Właśnie kończą się prace remontowe na Moście Gdańskim w Warszawie. Już od września pociągi mogą rozwinąć większe niż dotychczas prędkości: pasażerskie – do 120 km/h, a towarowe – do 100 km/h.

Fot. iStock

Kolejowy Most Gdański znajduje się między stacjami Warszawa Gdańska a Warszawa ZOO. Jego długość wynosi 505,12 m. Remont odbywał się w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej – Prace na moście Gdańskim w Warszawie”. Koszt przebudowy wyniósł ponad 75 mln zł i w całości był sfinansowany ze środków budżetowych. Wykonawcą jest konsorcjum firm Intop Warszawa Sp. z o.o. oraz Mostostal Kielce S.A. Umowa została podpisana w listopadzie 2018 r., a wykonawca miał na wykonanie zadania 9 miesięcy.

Most Gdański to dwupoziomowa konstrukcja stalowa. Jest ważnym ogniwem linii obwodowej i Warszawskiego Węzła Kolejowego. Wybudowano go w latach 50. XX wieku. W 2016 r. zakończona została przebudowa młodszej, wybudowanej w latach 60. XX wieku, konstrukcji mostu, która jest przystosowana do przejazdu cięższych składów. Pociągi pasażerskie mogą nią jeździć z prędkością 80 km/h, a towarowe – 60 km/h.

Prace remontowe

Zakres robót obejmował kompleksową wymianę dziewięciu starych przęseł stalowej konstrukcji przy użyciu ciężkich dźwigów na barkach. W ich miejsce zamontowano nowe, bardziej wytrzymałe konstrukcje. Wzmocnione zostały fundamenty podpór, a także wymienione tory i sieć trakcyjna, co zapewnia sprawniejsze przejazdy pociągów po warszawskiej linii obwodowej. Prowadzone prace nie miały wpływu na kursowanie pociągów – zadania były tak zaplanowane, aby pasażerowie jak najmniej odczuwali ich uciążliwość. Podczas prac wykonawca musiał się również zmierzyć z niespodziewanymi zmianami poziomu wody w Wiśle. Podczas fali wezbraniowej, która miała miejsce w maju br., trzeba było odpowiednio zabezpieczyć budowę, a w późniejszym okresie wykonać dodatkowe prace związane ze zbyt niskim poziomem wody.

Demontaż konstrukcji starych stalowych przęseł i wysunięcia podłużne nowych przęseł odbywały się za pomocą wykonanych podpór tymczasowych. Do demontażu użyto dźwigów, które znajdowały się na jednostkach pływających. Tandemy gabarytowe – nowe elementy konstrukcji – zostały dostarczone od strony Wybrzeża Gdańskiego, a później przy pomocy 250-tonowego dźwigu kołowego transportowane na stół przedmontażowy. Po scaleniu każde przęsło było wysuwane za pomocą specjalistycznych siłowników w miejsce docelowe. Proces nasuwania podłużnego był bardzo czasochłonny i wymagał dużej precyzji. Dalsze etapy, czyli montaż skrajnych blachownic, odbyły się już w sposób tradycyjny przy użyciu dźwigów z lądu. Równocześnie odbywały się prace w nurcie rzeki – wzmocnienie filarów mostu, do którego również wykorzystano sprzęt ciężki z jednostek pływających.

Oprócz prac rozbiórkowych starego mostu wykonane zostały m.in.: zabezpieczenia podpór nurtowych przed rozmyciem, nowe strefy dojazdowe, wzmocnione ciosy podłożyskowe na podporach pośrednich oraz przyczółkach, zamontowano nowe przęsła kratownic oraz dojazdowych przęseł blachownicowych. Po zakończeniu montażu stalowej konstrukcji obiektu i ułożeniu przez firmę DWD Service Sp. z o.o. na niej hydroizolacji natryskowej MMA wykonano prace związane z nawierzchnią torową i trakcją, a także zbudowano chodniki technologiczne na poziomie dolnym i górnym, zamontowano słupy trakcyjne, wykonano mocowania dla instalacji obcych pod chodnikiem. W ostatnim etapie odbyły się próbne obciążenie obiektu – statyczne i dynamiczne – oraz ostatnie prace przygotowujące obiekt do odbioru technicznego i eksploatacyjnego.

Parametry techniczne

Schemat statyczny nowego obiektu stanowią kratownica i belka swobodnie podparta, natomiast konstrukcję stanowią kratownica i blachownica stalowa z korytem balastowym. Rozpiętość mostu wynosi 16,5 m + 7 x 66,0 m + 16,5 m.
Długość całkowita obiektu to 505,12 m.

Korzyści

Remont mostu ma ogromne znaczenie dla mieszkańców Warszawy oraz wszystkich podróżujących koleją – przejazd będzie szybszy i sprawniejszy. Nowa konstrukcja mostu jest bardziej wytrzymała i dostosowana do wyższych prędkości – do 120 km/h dla pociągów pasażerskich oraz 100 km/h dla pociągów towarowych. Dzięki temu zwiększy się przepustowość linii, a kolej ma szansę stać się podstawą transportu zbiorowego w stolicy.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij