Mosty wydanie nr 5/2018
Mosty wydanie nr 5/2018

W numerze m.in.: posadowienie i fundamentowanie obiektów mostowych, beton samozagęszczalny w budownictwie mostowym oraz historia opracowania i wdrożenia połączenia ścinanego typu composite dowels. Zachęcamy do lektury opisów najnowszych realizaji mostowych, m.in. Mostu  Niepodległości na obwodnicy Ostródy, mostów kolejowych na Wiśle w Krakowie czy jednego z obiektów powstających na „zakopiance”. Zapraszamy do lektury!

Aktualności

Aktualności

Co ze stanem polskich mostów?, most na Sanie w Jarosławiu, pierwszy wiadukt na trasie S7 Lubień - Rabka-Zdrój oddany do użytku.

Z życia ZMRP

Z życia ZMRP

Nadzwyczajne Krajowe Zebranie Delegatów ZMRP, informacje o podstawowych zmianach w statucie ZMRP, wręczenie nagród w konkursie fotograficznym i w konkursie Dzieło Mostowe Roku.

Realizacja numeru

MS-4 – Most Niepodległości

20 czerwca br. oficjalnie oddano do użytku obiekt inżynierski MS-4, któremu w związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nadano nazwę Most Niepodległości.

Inwestycje

Mosty kolejowe przez Wisłę w Krakowie

Przedmiotem artykułu są kolejowe obiekty mostowe nad Wisłą w ciągu modernizowanego 18-kilometrowego fragmentu linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice.

Kładka Berdychowska w Poznaniu

W czerwcu br. ogłoszono wyniki konkursu na wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kładki pieszo-rowerowej nad korytem Warty oraz Cybiny. Obiekt będzie stanowić połączenie komunikacyjne rejonu Kampusu Politechniki Poznańskiej, czyli tzw. Berdychowa, z południową częścią Ostrowa Tumskiego i lewobrzeżną częścią Poznania w rejonie Chwaliszewa. Po powstaniu kładki skorzystają na niej zarówno piesi, jak i rowerzyści, dla których przeprawa będzie uzupełnieniem infrastruktury rowerowej po obu stronach Warty.

Temat numeru

Badania podłoża do projektowania mostów – cz. I

Badania podłoża gruntowego określające jego budowę i parametry geotechniczne są niezbędną podstawą projektowania posadowienia mostów. Błędy i niedostatki rozpoznania powodują dodatkowe koszty i utrudnienia realizacji oraz zagrażają bezpieczeństwu mostów. Ważniejsze od stosowania norm i wytycznych są doświadczenie i kompetencja geotechnika dokumentatora.

Procedura obliczania fundamentu podpory obiektu mostowego na palach wierconych z iniekcją pod podstawami

W artykule przedstawiono procedurę obliczania fundamentu podpory mostowej posadowionej na palach wierconych wielkośrednicowych z iniekcją pod podstawami. Zastosowano autorską metodę prognozowania krzywej osiadania pala z iniekcją oraz nowe podejście do obliczania statycznego fundamentów palowych.

Technologie

Historia opracowania i wdrożenia połączenia ścinanego typu composite dowels. Cz. I – poziom połączenia ścinanego i poziom przekroju poprzecznego

Połączenie composite dowels umożliwia tworzenie nowego rodzaju konstrukcji zespolonych. Po około 10 latach wdrożeń opracowywane są przepisy projektowe na poziomie europejskim. W artykule przedstawiono, jak przebiegały prace, które doprowadziły do wdrożeń i powstania przepisów projektowania.

Kruszywa

Właściwości kruszywa otrzymanego z wapienia pobranego selektywnie ze złoża Trzuskawica

Niniejszy artykuł poświęcono ocenie właściwości kruszywa wapiennego wyprodukowanego w zakładzie Trzuskawica z selektywnie pozyskanego złoża.

Materiały

Beton samozagęszczalny o niskim cieple hydratacji

W artykule przedstawiono koncepcję projektowania samozagęszczalnych betonów o niskim cieple hydratacji przeznaczonych do konstrukcji masywnych i konstrukcji wykonywanych w okresie podwyższonych temperatur. Przedstawiono przykładowe betony samozagęszczalne zaprojektowane wg tej koncepcji, wykazując, że charakteryzują się one właściwościami reologicznymi stabilnymi w czasie, niskim wydzielaniem ciepła oraz dobrymi właściwościami wytrzymałościowymi. Dzięki stosowaniu cementów o małej ilości klinkieru oraz dodatków mineralnych betony te spełniają warunki stawiane betonom niskoemisyjnym (betonom zielonym).

Recenzja

Beton ultrawysokiej sprawności – wydawnictwo Ernst & Sohn w Berlinie

Książka ma siedem rozdziałów, z których pierwszy zawiera rys historyczny betonu UHPC, drugi – jego idee i właściwości techniczne, trzeci koncentruje się na jego właściwościach mechanicznych, czwarty dotyczy jego trwałości, piąty prezentuje zasady potrzebne przy projektowaniu, szósty skupia się na sprawach prefabrykacji i łączenia elementów, a siódmy zawiera dużą liczbę praktycznych przykładów wykonanych konstrukcji; tutaj przywołane zostaną ogólnie tylko przykłady mostów.

Fascynacja mostami – nowe wybitne dzieło wydawnictwa Ernst & Sohn w Berlinie

W opiniowanej książce autor – architekt i z zamiłowania estetyk mostów – opisuje swoją fascynację mostami, które poznawał i osobiście projektował. Jego rozważania sięgają tradycji przeszłości jako podstawy teraźniejszości projektowania. Książka składa się z trzech części, będących ogniwami jednej wspólnej i kolejno odkrywanej idei wzajemnego uwarunkowania.

Realizacje

Budowa wiaduktu w ciągu drogi ekspresowej S7 jako przykład skutecznej optymalizacji rozwiązań projektowych

W artykule zaprezentowano zamienne rozwiązania konstrukcyjne względem pierwotnych założeń projektowych, które umożliwiły Wykonawcy sprawne wykonanie realizowanego obiektu.

Budowa obiektu nr 22 na „zakopiance”

Budowa górskiego etapu drogi S7, czyli „zakopianki”, pomiędzy miejscowościami Lubień i Zabornia podzielona została na trzy zadania. Odcinek III, którego trasa przebiega od miejscowości Skomielna Biała do Zaborni, wraz z fragmentem DK47 do miejscowości Chabówka, jest najkrótszy. Jego długość wynosi zaledwie 6,3 km, jednakże aż 2,1 km trasy przebiega po obiektach inżynierskich. Sumaryczna długość wszystkich obiektów realizowanych na tym odcinku wynosi natomiast 3,15 km.

Wpływ eksploatacji górniczej na obiekty inżynierskie – budowa drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica

Budowa drogi ekspresowej S3 na terenie Polski jest prowadzona w wymagającym terenie, zarówno pod względem stosowanych technologii, jak i wiedzy eksperckiej zaangażowanych w nią inżynierów. Do jednych z najciekawszych należą prace budowlane na odcinku Nowa Sól – Legnica w odcinku IV, prowadzonym przez konsorcjum firm Mota-Engil. Odbywały się one w strefie wpływu eksploatacji górniczej i wymagały zabezpieczeń przeciwko jej negatywnym skutkom.

Budownictwo tunelowe

Tunel główny pod przełęczą Brenner

Konsorcjum spółek grupy PORR zrealizuje spektakularny projekt tunelowy – tunel główny pod przełęczą Brenner: odcinek H51 Pfons-Brenner w Austrii. Przełęcz Brenner to leżąca na wysokości 1370 m n.p.m. najważniejsza z alpejskich przełęczy na granicy Włoch i Austrii. Co roku przejeżdża nią ponad 2 mln samochodów ciężarowych. Planowany tunel ma być obiektem łączącym Austrię i Włochy.

Relacje

Konferencja KONSTRUKCJE SPRĘŻONE KS2018

18-20 kwietnia w Krakowie odbyła się III edycja Konferencji Naukowo-Technicznej KONSTRUKCJE SPRĘŻONE zorganizowanej przez Katedrę Konstrukcji Sprężonych Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Dzień poprzedzający Konferencję został poświęcony warsztatom, które propagowały praktyczną wiedzę w zakresie: modelowania, projektowania oraz wykonywania konstrukcji sprężonych.

Fora Drogowe Polskiego Kongresu Drogowego

W artykule relacje z III Lubelskiego Forum Drogowego, VI Śląskiego Forum Drogownictwa oraz III Pomorskiego Forum Drogowego.

XXIV Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego Autostrada-Polska

Od 8 do 10 maja w Targach Kielce odbyła się kolejna edycja Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego Autostrada-Polska wraz z towarzyszącymi Międzynarodowymi Targami Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych MASZBUD oraz Międzynarodowymi Targami Transportu Drogowego – Pojazdy Użytkowe ROTRA.

Konferencja Naukowo-Techniczna „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego”

9-11 maja w Kielcach-Cedzynie odbyła się XV Konferencja Naukowo-Techniczna „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego” zorganizowana przez Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Kielce.

Ósme motocyklowe spotkanie Mostowców

26-27 maja w Wąsoszu (gm. Szubin) odbyło się zorganizowane przez Oddział Wielkopolski Związku Mostowców RP ósme spotkanie motocyklowe mostowców z całej Polski.

Seminarium „Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów”

12-13 czerwca w Rosnówku k. Poznania odbyła się już XXVIII edycja Seminarium „Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów” organizowanego przez Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej oraz Oddział Wielkopolski Związku Mostowców RP.

VI Kongres Infrastruktury Polskiej

14 czerwca w Warszawie odbył się VI Kongres Infrastruktury Polskiej zorganizowany przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR oraz serwis internetowy RynekInfrastruktury.pl. Tematyka tegorocznego Kongresu obejmowała obszary związane z inwestycjami infrastruktury drogowej i kolejowej, planami rozwojowymi żeglugi śródlądowej oraz ze strategicznymi inwestycjami z obszaru infrastruktury transportowej.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij