Mosty wydanie nr 6/2017
Mosty wydanie nr 6/2017

W numerze: przegląd innowacyjnych materiałów i form konstrukcyjnych w mostownictwie, technologia BIM w projektach mostowych jako element rewolucji przemysłowej 4.0, drony w przeglądach mostów. Ponadto prace remontowe Mostu Cłowego w Szczecinie i relacja z Konferencji drogowo-mostowej zorganizowanej przez MOSTY i MAGAZYN AUTOSTRADY. Zapraszamy do lektury!

Aktualności

Aktualności

Inwestycje drogowo-mostowe, przyspiesza budowa tunelu na zakopiance, rusza budowa obwodnicy Barlinka.

Konferencja drogowo-mostowa zakończona sukcesem!

Blisko 190 uczestników oraz dwa dni inspirujących prelekcji połączonych z wycieczką techniczną do zabytkowej kopalni węgla kamiennego Guido w Zabrzu – w taki sposób została zapamiętana konferencja drogowo-mostowa „Trudne warunki gruntowe a projektowanie oraz budowa dróg i mostów”.

Realizacje mostowe 2017 roku

Tradycjnie w ostatnim wydaniu „Mostów” w roku vprezentujemy krótki przegląd wybranych realizacji mostowych. W artykule nie zabrakło również opisu ciekawej kładki Żerańskiej w Warszawie, oddanej do użytku w październiku ubiegłego roku. Niektóre obiekty zostały zgłoszone do IX edycji Konkursu mostowego im. Maksymiliana Wolffa, organizowanego przez magazyn „Mosty”.

Prace remontowe Mostu Cłowego w Szczecinie

W artykule przedstawiono historię budowy i eksploatacji Mostu Cłowego w Szczecinie. W ciągu 56 lat wykonywano kilka prac eksperckich i napraw. Most został zamknięty po poważnej awarii konstrukcji zewnętrznego kabla sprężającego. Przedstawiono główne przyczyny degradacji oraz koncepcję demontażu. Opisano także prace konstruktorskie dotyczące remontu mostu.

Temat numeru

Przegląd innowacyjnych materiałów i form konstrukcyjnych w mostownictwie

W ostatnich kilkunastu latach budownictwo mostowe jest dziedziną gospodarki, w której ma miejsce wdrażanie licznych innowacji. Ich subiektywny przegląd, bazujący na światowych i krajowych przykładach, przedstawił autor w artykule. Innowacje podzielono na dwie główne grupy: innowacje materiałowe oraz innowacje konstrukcyjne. W pierwszej grupie zostały przedstawione nowe materiały w konwencjonalnych formach, w drugiej – nowe formy konstrukcyjne z konwencjonalnych materiałów.

Pakiety sprasowanych zużytych opon samochodowych w budownictwie komunikacyjnym. Badania i zastosowania

W artykule opisano przykładów zastosowania i wyniki wybranych badań prowadzonych w ramach projektu badawczego „ReUse – Innowacyjne materiały z recyklingu, zwiększające trwałość obiektów mostowych” (Innotech nr K3/IN3/38/228116/NCBiR/15).

Technologia BIM w projektach mostowych jako element rewolucji przemysłowej 4.0

Nowoczesne technologie wchodzące przebojem do budownictwa, a więc: druk 3D, rzeczywistość wirtualna i rozszerzona, internet, rzeczy zdalnie sterowane lub autonomiczne maszyny budowlane czy chociażby chmura danych, wymagają od pracowników zupełnie nowych umiejętności. Co ważne, praktycznie wszystkie te technologie w większym lub mniejszym stopniu korzystają właśnie z BIM. I tak jak gwałtowna komputeryzacja w latach osiemdziesiątych XX wieku rozpoczęła erę ekspansji zawodów informatycznych, tak rewolucja BIM będzie w najbliższych latach wpływała na zawody związane z budownictwem.

Drony w przeglądach mostów

Systemy przeglądów obiektów mostowych za pomocą dronów używane współcześnie w wysoce rozwiniętych krajach są coraz powszechniej stosowane. Do pełnego przekonania administracji publicznej o zasadności stosowania tego typu rozwiązania konieczne są przeprowadzenie badań i symulacji oraz wykonanie prototypu drona. Wymienione elementy zostaną wykonane w ramach realizowanego projektu „EyeBridge – bezzałogowy system latający przeznaczony do autonomicznego wykonywania przeglądów obiektów mostowych”.

Technologie

Palisady w fundamentowaniu obiektów mostowych

Celami artykułu są próba uporządkowania terminologii, wyjaśnienia kilku nieporozumień i zaproponowanie rozwiązań umożliwiających szerszej uzasadnione technicznie i ekonomicznie wykorzystanie palisad w budownictwie mostowym. Artykuł poświęcony jest palisadom stalowym i betonowym, które w praktyce są najczęściej wykonywane. Palisady wykonuje się również z drewna i kompozytów.

Produkcja prefabrykowanych belek mostowych z punktu widzenia producenta

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. [1] ma już ponad 10 lat. Od tamtej pory w zakresie jakości przygotowywania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zmieniło się bardzo dużo, jednakże z punktu widzenia producenta prefabrykatów mostowych nadal wiele zapisów musi zostać poprawionych.

Kruszywa

Kruszywa węglanowe w budownictwie drogowo-mostowym

O zaletach i możliwościach wykorzystania kruszyw węglanowych w budownictwie drogowo-mostowym mówi Piotr Maciak, przewodniczący Stowarzyszenia Przemysłu Wapienniczego.

Materiały

Współczesne bariery ochronne. Propozycja projektowania płyt chodnikowych i wsporników podchodnikowych mostów na uderzenia pojazdów

W artykule zamieszczonym w „Mostach” w nr. 6/2016 autorzy przedstawili problemy projektowania elementów mostu przenoszących efekty uderzenia pojazdu w barierę, opisując różne podejścia do określania oddziaływań uderzeniowych. Niniejszy artykuł przedstawia propozycję sposobu projektowania kap chodnikowych, wsporników podchodnikowych mostów i elementów łączących kapy i pomosty na uderzenia pojazdów.

Projektowanie

Zagadnienie stateczności ogólnej konstrukcji oporowej z gruntu zbrojonego

Projektując mury oporowe (z gruntu zbrojonego oraz inne), przyczółki mostowe czy nasypy drogowe, należy zawsze analizować możliwość wystąpienia utraty stateczności ogólnej.

Tekla Structures w projekcie Ordsall Chord

Opracowany przez firmę Network Rail wielomiliardowy program North of England (obejmujący różne projekty, w tym: Northern Hub, North West Electrification oraz TransPennine Route Upgrade), to ambitne przedsięwzięcie, mające na celu modyfikację połączeń kolejowych w północnej Anglii. To setki nowych pociągów kursujących każdego dnia i zapewniających miejsca milionom pasażerów rocznie. Projekt Ordsall Chord stanowi kluczową część tego programu.

Realizacje

Montaż konstrukcji stalowej wiaduktu drogowego w dzielnicy Västberga w Sztokholmie

Począwszy od marca 2016 r., firma Vistal Construction prowadziła montaż konstrukcji pomocniczej niezbędnej do rozbiórki istniejącego wiaduktu żelbetowego oraz budowy nowo projektowanego, stalowego wiaduktu drogowego w dzielnicy Västberga w Sztokholmie. Zastosowano metodę nasuwania podłużnego z łukami opartymi na pomoście i następnym ich podniesieniem na pozycję docelową. Dokumentację warsztatową i projekt technologii montażu (w tym nasuwania podłużnego) opracował zespół firmy GTI z Gdańska. Na ich podstawie firma Vistal Construction wykonała montaż konstrukcji stalowej wiaduktu.

Od przeszłości do przyszlości

Tysiącletnia historia polskiej inżynierii mostowej

Historia polskiej inżynierii mostowej jest bogata i obejmuje wiele mało znanych wydarzeń i zapomnianych konstrukcji. Artykuł przedstawia najważniejsze uwarunkowania historyczne mające wpływ na polską inżynierię mostową oraz prezentuje najciekawsze polskie obiekty powstałe na przestrzeni wieków.

Recenzja

Fascynacja mostami – nowe wybitne dzieło z wydawnictwa Ernst & Sohn w Berlinie

W opiniowanej książce autor – architekt i z zamiłowania estetyk mostów – opisuje swoją fascynację mostami, które poznawał i osobiście projektował. Jego rozważania sięgają tradycji przeszłości jako podstawy teraźniejszości projektowania.

Relacje

XXVIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie Budowlane” 2017

22-26 maja w Międzyzdrojach odbyła się XXVIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie Budowlane”, której tematyka poruszała wciąż bardzo aktualne zagadnienia awarii i katastrof budowlanych.

„Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów”

13-14 czerwca w Rosnówku k. Poznania odbyła się już XXVII edycja seminarium „Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów” organizowanego przez Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej oraz Związek Mostowców RP Oddział Wielkopolski.

XI Konferencja Naukowa „Konstrukcje Zespolone”

29 i 30 czerwca w Zielonej Górze odbyła się XI Konferencja Naukowa „Konstrukcje Zespolone”, organizowana przez Instytut Budownictwa, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Komisję Nauki Zielonogórskiego Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

Nadmorskie Spotkanie Mostowców w Rewie

Od 8 do 10.09.2017 r. odbyło się pierwsze Nadmorskie Spotkanie Mostowców w Rewie. Zgromadziło ono niemal 140 uczestników związanych z branżą mostową z całej Polski. Spotkanie zostało połączone z pierwszymi Regatami o Puchar Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. Regaty, które rozegrały się na wodach Zatoki Puckiej, są nawiązaniem do Regat Mostowców o Puchar Mostów Gdańsk. Gościnności uczestnikom spotkania użyczył znajdujący się 25 m od plaży Hotel Skipper.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij