Plany GDDKiA na 2020 rok, pilotażowy projekt BIM na obwodnicy Zatoru, Zbigniew Tabor odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, XLIII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii, ULMA pierwszą firmą w branży deskowań w Polsce z certyfikatem BHP ISO 45001:2018.

Plany GDDKiA na 2020 rok

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zarządza obecnie siecią dróg o łącznej długości 17 760 km. W bieżącym roku planowane jest ogłoszenie przetargów na ponad 200 zadań, które obejmą ok. 630 km dróg. Łączna wartość zadań wynosi ok. 3,6 mld zł.

Obecnie w realizacji znajdują się 82 zadania na budowę ok. 1000 km nowych odcinków dróg, 29 kolejnych na prawie 360 km jest w przetargach, a do końca 2020 roku planowane jest ogłoszenie przetargów na 25 odcinków o łącznej długości 350 km.

W ramach zaplanowanych przez GDDKiA przetargów na 2020 rok 67 z nich dotyczy rozbudowy istniejących odcinków dróg krajowych (ok. 465 km). 28 zadań dotyczy przebudowy (ok. 54 km), a kolejne 53 dotyczą obiektów mostowych. Wśród zadań można wymienić m.in.: przebudowę istniejącego mostu i budowę nowych mostów na Bobrze w Brzózce na DK32 i na DK94 w Bolesławcu, przebudowę wiaduktu na S86 w Katowicach, budowę mostu na Wieprzu w Łęcznej oraz obiektów na Noteci w okolicy Ujścia, opracowanie dokumentacji i rozbudowę istniejącego mostu na Wiśle w Sandomierzu.

Źródło i fot.: gddkia.gov.pl

Pilotażowy projekt BIM na obwodnicy Zatoru

28.01.2020 roku GDDKiA podpisała umowę opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej z zastosowaniem metodyki i narzędzi BIM dla budowy obwodnicy Zatoru w ciągu drogi krajowej nr 28. Jest to pierwsza umowa GDDKiA, w której wykonawca zobowiązuje się do stosowania narzędzi BIM.

BIM (Building Information Modeling) to nowoczesna technologia, która zawiera dane, tj. trójwymiarowe, cyfrowe modele obiektów oraz wszystkie niezbędne informacje możliwe do wykorzystania na każdym etapie inwestycji. Dzięki temu możliwe jest nadzorowanie obiektu od projektu, poprzez realizację i odbiór, a w dalszej kolejności utrzymanie i zarządzanie nim w trakcie użytkowania. Wykonawca zobowiązał się do wdrożenia do projektu metodologii BIM m.in. w zakresie: usprawnienia procesów decyzyjnych poprzez efektywne wykorzystanie posiadanych i gromadzonych danych na etapie projektowania, zdefiniowania i optymalizacji procesów obiegu informacji, analizę ryzyka na etapie przygotowania i projektowania, co ma zminimalizować skutki ich wystąpienia na etapie realizacji, zlokalizowania źródeł problemów napotykanych podczas realizacji prac projektowych, zarówno po stronie zamawiającego, jak i wykonawców czy organów administracji, a także określenie genezy tych problemów i wskazanie możliwych rozwiązań.

Strategia oraz szczegółowy plan implementacji technologii zostaną opracowane przez wykonawcę w ciągu czterech tygodni. Uwzględnione w nim mają zostać wszystkie aspekty określone w Wymaganiach Informacyjnych Zamawiającego (EIR), czyli dokumencie opisującym oczekiwania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie dokumentacji projektu BIM oraz procesów komunikacji i standaryzacji. Realizacja umowy została podzielona na cztery etapy. Wszystkie mają trwać łącznie 49 miesięcy.

Obwodnica Zatoru znajduje się w ciągu drogi krajowej nr 28 w powiecie oświęcimskim. Będzie to nowy odcinek klasy GP (główna przyspieszona) i będzie stanowić obejście miasta od strony zachodniej. Początek będzie stanowić wlot ronda w ciągu drogi krajowej nr 44, a koniec zostanie dowiązany do istniejącego odcinka drogi krajowej nr 28. W ramach realizacji powstaną również: dwa wiadukty, most i dwa przepusty, skrzyżowania, drogi dojazdowe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska.

Źródło i fot.: gddkia.gov.pl

Zbigniew Tabor odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim w Warszawie Zbigniew Tabor, wiceprezes PKD oraz dyrektor ZDW w Katowicach, otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Zbigniew Tabor został uhonorowany za wybitne zasługi dla rozwoju drogownictwa. Z jego inicjatywy został zreformowany Zarząd Dróg Wojewódzkich, którym kieruje do dziś. W tym czasie instytucja ta stała się ważnym ośrodkiem wdrażania nowatorskich rozwiązań w technice drogowej, wykorzystywanych następnie na sieci dróg krajowych i innych zarządców. Jednostka ta stała się jedynym zarządem dróg w kraju, który posiada nowoczesny system przepisów technicznych, zgodnych z normami Unii Europejskiej. Ogólnie dostępne Wytyczne są wykorzystywane w działalności innych polskich zarządców dróg.

Od 2013 roku Zbigniew Tabor organizuje Międzynarodową Konferencję „Śląskie Forum Drogownictwa”, która jest platformą wymiany doświadczeń wiodących ośrodków badawczych i praktyków z Polski, Niemiec, Austrii i innych krajów europejskich.

Zbigniew Tabor jest także przewodniczącym Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, członkiem Komitetu Technicznego nr 212 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz rady naukowej Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Od 2013 roku pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Polskiego Kongresu Drogowego – Komitetu Narodowego Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC.

Order Odrodzenia Polski jest nagrodą za wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu. Na czele Orderu Odrodzenia Polski stoi Kapituła, którą tworzą Wielki Mistrz Orderu i ośmiu członków Kapituły. Prezydent jest Kawalerem Orderu Odrodzenia Polski I klasy, Wielkim Mistrzem Orderu i przewodniczy jego Kapitule. Order został ustanowiony 4 lutego 1921 roku. W ścisłym rozumieniu słowo „Order” opisuje nie przedmiot, ale instytucję, w której szeregi wstępują wyróżnieni. Nadawany jest on przez władze państwowe w imieniu wszystkich obywateli.

Źródło i fot.: kongresdrogowy.pl

XLIII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii

8-12.03.2020 r. w Krynicy-Zdroju odbędzie się XLIII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii. Tematem tegorocznej edycji są wyzwania geotechniki i geomechaniki w XXI wieku. Organizatorami są Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Tematyka konferencji będzie obejmować m.in.: budownictwo podziemne i tunelowanie, aktualne problemy geomechaniki, geotechnikę w górnictwie i budownictwie, monitoring obiektów podziemnych, wyzwania tunelowania w Polsce, nowoczesne materiały i technologie w geotechnice, modelowanie zjawisk w skałach i gruntach. Dodatkowo podczas wydarzenia odbędzie się Sesja Jubileuszowa 100-lecia Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki (Zakładu Mechaniki Teoretycznej i Wytrzymałości Materiałów) Akademii Górniczo-Hutniczej.

Źródło: AGH

ULMA pierwszą firmą w branży deskowań w Polsce z certyfikatem BHP ISO 45001:2018

Firma ULMA jako pierwsza w branży deskowań w Polsce uzyskała certyfikat zgodności Systemu Zarządzania BHP według międzynarodowej normy ISO 45001:2018. Norma określa wymagania w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zawiera wskazówki pozwalające na zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym, a w konsekwencji zapewnienie ochrony zdrowia pracowników, m.in. dzięki proaktywnemu działaniu na rzecz poprawy warunków pracy. Jest to kolejny certyfikat ISO związany z systemem zarządzania, który posiada ULMA. Firma od lat konsekwentnie dba o zapewnienie jak najlepszych warunków pracy, ochronę środowiska i poprawę jakości, co ma bezpośrednie przełożenie na korzyści dla klientów.

Źródło i fot.: Ulma

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij