Mosty wydanie nr 1/2019
Mosty wydanie nr 1/2019

W numerze m.in.: jubileuszowa X edycja konkursu im. Maksymiliana Wolffa, most 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski w Gdańsku, wpływ czynników środowiskowych na trwałość stalowych konstrukcji gruntowo-powłokowych, racjonalne wnioskowanie potrzeb remontowych w czasie realizacji przeglądów małych kolejowych obiektów mostowych, pomiary tachimetryczne metodą stanowiska swobodnego w ocenie przemieszczeń konstrukcji mostowej, profile gorącowalcowane - zaawansowane rozwiązania do budowy oszczędnych i trwałych mostów – cz. II, zaawansowane symulacje nutmeryczne MES dynamiki mostów z wykorzystaniem procedury explicit, indywidualny dobór systemu łożysk i dylatacji dla łukowego mostu przez Wisłę z 2013 roku, tunele w ciągu Trasy Łagiewnickiej w Krakowie, wyjątkowa kładka w Giżycku, przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulicą Zielony Most w Krakowie, obwodnica Bolkowa w budowie, szczególne widoki mostów i odczucia obserwatorów – cz. I, o mostach hybrydowych i nie tylko na Wrocławskich Dniach Mostowych.

Aktualności

Jubileuszowa X edycja konkursu im. Maksymiliana Wolffa

W tym roku miała miejsce jubileuszowa, X edycja konkursu mostowego im. Maksymiliana Wolffa. Konkurs ten od dekady stanowi wyznacznik kierunku, w jakim podąża polskie mostownictwo.

Realizacja numeru

Most 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski w Gdańsku

10 listopada br. został otwarty most w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501, łączący wyspę Sobieszewską z lądem. Koszt całej inwestycji wyniósł ponad 59 mln złotych. W ramach inwestycji, oprócz przeprawy przez Martwą Wisłę, powstały nowa, blisko 1-kilometrowa droga oraz budynek techniczny obsługi mostu, przebudowano także skrzyżowanie ulic Nadwiślańskiej, Turystycznej w Gdańsku i drogi wojewódzkiej 501 oraz skrzyżowanie ulic Sobieszewskiej, Łąkowej i Piaskowej w Pruszczu Gdańskim. Dzięki budowie mostu dojazd na Wyspę Sobiszewską został znacznie ułatwiony.

Temat numeru

Wpływ czynników środowiskowych na trwałość stalowych konstrukcji gruntowo-powłokowych

Pod pojęciem trwałości rozumiemy z reguły zdolność obiektu do spełniania przez określony czas wymagań użytkowych, bez wyraźnego obniżenia właściwości użytkowych lub wystąpienia nadmiernych kosztów użytkowania. Miernikiem trwałości może być wypełnianie przez konstrukcje wymaganych stanów granicznych nośności i stanów granicznych użytkowalności.

Racjonalne wnioskowanie potrzeb remontowych w czasie realizacji przeglądów małych kolejowych obiektów mostowych

Obiekty mostowe w ciągu szlaków kolejowych posiadają pewną odmienność konstrukcji i warunków eksploatacji od obiektów drogowych. Inni są też zarządcy wspomnianych obiektów i stąd głównie wynika fakt istnienia odmiennych wytycznych przeprowadzania ich okresowych przeglądów. Często jednak wykonawcami przeglądów na obu typach obiektów są ci sami inspektorzy mostowi – czy więc na pewno zróżnicowanie wytycznych ma sens?

Pomiary tachimetryczne metodą stanowiska swobodnego w ocenie przemieszczeń konstrukcji mostowej

W artykule autorzy przedstawili sposób wykorzystania pomiaru tachimetrycznego metodą wcięć swobodnych w okresowym badaniu stanu geometrii konstrukcji mostu. W tym celu zrealizowany został sezonowy pomiar kontrolny fragmentu konstrukcji Mostu Gdańskiego w Warszawie. Uzyskane wyniki potwierdziły zasadność wykorzystania tachimetrii do oceny przemieszczeń geometrycznych konstrukcji mostowej. Na podstawie przeprowadzonego testu autorzy wskazują zastosowaną metodę jako precyzyjną, efektywną oraz niedrogą, przez co może ona służyć jako probierz stanu konstrukcji ocenianego mostu.

Technologie

Profile gorącowalcowane – zaawansowane rozwiązania do budowy oszczędnych i trwałych mostów – cz. II

Coraz większe problemy związane ze szkodami dotyczącymi mostów oraz długofalowe oddziaływanie na ruch drogowy pokazały, jak ważne jest zapewnienie trwałości infrastruktury w celu zapewnienia ciągłej komunikacji. W przyszłości można będzie w sposób zrównoważony uniknąć uszkodzeń powodowanych przez korozję, stosując alternatywne systemy antykorozyjne dla mostów stalowych oraz zespolonych. Uwzględniając cały cykl życia mostu, zarówno cynkowanie ogniowe warstwą o grubości co najmniej 200 μm, jak również stosowanie stali „samopatynującej”, oferują istotne korzyści w porównaniu do tradycyjnych systemów antykorozyjnych – nie wymagają konserwacji, co pozwala uniknąć zakłóceń w ruchu pojazdów.

Zaawansowane symulacje numeryczne MES dynamiki mostów z wykorzystaniem procedury explicit

Dostęp do mocy obliczeniowej superkomputerów oraz możliwość wykorzystania nowoczesnych systemów, np. takich jak Ls-Dyna, pozwala na uzyskanie niezwykle szczegółowych rozwiązań bardzo skomplikowanych problemów inżynierskich.

Indywidualny dobór systemu łożysk i dylatacji dla łukowego mostu przez Wisłę z 2013 roku

Wisła przepływa przez Toruń na długości 21 kilometrów, od 725 do 746 kilometra jej całościowego przebiegu. Aktualnie w Toruniu znajdują się cztery mosty przez Wisłę – dwa w centrum miasta: obiekt kolejowy im. E. Malinowskiego, którego początki sięgają 1873 roku, drogowy Most im. J. Piłsudskiego z 1934 r., następnie nowy most drogowy we wschodniej części miasta oraz drogowy obiekt (dwie równoległe konstrukcje autostradowe) zlokalizowany na obrzeżach miasta.

Budownictwo tunelowe

Tunele w ciągu Trasy Łagiewnickiej w Krakowie

W Krakowie powstaje największa dotychczas inwestycja infrastrukturalna. Trasa Łagiewnicka połączy osiedla Ruczaj i Kurdwanów oraz jako element trzeciej obwodnicy odmieni transportowe oblicze południa miasta.

Inwestycje

Powstaje wyjątkowa kładka w Giżycku

W marcu została podpisana umowa na budowę nowej kładki w Giżycku, która daje twórcom i konstruktorom 400 dni na jej budowę. Oznacza to, że już w przyszłym sezonie będzie można z niej korzystać. Kładka ma niezwykły kształt, nawiązujący do amfiteatru, dzięki czemu będzie pełnić nie tylko funkcje użytkowe, ale także miastotwórcze.

Realizacje

Przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulicą Zielony Most w Krakowie

W referacie przedstawione zostaną elementy projektu budowlanego oraz wykonawczego ze szczególnym uwzględnieniem technologii wznoszenia obiektu. Istniejący obiekt, będący konstrukcją sklepioną kamienno-ceglaną o stosunkowo niewielkim świetle, został przebudowany na szerszy, aby usprawnić przejazd pojazdów samochodowych w dwóch kierunkach. Na obiekcie znajduje się 6 torów kolejowych.

Obwodnica Bolkowa w budowie

W Bolkowie trwają właśnie zaawansowane prace przy budowie obwodnicy, która jest jednym z kluczowych zadań na Dolnym Śląsku. Dzięki niej kierowcy podróżujący w kierunku Jeleniej Góry oraz przejść granicznych w Lubawce i Jakuszycach ominą ulice historycznego centrum miasta.

Na świecie

Szczególne widoki mostów i odczucia obserwatorów – cz. I

W artykule podjęto tematykę estetyki obiektów mostowych w szczególnych warunkach ich percepcji – analizując odpowiednie widoki mostów i rodzące się wówczas odczucia obserwatorów. Taka percepcja może mieć charakter obiektywny – wynikający z analizy formalnej aspektów wizualnych – oraz subiektywny – gdy wywołuje wrażenia mieszczące się w sferze psychologii i filozofii. Analizę oparto w większości na przykładzie mostów japońskich. Część I artykułu obejmuje mosty wiszące (wraz z podwieszonymi i extradosed), część II dotyczyć będzie mostów łukowych, a część III – mostów belkowych.

Relacje

O mostach hybrydowych i nie tylko na Wrocławskich Dniach Mostowych

29-30 listopada br. miała miejsce XIV edycja Wrocławskich Dni Mostowych. To jedno z najważniejszych wydarzeń branży mostowej co roku przyciąga coraz więcej gości i prelegentów, aby wspólnie wymieniać się doświadczenia i prezentować innowacyjne projekty. Tematem przewodnim tegorocznych Dni Mostowych były mosty hybrydowe.

European Corrosion Congress EUROCORR 2018

9-13 września w Krakowie odbyła się konferencja European Corrosion Congress EUROCORR. Jest to największa europejska konferencja korozyjna organizowana corocznie przez Europejską Federację Korozyjną (EFC) w kraju członkowskim przy współudziale krajowego stowarzyszenia będącego członkiem EFC. W tym roku Kongres zorganizowało Polskie Stowarzyszenie Korozyjne.

VI Międzynarodowa Konferencja Mostowa im. Rudolfa Modrzejewskiego „MOSTY – TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ” w Bydgoszczy

15 listopada 2018 roku na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Mostowa im. Rudolfa Modrzejewskiego „MOSTY – TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ”.

„BIM w Infrastrukturze Transportowej” Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji infraBIM 2018

15-16 listopada 2018 roku w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja infraBIM, czyli „BIM w Infrastrukturze Transportowej”. Została zorganizowana przez fundację Europejskie Centrum Cyfryzacji BIM (EccBIM) ze wsparciem zespołu infra-TEAM.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij