Budownictwo tunelowe w naszym kraju rozwija się coraz bardziej dynamicznie – powstają nowe projekty, kolejne wchodzą w fazę realizacji. Dotychczas tunele były niechętnie stosowanym rozwiązaniem, w przeciwieństwie do innych krajów, w których jest ich nieporównanie więcej. Wśród powodów można zapewne wymienić przekonanie, że tunele są droższe i bardziej skomplikowane w budowie od tradycyjnych dróg. Jednak ostatnie lata pokazują, że ten stereotyp znika, ustępując miejsca ciekawym i imponującym inwestycjom. W artykule przedstawiamy najnowsze zestawienie „tunelowe” w naszym kraju.

Porównując lata 1989 i 2018, jeśli chodzi o infrastrukturę, można zauważyć niesamowicie szybki wzrost liczby kilometrów tras czy średniego dobowego ruchu rocznego. W 1989 r. mieliśmy 324 km tras szybkiego ruchu, w tym 224 km autostrad i 100 km dróg ekspresowych. Rok 2018 to już ponad 3730 km dróg szybkiego ruchu – ponad 1638 km autostrad i 2092 km dróg ekspresowych. Średni dobowy ruch roczny wzrósł z 2280 pojazdów na dobę w 1990 r. do 11 178 pojazdów na dobę w 2015 r.

Sytuacja tunelowa

Obecnie w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w eksploatacji znajduje się jeden tunel w ciągu drogi S1, a sześć tuneli jest w realizacji (w ciągu: S7, S2, S3, S52 i DK3). Dwa tunele w ciągu drogi S1 są w trakcie postępowania przetargowego, a siedem (w ciągu: S19, S7, S6 i DK8) tuneli jest w przygotowaniu.

Tunel drogowy „Emilia” w Lalikach

Tunel leży w ciągu drogi S1 na trasie Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń (rys. 2). Obejmuje odcinek trasy Szare – Laliki. Jego długość wynosi 678 m, a przekrój poprzeczny jest jednonawowy. Ruch w tunelu jest dwukierunkowy, szerokość pasa ruchu wynosi 3,5 m. Tunel został wykonany współczesnymi metodami górniczymi i odkrywkowymi. Koszt budowy wyniósł 148 034 674,71 zł. Obiekt powstał w latach 2007-2009, a w użyciu jest od 5.03.2010 r. Zarządcy tunelu podkreślają, że była to ich pierwsza inwestycja tego typu i musieli się wielu rzeczy nauczyć, m.in. sposobu ewakuacji podczas pożaru (fot. 3-6). Coroczne ćwiczenia pozwalają na zdobycie kolejnych doświadczeń, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowników.

Tunel drogowy pod masywem Luboń Mały

Tunel jest położony na drodze S7 Kraków – Rabka-Zdrój (rys. 3). Obecnie jest w fazie realizacji (fot. 8-9). Umowa została podpisana 29.06.2016 r., natomiast zakończenie robót jest planowane na 29.12.2020 r. Wykonawca, czyli firma Astaldi, ma na realizację zadania 54 miesiące. GDDKiA planuje oddać obiekt do ruchu 1.03.2021 r.

Tunel ma mieć długość 2057 m, a przekrój poprzeczny będzie dwunawowy. Znajdą się tam trzy pasy ruchu po 3,5 m. W połowie długości obu naw powstaną zatoki postojowe o wymiarach 40,0 x 2,5 m. Do wykonania tunelu wykorzystuje się metody górnicze.

Tunel drogowy pod Ursynowem

Tunel znajduje się w ciągu drogi S2 – Południowej Obwodnicy Warszawy – w odcinku A węzeł Puławska (bez węzła) – węzeł Przyczółkowa (bez węzła) (rys. 4). Umowa na jego budowę została podpisana 11.12.2015 r. Wykonawca – Astaldi – ma 41 miesięcy na realizację (plus okresy zimowe) w systemie „projektuj i buduj”. Tunel powinien zostać oddany do użytku 11.08.2020 r. Planowana długość obiektu to 2335 m. Przekrój poprzeczny ma mieć kształt ramy dwunawowej z trzema pasami ruchu po 3,5 m szerokości i pasem awaryjnym o szerokości 3,75 m. Drążony jest metodą odkrywkową.

Tunel drogowy w Starych Bogaczowicach

Kolejny obiekt będący w fazie realizacji znajduje się na drodze S3 Legnica (A4) – Lubawka (rys. 5). Będzie się on składać z dwóch naw – jedna o długości 2272 m, a druga o długości 2300 m, gdzie przekrój ruchowy w każdej z naw to dwa pasy ruchu po 3,5 m i 2,5-metrowy pas awaryjny. Umowa na budowę została podpisana 17.10.2018 r. Wykonawcą jest konsorcjum PORR SA i Porr Bau GmbH. Na wykonanie zadania wyznaczono 47 miesięcy. System realizacji to „projektuj i buduj”. Data oddania do użytku została określona na 27.08.2023 r.

Tunele drogowe w ciągu drogi S52

Dwa tunele drogowe powstają w ciągu Południowej Obwodnicy Krakowa (rys. 6) na odcinku od węzła Modlnica do węzła Kraków Mistrzejowice. Pierwszy tunel, oznaczony TS-04, będzie miał 870 m, a tunel TS-14 – 661 m.

Oba tunele będą mieć dwie nawy i trzy pasy ruchu po 3,5 m oraz pas awaryjny o szerokości 2,5 m. Wykonawcą zadania jest firma Mosty Łódź razem z Gϋlermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. Umowa została podpisana 13.11.2018 r., a planowana data zakończenia to 13.07.2023 r.
Tunele są budowane w systemie „projektuj i buduj”.

Tunel drogowy między wyspami Uznam i Wolin

Świnoujście będzie pierwszym miastem, które będzie posiadać tunel podwodny łączący wyspy Uznam i Wolin (rys. 8). Powstaje on w ciągu drogi DK3 i ma za zadanie usprawnić połączenie komunikacyjne w mieście. Wykonawcą jest konsorcjum: PORR SA, Porr Bau GmbH, Energopol-Szczecin SA, Gϋlermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. Umowa została podpisana 17.09.2018 r., a planowaną datę oddania do użytku określono na dokładnie cztery lata później – 17.09.2022 r. Tunel realizowany jest w systemie ,,projektuj i buduj".

Obejście Węgierskiej Górki

W ciągu drogi S1 Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń na odcinku Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki) planowana jest budowa dwóch tuneli drogowych (rys. 7), każdy po ok. 1 km długości. Tunele będą dwunawowe, w każdej nawie będą dwa pasy ruchu po 3,5 m.

Planowane zakończenie realizacji to 2023 r., jednak dotychczas nie udało się jeszcze wyłonić wykonawcy. Obecnie projekt jest w fazie przetargowej.

Projekty w przygotowaniu

Na etapie przygotowania znajduje się obecnie siedem tuneli. W ciągu drogi S19 Rzeszów – Barwinek mają się znaleźć trzy tunele (rys. 9) o długościach: 1032 m (TS-1/4), 2760 m (TN-W1) i 2300 m (TS-1/1). Obecnie są na etapie realizacji koncepcji programowej. 19.01.2017 r. podpisano umowę na koncepcję programową pierwszego z nich, a 5.02.2018 r. – na pozostałe. Na etapie realizacji koncepcji programowej jest również tunel drogowy
Police – Święta (rys. 11), który znajdzie się w ciągu trasy S6 na Zachodnim Drogowym Obejściu Miasta Szczecina. Planowana długość to 3130 m. W trakcie trasy S7 Płońsk (S10) – Warszawa (S8) na odcinku Czosnów – Warszawa (rys. 10) mają powstać dwa tunele – w dzielnicy Bielany o długości 1000 m i w dzielnicy Bemowo o długości 1123 m. Mają one obejmować po cztery pasy ruchu. Realizacja jest planowana na lata 2022-2024. Obecnie projekt jest na etapie przetargu na koncepcję programową. Ostatni tunel – w ciągu drogi DK8 Wrocław – Kłodzko, mający powstać razem z obwodnicą w mieście Bardo (rys. 12) – znajduje się na etapie realizacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ). Ma mieć długość 1669 m.

Planowane lata realizacji to 2021-2025.

Podsumowanie

Jak widać z powyższego zestawienia, najwięcej tuneli jest obecnie w trakcie przygotowania do przetargów – 13,5 km.

W postępowaniu przetargowym znajduje się 1818 m tuneli, a w realizacji – 10 547 m. Jedynie 678 m tunelu „Emilia” jest obecnie eksploatowane. Jednak w najbliższych latach te cyfry ulegną zmianie i kolejne obiekty będą wchodzić w następne etapy realizacji, co jest dobrą wiadomością zarówno dla kierowców, jak i firm związanych z różnymi procesami budowy tuneli. GDDKiA zarządza obecnie 26 550 m tuneli na różnych etapach realizacji, co stanowi imponujący wzrost w najnowszej historii Polski.

Artykuł powstał na podstawie materiałów dyrektora oddziału GDDKiA w Warszawie Jarosława Wąsowskiego.

Fot. 1. Wjazd do tunelu w Lalikach

Fot. 2. Tunel w Lalikach

Fot. 3. Ćwiczenia służb ratowniczych w tunelu w Lalikach, 19.10.2016 r.

Fot. 4. Ćwiczenia służb ratowniczych w tunelu w Lalikach – przyjazd straży pożarnej

Fot. 5. Ćwiczenia służb ratowniczych w tunelu w Lalikach – ewakuacja z tunelu

Fot. 6. Praca służb ratowniczych podczas ćwiczeń w tunelu w Lalikach

Fot. 7. Tunel Luboń Mały

Fot. 8. Tunel Luboń Mały – od strony północnej

Fot. 9. Tunel Luboń Mały – od strony południowej

Fot. 10. Tunel drogowy pod Ursynowem

Fot. 11. Tunel pod Ursynowem – portal wlotowy tunelu

Fot. 12. Tunel pod Ursynowem – wzmocnienie ścian tunelu metra

Rys. 1. Program budowy dróg krajowych 2014-2023

Rys. 2. Tunel drogowy w Lalikach

Rys. 3. Tunel Luboń Mały

Rys. 4. Tunel drogowy pod Ursynowem

Rys. 5. Tunel drogowy w starych Bogaczowicach

Rys. 6. Tunele drogowe w ciągu drogi S52

Rys. 7. Tunele drogowe – obejście Węgierskiej Górki

Rys. 8. Tunel drogowy – połączenie wysp Wolin i Uznam

Rys. 9. Tunele drogowe Kielanówka – Barwinek

Rys. 10. Tunele drogowe Warszawa – Czosnów

Rys. 11. Tunel drogowy Police – Święta

Rys. 12. Tunel drogowy Bardo

Rys. 13. Stan budowy tuneli na drogach krajowych
W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij