13-15 listopada 2019 r. w Krakowie odbyła się IV Konferencja Naukowo- -Techniczna TECH-BUD, której organizatorem był Małopolski Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie.

Nad doborem tematyki i kształtem merytorycznym prezentowanych referatów czuwał Komitet Naukowy, który pracował pod przewodnictwem prof. dra hab. inż. Kazimierza Flagi dra h.c. multi. Komitetem Organizacyjnym, podobnie jak podczas trzech poprzednich konferencji, kierował mgr inż. Stanisław Nowak – dyrektor Ośrodka Rzeczoznawstwa i Szkolenia Budowlanego o. Małopolskiego PZITB w Krakowie.

Patronat honorowy nad Konferencją objęli: minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, marszałek województwa małopolskiego, JM rektor Politechniki Krakowskiej, przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Mirosław Boryczko. Sponsorami Konferencji zostały firmy: Schöck, Triflex, USTM, Dlubal, Geocontrol, Marcopol, Radcrete.

Wystąpienia autorów referatów pogrupowane zostały w sześć tematycznych sesji: problemy architektoniczno-budowlane w inżynierii lądowej, problemy infrastruktury współczesnych miast, technologia betonu, nowoczesne technologie w budownictwie, nowoczesne wyzwania architektoniczno-konstrukcyjne, problemy utrzymania budynków i obiektów. Wygłoszono 33 referaty, w tym 6 prezentacji firmowych, które dotyczyły szeroko rozumianej aplikacji nowoczesnych technologii we współczesnym budownictwie.

W Konferencji udział wzięło ponad 200 uczestników wywodzących się ze środowiska inwestorów, projektantów i rzeczoznawców budowlanych oraz przedstawicieli urzędów nadzoru budowlanego i środowiska naukowego.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij