Mosty wydanie nr 6/2019
Mosty wydanie nr 6/2019

W numerze m.in.: III Konferencja Drogowo-Mostowa, 15 lat Wrocławskich Dni Mostowych, realizacje mostowe 2019 roku, wstęgowa kładka dla pieszych przez Jezioro Bystrzyckie w Zagórzu Śląskim, odwodnienie powierzchniowe i wgłębne mostów ekologicznych jako główny wyznacznik trwałości eksploatacyjnej, problem deformacji konstrukcji z gruntu zbrojonego wykorzystywanych w inżynierii drogowej, katastrofa mostu Nanfang’ao Bridge, most łukowy w ciągu Nowej Bulońskiej w Gdańsku, beton w budownictwie tunelowym – cz. I., 9. spotkanie MotoMostowców, Regaty mostowców, „Miejskie Obiekty Mostowe”.

Aktualności

Aktualności

Największy tunel zatapiany, nowy lider konsorcjum budującego Tunel Średnicowy w Łodzi, ranking polskich spółek budowlanych.

III Konferencja Drogowo-Mostowa

1-3 października br. w Katowicach odbyła się trzecia edycja Konferencji Drogowo-Mostowej „Warunki gruntowe a projektowanie oraz budowa dróg i mostów” zorganizowana przez czasopisma „Magazyn Autostrady” i „Mosty”. Istotą Konferencji było kompleksowe połączenie tematyki projektowania, budowy oraz utrzymania dróg i mostów m.in. na złożonych, a także skomplikowanych terenach gruntowych.

15 lat Wrocławskich Dni Mostowych

W Polsce w imponującym tempie zaczęły powstawać obiekty, o których dotychczas mogliśmy tylko marzyć. W Polsce stały się dostępne i możliwe do zastosowania wszystkie dostępne technologie i materiały.

Temat numeru

Realizacje mostowe 2019 roku

W ostatnim numerze w roku przedstawiamy najciekawsze realizacje mostowe minionych 12 miesięcy. Mijający rok obfitował w bardzo zróżnicowane realizacje – od niewielkich i nietypowych kładek dla pieszych po imponujące obiekty o dużych rozpiętościach przęseł.

Realizacja numeru

Wstęgowa kładka dla pieszych przez Jezioro Bystrzyckie w Zagórzu Śląskim

Zły stan techniczny wiszącej kładki dla pieszych nie pozwalał na jej dalsze użytkowanie, dlatego podjęto decyzję o wymianie na nowy obiekt o konstrukcji wstęgowej. Na pomoście zaprojektowano ciąg pieszy o szerokości użytkowej 2,00 m poszerzający się w miejscach występowania trzech platform widokowych. Prefabrykowane, żelbetowe segmenty pomostu zostały ustawione na czterech zewnętrznych linach nośno-sprężających zakotwionych w przyczółkach. Ze względu na duże siły poziome podpory zostały utwierdzone w podłożu skalnym przy użyciu kotew gruntowych.

Technologie

Odwodnienie powierzchniowe i wgłębne mostów ekologicznych jako główny wyznacznik trwałości eksploatacyjnej

W porównaniu do innych krajów Europy nasze środowisko naturalne charakteryzuje się stosunkowo dobrze zachowanymi zasobami przyrodniczymi, o dużej liczbie zróżnicowanych gatunków naturalnych. Przejścia dla zwierząt są w tym momencie jednym ze sposobów eliminowania negatywnego oddziaływania rozwoju infrastruktury komunikacyjnej na świat dziko żyjących zwierząt [2].

Mury oporowe z gruntu zbrojonego z przekładkami z keramzytu

W czerwcu 2019 r. nastąpiło otwarcie nowo budowanego wiaduktu na ulicy Drwęckiej w Ostródzie, który zastąpił jeden z trzech przejazdów kolejowo-drogowych znajdujących się w centrum miasta. Zakończenie budowy bezkolizyjnego przejazdu nad torami kolejowymi pozwoliło na bezpieczne oraz szybkie połączenie północnej i południowej części Ostródy.

Problem deformacji konstrukcji z gruntu zbrojonego wykorzystywanych w inżynierii drogowej

Zbrojenie gruntu, najogólniej rzecz biorąc, polega na wprowadzeniu do niego elementów wykonanych z innego materiału, charakteryzujących się odpowiednimi, pożądanymi parametrami, przede wszystkim: przyczepnością, wytrzymałością i trwałością.

Materiały

Badania systemów powstrzymujących pojazd przed wypadnięciem z drogi, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów inżynierskich – cz. II

W artykule zaprezentowana została tematyka systemów powstrzymujących pojazd przed wypadnięciem z drogi. Podczas codziennego użytkowania dróg występuje szereg zagrożeń, które wpływają na bezpieczeństwo. Badanie, identyfikacja i klasyfikacja zagrożeń stanowią istotny element utrzymania dróg. Artykuł stanowi drugą część podjętej problematyki. Pierwsza została opublikowana w magazynie „Mosty”, nr 3-4/19, str. 66-68.

Diagnostyka i utrzymanie

Katastrofa mostu Nanfang’ao Bridge na Tajwanie

1 października 2019 r. doszło do katastrofy dużego mostu łukowego Nanfang’ao Bridge na Tajwanie (w okręgu administracyjnym Yilan). Przyczyna katastrofy jest obecnie przedmiotem dochodzenia.

Projektowanie

Koordynacja projektowania w złożonych warunkach gruntowych

Formuła „projektuj i zbuduj” niesie ze sobą specyficzne konsekwencje związane z rozproszeniem prac projektowych na styku robót drogowych, mostowych i tych związanych ze wzmocnieniami podłoża gruntowego. Przykłady z obecnie realizowanych kontraktów wskazują, że wykonawca i główny projektant muszą wziąć na siebie odpowiedzialność za koordynację tych prac i związanych z nią zagrożeń.

Realizacje

Prefabrykacja obiektów mostowych i jej wpływ na czas realizacji inwestycji

Wykorzystywanie elementów prefabrykowanych podczas realizacji budów nie jest nowością. W branży mostowej również można wyszczególnić obiekty, których konstrukcja nośna w pełni została wykonana z elementów prefabrykowanych wyprodukowanych poza miejscem wbudowania.

Most łukowy w ciągu Nowej Bulońskiej w Gdańsku

Inspiracją dla projektu wiaduktu w ciągu ul. Nowej Bulońskiej w Gdańsku były tradycyjne akwedukty rzymskie oraz drogowe mosty łukowe budowane w czasach nowożytnych z kamienia. Nie bez znaczenia jest również doświadczenie autora w remontowaniu XIX-wiecznych mostów łukowych o konstrukcji ceglanej na terenie Polski.

Budownictwo tunelowe

Beton w budownictwie tunelowym – cz. I

Dynamiczny wzrost wykorzystania technologii tunelowania w obszarze budownictwa komunikacyjnego stawia przed technologami odpowiedzialnymi za projektowanie składu mieszanek betonowych oraz przed inżynierami odpowiedzialnymi za ich wbudowanie niespotykane w budownictwie kubaturowym i inżynierskim wymagania.

Relacje

Corrosion 2019

27-29 maja 2019 r. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja Corrosion. Organizatorem tegorocznej edycji był Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, a wydarzenie odbyło się w budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW.

9. spotkanie MotoMostowców

Tegoroczne spotkanie odbyło się 18-19 maja w hotelu Niemcza na Dolnym Śląsku.

Konferencja Awarie Budowlane

20-24 maja 2019 r. w Międzyzdrojach odbyła się 29. edycja międzynarodowej konferencji Awarie Budowlane.

XV Rejs Mostowców Dolnośląskich

14 czerwca 2019 r. po raz XV odbyło się spotkanie integracyjne dolnośląskich mostowców. Impreza została zorganizowana przez Dolnośląski Oddział Związku Mostowców RP oraz Zakład Mostów Politechniki Wrocławskiej.

Regaty mostowców

13-15 września w Rewie odbyły się coroczne zawody żeglarskie, których uczestnicy rywalizowali o puchar Związku Mostowców Rzeczypospolitej.

Krynica 2019

65. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, w której funkcję bezpośredniego organizatora pełnił Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, przeszła do historii.

Wyzwania nowoczesnego tunelowania

13.09.2019 r. w Warszawie odbyło się seminarium pt. „Wyzwania nowoczesnego tunelowania”, którego organizatorem był Podkomitet Budownictwa Podziemnego PKG wraz z ITA- -AITES, Metrem Warszawskim i Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

VI Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe

22-24 września br. w Mikołajkach odbyła się szósta edycja Warmińsko-Mazurskiego Forum Drogowego zorganizowanego przez Polski Kongres Drogowy i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. W trakcie Forum jednym z tematów przewodnich były „bezpieczne drogi przyszłości”.

Jubileuszowe PSWNA

10-11 października br. na terenie Pałacu i Folwarku Łochów odbyło się 40. Jubileuszowe Seminarium PSWNA. Tematem przewodnim wydarzenia były ekonomiczne i techniczne aspekty budowy oraz utrzymania dróg w Polsce.

Wnioski z IV Forum PMR Budownictwo w Polsce 2020

10 października br. ponad 150 przedstawicieli zarządów kluczowych firm wykonawczych, deweloperów, inwestorów, producentów materiałów budowlanych, a także organizacji związanych z polskim rynkiem budowlanym wyraziło swoje opinie w temacie najpoważniejszych zagrożeń czyhających na branżę w najbliższych latach. IV Forum PMR Budownictwo w Polsce jest już za nami.

Trendy i osiągnięcia w zabezpieczeniach antykorozyjnych – konferencja Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego

21-23.10.2019 r. odbyła się XIII Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego pod hasłem „Trendy i osiągnięcia w zabezpieczeniach antykorozyjnych”.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij