Mosty wydanie nr 2/2018
Mosty wydanie nr 2/2018

 

W numerze m.in.: renowacja obiektów mostowych i zabezpieczenia antykorozyjne, remonty i wzmocnienia betonowych obiektów mostowych, analiza zmian w technologii sprężania i podwieszania konstrukcji mostowych, wzmacnianie podłoża gruntowego i monitorowanie budowy podpór mostowych w trudnych warunkach geotechnicznych oraz realizacja numeru – obiekt mostowy E-2 pod Wałczem w technologii nasuwania podłużnego. Zapraszamy do lektury!

 

Aktualności

Aktualności

W Aktualnościach: XVII Seminarium Geotechnika dla inżynierów, XLI Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii, Przez Węzeł Poronin pojedziemy jeszcze w tym roku, Tunel średnicowy odmieni łódzką sieć kolejową, Jest już projekt Mostu Kłodnego w Szczecinie, Przeprawa na Krym

Z życia ZMRP

Z życia ZMRP

Nowy dział redagowany przez honorowego patrona czasopisma - Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej: komunikaty oraz inne, istotne dla branży i członków Związku informacje.

Realizacja numeru

Obiekt mostowy E-2 pod Wałczem w technologii nasuwania podłużnego

Na początku lutego w miejscowości Wałcz zakończył się ostatni etap realizacji ustroju nośnego estakady E-2 projektowanej przez zespół YLE Inżynierowie Sp. z o.o na budowie obwodnicy Wałcza DK nr 10, realizowanej przez firmę Energopol-Szczecin S.A. Jest to największy obiekt inżynierski budowany w ramach tej inwestycji – prawa, dłuższa nitka wspomnianej estakady liczy 764,91 m, lewa – 760,49 m długości. Prace wykonawcze na obwodnicy Wałcza mają zakończyć się jeszcze w tym roku.

Nasuwanie podłużne estakady E-2 w ciągu obwodnicy Wałcza

Energopol, Generalny Wykonawca obwodnicy Wałcza, powierzył firmie BBR Polska, poza wykonaniem sprężenia, także realizację nasuwania podłużnego estakady E-2. W artykule przedstawiono szczegóły dotyczące technologii nasuwania oraz organizacji prac budowlanych.

Wywiad

Zabezpieczenia antykorozyjne obiektów drogowych na coraz lepszym poziomie

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego dr inż. Agnieszka Królikowska w rozmowie z redakcją opowiada o jakości powłok antykorozyjnych, poziomie wiedzy na ich temat wśród inwestorów i wykonawców oraz o programie tegorocznego Międzynarodowego Kongresu Antykorozyjnego EUROCORR.

Temat numeru

Idealny kontrakt dotyczący wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych na nowych i remontowanych obiektach mostowych. Cz. II. Renowacja obiektów mostowych

Na podstawie wieloletnich doświadczeń w projektowaniu i nadzorach nad wykonywaniem zabezpieczeń antykorozyjnych na obiektach mostowych autorzy przedstawiają w artykule swoje spostrzeżenia, czego należy żądać i czego unikać, aby wykonywane zabezpieczenia miały wysoką trwałość, a prace kontraktowe przebiegały płynnie. Artykuł jest kontynuacją publikacji, która ukazała się w numerze 5/2017 czasopisma „Mosty”.

Remonty i wzmocnienia betonowych obiektów mostowych – diagnostyka, projektowanie, wykonawstwo

W artykule opisano wybrane zagadnienia dotyczące diagnostyki konstrukcji betonowych z wykorzystaniem nowoczesnych metod pomiarowych, specyfikę i wymagania związane z projektowaniem remontów przy zastosowaniu specjalistycznych materiałów do napraw, wzmocnień i zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji betonowych oraz problemy związane z wykonawstwem i kontrolą odbiorową tego typu prac remontowych. Poszczególne fragmenty artykułu zilustrowano przykładami badań diagnostycznych oraz błędów i nieprawidłowości związanych z remontami betonowych konstrukcji mostowych.

Zagrożenia korozyjne obiektów komunikacyjnych i hydrotechnicznych budowli śródlądowych i morskich

W artykule autorzy przedstawiają zagrożenia korozyjne, które oddziałują na żelbetowe obiekty komunikacyjne oraz hydrotechniczne budowle śródlądowe i morskie. Przedstawiony został system technologiczno--materiałowy oparty o materiały polimerowo--cementowe, które są preferowane do napraw i ochrony tego typu obiektów.

Technologie

Czy lepsze jest wrogiem dobrego, czyli co się zmienia w technologii sprężania i podwieszania konstrukcji mostowych?

W artykule przedstawiono zmiany zachodzące w technologii sprężania oraz podwieszania konstrukcji mostowych (w tym również mostów extradosed) na tle ich historycznego pochodzenia. Podkreślono osiągnięcie bardzo wysokiego poziomu technologii napinania poprzez doskonalenie istniejących, a nie zupełnie nowych rozwiązań. Autor przedstawia także nowości, jakich należy się spodziewać w następnym wydaniu Biuletynu 30.

Strefa zakotwień cięgien sprężających w elementach kablobetonowych

Strefa zakotwień jest miejscem, którego prawidłowe projektowanie wymaga nie tylko dokładnego doboru znanych wartości w procedurze obliczeniowej. Każdy z przypadków wymaga indywidualnej uwagi, podczas, gdy dostępne dane i zalecenia mają charakter fragmentaryczny. Niniejszy artykuł poświęcony jest zagadnieniu pracy strefy zakotwień i zasadom prawidłowego kształtowania jej zbrojenia.

Prefabrykowane, żelbetowe konstrukcje gruntowo-powłokowe Charakterystyka i warunki stosowania

W artykule opisano możliwości budowy gruntowo-powłokowych obiektów inżynierskich z prefabrykowanych elementów betonowych. Scharakteryzowano ich zalety i przedstawiono możliwe sposoby realizacji. Podano podstawowe zasady ich kształtowania i wykonywania pozwalające na uzyskanie wymaganej trwałości.

Rozwój technologii budowy mostów o średniej i dużej rozpiętości przęseł z dźwigarów walcowanych

W referacie przedstawiono zastosowanie dźwigarów walcowanych do budowy ustroju nośnego mostu o rozpiętości przęsła powyżej 50 m. W artykule podano informacje dotyczące przebudowanego mostu w Opolu, uzupełnione o dane uzyskane po zakończeniu budowy i przeprowadzeniu obciążenia próbnego. Ponadto naświetlono dalszy rozwój technologii prowadzący do aplikacji w mostach o dużej rozpiętości i tym samym do możliwości stosowania belek walcowanych na obszarze rozpiętości.

Wzmacnianie podłoża gruntowego i monitorowanie budowy podpór mostowych w trudnych warunkach geotechnicznych

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące wzmocnienia słabonośnego podłoża gruntowego z użyciem kolumn żwirowych i współpracującego materaca geosyntetycznego oraz sposób monitorowania zachowania się przyczółków mostowych budowanych w trudnych warunkach geotechnicznych.

Geosystemy jako sposób na ograniczenie emisji dwutlenku węgla

W artykule przedstawiono istotę stosowania geosystemów jako sposobu na ograniczenie szkodliwego wpływu konstrukcji budowlanych na środowisko poprzez ograniczenie „wbudowanej emisji dwutlenku węgla”, przykłady ich zastosowań oraz kryteria doboru odpowiedniego rozwiązania.

Kruszywa

Charakterystyka litologiczna wapieni dewońskich jako kopaliny użytecznej do produkcji kruszyw do betonów

W artykule przedstawiono wyniki analizy petrograficznej wapieni dewońskich. Kruszywa produkowane z wapieni z rejonu świętokrzyskiego charakteryzują się dużą odpornością na rozdrabnianie i są całkowicie mrozoodporne. Autor przedstawia również inne wybrane właściwości tych kruszyw, wskazując, że mogą być one z powodzeniem wykorzystywane do produkcji betonów.

Projektowanie

Most na kołach. „Most Zwierzyniecki Kopiuj – Wklej” – projekt zrealizowany w ramach Europejskiej Stolicy Kultury

W artykule autorzy prezentują projekt „Most Zwierzyniecki Kopiuj – Wklej”, zrealizowany w ramach programu „Mosty” organizowanego przez Europejską Stolicę Kultury, Wrocław 2016. Głównym celem projektu było wykonanie modelu mostu Zwierzynieckiego w skali 1:4, który powinien w jak największym stopniu odzwierciedlać obiekt rzeczywisty.

Relacje

„Zarządzanie infrastrukturą drogową – Road Asset Management” IX Podkarpackie Spotkanie Dyskusyjne

7-8 grudnia 2017 r. w Łańcucie odbyło się Podkarpackie Spotkanie Dyskusyjne. Rozmowy oscylowały wokół zagadnień zarządzania infrastrukturą drogową, w tym poruszano także problemy zarządzania mostami.

Wspomnienia z Wypraw Mostowych

13 stycznia br. w sali konferencyjnej Politechniki Krakowskiej odbyło się spotkanie uczestników Wypraw Mostowych „Białoruś, Litwa, Obwód Kaliningradzki” i „Sri Lanka 2017” oraz zaproszonych gości, połączone z wystawą fotografii Jana Zycha.

Wielki Bal Charytatywny – rekord aukcji!

10 lutego br. w hotelu Hilton odbył się Wielki Bal Charytatywny Infrastruktury i Budownictwa.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij