W ostatnim numerze w roku przedstawiamy najciekawsze realizacje mostowe minionych 12 miesięcy. Mijający rok obfitował w bardzo zróżnicowane realizacje – od niewielkich i nietypowych kładek dla pieszych po imponujące obiekty o dużych rozpiętościach przęseł.

Most na Warcie

Pięcioprzęsłowy most na Warcie powstał na zamówienie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Jest on częścią zadania mającego na celu rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 710 na odcinku Lutomiersk – Błaszki. Konstrukcja ustroju niosącego przęsła nurtowego jest stalowa, skrzynkowa ze sprężonym podłużnie i z poprzecznie betonowym pomostem podwieszonym za pomocą lin. Przęsło zalewowe to ustrój dwubelkowy sprężony z żelbetową płytą pomostu. Wykonano cztery przęsła zalewowe o rozpiętości po 37,5 m. Most został wpisany w otaczający teren Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu dzięki odpowiedniej wysokości konstrukcji niosącej i przejrzystemu rozwiązaniu podpór usytuowanych w nurcie rzeki. Stanowi on również bezkolizyjny przejazd dla ruchu kołowego i pieszo-rowerowego nad Wartą i jej terenem zalewowym. Wysokość konstrukcyjna mostu wynosi 1,16 m dla przęsła nurtowego i 1,4 m dla przęseł dojazdowych. Nośność mostu to klasa A, a klasa drogi to G.

fot. INTOP Warszawa

Długość obiektu: 225,6 m
Szerokość: 13,6 m
Rozpiętość przęsła nurtowego: 69,9 m
Data oddania do użytku: 15.10.2018 r.
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Firma projektowa: Transprojekt Gdański
Wykonawca: INTOP Warszawa Sp. z o.o., INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o., Trakcja PRKiI S.A.

Źródło: materiały firm INTOP Warszawa Sp. z o.o., INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o., Trakcja PRKiI

Most w Białym Dunajcu

Most drogowy w Białym Dunajcu znajduje się na rzece Biały Dunajec w km 31 + 840,40 drogi krajowej nr 47. Jest to jednoprzęsłowy obiekt, którego konstrukcję nośną stanowią dwa betonowe łuki. Ściąg łuku stanowią kable sprężające usytuowane w podłużnych betonowych belkach. Konstrukcja pomostu jest podwieszona do łuków za pomocą pionowych cięgien prętowych. Zadanie było realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Istotnym elementem było sprefabrykowanie łuków i poprzecznic, co umożliwiło oddanie obiektu do ruchu po 5 miesiącach od zamknięcia starego mostu i skierowania ruchu na most objazdowy. Historia budowy mostu sięga 2008 roku, ale w wyniku wielu protestów i odwołań jego realizacja opóźniła się. Dopiero w 2015 roku udało się podpisać porozumienie między GDDKiA w Krakowie a właścicielami okolicznych działek. Oprócz budowy mostu w skład zadania wchodziła rozbiórka starego obiektu, który powstał w 1930 r., a jego stan nie pozwalał na dalsze remonty i bezpieczne użytkowanie. Budowany na „Zakopiance” obiekt jest bardzo istotny zarówno dla mieszkańców Podhala, jak i turystów z całej Polski, którzy podróżują do Zakopanego.

fot. IMB-Podbeskidzie


Długość obiektu: 67,04 m
Szerokość: 18 m
Światło mostu: 58 m
Data oddania do użytku: 30.06.2019 r.
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Krakowie
Firma projektowa i wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB-Podbeskidzie" Sp. z o.o.

Źródło: materiały Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego „IMB-Podbeskidzie" Sp. z o.o.

Kładka w Przywieczerzynie

Wieś Przywieczerzyn została po wybudowaniu autostrady odcięta od lokalnego centrum, a także od szkoły. Dlatego nad A1 na zamówienie oddziału GDDKiA w Bydgoszczy została wybudowana kładka, która miała na celu skrócenie dzieciom drogi do szkoły i poprawę bezpieczeństwa. Projektantem obiektu jest firma ZBP Mosty-Wrocław, a generalnym wykonawcą – Vistal z Gdyni.

Wybudowany obiekt składa się z trzech części – z dwóch pochylni o konstrukcji żelbetowej płytowej o długościach 120,00 i 144,30 m i ze stalowego przęsła łukowego o rozpiętości 47,20 m. Szerokość użytkowa głównego przęsła wynosi 3,00 m.

Obiekt jest oparty na 22 podporach, które posadowiono bezpośrednio na stopach fundamentowych. Przęsło główne jest stalowe, całkowicie spawane, łukowe ze ściągiem. Przekrój poprzeczny to siedmiokomorowa konstrukcja skrzynkowa o stałej wysokości. Główne elementy nośne obiektu to 6 podłużnych żeber z blach o grubości 14 mm oraz jednościankowe poprzecznice z blach o grubości 20 mm.

Kładka była budowana nad czynnym odcinkiem autostrady, dlatego montaż głównego przęsła był niełatwy. Czas ograniczenia ruchu został skrócony do minimum dzięki opracowanej przez wykonawcę metodzie pracy. Główne przęsło zostało zmontowane na placu obok autostrady, a ustawione na podporach w ciągu kilku godzin w nocy przy pomocy żurawia samojezdnego.

Kładka cechuje się specjalną osłoną tunelową ze szkła organicznego. Dzięki temu użytkownicy mogą czuć się bezpieczniej, a dodatkowo niemożliwe jest zrzucenie czegokolwiek na autostradę.

fot. GDDKiA, Oddział Bydgoszcz

Długość głównego przęsła: 50 m
Szerokość: 3 m
Wysokość: 14 m
Waga: 150 t
Data oddania do użytku: 31.10.2018 r.
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Bydgoszczy
Firma projektowa: ZBP Mosty-Wrocław s.c.
Wykonawca: Vistal Gdynia

Źródło: materiały Zespołu Projektowo-Badawczego Mosty-Wrocław s.c.

Obiekt nr 21 S7 Kraków – Rabka-Zdrój

Budowa drogi ekspresowej na odcinku Lubień – Rabka-Zdrój rozpoczęła się w 2016 r. Obiekt nr 21 jest jej najdłuższym i najbardziej eksponowanym elementem. Zlokalizowany jest w miejscowości Skomielna Biała. Celem jego budowy było przeprowadzenie drogi ekspresowej w miejscu, gdzie niemożliwe było wzniesienie nasypu drogowego. Konstrukcja obiektu odbiega od typowych estakad ze względu na skomplikowaną geometrię trasy i wysoko położoną niweletę. Zastosowano nietypowe rozwiązanie ustroju ramowo-belkowego w związku z realizacją wysokich podpór i przęseł o znacznych wysokościach. Długość mostu wynosi prawie 1 km, dodatkowo występuje duży spadek podłużny. Dzięki zaprojektowaniu trzech filarów najdłuższych przęseł w postaci ram o kształcie litery Y zamocowanych na sztywno w konstrukcji nośnej możliwa była realizacja wysoko położonych przęseł metodą nawisową bez dodatkowych podpór tymczasowych. Ustrój niosący obiektu pod każdą jezdnię to dwunastoprzęsłowa belka ciągła. Przyczółki obiektu zaprojektowano w postaci układu masywnych ścian czołowych i bocznych. Budowa obiektu wymagała połączenia kilku technologii i była skomplikowanym przedsięwzięciem – część konstrukcji niosącej o stałej wysokości była wykonana w technologii „na mokro” „przęsło po przęśle”, natomiast konstrukcja niosąca o zmiennej wysokości była wykonana metodą betonowania nawisowego.

fot. Voessing Polska

Długość obiektu: 1023,67 m
Skrajnia pionowa dla dróg dojazdowych: 4,5 m
Data oddania do użytku: wrzesień 2019 r.
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Krakowie
Firma projektowa: Voessing Polska Sp. z o.o.
Wykonawca: Salini Impregilo

Źródło: materiały firmy Voessing Polska Sp. z o.o.

Most im. J. Piłsudskiego w Nowym Sączu

fot. Banimex


Most im. Józefa Piłsudskiego na Dunajcu w Nowym Sączu, potocznie zwany mostem heleńskim, został oficjalnie otwarty 11 maja br. W historii miasta było kilka mostów łączących dzielnicę Helena z centrum Nowego Sącza. Pierwszy most św. Heleny pochodził najprawdopodobniej z końca XIX w. Najnowsza realizacja została wybudowana w miejscu starej przeprawy z połowy XX wieku. Jej stan był na tyle zły, że zdecydowano o wyburzeniu i wybudowaniu nowego obiektu. Zamawiającym był Miejski Zarząd Dróg i Mostów, autorem projektu była firma Trasal Sp. z o. o., a wykonawcą – firma Banimex. Budowa rozpoczęła się w październiku 2017 r. Obiekt jest konstrukcją łukową składającą się z dwóch przęseł z zespoloną stalowo-betonową płytą pomostu. Zastosowane rozwiązanie jest nietypowe, ponieważ most został sprężony 8 kablami po 29 splotów kotwionych w stalowo-żelbetowych wezgłowiach. Płyta pomostu podwieszona jest do dźwigarów łukowych za pomocą wieszaków w układzie siatkowym, tzw. „network arch”, dzięki czemu przekrój jest bardziej smukły i wtapia się w otoczenie. Jasnoszara kolorystyka ma na celu „zespolenie” obiektu z krajobrazem. Jego konstrukcja jest nowoczesna, rzadko spotykana w kraju. Zakres inwestycji był duży, jednak pomimo to obiekt powstał w rekordowo krótkim czasie – w ciągu roku. W chwili przekazania mostu do użytkowania wszedł on do pierwszej dziesiątki mostów łukowych w Polsce.

fot. Trasal

Długość obiektu: 345,4 m
Szerokość: 24,8 m
Data oddania do użytku: 15.05.2019 r.
Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu
Firma projektowa: Trasal Sp. z o.o.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Banimex Sp. z o.o.

Źródło: materiały Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Banimex Sp. z o.o. i firmy Trasal Sp. z o.o.

Most w Olsztynie

Most w Olsztynie, czyli obiekt MS-15, znajduje się na drodze ekspresowej S51 będącej obwodnicą Olsztyna. Most przekracza Łynę. Obiekt stanowią dwa niezależne mosty łukowe. Konstrukcja każdego mostu składa się z dwóch dźwigarów łukowych wykonanych z profilu HD400 stężonych kratownicą. Pomost zespolony jest podwieszony do łuku za pomocą wieszaków prętowych w układzie siatkowym. Siły rozporu przenoszą kable umieszczone w żelbetowej płycie pomostu. Obiekt MS-15 ma największą rozpiętość spośród dotychczas wybudowanych w Polce obiektów łukowych z zastosowaniem giętego profilu HD. Smukłość konstrukcji określona jako stosunek rozpiętości do promienia bezwładności profilu HD jest rekordowa nie tylko w skali kraju.

W rejonie Łyny występują również trudne warunki geologiczne – warstwy wodonośne z wodą artezyjską stabilizującą się na wysokości kilku metrów powyżej powierzchni terenu. Posadowienie obiektu rozwiązano w technologii Jet Grouting, tworząc pod przyczółkami masywne bloki cementowo-gruntowe. Technologia ta wyeliminowała ryzyko przebicia do warstwy wodonośnej. Most MS-15 jest charakterystycznym punktem na trasie S51.

fot. Budimex SA

Długość obiektu: 139,2 m
Rozpiętość konstrukcji: 120 m
Wysokość łuku nad Łyną: 34 m
Data oddania do użytku: 27.06.2019 r.
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Olsztynie
Firma projektowa: Top Projekt Krzysztof Topolewicz
Wykonawca: Budimex SA

Źródło: materiały firm Budimex SA i Top Projekt Krzysztof Topolewicz


Wiadukt w Emiratach

Wiadukt drogowy został zaprojektowany i wybudowany przez polskich inżynierów z firmy ViaCon Construction Sp. z o.o. nad Autostradą Emirates Road łączącą Dubaj z Ras Al Khajmah. Obiekt ma konstrukcję trójnawową. Konstrukcja nośna to powłoka stalowa z blachy falistej współpracująca z otaczającą ją zasypką gruntową. Wybudowany obiekt pobił dotychczasowy rekord rozpiętości konstrukcji tego typu, który dotychczas należał do wiaduktu w Ostródzie. Istotną kwestię podczas budowy stanowiła odmienna strefa klimatyczna, problemem były m.in.: wysokie temperatury (ok. 50°C), duże nasłonecznienie placu budowy, wysoka wilgotność powietrza (sięgająca nieraz nawet 88%), burze piaskowe. W związku z tymi trudnościami czas pracy wynosił do 7 godzin dziennie. Podczas budowy wiaduktu zastosowano nowatorskie rozwiązania, m.in. zaawansowaną analizę statyczno-wytrzymałościową oraz badania sprawdzające przydatność kruszywa, które miało być użyte jako zasypka. Dodatkowo wykonywano pomiary z użyciem tensometrii elektrooporowej oraz geodezji. Wyniki pomiaru były rejestrowane co godzinę i przesyłane zdalnie do biura  ViaCon w Rydzynie (k. Leszna). Zastosowano stal o wysokiej wytrzymałości oraz niespotykanej dotychczas grubości.

Wiadukt w Emirtach jest największym na świecie obiektem gruntowo-powłokowym wykonanym z blach falistych, co zostało potwierdzone oficjalnym certyfikatem otrzymania rekordu Guinnessa, który został wręczony podczas uroczystości oficjalnego otwarcia.

fot. ViaCon Polska Sp. z o.o.

Rozpiętość przęsła: 32,41 m
Wysokość: 9,58 m
Data oddania do użytku: 6.03.2019 r.
Zamawiający: Ministerstwo Infrastruktury Emiratów Arabskich
Firma projektowa: ViaCon Construction Sp. z o.o.

Źródło: materiały firmy ViaCon Construction Sp. z o.o.

Kładka w Giżycku

W 2015 r. Giżycko ogłosiło konkurs na modernizację kładki z lat 80. XX wieku biegnącej przez Kanał Łuczański. Projekt, który zwyciężył, cechuje się niezwykłym kształtem nawiązującym do amfiteatru, przez co obiekt może pełnić nie tylko funkcje użytkowe, ale także miastotwórcze. Formę amfiteatru ma jedna z ramp najazdowych, przez co górny poziom płynnie łączy się z podestem. Znalazła się tam niewielka scena, na której można urządzić wydarzenia plenerowe. Kładka została opracowana w technologii 3D BIM, dzięki czemu możliwa była precyzyjna kontrola geometryczna skomplikowanej konstrukcji. Obiekt wpisuje się w ukształtowanie terenu, na którym się znajduje. Konstrukcja to belka ciągła czteroprzęsłowa zakrzywiona w planie. Rozpiętości teoretyczne wynoszą 16,20 + 32,87 + 28,08 + 15,82 m. Kładka ma szerokość całkowitą 4,66-6,68 m, a użytkową – 4-6 m. Obiekt wyróżnia się detalami konstrukcyjnymi, które podkreślają jego prestiż i odwołania do żeglarskich symboli miasta, m.in. balustradami czy wykończeniami z drewna teakowego. Kładka jest ciekawym elementem architektury w mieście, przez co władze mają nadzieję, że stanie się jego symbolem i znakiem rozpoznawczym.

Obiekt jest już w pełni wykończony. Obecnie rozpatrywane jest zgłoszenie umożliwiające oddanie go do użytku.

fot. M. Babiak

Długość całkowita: 93,16 m
Światło poziome mostu: 20 m
Zamawiający: Gmina Miejska Giżycko
Firma projektowa: konsorcjum STUDIUM Sp. z o.o. sp. k. (lider) oraz YLE Inżynierowie Piotr Żółtowski (partner)
Wykonawca: Intop Warszawa Sp. z o.o.

Źródło: materiały firmy YLE Inżynierowie Piotr Żółtowski  i miasta Giżycko

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij