Mosty wydanie nr 3/2020
Mosty wydanie nr 3/2020

Co słychać na budowie, webinar na temat budownictwa drogowo-mostowego, III edycja Seminarium Warsztatowego – Drogi Publiczne, obiekty mostowe w ciągu obwodnicy Strzyżowa w woj. podkarpackim, wywiad z prof. Tomaszem Siwowskim – prezesem firmy Promost Consulting, realizacja przyczółka wiaduktu drogowego w warunkach napiętego zwierciadła wody gruntowej, konstrukcje z gruntu zbrojonego geosyntetykami odciążające przyczółki – analiza temperatur, katalog oraz podręcznik projektowania typowych drogowych obiektów mostowych, konsekwencje błędów projektowych w kontekście łożysk i urządzeń dylatacyjnych, projekt i realizacja mostu drogowego przez San w miejscowości Sielnica , obiekty mostowe na drodze ekspresowej S3, most przez Wisłę w Krakowie w ciągu linii kolejowej E30, dobór systemu wentylacji w tunelu drogowym w warunkach pożaru

Aktualności

Aktualności

wyKOMBinuj mOst 2020, nominacja profesorska dla Adama Wysokowskiego

Co słychać na budowie?

Most w ciągu POW, rozbudowa mostu im. J. Piłsudskiego w Toruniu

Webinar na temat budownictwa drogowo-mostowego

5.08.2020 r. połączone redakcje ,,Mostów” i ,,Magazynu Autostrady” zorganizowały webinar „Budownictwo drogowo-mostowe – studium przypadku”.

III edycja Seminarium Warsztatowego – Drogi Publiczne

19-20 sierpnia 2020 r. w Toruniu odbyła się III edycja Seminarium Warsztatowego – Drogi Publiczne, zorganizowanego przez redakcje „Magazynu Autostrady” i czasopisma „Mosty”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli m.in.: marszałek województwa kujawsko- pomorskiego, marszałek województwa lubuskiego, prezydent Torunia oraz Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg.

Realizacja numeru

Obiekty mostowe w ciągu obwodnicy Strzyżowa w woj. podkarpackim

Strzyżów to miasto powiatowe w województwie podkarpackim położone nad Wisłokiem na Pogórzu Strzyżowskim 30 km na południe od Rzeszowa. Miasto liczy ok. 9 tys. Mieszkańców. Główną trasą łączącą Strzyżów ze stolicą województwa oraz z Jasłem (na południu) jest droga wojewódzka nr 988. Droga ta jest podstawową trasą komunikacyjną na Podkarpaciu, gdyż łączy DK19 i DK28 oraz stanowi połączenie z drogami wojewódzkimi nr 989 i 990. W latach 2017-2020 przebudowano około 14,5 km tej trasy, budując m.in. nowe obwodnice omijające centra miejscowości Czudec i Strzyżów, dzięki którym można sprawnie przejechać do Jasła i Rzeszowa.

Wywiad

Promost Consulting to skuteczny mariaż nauki i biznesu tworzący innowacje

Wywiad z prof. Tomaszem Siwowskim – prezesem rzeszowskiej firmy Promost Consulting.

Kompozyty FRP w branży mostowej

W mostownictwie pojawiają się nowe materiały pozwalające budować coraz lżejsze i bardziej wytrzymałe konstrukcje. Jednym z takich materiałów są kompozyty FRP, które przedstawi Paweł Kwiecień, rzecznik prasowy. Mostostalu Warszawa S.A.

Temat numeru

Realizacja przyczółka wiaduktu drogowego w warunkach napiętego zwierciadła wody gruntowej

W artykule przedstawiono przykład skutecznego, stałego odwodnienia południowego przyczółka wiaduktu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 7 (DK7) nad drogą S7 w rejonie Rychnowskiej Woli, który był wykonywany w warunkach napiętego zwierciadła wody gruntowej. Zaprojektowany, a następnie wykonany system drenażowy na etapie realizacji pozwolił na przeprowadzenie dalszych robot, a obecnie zapewnia bezpieczną eksploatację budowli. Pozostałe problemy geotechniczne związane z wodą naporową oraz swobodną rozwiązane w trakcie realizacji tego odcinka drogi ekspresowej S7, którego element stanowił drenaż przyczółka południowego (P1), opisano w nr. 3/2020 „Magazynu Autostrady”.

Konstrukcje z gruntu zbrojonego geosyntetykami odciążające przyczółki – analiza temperatur

W artykule podjęto bardzo istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji temat zachowania się w czasie przyczółków mostowych, które zaprojektowano z wykorzystaniem konstrukcji odciążających z gruntu zbrojonego geosyntetykami. Na dwóch przykładach przeanalizowano zmienność temperatur wewnątrz bloku z gruntu zbrojonego. Temperatura w otoczeniu geozbrojenia syntetycznego może mieć istotny wpływ na jego trwałość.

Technologie

BIM to ogromna szansa dla polskiego budownictwa – jak wygląda strategia wdrażania w Polsce?

BIM to szansa dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego – zamawiających, projektantów, wykonawców, administratorów. U podstaw tego podejścia leżą uproszczenie procesu oraz równy dostęp wszystkich do niezbędnej dokumentacji. O tym, dlaczego wdrażanie BIM-u nie jest tak proste, jakie są tego przyczyny oraz jak rysuje się przyszłość BIM-u w Polsce, rozmawiamy z dr. inż. Tomaszem Piotrowskim, ekspertem ds. BIM, zastępcą sekretarza Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Innowacyjne prefabrykaty łukowe o podwyższonej trwałości przeznaczone dla budownictwa komunikacyjnego Cz. II. Badania statyczne prefabrykatu z betonu lekkiego z prętami kompozytowymi

Od lipca 2018 r. do listopada 2019 r. firma OPTEM wraz z Zakładem Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej realizowały projekt badawczy pt. „Innowacyjne prefabrykaty łukowe o podwyższonej trwałości przeznaczone dla budownictwa komunikacyjnego”, którego celem było opracowanie nowego prefabrykatu łukowego optem-ARCH. W rezultacie otrzymano znacząco ulepszony wyrób budowlany charakteryzujący się mniejszym ciężarem oraz podwyższoną odpornością na korozję.

Projektowanie

Katalog oraz podręcznik projektowania typowych drogowych obiektów mostowych

Aby umożliwić w praktyce optymalizację procesu realizacji inwestycji drogowych, Ministerstwo Infrastruktury zleciło opracowanie Katalogu typowych drogowych obiektów mostowych oraz towarzyszącego mu Podręcznika projektowania drogowych obiektów mostowych według Eurokodów w praktyce.

Konsekwencje błędów projektowych w kontekście łożysk i urządzeń dylatacyjnych – cz. I

Łożyska i urządzenia dylatacyjne to ważne z punktu widzenia konstrukcyjnego oraz bezpieczeństwa ruchu elementy infrastruktury mostowej. Nierzadko ich obecność w dokumentacji projektowej sprowadza się do schematycznego zaznaczenia na rysunkach i krótkiego opisu. Tym samym projektanci – słusznie – przekazują w ręce generalnych wykonawców i producentów obowiązek odpowiedniego doboru tych wyrobów budowlanych.

Realizacje

Projekt i realizacja mostu drogowego przez San w miejscowości Sielnica – cz. I

W artykule przedstawiono realizację mostu drogowego przez San w miejscowości Sielnica. Konstrukcję mostu stanowią dwa dźwigary blachownicowe zespolone z płytą pomostu. Przęsło nurtowe ma długość 85 m i jest jednym z dłuższych tego typu przęseł w Polsce. Wyjątkowość mostu podnosi również zastosowanie po raz pierwszy na świecie innowacyjnej zasypki za przyczółkami w formie pakietów ze zużytych opon samochodowych.

Obiekty mostowe na drodze ekspresowej S3

Trwają prace przygotowawcze do budowy ostatniego fragmentu S3 w woj. dolnośląskim, tj. odcinka Bolków – Lubawka – granica państwa. Inwestycja jest podzielona na części – zadania III i IV. W zadaniu III powstaje jeden z najdłuższych w Polsce tuneli. Więcej o nim w kolejnym numerze magazynu „Mosty”. Zadanie IV zakłada budowę drogi ekspresowej o długości 15,3 km od węzła Kamienna Góra (z węzłem) do granicy państwa. Trasa w niemal 1/3 długości przebiegać będzie na obiektach inżynierskich.

Most przez Wisłę w Krakowie w ciągu linii kolejowej E30

29.05.2020 r. został otwarty pierwszy z trzech mostów przez Wisłę – mający symbol M2 – budowanych w ramach linii kolejowej E30. Cechą wyróżniającą obiekt jest unikatowa konstrukcja, na którą składają się łuki sieciowe. Dzięki temu most świetnie wpisał się w miejski krajobraz Krakowa, uatrakcyjniając go trzema łukami. Docelowo będzie ich dziewięć, co będzie stanowiło niezwykle malowniczy widok.

Budownictwo tunelowe

Wiadomości tunelowe

Budowa linii M2 mimo pandemii, maszyna TBM ruszyła do Świnoujścia

Dobór systemu wentylacji w tunelu drogowym w warunkach pożaru – cz. II

Tunele drogowe pełnią ważną funkcję w infrastrukturze drogowej, umożliwiając pokonywanie przeszkód terenowych podczas prowadzenia szlaków komunikacyjnych. Stanowią one także źródło potencjalnego niebezpieczeństwa w przypadku wystąpienia pożaru. Istotną funkcję pełni system wentylacji, który ma za zadanie umożliwić bezpieczną ewakuację użytkowników i działanie służb ratunkowych. Właściwy dobór systemu wentylacji jest kluczowym zagadnieniem w projektowaniu tuneli.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij