Mosty wydanie nr 3-4/2018
Mosty wydanie nr 3-4/2018

W numerze m.in.: beton w budownictwie mostowym, przegląd polskich inwestycji tunelowych: tunel pod Ursynowem, pod Świną, pod Luboniem Małym, w Krakowie; przegląd urządzeń dylatacyjnych wybranych obiektów mostowych, ryzyko w stosowaniu barier ochronnych na obiektach mostowych, opis realizacji: krakowska łącznica kolejowa, most nad osuwiskiem w Kąclowej oraz roboty mostowe w ciągu drogi ekspresowej S17; wywiad z prof. dr. hab. inż. Antonim Tajdusiem na temat budownictwa tunelowego w Polsce. Zapraszamy do lektury!

Aktualności

Aktualności

Nowa publikacja dr. hab. inż. T. Siwowskiego; Pierwszy stalowy most wydrukowany w technologii 3D; Konsorcjum z firmą PORR wygrało zlecenie na realizację największego projektu tunelowego w Austrii; Podgrzewana nawierzchnia w Tunelu pod Martwą Wisłą, Jubileuszowa konferencja DNI BETONU 2018

Z życia ZMRP

Z życia ZMRP

Porozumienie z Elamed Media Group, wydawcą Mostów; Zebranie zarządu; Umowa z IBDiM.

Realizacja numeru

Krakowska łącznica kolejowa Wygodniejsze i szybsze podróże

Zbudowana łącznica kolejowa umożliwiła uruchomienie szybkiego i bezpośredniego połączenia kolejowego na trasie Kraków Główny – Skawina oraz dalej do Oświęcimia i Zakopanego. Dzięki temu nie są już konieczne postoje pociągów osobowych na stacji Kraków Płaszów, które były potrzebne do zmiany kierunku jazdy. Po zakończeniu inwestycji podróż z Krakowa do Zakopanego skróciła się o około 15 minut.

Wywiad

Musimy zmienić sposób myślenia o budownictwie tunelowym

W Polsce obserwujemy rosnącą liczbę inwestycji tunelowych. Z prof. dr. hab. inż. Antonim Tajdusiem, kierownikiem Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie, rozmawiamy o tym, co jest tego powodem, oraz o doświadczeniach i wiedzy polskich inżynierów w zakresie budownictwa tunelowego.

Artykuły sponsorowane

Innowacyjny system EGP firmy Aprofi – polska innowacja godna uwagi

Firma Aprofi z Dębicy działa na rynku geotechnicznym od 2005 roku. Od początku swojej działalności stawia na innowacje. Każde zlecenie, które otrzymywała i zrealizowała, było analizowane w kontekście możliwości innowacyjnego rozwiązania. Na bazie wykonywanych robót narodził się pomysł, którego celem miało być zwiększenie nośności pali oraz ograniczenie ryzyka związanego z niewłaściwym wykonawstwem pali.

Inwestycje

Kładka pieszo-rowerowa w Warszawie

W Warszawie lada moment ruszy budowa ponad 400-metrowej przeprawy pieszo-rowerowej, która połączy Powiśle z Pragą. Wyłoniono już zwycięski projekt kładki, która ma szansę stać się architektoniczną ikoną stolicy.

Temat numeru

Domieszki regulujące czas wiązania betonu w budownictwie mostowym

W artykule omówiono zakres stosowania i podstawowe efekty działania domieszek opóźniających i przyspieszających wiązanie i twardnienie cementu w zależności od różnych czynników technologicznych i ich konsekwencje dla właściwości mieszanki betonowej oraz stwardniałego betonu w budownictwie mostowym.

Cementy specjalne w budownictwie mostowym na przykładzie inwestycji w Polsce

Tylko w 2018 roku w Polsce przewiduje się oddanie do użytku 450 km dróg krajowych i autostrad [1]. Tak duża liczba oznacza również budowę wielu konstrukcji mostowych, do budowy których wymagania w zakresie wykorzystywanych materiałów są bardzo wysokie. Takie wymagania dotyczą zarówno betonów mostowych, jak i cementów specjalnych wykorzystywanych do ich produkcji. Cementy specjalne CEM I 42,5 N-SR3/NA i CEM I 52,5 N-SR3/NA, produkowane w należącej do Lafarge Cementowni Kujawy, już od lat wykorzystywane są w budownictwie mostowym w Polsce.

Metody badania efektów działania domieszek napowietrzających do betonu

Beton mostowy musi wykazywać bardzo wysoką trwałość. W tym celu stosuje się m.in. jego napowietrzenie za pomocą domieszek napowietrzających. W artykule omówiono problematykę doświadczalnej oceny efektów działania domieszek napowietrzających oraz metody ich badania przydatne przy projektowaniu i wykonywaniu betonu napowietrzonego

Technologie

Mosty network arch z zastosowaniem dwuteowników HD giętych na zimno

Od pewnego czasu w Polsce budowane są obiekty typu network arch z zastosowaniem w konstrukcji łuków dwuteowników walcowanych. Uzyskane doświadczenia i ekonomiczna konstrukcja spowodowały, że rozwiązanie to przyjęło się i obecnie zaczyna przybierać na znaczeniu na tyle, że konieczne stało się podjęcie prac badawczych prowadzących do wyjaśnienia pewnych specyficznych kwestii charakterystycznych dla tego rodzaju konstrukcji, a zaobserwowanych przez projektantów podczas realizacji inwestycji.

W pełni prefabrykowany most żelbetowy – pierwsza realizacja w Polsce

W artykule autorzy prezentują kolejne stadia realizacji pierwszego w Polsce w pełni prefabrykowanego obiektu mostowego. Obiekt powstał w ramach inwestycji pod nazwą „Rozbiórka przepustu drogowego i budowa mostu na rzece Bargłówka”. Zlokalizowany jest w km roboczym 0+126.10 drogi powiatowej nr 1116B na odcinku Bargłów Kościelny – Stara Kamionka na terenie gminy Bargłów Kościelny.

Materiały

Wybrane rodzaje urządzeń dylatacyjnych niektórych dużych drogowych obiektów mostowych

Artykuł jest krótkim przedstawieniem wybranych rodzajów urządzeń dylatacyjnych niektórych dużych polskich drogowych obiektów mostowych zrealizowanych od przełomu wieków i pokazuje różnorodność zastosowanych rozwiązań.

Wymagania materiałowe dla stali zbrojeniowej według obowiązujących norm w kontekście projektowania mostów

W zakresie produkcji stali zbrojeniowej od czasów ostatnich aktualizacji norm PN-B i PN-S do projektowania konstrukcji dokonał się olbrzymi postęp, oferta rynkowa hut stali jest obecnie znacznie bogatsza, a wyroby mają o wiele wyższą jakość. Warto mieć prawidłowe rozeznanie i wiedzieć, na jakie parametry stali poza wytrzymałością na rozciąganie należy zwrócić uwagę, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo konstrukcji.

Ryzyka w stosowaniu połączeń barier ochronnych oraz osłon dla motocyklistów na obiektach mostowych

Po ośmiu latach stosowania normy EN 1317 oraz wytycznych GDDKiA dla barier ochronnych w Polsce można powiedzieć, że przeszliśmy od rozumienia podstawowych parametrów funkcjonalnych barier do analizy szczegółowych rozwiązań w zakresie stosowania wyposażenia dodatkowego barier, takiego jak osłony przeciwolśnieniowe czy osłony dla motocyklistów. Problemy sprawia również poprawne łączenie barier mostowych z drogowymi, a spowodowane jest to głównie brakiem regulacji krajowych.

Wyposażenie mostów i kontrola drgań

W artykule przedstawiono urządzenia wyposażenia i kontroli drgań mostów. Szerzej opisano masowe tłumiki drgań oraz urządzenia tłumienia wiskotycznego.

Kruszywa

Kruszywa węglanowe jako składnik betonów konstrukcyjnych eksploatowanych w trudnych warunkach środowiskowych

W artykule przedstawiono program badań dotyczących zastosowania kruszyw węglanowych w budownictwie i drogownictwie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego na Akademii Górniczo-Hutniczej.

Projektowanie

Współpraca środowisk SOFiSTiK oraz Wolfram Mathematica przy projektowaniu konstrukcji mostowych

Celem artykułu jest przybliżenie metody komunikacji niestrukturalnej I&O (Input & Output) oprogramowania SOFiSTiK oraz Wolfram Mathematica. Przedstawiono przykłady opisujące rozszerzone możliwości obliczeniowe dzięki kooperacji środowiska FEM oraz CAS, m.in. poszukiwanie miejsca zerowego funkcji celu w złożonym modelu obliczeniowym oraz zagadnienie ewaluacji linii wpływu rozdziału poprzecznego obciążenia metodą z wykorzystaniem FEM.

Projektowanie mostów według Eurokodów oraz polskich norm PN-S na przykładzie przejścia dla zwierząt PZ-2 w Kościerzynie

Przedmiotem artykułu jest analiza porównawcza prowadzenia obliczeń statyczno-wytrzymałościowych prowadzonych zgodnie z polską normą oraz Eurokodami. Szczególną uwagę zwrócono na różnice w przyjmowaniu obciążenia eksploatacyjnego, na różne podejście obu systemów norm do wyznaczania współczynnika dynamicznego tego obciążenia oraz na przyjmowaną wytrzymałość betonu na ściskanie. Artykuł wskazuje, że istnieje możliwość redukcji dynamicznej oddziaływania ruchomego przyjmowanego zgodnie z Eurokodem.

Realizacje

Most nad osuwiskiem Estakada w Kąclowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 981

Droga wojewódzka nr 981 łączy Krynicę z północną częścią Polski. W latach 2010-2014 na tej drodze w wyniku intensywnych i długotrwałych opadów uaktywniły się dwa rozległe osuwiska w miejscowości Kąclowa – pierwsze osuwisko przy granicy z Florynką i drugie przy wyjeździe z centrum miasta. Obydwa osuwiska bardzo utrudniły komunikację na DW981 na odcinku Grybów – Krynica, a w szczególności możliwość przejazdu pojazdów powyżej 3,5 tony.

Roboty mostowe w ciągu drogi ekspresowej S17 na odcinku Garwolin – Kurów

Trasa będzie przebiegała po północno-wschodniej stronie istniejącego odcinka drogi krajowej nr 17, omijając zabudowę miejscowości: Niwa Babicka, Nowa Dąbia oraz Ryki, a następnie na wysokości miejscowości Sierskowola, równolegle do istniejącej drogi krajowej nr 17 po jej południowo--zachodniej stronie. Na tym odcinku powstanie łącznie 26 obiektów mostowych.

Budownictwo tunelowe

Rośnie liczba inwestycji tunelowych w Polsce

W bieżącym wydaniu „Mostów” rozpoczynamy publikację nowego działu „Budownictwo tunelowe”, w którym będziemy prezentować najświeższe informacje dotyczące planowanych i trwających inwestycji tunelowych w Polsce i na świecie. Towarzyszyć im będą publikacje merytoryczne z zakresu technologii budowy tuneli, tworzone przez doświadczonych inżynierów budownictwa podziemnego.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij