Mosty wydanie nr 1/2018
Mosty wydanie nr 1/2018

 W pierwszym numerze noworocznym m.in.: przygotowania GDDKiA do „akcji zima” - o standardach zimowego utrzymania dróg i mostów, wywiad z Janem Biliszczukiem na temat kondycji polskiej branży mostowej, zastosowanie technologii BIM przy parametryzacji obiektów mostowych, opisy najnowszych realizacji – m.in. nowe kładki dla pieszych nad Zakopianką, a także relacja z tegorocznego Seminarium Wrocławskie Dni Mostowe oraz z LX edycji Technicznych Dni Drogowych. Zapraszamy do lektury!

 

Aktualności

Aktualności

Firma Bentley kończy wdrażanie portfela aplikacji CONNECT Edition, w Małopolsce powstanie 13 tuneli kolejowych, zakończono remont 112-letniego mostu kolejowego nad Bugiem, Krynica Zdrój: w koronach drzew powstaje ścieżka z wieżą widokową na szczycie Drabiakówki, drukowany most 3D w Amsterdamie, ruszyła budowa Mostu Heleńskiego.

Wywiad

Polskie mostownictwo przeżywa obecnie najlepszy okres w historii

O historii polskiego mostownictwa, jego obecnej kondycji, a także na temat najciekawszych obiektów inżynierskich, polskich i zagranicznych w rozmowie z Marleną Machurą mówi profesor Jan Biliszczuk z Politechniki Wrocławskiej.

Temat numeru

Zimowe utrzymanie dróg i mostów - standardy GDDKiA

Jeszcze przed nastaniem zimy GDDKiA dopina na ostatni guzik wszystkie kwestie związane z utrzymaniem dróg w tym okresie. Wymaga to koordynacji wielu jednostek i przygotowania mnóstwo specjalistycznego sprzętu. W artykule przedstawiamy szczegóły przygotowań do „akcji zima”.

Technologie

Posadowienie obiektów inżynierskich na podłożu wzmocnionym

Przedmiotem artykułu jest prezentacja wieloletnich doświadczeń własnych związanych z realizacją projektów bezpośredniego posadowienia drogowych obiektów inżynierskich na podłożu wzmocnionym, szczególnie w coraz powszechniej stosowanej technologii wgłębnego mieszania gruntu z zaczynem cementowym (DSM-wet). Zaprezentowano przykładową realizację oraz omówiono zagadnienie prawidłowego planowania liczby i rodzaju badań geotechnicznych, których wyniki mają ogromny wpływ na optymalizację rozwiązań projektowych, szczególnie w aspekcie stosowania metod in situ wyznaczania parametrów gruntu.

Programowanie graficzne i technologia BIM przy parametryzacji obiektów mostowych

W niniejszym artykule ujęto problem parametryzacji oraz możliwości jej wdrożenia w podejściu BIM na przykładzie rzeczywistej konstrukcji helikalnego mostu dla pieszych. Przedstawiono podstawowe paradygmaty programowania oraz opisano wykorzystanie wybranego środowiska programowania graficznego do tworzenia sparametryzowanych algorytmów modelujących.

Materiały

Beton we współczesnym budownictwie mostowym – wybrane przykłady zastosowania

Beton jest materiałem już od ponad stu lat powszechnie stosowanym na terenie Polski, także do budowy mostów. Teraźniejszość i przyszłość, którą można przewidzieć, wskazują, że nie będzie inaczej. Zastosowanie betonu w mostownictwie jest coraz większe. Jest to trwała tendencja nie tylko w Polsce, ale także w Europie i na świecie.

Wskaźniki materiałowe w mostach z belek sprężonych

W praktyce mostowej spotyka się prefabrykację obejmującą całe przęsła, czasem segmenty lub jako belki tworzące z płytą pomostową dźwigary główne. Do porównywania efektywności różnych technologii budowy mostów stosuje się wskaźniki techniczno--ekonomiczne dotyczące: czasu budowy, finansów, zużycia materiałów lub geometrii przęsła. W artykule analizuje się wskaźniki materiałowe – zużycie betonu oraz stali sprężającej i zbrojeniowej.

Kruszywa

Skały węglanowe jako potencjalny surowiec do produkcji kruszyw stosowanych w betonach konstrukcyjnych

Kruszywo stanowi dominujący objętościowo składnik betonu. Z tego względu jego właściwości znacząco wpływają zarówno na cechy użytkowe mieszanki betonowej, jak też na jakość stwardniałego betonu.

Diagnostyka

Badania odbiorowe obiektu gruntowo-powłokowego rekordowej rozpiętości

Mosty o konstrukcji gruntowo-powłokowej są atrakcyjne, m.in. ze względu na specyficzne walory architektoniczne. Wiadukt tego typu został wzniesiony między innymi w ciągu drogi krajowej nr 16 Grudziądz – Olsztyn na obwodnicy Ostródy. Charakteryzuje się on unikalnym rozmiarem, niespotykanym dla tego typu konstrukcji. W artykule zaprezentowano wybrane wyniki powierzchniowego pomiaru przemieszczeń 3D z wykorzystaniem skanera laserowego.

Racjonalne wnioskowanie potrzeb remontowych w czasie realizacji przeglądów małych drogowych obiektów mostowych

W artykule przedstawiono próbę kategoryzacji potrzeb remontowych małych mostów drogowych na podstawie przeglądów obiektów w ciągach dróg powiatowych.

Analiza wariantowa konstrukcji pomostu zespolonego bez sprężenia podłużnego w mostach łukowych z jazdą dołem z siatkowym układem podwieszenia

W artykule porównano dwie konstrukcje pomostu zespolonego bez sprężenia podłużnego w mostach łukowych z jazdą dołem z siatkowym układem podwieszenia. Przedstawiono korzyści wynikające z umiejscowienia dźwigarów głównych poza obrysem płyty pomostowej.

Projektowanie

Koncepcja architektoniczna podwieszonej, ruchomej kładki dla pieszych przez Motławę w Gdańsku

Prezentowana konstrukcja była przedmiotem międzynarodowego konkursu na ruchomą kładkę dla pieszych przez Motławę w Gdańsku. Przedstawiona koncepcja kładki, zaproponowana przez młody zespół projektowy, zawiązała rywalizację z doświadczonymi biurami projektowymi. Koncepcja wprawdzie nie wygrała konkursu, ale opracowane rozwiązanie stanowi ciekawą alternatywę w odniesieniu do zwycięskiej konstrukcji i jest warte szczegółowej prezentacji.

Realizacje

Mosty nad Ławą i Widawą. Technologia nasuwania podłużnego

Mosty MS-36 i MS-41 to ważne obiekty inżynieryjne powstającej drogi ekspresowej S5. Szczególnie istotny jest most MS-41 nad rzeką Widawą, znajdujący się w bliskim sąsiedztwie Autostradowej Obwodnicy Wrocławia i rozbudowywanego węzła drogowego Wrocław Północ. Ma 750 m długości i razem z mostem MS-36 jest najdłuższym obiektem inżynieryjnym. Wykonawcą obiektów jest firma Astaldi S. p. A.

Kładki dla pieszych nad Zakopianką – inwestycja GDDKiA w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

Idea kładek na DK7 (Zakopiance) powstała w 2008 roku, prace projektowe rozpoczęły się już dziewięć lat temu. Zabiegali o nie zarówno mieszkańcy, jak i samorządowcy. Pierwsza z kładek powstała w Mogilanach i została oddana do użytku 16 września 2009 r. Kładki w Głogoczowie oraz Jaworniku powstały w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.

Relacje

Wrocławskie Dni Mostowe 2017 za nami

27-29 listopada 2017 roku we Wrocławiu odbyła się 13. edycja Seminarium Naukowo-Technicznego Wrocławskie Dni Mostowe – hasłem przewodnim spotkania były „Przemiany w projektowaniu i technologiach budowy”. Seminarium poprzedzały jednodniowe warsztaty dotyczące zagadnień systemów sprężania i podwieszania konstrukcji. Podczas sesji otwarcia miało miejsce również ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w ramach IX edycji Konkursu Mostowego magazynu „Mosty”.

Miejskie obiekty mostowe

19-20 października w Darłówku odbyła się siódma już edycja seminarium „Miejskie obiekty mostowe”, organizowanego przez Oddział Zachodniopomorski oraz Oddział Wielkopolski Związku Mostowców RP.

IX Konkurs Mostowy im. Maksymiliana Wolffa

Podczas Seminarium Wrocławskie Dni Mostowe 2017 redakcja czasopisma „Mosty” miała przyjemność ogłosić wyniki IX edycji Konkursu Mostowego i wręczyć statuetki firmom, które zgłosiły zwycięskie obiekty.

XXXVII Seminarium Techniczne PSWNA

25-27 października w Jachrance odbyło się XXXVII Seminarium Techniczne PSWNA. Tematem przewodnim jesiennej edycji konferencji były asfalty wymiarowe. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

LX Techniczne Dni Drogowe

8-10 listopada 2017 r. w Zakopanem odbyła się jubileuszowa edycja Technicznych Dni Drogowych, organizowanych przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, SITK RP oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij