Mosty wydanie nr 6/2018
Mosty wydanie nr 6/2018

W numerze m.in.: generowanie modeli analitycznych z użyciem programowania graficznego Dynamo, standard IFC w obiektach mostowych, wybrane aspekty tworzenia modeli BIM obiektów mostowych, badania podłoża do projektowania mostów. Zachęcamy do lektury opisów najnowszych realizacji mostowych, m.in. obiektów inżynierskich na drodze ekspresowej S5 na odcinku Jaroszewo – granica województwa czy konstrukcji oporowych w systemie optemBLOK na inwestycji „Budowa obwodnicy Oświęcimia”, a także najlepszych realizacji mostowych 2018 roku. Zapraszamy do lektury!

Aktualności

Aktualności

Otwarcie obwodnicy Gdowa, zawalił się most na Sardynii, drugi most w Mielcu, umowa na S3 z najdłuższym tunelem w Polsce, przetarg na koncepcje programowe dla drogi S74 w woj. świętokrzyskim, VI Konferencja Mostowa ,,Mosty - Tradycja i Nowoczesność".

Konferencja drogowo-mostowa

3-5 października w Katowicach odbyła się druga edycja konferencji drogowo-mostowej „Warunki gruntowe a projektowanie oraz budowa dróg i mostów” zorganizowana przez czasopisma „Mosty” i „Magazyn Autostrady”.

Z życia ZMRP

Z historii ZMRP

Powstanie związku i obecne czasy. Prof. K. Furtak Honorowym Członkiem ZMRP

Realizacje

Realizacje mostowe 2018 roku

Tradycyjnie w ostatnim wydaniu „Mostów” w roku prezentujemy krótki przegląd wybranych realizacji mostowych oddanych do użytku w ostatnich dwunastu miesiącach. Obiekty te zostały także zgłoszone do dziesiątej edycji Konkursu Mostowego im. Maksymiliana Wolffa organizowanego przez magazyn „Mosty”.

Wywiad

Najnowsze inwestycje Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

Z Tomaszem Pałasińskim, dyrektorem Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, rozmawiał Janusz Mincewicz.

Temat numeru

Generowanie modeli analitycznych z użyciem programowania graficznego Dynamo

Model BIM stosowany jest dziś jako współczesna, wielowątkowa i multimedialna baza wiedzy o konstrukcji inżynierskiej. Artykuł przedstawia utworzone przez autorów oprogramowanie służące korekcie geometrii modelu analitycznego, który choć automatycznie, to jednak często wadliwie, generowany jest wprost z modelu BIM 3D. Dzieje się tak często, gdy model BIM tworzony jest przez operatorów niemających wystarczająco dużego doświadczenia w analizie MES konstrukcji budowlanych. Logika tych nowych i przeznaczonych do bezpłatnego użycia narzędzi została opisana i przedstawiona na kilku przykładach.

Standard IFC w obiektach mostowych. Wprowadzenie

Artykuł zawiera opis technologii BIM oraz standardu IFC ze szczególnym uwzględnieniem branży mostowej. Główny nacisk został położony na specyfikację i związane z nią standardy. Wprowadzony został opis dokumentu IDM określający zakres danych zawartych w formacie IFC. Opis IFD wyjaśnił wątpliwości dotyczące definicji przechowywanej informacji. Wprowadzenie do IFC w obiektach mostowych zostało pokazane na przykładzie projektowania i inspekcji.

Wybrane aspekty tworzenia modeli BIM obiektów mostowych

W artykule opisano możliwości edycyjne i wpływ wybranych metod modelowania na kompletność i użyteczność trójwymiarowego odwzorowania rzeczywistych obiektów mostowych. Powstałe w ten sposób modele można wykorzystać w bardziej rozwiniętych formach zarządzania informacją, objętych ramami technologii BIM. W kontekście budownictwa infrastrukturalnego przeanalizowano luki w istniejących zasobach narzędziowych, funkcjonalnych i standardach, w większości przystosowanych dziś do dziedziny budownictwa kubaturowego.

Inwestycje

W Bydgoszczy powstanie nowa kładka

10 października br. konsorcjum firm Gotowski i Kormost podpisało umowę z Komunalnym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy na budowę kładki łączącej osiedla Czyżkówko i Jachcice. Oprócz funkcji komunikacyjnej kładka umożliwi również przerzucenie ciepłociągu nad Brdą.

Technologie

Badania podłoża do projektowania mostów – część II

Badania podłoża gruntowego są podstawą projektowania posadowienia mostów. Określenie wiarygodnych wartości parametrów geotechnicznych należy do najtrudniejszych zadań autorów dokumentacji badań. Wybór wartości do projektowania posadowień jest decyzją projektanta. Część I artykułu została opublikowana w magazynie „Mosty”, nr 5/2018 (s. 28-31).

Jak wzmocnić konstrukcje stalowe?

Jak wynika z najnowszych raportów, w najbliższych latach w Polsce możemy spodziewać się przyspieszenia inwestycyjnego w segmencie inżynieryjnym. W planach mamy realizację dużych projektów infrastrukturalnych – mostowych, hydrotechnicznych i drogowych. Przedstawiane programy inwestycyjne dają nadzieję na utrzymanie dobrej koniunktury w tej branży.

Profile gorącowalcowane – zaawansowane rozwiązania do budowy ekonomicznych i trwałych mostów – część I

Współczesne budownictwo wywiera coraz silniejszy nacisk na stosowanie rozwiązań optymalizujących koszty budowy oraz usprawniających przebieg realizacji konstrukcji mostowych. Opisane rozwiązania bazują na systemach zespolonych wykorzystujących profile gorącowalcowane, które w połączeniu z konstrukcją betonową umożliwiają tworzenie konstrukcji odpowiadających potrzebom współczesnego rynku, szczególnie w zakresie średnich rozpiętości przęseł.

Symulacje numeryczne testów zderzeniowych barier ochronnych

W pracy przedstawiono metodykę budowy modelu obliczeniowego ukierunkowanego na badania zderzeniowe w środowisku metody elementów skończonych. Opisano etapy tworzenia takiego modelu, jego modyfikacji oraz sprawdzania poprawności przeprowadzonej symulacji, a także przedstawiono kilka autorskich przykładów zastosowania proponowanych obliczeń do badania barier ochronnych.

Historia opracowania i wdrożenia połączenia ścinanego typu composite dowels. Część II – poziom elementu zespolonego

Połączenie composite dowels umożliwia tworzenie nowego rodzaju konstrukcji zespolonych. Po około 10 latach opracowywane są przepisy projektowe na poziomie europejskim. Artykuł jest kontynuacją materiału opublikowanego w wydaniu 5/2018 „Mostów” (str. 40-44).

Realizacje

Obiekt mostowy nr 21 w technologii nawisowej

Obiekt nr 21 jest zarówno najdłuższym, jak i najbardziej rozpoznawalnym obiektem na III odcinku budowy drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka-Zdrój na odcinku Skomielna Biała – Chabówka.

Konstrukcje oporowe w systemie optemBLOK na inwestycji „Budowa obwodnicy Oświęcimia”

Artykuł przedstawia system murów oporowych z bloczków drobnowymiarowych optemBLOK na przykładzie nowo wybudowanej drogi w zakresie inwestycji „Budowa obwodnicy Oświęcimia. Etap II odcinek od km 1+020,00 do km 4+991,00 w ramach nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 933 w miejscowości Bobrek i mieście Oświęcim”.

Obiekty inżynierskie drogi ekspresowej S5 na odcinku Jaroszewo – granica województwa

Budowa drogi ekspresowej S5 jest jednym z priorytetów w rządowym programie budowy dróg na lata 2014-2020. Trasa ta, zapewniając połączenie autostrady A4 przez autostradę A8 z autostradą A1, trwale połączy Wrocław, Poznań, Gniezno, Bydgoszcz i Grudziądz. Docelowo osiągnie ok. 365 km. Aktualnie trwa budowa wszystkich jej brakujących odcinków i obiektów inżynierskich, m.in. w woj. kujawsko-pomorskim.

Kruszywa

Betony z kruszywem wapiennym pozyskanym selektywnie ze złoża Trzuskawica w świetle kryteriów dla „betonów mostowych”

Artykuł poświęcono ocenie właściwości użytkowych dwóch betonów wykonanych w oparciu o kruszywo wapienne wyprodukowane w zakładzie Trzuskawica z selektywnie pozyskanego złoża.

Relacje

Żeglarska rywalizacja o puchar Związku Mostowców RP

28-30 września w Rewie koło Gdyni odbyła się kolejna edycja regat Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

64. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB w Krynicy-Zdroju

16-20.09.2018 r. odbyła się 64. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB. Podobnie jak w latach poprzednich, wydarzenie miało miejsce w Krynicy-Zdroju. Organizatorem bieżącej edycji był Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Konferencja ma na celu łączenie środowiska naukowego z przedstawicielami świata praktyki inżynierskiej. W jej trakcie podejmowane są najważniejsze tematy związane z wyzwaniami w projektowaniu, budowaniu i eksploatacji obiektów budowlanych.

V Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe

24-25 września w Rynie odbyła się piąta edycja Warmińsko-Mazurskiego Forum Drogowego zorganizowanego przez Polski Kongres Drogowy i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. W tym roku w trakcie Forum poruszono temat „dróg przyszłości” – dyskutowano o przewidywanych kierunkach rozwoju transportu oraz innowacyjnych i przyszłościowych technologiach budowy dróg.

„OpenRoads: kompleksowe rozwiązania BIM w zakresie infrastruktury drogowej”

27 września w Krakowie odbyło się seminarium „OpenRoads: kompleksowe rozwiązania BIM w zakresie infrastruktury drogowej”.

Międzynarodowe Targi Budownictwa Przemysłowego i Infrastruktury

26-28.09 w Centrum Targowo-Kongresowym Ptak Warsaw Expo odbyły się Międzynarodowe Targi Budownictwa Przemysłowego i Infrastruktury BUILDING INDUSTRY SOLUTIONS.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij