Seminarium zostało zorganizowane po raz XXIX przez Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej oraz Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Wielkopolski.

W czasie seminarium odbyło się pięć sesji poświęconych tematyce ciekawych rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych budowy nowych obiektów, wzmocnień, naprawy i remontów obiektów inżynierskich, przydatności określonych materiałów do budowy, wzmocnień i naprawy obiektów mostowych. Przedstawiono również wyniki prac studialnych związanych z technologią budowy nowych obiektów, podnoszeniem nośności, naprawami i remontami obiektów istniejących.

Następnie zaprezentowano oceny aktualnej nośności obiektów mostowych i omówiono projektowanie i wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych. Ostatnie tematy dotyczyły ciekawych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu ich realizacji. Poruszono również zagadnienia ekonomiczne dotyczące budowy i remontów obiektów mostowych.

W tym roku po raz pierwszy jedną z sesji tematycznych poświęcono zagadnieniom geotechnicznym związanym z budownictwem mostowym, co spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników seminarium.

Streszczenia wszystkich referatów ukazały się w druku, zaś pełne wersje referatów zostały zapisane na płycie CD,
która została dołączona do materiałów seminaryjnych. W czasie seminarium obchodzono również 80-lecie urodzin prof. dr. hab. inż. Witolda Wołowickiego – Honorowego Przewodniczącego i współtwórcy Seminarium w Rosnówku.

Podczas seminarium zostały uroczyście wręczone nagrody w konkursie Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej – Dzieło Mostowe
Roku 2018 w trzech kategoriach:

 • za wdrożenie nowych technologii (wiadukt kolejowy w ciągu LK-7 NAD S19 pod Lublinem) otrzymali:
  • inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie,
  • reprezentant inwestora: ZDI Sp. z o.o.
  • projektant: Biuro Projektowe TRAKT Sp. z o.o. Sp. k.,
  • generalny wykonawca: Budimex SA,
  • podwykonawca: Freyssinet Polska Sp. z o.o.;
 • za rewitalizację obiektu mostowego (most nad rzeką Prudnik w ciągu DK40 w Prudniku) otrzymali:
  • inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu,
  • reprezentanci inwestora: Biuro Obsługi Inwestycji INTECH Bogusław Musioł, PRONAKO Paweł Musioł, Biuro Inżynierskie Via Reia Sp. z o.o.,
  • projektant: Biuro SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k.,
  • wykonawca: Himmel i Papesch Opole Sp. z o.o.;
 • dzieło mostowe roku 2018 za konstrukcję obiektu mostowego (most Extradosed w ciągu DK16 nad Doliną Strugi Ornowskiej pod Ostródą) otrzymali:
  • inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie,
  • reprezentanci inwestora: ZBM Inwestor Zastępczy SA i SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce,
  • projektant: Transprojekt Gdański Sp. z o.o.,
  • projektant obiektu i nadzór autorski: Tadeusz Stefanowski,
  • generalny wykonawca: Budimex SA i Ferrovial Agroman SA,
  • podwykonawca w zakresie robót specjalistycznych: VSL Polska Sp. z o.o.

Seminarium w Rosnówku służy nie tylko pogłębianiu obecnej wiedzy, ale także wymianie doświadczeń, poglądów, jak również integracji branżowej i nawiązywaniu nowych kontaktów biznesowych.

fot. D. Pilch

Wręczenie nagród w konkursie Dzieło Mostowe Roku 2018

Dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, prof. PP, organizator konferencji

Prof. dr hab. inż. Maciej Kumor

Dr hab. inż. Janusz Rymsza, prof. IBDiM

Referaty były przyczynkiem do dalszej dyskusji
W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij