Mosty wydanie nr 2/2019
Mosty wydanie nr 2/2019

W numerze m.in.: most przez Wisłę w Kiezmarku, nowe klasy obciążeń ruchomych drogowych obiektów mostowych, nowe wymagania techniczne i prawne stawiane antykorozyjnym systemom malarskim stosowanym w mostownictwie w świetle znowelizowanej normy PN-EN ISO 12944:2018, modernizacja, rewitalizacja i remont obiektów kolejowych kluczem do bezpieczeństwa, 13 tuneli w Małopolsce, I Forum Tunelowe we Wrocławiu i podwójny jubileusz prof. Kazimierza Flagi.

Realizacja numeru

Most przez Wisłę w Kiezmarku

Pod koniec 2018 roku został oddany do użytku most przez Wisłę w Kiezmarku. Jest to jeden z obiektów na drodze ekspresowej S7, która łączy kilka ciągów drogowych, będąc strategicznym przedsięwzięciem dla województwa pomorskiego.

Recenzja

Recenzja książki ,,Mosty z kompozytów FRP. Kształtowanie, projektowanie, badania" dr. hab. inż. Tomasza Siwowskiego

Dr hab. inż. Tomasz Siwowski, profesor Politechniki Rzeszowskiej, kierownik Zakładu Dróg i Mostów tej Uczelni, opracował dzieło unikatowe w polskiej literaturze technicznej. Jest to pierwsza w języku polskim wyczerpująca monografia na temat stosowania tworzyw sztucznych w budownictwie mostowym.

Wywiad

Projektowanie mostów zgodnie z normami europejskimi – już wkrótce w Polsce?

O planowanych zmianach mających wpływ na polskie mostownictwo, szczególnie oczekiwanej nowelizacji Rozporządzenia o warunkach technicznych dla drogowych obiektów mostowych oraz wprowadzeniu Katalogu typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów w rozmowie z Marleną Machurą mówi dr hab. inż. Tomasz Siwowski, prof. PRz, kierownik Zakładu Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej.

Temat numeru

Nowe wymagania techniczne i prawne stawiane antykorozyjnym systemom malarskim stosowanym w mostownictwie w świetle znowelizowanej normy PN-EN ISO 12944:2018

Artykuł przedstawia wymagania prawne i techniczne, którym muszą podlegać antykorozyjne systemy malarskie. Obecnie obowiązująca norma składa się z dziewięciu części. Omówiono zmiany, które zaszły w każdej z nich oraz wyjaśniono powód ich wprowadzenia.

Stabilność połysku i koloru powłok na obiektach mostowych

W obiektach mostowych istotne są nie tylko parametry techniczne, ale także estetyka, w tym kolor obiektu. Projektanci i wykonawcy muszą zwracać uwagę nie tylko na to, jak wygląda on teraz, ale jak będzie się zmieniał w czasie. W artykule omówiono problematykę stabilności różnych barw w zależności od czasu i działania warunków atmosferycznych.

Prawo i zarządzanie

Nowe klasy obciążeń ruchomych drogowych obiektów mostowych

Polska jako kraj członkowski UE była zobowiązana do wprowadzenia w życie od 1 kwietnia 2010 r. tzw. Eurokodów, tj. norm europejskich do projektowania konstrukcji budowlanych. Podstawową normą do projektowania obiektów mostowych wg Eurokodów jest norma PN-EN 1991-2 [1], opisująca obciążenia ruchome mostów.

Technologie

Rysoodporność betonów modyfikowanych domieszką redukującą skurcz

Skurcz betonów jest poważnym problemem, którego wpływ na właściwości betonu, a dalej konstrukcji, zwłaszcza sprężonej, jest wieloaspektowy. Nadmierny skurcz prowadzi do uszkodzeń betonu, pojawiają się zarysowania. Przez to otwiera się droga dla różnego rodzaju substancji korozjogennych, co jest powodem niszczenia samego betonu oraz stali zbrojeniowej, którą beton przez pasywację ma chronić.

Diagnostyka

Modernizacja, rewitalizacja i remont obiektów kolejowych kluczem do bezpieczeństwa

Na temat zasad i metod diagnostyki oraz utrzymania mostów kolejowych znajdujących się na sieci kolejowej zarządzanej przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., a także na temat trwających inwestycji mostowych w rozmowie z Marleną Machurą i Malwiną Kaczor opowiada Piotr Majerczak, członek zarządu, dyrektor ds. utrzymania infrastruktury PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Realizacje

Nowy most w Rudach

Na listopad planowany jest koniec budowy nowego mostu w miejscowości Rudy. Jest to istotny element drogi 919 między Gliwicami a Raciborzem.

Oszczędność czasu, optymalizacja rozwiązań projektowych na przykładzie realizacji obiektów kolejowych z prefabrykatów żelbetowych

Artykuł omawia różnorodność rozwiązań z zastosowaniem prefabrykatów wielkogabarytowych do budowy mostów na przykładzie realizacji kolejowych. Szczegółowo została opisana analiza rozwiązań projektowych wraz z pokazaniem zmian w pierwotnych rozwiązaniach.

W Mielcu powstanie nowy most

W gminie Mielec, pomiędzy miejscowościami Rzędzianowice i Chorzelów, powstanie nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 984. Projektowana droga przecina rzekę Wisłokę, nad którą ma powstać most.

Most w Białym Dunajcu

22.12.2018 r. został otwarty most przebiegający nad rzeką Biały Dunajec, w ciągu DK47, na popularnej Zakopiance.

Budownictwo tunelowe

13 tuneli w Małopolsce

Na początku stycznia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na opracowanie projektu linii kolejowej łączącej Podłęże z Tymbarkiem i Mszaną Dolną. Dzięki temu poprawi się komunikacja w Małopolsce, a także z północy na południe kraju oraz na osi Bałtyk – Bałkany – Morze Czarne. W ramach inwestycji powstanie aż trzynaście tuneli.

Tunel w Lalikach – doświadczenia z eksploatacji

Podczas podróży drogą ekspresową S-1 do przejścia granicznego w Zwardoniu, tuż przed samą granicą z Republiką Słowacką, kierowca trafi na jeden z niewielu tuneli drogowych funkcjonujących w naszym kraju. Tunel Emilia, bo o nim mowa, zlokalizowany jest na zboczach Beskidu Żywieckiego, w pobliżu miejscowości Laliki.

Relacje

LXI Techniczne Dni Drogowe

7-9 listopada 2018 r. w Zegrzu odbyła się LXI edycja konferencji naukowo- -technicznej „Techniczne Dni Drogowe” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Patronat nad wydarzeniem objęli Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

XXXIX Seminarium PSWNA

24-26 października w Warszawie odbyło się XXXIX Seminarium techniczne PSWNA.

Uroczyste Spotkanie Świąteczne środowisk infrastruktury, budownictwa i nauk technicznych

19 grudnia 2018 r. w Warszawie odbyło się trzecie Spotkanie Świąteczne w gronie reprezentantów środowiska infrastruktury i budownictwa zorganizowane przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa.

Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury drogowej

10-11 stycznia 2019 r. w Jarnołtówku odbyło się jedenaste seminarium drogowe „Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury drogowej” organizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Opolu wspierane przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Po Wyprawach Mostowych 2018

12 stycznia 2019 roku w sali konferencyjnej Politechniki Krakowskiej odbyło się spotkanie podsumowujące zeszłoroczne wyprawy mostowe do Japonii, Czech i na Słowację.

I Forum Tunelowe we Wrocławiu

23.01.2019 r. odbyło się I Polskie Forum Tunelowe. Wydarzenie przyciągnęło wielu gości zainteresowanych tematyką tunelową i jej rozwojem w naszym kraju. Do ostatniego referatu sala była pełna i uczestnicy z zainteresowaniem słuchali prelegentów oraz zadawali im pytania.

Podwójny jubileusz prof. Kazimierza Flagi

24 stycznia 2019 roku miał miejsce szczególny, bo podwójny, jubileusz prof. dr. hab. inż. Kazimierza Flagi – 80-lecie urodzin oraz 50-lecie odnowienia doktoratu.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij