wzmocnionym metodą wgłębnego mieszania gruntu na mokro (DSM)

Biorąc pod uwagę ponad tysiąc zastosowań metody wgłębnego mieszania gruntu na mokro w Polsce od 1999 roku, można stwierdzić, że metoda DSM (ang. Deep Soil Mixing) zajęła już trwałe miejsce w polskiej geotechnice, podobnie jak w rozwiniętych krajach na świecie [1]. Krajowe wdrożenia DSM objęły wiele obiektów. Na kolumnach DSM posadowiono m.in. ponad 300 wiaduktów/mostów drogowych i kolejowych oraz około 400 turbin wiatrowych, a oba rodzaje zastosowań były pierwszymi w skali międzynarodowej [3, 5].

Praktyczne aspekty wymiarowania pali na podstawie wyników sondowań statycznych CPTU

W obowiązującej w Polsce normie dotyczącej projektowania geotechnicznego posadowień na palach – Eurokod 7 (PN-EN 1997-1, 2008) – podano 4 metody obliczania fundamentów palowych (pkt 7.4.1 normy). Jedną z nich jest projektowanie na podstawie obliczeń z wykorzystaniem metod empirycznych lub analitycznych, do takich zalicza się projektowanie na podstawie wyników badań sondą statyczną CPTU.

Posadowienie mostów – to, czego nie widać

Z perspektywy ponad 27-letniego doświadczenia projektowego autora nasuwa się wiele refleksji dotyczących tego, jak na przestrzeni czasu kształtowało się podejście do zagadnień inżynierii mostowej. Na przykładzie problematyki posadowienia i fundamentowania – technicznego wątku zawartego w niemal każdym projekcie obiektu mostowego – autor chciałby poddać subiektywnej analizie zachodzące zmiany w tej dziedzinie inżynierii.

Technologie

System monitorowania mostów kompozytowych z wykorzystaniem światłowodowych czujników odkształceń

Wysoka wytrzymałość i trwałość kompozytów FRP powodują, że materiał ten coraz częściej jest stosowany w budownictwie mostowym. Istnieje jednak ryzyko powstania uszkodzeń konstrukcyjnych (np. pęknięcia międzywarstwowe, degradacja matrycy). W artykule opisano wykorzystanie technologii światłowodowej do rozłożonych pomiarów odkształceń mostu FRP w czasie obciążenia próbnego, zrealizowanych przy współpracy Politechniki Rzeszowskiej i firmy SHM System.

Ekstremalne wspinanie na przykładzie obiektu 21 w ciągu drogi ekspresowej S7 realizowanego w systemach firmy ULMA Construccion Polska S.A.

W 2016 roku rozpoczęła się budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Lubień – Rabka-Zdrój, o której rozmawiano od kilku lat w kręgach inżynierskich z uwagi na stopień skomplikowania obiektów mostowych. Trasa prowadzona w terenie górskim wymusiła zaprojektowanie długich obiektów o dużych wysokościach podpór. „Wisienką na torcie” w aspekcie technologii deskowaniowej był obiekt nr 21, a w szczególności podpory w kształcie litery Y.

Idealny kontrakt dotyczący wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych na nowych i remontowanych obiektach mostowych. Cz. I. Nowe obiekty mostowe

Na podstawie wieloletnich doświadczeń w projektowaniu i nadzorach nad wykonywaniem zabezpieczeń antykorozyjnych na obiektach mostowych przedstawiamy nasze spostrzeżenia, czego należy żądać i czego należy unikać, aby wykonywane zabezpieczenia miały wysoką trwałość, a prace kontraktowe przebiegały płynnie. Uwzględnione są również zalecenia dla inwestorów, którym zależy na długotrwałej estetyce obiektu.

Materiały

Czynniki materiałowe i technologiczne wpływające na efektywność działania domieszek napowietrzających do betonu

Beton jest podstawowym materiałem konstrukcyjnym w budownictwie mostowym. Musi wykazywać się bardzo wysoką trwałością, tak aby sprostać trudnym warunkom eksploatacyjnym. W tym celu stosuje się m.in. jego napowietrzenie za pomocą domieszek napowietrzających. W artykule omówiono wpływ czynników materiałowych i technologicznych na podstawowe efekty działania napowietrzających domieszek do betonu.

Realizacje

Rekordowy most w Ostródzie

Na obwodnicy Ostródy jeszcze w tym roku zostaną zakończone prace wykonawcze na moście extradosed o rekordowym w Europie przęśle tego typu – 206 m! Projektantem mostu oraz autorem technologii budowy metodą nawisową jest Tadeusz Stefanowski z firmy Transprojekt Gdański, generalnym wykonawcą – firma Budimex SA, kierownikiem obiektu z ramienia Budimex jest Mariusz Sasin, nadzór sprawuje firma ZBM-Inwestor Zastępczy, a inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie.

Technologia deskowań na obiekcie MS-3 na obwodnicy Ostródy

Dla obiektu MS-3 Doka dostarcza kompleksowe rozwiązania technologii deskowań. Wśród nich najbardziej zaawansowany technologicznie jest system CFT obejmujący urządzenia formujące w technologii nawisowej.

Most MS-3 na obwodnicy Ostródy okiem projektanta

Most MS-3 nad głęboką doliną w ciągu DK16, o długości 681,2 m zaprojektowano w konstrukcji skrzynkowej trzykomorowej sprężonej, w tym też z kablami zewnętrznymi na dużym mimośrodzie, potocznie określanej mianem extradosed. Ustrój niosący ma trzy pylony i przęsła główne o rozpiętości 206 m. Konstrukcja mostu ma cztery przęsła o następujących rozpiętościach: 132,5 + 206,0 + 206,0 + 132,5 m. Most został zaprojektowany i wzniesiony metodą betonowania wspornikowego.

Realizacja murów oporowych z gruntu zbrojonego przy linii kolejowej E65 na odcinku Warszawa – Gdynia na obszarze LCS Ciechanów

Artykuł opisuje zastosowanie systemu murów oporowych optemBLOK na nowo wybudowanych skrzyżowaniach dwupoziomowych na inwestycji „Przebudowa linii kolejowej E65 na odcinku Warszawa Wschodnia – Działdowo – Gdynia” na obszarze Lokalnego Centrum Sterowania Ruchem Kolejowym Ciechanów (LCS Ciechanów).

Estakada w Sosnowcu w ciągu S1 – trzy miesiące przed planowanym terminem

Z początkiem sierpnia br. do użytku oddano przebudowaną estakadę w ciągu drogi ekspresowej S1 w Sosnowcu. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach. Wykonawcą robót była firma Mosty Łódź. Wartość umowna inwestycji to ponad 21 684 000 mln zł.

Relacje

W Rydzynie po raz trzeci

24-25.04.2017 r. w Rydzynie odbyła się III Europejska Konferencja „Konstrukcje podatne z blach falistych w budownictwie drogowym i mostowym”. Wydarzenie odbywa się co pięć lat. Organizatorami byli: Politechnika Poznańska, Związek Mostowców RP, Polski Komitet Geotechniki, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP oddział w Poznaniu oraz główny sponsor – firma ViaCon Polska Sp. z o.o.

Autostrada-Polska 2017 zakończona sukcesem

Mnóstwo nowoczesnych maszyn do budowy i utrzymania dróg, innowacyjne rozwiązania technologiczne i wiele ciekawych rozmów – tak w skrócie można podsumować XXIII Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego, które odbyły się od 9 do 11 maja w Targach Kielce. Wystawę odwiedzili m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit oraz przedstawiciele wszystkich branżowych instytucji. Targi odwiedziło ponad 14 000 gości.

XI Doroczna Konferencja Naukowo-Techniczna Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego „Współczesne technologie przeciwkorozyjne”

10-12 maja w Centrum Kongresowym Ossa k. Rawy Mazowieckiej odbyła się XI Konferencja Naukowo-Techniczna PSK „Współczesne technologie przeciwkorozyjne” – 423. wydarzenie Europejskiej Federacji Korozyjnej (EFC).

MOTOmostowcy – Siódme Motocyklowe Spotkanie Mostowców

13 i 14 maja w Dymaczewie k. Poznania po raz siódmy spotkali się MOTOmostowcy. Spotkanie organizowane przez Oddział Wielkopolski Związku Mostowców RP zgromadziło wielu entuzjastów motocykli oraz mostów.

infraMOST, czyli VIII Ogólnopolska Konferencja Mostowców

Konferencja zorganizowana przez BIG BANG Media przy współpracy Politechniki Śląskiej i Górnośląskiego Oddziału Związku Mostowców RP odbyła się 18-19 maja w Wiśle. Patronat nad Konferencją objęli: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Politechnika Śląska, Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji oraz Przewodniczący Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij