Mosty wydanie nr 3-4/2019
Mosty wydanie nr 3-4/2019

W numerze m.in.: wiadukt drogowy z blach falistych o największej na świecie rozpiętości, katastrofy i awarie sprężonych mostów spowodowane korozją cięgien, technologia BIM w mostownictwie – stan obecny i perspektywy, badania systemów powstrzymujących pojazd przed wypadnięciem z drogi, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów inżynierskich – cz. I, technologia kompozytowa do prefabrykowania gotowych przęseł na przykładzie kładek pieszo-rowerowych w Iławie, most w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy.

Aktualności

Aktualności

Nowy most połączy dwa województwa, powołanie nowego Dyrektora GDDKiA w Bydgoszczy, trzeci most na Sanie, życzenia na Dzień Mostowca

Realizacja numeru

Wiadukt drogowy z blach falistych o największej na świecie rozpiętości

Firma ViaCon właśnie oddała do użytku rekordowy wiadukt w Emiratach Arabskich. Jest to największy obiekt gruntowo-powłokowy na świecie wykonany z blach falistych. Znajduje się on nad autostradą łączącą Dubaj z Ras Al Khajmah.

Temat numeru

Katastrofy i awarie sprężonych mostów spowodowane korozją cięgien

W ostatnich latach odnotowano kilka katastrof i wiele awarii mostów z betonu sprężonego spowodowanych korozją cięgien. W niniejszym artykule na kilku przykładach pokazano istotę problemu oraz wskazano na potrzebę niezbędnej zmiany filozofii projektowania nowych konstrukcji.

Uszkodzenia i naprawa wiaduktu stalowego o konstrukcji nitowanej

Spośród około 30 000 obiektów mostowych wchodzących w skład infrastruktury drogowej w Polsce około 8% stanowią obiekty wykonane ze stali. Dominują konstrukcje betonowe, których udział wynosi około 87% [1]. Wśród konstrukcji stalowych znaczną liczbę stanowią obiekty w wieku dochodzącym do 100 lat, występujące jako wiadukty o małej i średniej rozpiętości. Są to obiekty wykonywane jako nitowane, w których ze stali konstruowane są również podpory pośrednie. W artykule przedstawiono analizę stanu technicznego dla jednego z takich obiektów oraz propozycję naprawy i wzmocnienia.

Awaria przęseł dużego mostu sprężonego w wyniku korozji kabli sprężających

W artykule autorzy prezentują opis uszkodzenia dużego obiektu mostowego sprężonego kablami swobodnymi, którego bezpośrednią przyczyną była korozja kabla sprężającego i jego zerwanie. W wyniku prowadzonych dalszych badań okazało się, że nawet jeśli nie doszło jeszcze do zerwania kolejnych kabli, to w niektórych z nich występuje zaawansowana korozja i wymagają one wymiany.

Analiza przęseł obiektów mostowych narażonych na uderzenia pojazdów

Intensywna rozbudowa infrastruktury drogowej w Polsce połączona jest z ciągłym wzrostem natężenia ruchu samochodowego, w tym ciężkiego. Już na etapie budowy obiekty mostowe narażone są na uderzenia pojazdów lub maszyn, co doprowadza do awarii konstrukcji. W trakcie eksploatacji częstymi zdarzeniami są groźne w skutkach wypadki czy kolizje oraz przejazdy pojazdów ponadgabarytowych. Uszkodzenia starych obiektów kolejowych spowodowane są zaniżoną skrajnią, która uwzględnia inne wymagania techniczne z etapu budowy.

Diagnostyka

Analogia efektów sprężenia w konstrukcjach gruntowo-powłokowych

Geometria powłoki w podatnych konstrukcjach gruntowo-powłokowych podlega ciągłym zmianom od czasu jej zmontowania z arkuszy blach falistych do analizowanego stanu obiektu. Istotny jest zatem bezpieczny zakres tej deformacji w okresie budowy i użytkowania obiektu. Do oceny bezpieczeństwa zaproponowano w pracy, jako miarodajny wskaźnik, zmianę krzywizny jako funkcję ugięcia klucza powłoki. W artykule analizuje się podobieństwo zachowania się powłoki do konstrukcji belkowej wykonanej z betonu sprężonego.

Wywiad

Prowadzenie inwestycji w BIM szansą na ich optymalizację

Na temat wykorzystania technologii BIM w infrastrukturze komunikacyjnej, stopnia zaawansowania wdrożenia BIM w Polsce i Wielkiej Brytanii, a także na temat aktualnych działań Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii w rozmowie z Marleną Machurą mówi Piotr Dudek, wiceprezes STP.

Forum Dyskusyjne

Technologia BIM w mostownictwie – stan obecny i perspektywy

Technologia BIM coraz częściej pojawia się w procesach budowlanych i projektowych w naszym kraju. Czy jest to tylko chwilowy zachwyt nad nowością, czy może stanie się ona obowiązującym standardem? Jakich nowych kompetencji będzie przez nią wymagać rynek od inżynierów i projektantów? Jakie są perspektywy rozwoju technologii BIM w naszym kraju? Oto, co powiedzieli eksperci z branży na temat technologii BIM.

Technologie

Ściany oporowe z gruntu zbrojonego w systemie optemBLOK – przegląd stosowanych technologii

Artykuł przedstawia system murów oporowych z bloczków drobnowymiarowych optemBLOK w różnych wariantach wykorzystania. Ze względu na przeznaczenie konstrukcji może to być: samodzielny mur utrzymujący naziom, skrzydło obiektu mostowego, konstrukcja odciążająca przyczółek bądź tymczasowa ściana oporowa. Dla każdego rodzaju konstrukcji oporowej należy dobrać odpowiednią technologię wykonania gruntu zbrojonego.

Systemowe rozwiązania zakotwień na obiektach mostowych

Jeszcze do niedawna wszystkie elementy wyposażenia obiektów mostowych – bariery energochłonne, ekrany akustyczne, balustrady czy latarnie – mocowane były za pomocą kotew pętlicowych, wykonywanych na etapie kształtowania elementów chodnikowych. To właśnie one przejmują obciążenia pochodzące od tych elementów podczas wykonywania i eksploatacji obiektu. Oczywiście takie systemy zakotwień z powodzeniem są i będą nadal stosowane. Należy jednak zauważyć, że udział alternatywnych rozwiązań, opartych przede wszystkim o zakotwienia wklejane, stale się zwiększa.

Innowacyjna technologia DCC zabezpieczania metali przed korozją

W XXI wieku technologia farb i zabezpieczeń antykorozyjnych wchodzi w nową epokę. Wymagania techniczne, ekonomiczne, a przede wszystkim ekologiczne wymuszają poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie zabezpieczania metali. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie są farby nowej generacji typu DCC.

Badania systemów powstrzymujących pojazd przed wypadnięciem z drogi, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów inżynierskich – cz. I

Systemy transportowe są zaprojektowane i użytkowane tak, aby efektywnie i bezpiecznie przemieszczać ludzi, towary i usługi. Pomimo tego występuje wiele zagrożeń, które je zakłócają lub uszkadzają. Systematyczne badanie zagrożeń w zakresie ich identyfikacji, oceny, klasyfikacji i sposobów przeciwdziałania nabiera coraz większego znaczenia wraz ze wzrostem roli transportu [1].

Innowacyjne posadowienie mostu łukowego na fundamencie „pływającym” w skomplikowanych warunkach gruntowych i hydrogeologicznych – cz. I

Skomplikowane warunki gruntowe i hydrogeologiczne doliny rzeki Łyny stanowiły duże wyzwanie dla projektu wzmocnienia podłoża pod fundamentami obiektu inżynierskiego. W artykule zaprezentowano kompleksowe rozwiązanie posadowienia łukowego mostu drogowego o rozpiętości 120 m wraz z przylegającymi nasypami.

Inwestycje

Aleja Wielkiej Wyspy we Wrocławiu

Aleja Wielkiej Wyspy we Wrocławiu to inwestycja zakładająca budowę nowego połączenia komunikacyjnego. Położona jest we wschodniej części Wrocławia w rejonie osiedli: Bierdzany, Rakowiec, Dąbie Biskupin i Sępolno. Jej początek ma stanowić skrzyżowanie ul. Krakowskiej z ul. Armii Krajowej, a zakończenie – skrzyżowanie ul. Mickiewicza i ul. Paderewskiego.

Most w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy

Południowa Obwodnica Warszawy to jedna z najważniejszych arterii komunikacyjnych w mieście. Łączy dwa odcinki autostrady A2, a tym samym zachodnią granicę Polski z Niemcami ze wschodnią – z Białorusią. Razem z innymi drogami ekspresowymi ma stworzyć pierścień rozprowadzający ruch tranzytowy i lokalny z centrum.

Realizacje

Technologia kompozytowa do prefabrykowania gotowych przęseł na przykładzie kładek pieszo-rowerowych w Iławie

Prefabrykowane gotowe przęsła wykonane z materiałów kompozytowych są jednym z najnowszych rozwiązań w mostownictwie. Ich zaletami są m.in. szybszy czas realizacji i znaczna redukcja kosztów utrzymania. Pod koniec 2018 r. w Iławie oddano do użytku trzy kładki pieszo-rowerowe wykonane z kompozytu FRP.

Budownictwo tunelowe

Rozpoznanie masywu fliszowego i klasyfikacja jego jakości

Projektowanie obiektów inżynierskich, w tym szczególnie tuneli, wymaga zrozumienia charakterystyki fliszu karpackiego. Kluczowym elementem jest określenie miarodajnych właściwości wytrzymałościowych i odkształceniowych masywu skalnego. Stanowią one podstawę obliczeń na bazie rozwiązań zamkniętych lub są wykorzystywane jako dane do modelowania numerycznego.

Relacje

„Infrastruktura Polska i Budownictwo”

20 lutego w hotelu The Westin w Warszawie z inicjatywy Executive Club odbyła się jubileuszowa X edycja konferencji „Infrastruktura Polska i Budownictwo”. Wydarzenie od lat przyciąga uwagę ekspertów z branży. Zwieńczeniem całodniowej konferencji była uroczysta wieczorna gala wręczenia „Diamentów Infrastruktury i Budownictwa”, które powędrowały do wyróżniających się w branży firm.

Recykling w drogownictwie

27.02 odbyła się konferencja dotycząca recyklingu w drogownictwie. Jej celem było rozpoczęcie działań związanych z uzgodnieniami z konferencji COP24 dotyczącymi drogownictwa, dążenia do gospodarki obiegu zamkniętego.

XLII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii

11-14 marca 2019 r. w Karpaczu odbyła się Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii.

Beton w drogownictwie

Konferencja „Beton w drogownictwie” odbyła się 10-12 kwietnia 2019 r. w Suwałkach.

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej profesorowi Kazimierzowi Furtakowi

Ta podniosła uroczystość odbyła się 6 marca 2019 roku w gościnnych murach gmachu rektoratu Politechniki Świętokrzyskiej. Zgromadziła ona nie tylko szerokie grono ludzi nauki, w tym świata akademickiego wraz z rektorami wielu uczelni, ale również przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz szeroko rozumianego przemysłu.

Wzmacnianie podłoża i fundamentowanie

7 marca 2019 r. w Warszawie odbyło się XVIII seminarium „Wzmacnianie podłoża i fundamentowanie” zorganizowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych. Seminarium jest kontynuacją spotkań prezentujących praktyczne aspekty różnych zagadnień fundamentowania, wzmacniania podłoża i głębokich wykopów.

XVI gala Dobry Beton

21 marca 2019 r. w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie odbyła się XVI gala Dobry Beton.

XXIV Nadmorskie Seminarium Mostowe

4-5.04.2019 r. w Darłówku odbyło się XXIV Nadmorskie Seminarium Mostowe. Głównym zagadnieniem omawianym podczas seminarium była problematyka poprawnego projektowania, realizacji i trwałości konstrukcji sprężonych. Poświęcone temu sesje prowadził dr inż. Grzegorz Ratajczak.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij