Mosty wydanie nr 5/2019
Mosty wydanie nr 5/2019

W numerze m.in.: budowa mostu o konstrukcji łukowej nad Dunajcem w Nowym Sączu, budownictwo tunelowe, tunele w Polsce – stan obecny i plany na przyszłość, tunel kolejowy w Łodzi, współczesne metody drążenia tuneli – wybrane problemy w zakresie doboru obudowy, utrzymanie tunelu – wyzwania i codzienność, proste systemy monitorowania jako narzędzie bieżącego utrzymania obiektów mostowych, Wall Management – systemowe podejście do przeglądów i kontroli konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego, koniec remontu Mostu Gdańskiego w Warszawie, jubileuszowa Autostrada-Polska, konferencja infraMOST 2019.

Aktualności

Aktualności

Profesor Kazimierowicz-Frankowska o geosyntetykach w budownictwie wodnym, inżynieria betonowych nawierzchni drogowych, trzeci most na Dunajcu w Nowym Sączu, tunel w Świnoujściu z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID, budowa jednego z najdłuższych mostów w Polsce rozpoczęta.

Realizacja numeru

Budowa mostu o konstrukcji łukowej nad Dunajcem w Nowym Sączu

W artykule omówiono zagadnienia związane z budową nowego mostu nad Dunajcem w Nowym Sączu. Przedstawiono informację na temat historii mostów nad Dunajcem, rozbiórki dotychczasowej przeprawy, omówiono projekt nowego obiektu, a także szczegóły technologiczne związane z jego realizacją.

Temat numeru

Budownictwo tunelowe

Budownictwo tunelowe przeżywa w Polsce rozkwit. Jego rozwój jest związany przede wszystkim z rozwojem transportu kolejowego, drogowego oraz zbiorowego transportu miejskiego (metro). W Polsce historia budowy tuneli jest stosunkowo krótka, jednak zaległości w stosunku do innych krajów są nadrabiane bardzo szybko.

Tunele w Polsce – stan obecny i plany na przyszłość

Budownictwo tunelowe w naszym kraju rozwija się coraz bardziej dynamicznie – powstają nowe projekty, kolejne wchodzą w fazę realizacji. Dotychczas tunele były niechętnie stosowanym rozwiązaniem, w przeciwieństwie do innych krajów, w których jest ich nieporównanie więcej. Wśród powodów można zapewne wymienić przekonanie, że tunele są droższe i bardziej skomplikowane w budowie od tradycyjnych dróg. Jednak ostatnie lata pokazują, że ten stereotyp znika, ustępując miejsca ciekawym i imponującym inwestycjom. W artykule przedstawiamy najnowsze zestawienie „tunelowe” w naszym kraju.

Tunel kolejowy w Łodzi

W Łodzi powstanie tunel kolejowy biegnący pod centrum miasta – na trasie Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec. Jest to inwestycja w ramach projektu budowy Łódzkiego Węzła Kolejowego, który ma połączyć główne stacje kolejowe w mieście.

Współczesne metody drążenia tuneli – wybrane problemy w zakresie doboru obudowy

W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę metod NATM i ADECO-RS. Wskazano ich podobieństwa oraz istotne różnice. Przedstawiono także wybrane problemy doboru obudowy.

Utrzymanie tunelu – wyzwania i codzienność

Budownictwo tunelowe jest obecnie w fazie wzrostowej – inwestycji tunelowych jest coraz więcej i w najbliższych latach ten trend się utrzyma. Jednak sama budowa tunelu to dopiero początek, ponieważ ten typ obiektu wymaga specjalnego nadzoru. O wyzwaniach związanych z utrzymaniem tunelu redakcji „Mostów” opowiedział Michał Adamkiewicz, kierownik Działu Tunelu Drogowego i Obsługi Obiektów Zwodzonych Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, który zajmuje się bieżącym utrzymaniem tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku.

Technologie

Innowacyjne posadowienie mostu łukowego na fundamencie „pływającym” w skomplikowanych warunkach gruntowych i hydrogeologicznych – cz. II

W artykule zaprezentowano kolejną część rozważań nad problematyką posadowienia mostu łukowego w skomplikowanych warunkach hydrologicznych i geologicznych rzeki Łyny.

Prefabrykacja od nowa. Omówienie wybranych rozwiązań dla drogowych obiektów mostowych

Po złych doświadczeniach z prefabrykacją w latach 50.-70. ubiegłego wieku obecnie w naszym kraju następuje powrót do tej technologii wznoszenia konstrukcji. Artykuł przedstawia krótki rys historyczny rozwiązań stosowanych w przeszłości w zakresie mostownictwa oraz opisuje rozwój technologii prefabrykacji ze szczególnym uwzględnieniem prefabrykowanych żelbetowych konstrukcji łukowych.

Proste systemy monitorowania jako narzędzie bieżącego utrzymania obiektów mostowych – cz. I

W artykule zostało przedstawione zastosowanie bezobsługowego systemu monitorowania do bieżącej kontroli stanu technicznego konstrukcji na podstawie wybranego obiektu mostowego.

Wall Management – systemowe podejście do przeglądów i kontroli konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego

Konstrukcje oporowe zlokalizowane wzdłuż dróg powinny być regularnie kontrolowane i oceniane ze względu na trwałość i bezpieczeństwo. Zebrane podczas tych kontroli informacje powinny być archiwizowane w celu dalszego wykorzystania i przetwarzania. Takie podejście do zarządzania konstrukcjami oporowymi jest już stosowane zarówno w Polsce, jak i w USA. Sposób prowadzenia okresowych kontroli stanu technicznego konstrukcji oporowych w Polsce jest opisany w instrukcji GDDKiA.

Problematyka barier ochronnych w kontekście wymagań Rozporządzenia MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim winny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie

Pomimo niemal dziesięcioletniego okresu obowiązywania obecnych regulacji prawnych dotyczących stosowania barier ochronnych objętych systemem certyfikacji dostosowanym do wymogów unijnych, temat ten nadal budzi wiele wątpliwości nawet wśród doświadczonych projektantów, którym problematyka BRD nie jest obca.

Realizacje

Sposoby wykorzystania płyt kompozytowych InfraCore® Inside w konstrukcjach obiektów mostowych

Zastosowanie prefabrykacji w budownictwie inżynieryjnym wydatnie skraca czas realizacji inwestycji i ogranicza koszty społeczne, zwłaszcza jeżeli prefabrykaty mogą być wielkowymiarowe a zarazem lekkie, wytrzymałe i trwałe. Takie warunki spełniają prefabrykaty kompozytowe wykonane w technologii InfraCore® Inside. Technologia wytwarzania kompozytowych elementów FRP pozwala wykonywać wielkogabarytowe monolityczne elementy prefabrykowane w jednym procesie infuzji z powtarzalną jakością wykonania i w dowolnym kształcie.

Koniec remontu Mostu Gdańskiego w Warszawie

Właśnie kończą się prace remontowe na Moście Gdańskim w Warszawie. Już od września pociągi mogą rozwinąć większe niż dotychczas prędkości: pasażerskie – do 120 km/h, a towarowe – do 100 km/h.

Relacje

Jubileuszowa Autostrada-Polska

14-16 maja br. odbyło się jedno z największych w kraju wydarzeń branży drogowej – Targi Autostrada-Polska. W tym roku była to wyjątkowa, jubileuszowa, 25. edycja wydarzenia. Podczas Targów odbywały się również wystawy związane z infrastrukturą, transportem drogowym oraz technologiami parkingowymi.

„Mosty dla Regionów”

14 maja br. podczas Targów Autostrada-Polska odbyła się konferencja „Mosty dla Regionów” organizowana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

Śląskie Forum Drogownictwa

4-6.06.2019 r. w Katowicach odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja „Śląskie Forum Drogownictwa” organizowana przez Polski Kongres Drogowy i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Konferencja infraMOST 2019

16-17 maja w Wiśle odbyła się konferencja infraMost 2019. Tematem wydarzenia były mosty w infrastrukturze kolejowej i drogowej. Organizatorem konferencji był Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Górnośląski ze wsparciem infraTEAM.

Seminarium „Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów”

Seminarium zostało zorganizowane po raz XXIX przez Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej oraz Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Wielkopolski.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij