16-17 maja w Wiśle odbyła się konferencja infraMost 2019. Tematem wydarzenia były mosty w infrastrukturze kolejowej i drogowej. Organizatorem konferencji był Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Górnośląski ze wsparciem infraTEAM.

Konferencja jest jednym z najważniejszych wydarzeń w branży mostowej. W tym roku miała międzynarodowy charakter – udział w niej wzięli przedstawiciele państw Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Słowacja, Węgry).
Otwarcia konferencji dokonał prof. dr hab. inż. Marek Salamak. Powitał on uczestników i podkreślił, jak istotne dla całej branży są te spotkania. Tegoroczne spotkanie odbyło się w szczególnym dniu – dzień przed przypadającym na 18 maja Dniu Mostowca. Z tej okazji prof. Salamak odczytał życzenia przewodniczącego Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Madaja, który nie mógł być obecny na konferencji.

W dalszej części wręczone zostały medale ZMRP za wybitne osiągnięcia w polskim mostownictwie, które powędrowały do Marka Łałowskiego za 60 lat pracy zawodowej oraz do Zbisława Hadriana, który był jednym z założycieli ZMRP, w podziękowaniu za 55 lat pracy zawodowej. Medalem odznaczono również prof. dr. hab. inż. Jana Bienia, wiceprzewodniczącego Oddziału Dolnośląskiego. Za wybitną działalność, aktywność, zaangażowanie i wnoszony wkład pracy na rzecz mostownictwa Górnośląski Laur Mostowy odebrał Maciej Błach, prezes zarządu firmy Mosty Katowice. Organizatorzy wydarzenia postanowili również zrobić niespodziankę i uczcić 80. urodziny prof. Jerzego Weselnego – solenizant był bardzo wzruszony i zaskoczony.

Po wielu podziękowaniach i gratulacjach przyszedł czas na część merytoryczną. Pierwszy referat wygłosił Marek Niełacny z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na temat utrzymania tunelu w Lalikach. Paweł Zawiła z Budimeksu opowiadał o doświadczeniach w budowie rekordowych mostów extradosed, natomiast Tomasz Siwowski omówił nowe obciążenia normowe drogowych obiektów mostowych.

Druga sesja wykładów dotyczyła utrzymania i wyposażenia mostów. Rozpoczęła się wykładem Jana Bienia pt. „Przewozy ponadnormatywne w zarządzaniu obiektami mostowymi”, natomiast Sebastian Nowak i Bartłomiej Zarychta opisali budowę konstrukcji niedawno otwartego mostu nad Dunajcem w Nowym Sączu. Mateusz Żarski poruszył temat sztucznej inteligencji w wizualnej identyfikacji uszkodzeń.

Trzecia sesja dotyczyła technologii mostowych i materiałowych, natomiast czwarta – mostów kolejowych. Wieczorem uczestnicy mogli omówić przedstawione wcześniej referaty podczas uroczystej kolacji. Drugiego dnia odbyły się dwie sesje, na których omówiono m.in. projektowanie mostów i technologię BIM. Rozstrzygnięty został również konkurs na FooDBriDge na wykonanie przez studentów mostu z makaronu, który wytrzyma największe obciążenie w stosunku do swojej masy. W rywalizacji wzięło udział 9 drużyn. Zwycięzcą została JAG5, w skład której weszli studenci Politechniki Śląskiej i Politechniki Gdańskiej. Na zakończenie wydarzenia odbyła się dyskusja generalna, którą prowadzili prof. Kazimierz Flaga i prof. Jerzy Weseli.

fot. M. Kaczor

Prezentacje partnerów konferencji

Prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Salamak, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski

Konkurs FooD BriDge na wykonanie konstrukcji przęsła mostowego z makaronu

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij